Ultran Nettikolumni  10/2002

 

 Ultran Norjan kirjeenvaihtaja Maarit Mantila Hansen

Kuka omistaa aivomme?
Osa I

Salaista, suuriin ihmismääriin kohdistunutta LSD-kokeilua myös Skandinaviassa

 

Vaikka jokaiselle elävälle ihmiselle on aikojen alusta pitäen suotu omat toimivat aivot, on maapallolla, erityisesti suuressa maailmassa tahoja, jotka välittävät pahaa aavistamattomien kansalaisten eläviä ja toimivia aivoja salaisten aivotutkimusohjelmien johtajille, jotka valitettavan usein edustavat korkeasti koulutettua lääketieteellistä eliittiä. Salaisissa LSD- ohjelmissa oli ja mahdollisesti on vieläkin kysymys aidosta dostojevskiläisestä sielujen myynnistä ja ostamisesta. Ostajat ovat etupäässä amerikkalaisia, salaisen palvelun edustajia.

Viimeaikaisissa, esimerkiksi Norjan televisiossa esitetyissä dokumenttiohjelmissa ihmiskokeista väitetään, että kaikki alkoi siitä kun amerikkalaisia sotilaita joutui kommunistien puolelle Korean sodan aikana 1950-luvun alussa. Jonkun aikaa vangittuna olleet amerikkalaiset sotilaat alkoivat kritisoida amerikkalaista yhteiskuntaa, josta amerikkalainen salainen vakoilu päätteli, että kommunisteilla oli hallussaan jonkinlaista totuus-seerumia, jonka avulla he saattoivat aivopestä amerikkalaiset sota-vangit. Tämän historian sanotaan olevan alun Amerikan hallituksen alaisiin, laajoihin ihmisjoukkoihin yltäneisiin ihmiskokeilu-ohjelmiin kuten mind-control ja sen alaohjelmiin, joiden avulla amerikkalainen salainen palvelu toivoi paljastavansa keinot, millä saataisiin vastapuolen mahdolliset sota-vangit ja agentit tuomaan julki sotasalaisuuksia heidän itsensä sitä tietämättä tai huomaamatta.

Mutta jo vanhempi historia tietää kertoa, että samaan suuntaavia ihmiskokeita tehtiin Saksassa ja muualla Euroopassa jo 1800-luvun lopulta saakka meskaliinin (etelä-amerikkalainen kaktusjuice) ja sen synteettisen vastineen avulla. Natsilääkärit tekivät ihmiskokeista sota-salaisuuden toisen maailmansodan aikana. Saksan hävittyä sodan kuljetettiin kaikki natsien suorittama tieteellinen tutkimustyö, työn tulokset, niin kuin sen tekijätkin kuten tunnettua USA:han Operaatio Paperclip'in avulla. Hitlerin henkilääkäri Karl Brand ja kuusi muuta natsilääkäriä tuomittiin kuolemaan Nürnbergin sotaoikeudessa sodan aikana suorittamiensa ihmiskokeiden vuoksi, ja Nürnbergin Deklaraatio hyväksyttiin ohjeeksi mahdollisten tulevien ihmiskokeiden suorittamiseksi lääketieteen ja muun tieteen nimissä.

Huolimatta Nürnbergin koodeksin hyvistä aikeista alkoivat salaiset ihmiskokeilut CIA:n johdolla ja sveitsiläisen kemiallisen teollisuuden avulla jo 1940-luvun lopulla ja jatkuivat pitkälle 1970-luvulle, jolloin vielä muun muassa skandinaaviset psykiatrit härkäpäisesti väittivät, että esimerkiksi lysergsyredietylamidin eli LSD:n, käyttöä psykiatrisissa sairaaloissa potilaiden psyykkisen terveyden kohottamiseksi voidaan puoltaa tieteellisin perustein. Ihmisuhreja, jotka osallistuivat LSD:n käyttöön hoitotarkoituksessa tai tietämättään salaisen palvelun alaisena, amerikkalainen kirjailija John Marks kutsuu Mantshurian kandidaateiksi. Hän viittaa historiallisesti japanilaisten lääkärien sotavangeilla suorittamiin bakteriologisiin ihmiskokeisiin.

Ihmisaivo-tutkimuksessa alkoi uusi aika. Salainen palvelu ja lääketieteellinen psykiatria kiinnostuivat samanaikaisesti psykologisesta käsitteestä "alitajunta". Tämä yhteinen kiinnostus johti kiihkeään yhteistyöhön salaisen palvelun, kemiallisen teollisuuden ja kansainvälisen lääketieteen välillä. Salainen palvelu oli riippuvainen psykiatrisista eksperteistä ja nämä taas olivat riippuvaisia salaisen palvelun välityksellä saatavasta rahallisesta tuesta, koska eri maissa kansalliset parlamentit olivat haluttomia tukemaan rahallisesti tämän tapaista tutkimusta. Esimerkiksi Norjassa 1950-luvulla professori Carl Wilhelm Sem-Jacobsenin johtama EEG-laboratorio Norjan valtion omistamassa Gaustadin psykiatrisessa sairaalassa Oslossa, oli Norjan television mukaan täysin rahoitettu USA:n armeijalta saatujen varojen turvin. Kun USA:n armeijan tilaustyönä tekemä, norjalaisten psykiatristen potilaiden avulla tehty aivotutkimus ja eksperimentaatio loppui, luovuttivat amerikkalaiset EEG-laboratorion ilmaiseksi Norjan

Julkisuuteen tulleiden dokumenttien mukaan CIA rahoitti niin norjalaista kuin tanskalaistakin LSD:n avulla suoritettua aivotutkimusta näiden maiden psykiatrisilla klinikoilla. Ruotsin psykiatrisille klinikoille ei CIA tiettävästi antanut suoraa rahallista tukea, mutta lääketehdas Sandozin valmistamaa LSD:a annosteltiin psykiatristen sairaaloiden välillä koko pohjolassa CIA:n antamien ohjeiden ja suositusten mukaan.

 

LSD - ihmiskokeilua Tanskassa

 Vuoden 1980-luvun puolivälissä ilmestyi Tanskassa tanskalaisen päivälehden, Information, kustantamosta toimittaja Alex Frank Larsenin kirjoittama kirja "De sprængte sind. Hemmelige forsøk med LSD". ("Ne räjäyttivät mielen. Salaisia LSD-kokeita Tanskassa"). Larsen paneutuu kirjassaan tanskalaisen psykiatrisen sairaalan, kööpenhaminalaisen Frederiksberg Hospital, rooliin kylmän sodan aikaisessa ihmistutkimusohjelmaan osallistumisessa psykiatrian ylilääkäri Einar Geert-Jørgensenin johdolla.

Toimittaja Alex F.Larsenin tarkoitus on kirjansa avulla tuoda yleisön tietoisuuteen LSD:n käytön historia salaisena aseena kylmän sodan aikana sekä tanskalaisen lääkärikunnan valheisiin perustuvan mainonnan LSD:n parantavasta, miraakkelin omaisesta vaikutuksesta psyykkisten sairauksien hoidossa. Larsenin kirjan poliittisina seurauksina joutui Tanskan valtio maksamaan LSD-uhreille suuria rahallisia korvauksia menetetyistä psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä ja normaalista sosiaalisesta elämästä.

Larsen kutsuu kirjassaan LSD:tä mielen atomipommiksi ilmeisesti ainakin kahdesta syystä. Ensiksikin aineen psykedeelisen vaikutuksen vuoksi ja toiseksi, koska LSD-ihmiskokeet saivat alkunsa amerikkalaisista salaisista ihmiskoe-projekteista kuten The Manhattan Project. Viimeksi mainittu projekti työskenteli lääketieteen nimissä radioaktiivisten aineiden käytössä potilashoidossa, kun projektilla varsinaisen ja salaisen ohjelman mukaan mitattiin radioaktiivisten aineiden metabolismia eli aineenvaihduntaa säteilytetyissä ja radioaktiivisilla aineilla ruiskutetuissa elävissä ihmiskudoksissa.

Tanskalainen 23-vuotias mies, Gunnar Sandvei, joka oli joutunut hakemaan psykiatrista apua yhä eneneviin pakkoajatuksiinsa värvättiin Frederiksbergin sairaalan LSD-ohjelmaan, kun sairaalan lääkärit saivat hänet vakuuttuneeksi siitä, että vain LSD-hoito saattaisi tuottaa tuloksia hänen tapauksessaan. Viiden hoitokerran jälkeen Sandvei oli valmis lopettamaan LSD:n nauttimisen, koska siitä ei ollut hänen mielestään hänelle mitään apua ja hän oli sitä paitsi alkanut saada outoja psyykkisiä tuntemuksia, jotka pelottivat häntä. Mutta lääkärit saivat hänet puhuttua ympäri ja hän suostui vielä yhteen sessioon, josta tuli Sandvein elämän kauhistuttava käännekohta. Pian sen jälkeen, kun sairaanhoitaja oli ruiskuttanut häneen 180 mikrogrammaa LSD:tä (erittäin suuri annos), räjähti Sandvein sielu pohjattomaan kuolemanpelkoon. Kuin jahdattu eläin hän syöksyi sairaalan käytäviä pitkin öristen, vaahdon valuessa suupielistä. Viimein hän piiloutui siivouskomeroon ja tarrautui hädissään kuumavesiputkin, jotka polttivat hänet.

Myöhemmin hänelle selvisi kovan ajatustyön tuloksena, että häntä oli väärinkäytetty tieteen varjolla ja yhteiskunnan avustamana. Sandvei aloitti asiansa valmistelun oikeudenkäyntiä varten. Kului toiset kymmenen vuotta ennen kuin hänen asiansa otettiin todesta.

 

LSD-terapiaa myös Norjassa

Norjalainen psykologi Joar Tranøy on tutkinut norjalaisiin psykiatrisiin potilaisiin kohdistunutta LSD-hoitoa ja ihmiskokeilua. Hän on kirjoittanut aiheesta kahdessa kirjassaan " Psykiatriens kjemiske makt ", (" Psykiatrian kemiallinen valta ") (1995) ja "Til pasientens beste". Behandling, makt og pasientprotest i norsk psykiatri", ("Potilaan parhaaksi". Hoito, päätösvalta ja potilas-protesti norjalaisessa psykiatriassa. 1999).

Norjassa levitettiin 1960-luvulla LSD-hoito ja ihmiskokeilu kolmeen eri sairaalaan. Valtion omistamassa psykiatrisessa sairaalassa Oslossa, Gaustadin sairaalassa, tehtiin ylilääkäri Carl Wilhelm Sem-Jacobsenin johdolla elektronista ja kemiallista aivotutkimusta, johon kuului provosoidut LSD-psykoosit. Lierin psykiatrisessa sairaalassa Drammenissa johtivat LSD-tutkimusta ylilääkärit Per Lingjærde ja Odvar E. Skaug. Viimeksi mainittu johti sairaalan yhteydessä toimivaa psykiatrisen tutkimuksen laboratoriota. Kolmas LSD-terapiaa antava sairaala oli yksityinen Modumissa sijaitseva hermoparantola Modum Bad, jossa LSD terapiaa johti ylilääkäri Gordon Johnsen. Kaikki mainitut neljä norjalaista LSD-lääkäriä olivat erittäin aktiivisia osallistujia aiheesta järjestettyihin kansainvälisiin seminaareihin, konferensseihin ja kokouksiin Saksassa, USA:ssa ja Kanadassa. He osallistuivat myös NATO:n ja CIA:n järjestämiin enemmän tai vähemmän salaisiin LSD-seminaareihin.

Norjalaisessa LSD-terapiassa yritettiin pitää kiinni "kansainvälisesti hyväksytyistä" kriteereistä: potilaat oli valittava siten, että heillä ei ollut ollut aikaisempia psykoottisia episodeja, potilaiden oli oltava tarpeeksi intelligenttejä ja heillä oli oltava tarpeeksi hyvä mielikuvitus. LSD:tä annettiin vain osana psykoterapeuttista hoitoa, jolloin toivottiin aineen jouduttavan psykoterapiaprosessia siten, että potilaan patoutumia tuli päivänvaloon LSD-psykoosin aikana. Suuri LSD-potilaiden ryhmä kristillisessä Modum Badissa oli "vapaaehtoiseen" hoitoon tulleet miespuoliset homo-potilaat.

Norjassa ei ole käyty vielä LSD-potilas versus valtio oikeudenkäyntejä, mutta sellaisia odotetaan lähitulevaisuudessa, kun esimerkiksi ns. Norjan sotalapset ryhtyvät oikeudenkäyntiin valtiota vastaan. Sotalapset (saksalaisten sotilaiden ja norjalaisten naisten lapset) väittävät, että heitä heidän lapsena ollessaan käytettiin koekaniineina norjalaisissa instituutioissa muun muassa LSD-lapsikokeissa, joiden aikana lasten ihmisarvo vedettiin lokaan mitä kauhistuttavammalla tavalla. Lisäksi väitetään, että jotkut lapsista kuolivat kokeista johtuviin sivuvaikutuksiin. 

 

Kuka omistaa aivomme, Osa 2:
Ultran nettikolumni 4/2003
  


Takaisin