Ultran Nettikolumni  4/2003

 

 Ultran Norjan kirjeenvaihtaja Maarit Mantila Hansen

Kuka omistaa aivomme? 
Osa 2

The Manhattan Project - atomiajan ihmiskokeet

 

Luen saamaani kirjettä Norjan valtion säteilynsuojalaitokselta (Statens strålevern, Norwegian Radiation Protection Authority). Säteilynsuojalaitos toivoo minun osallistuvan entisenä aivokasvain-potilaana henkilökohtaiseen ja kansainväliseen haastatteluun, jolla laitos uskoo voivansa valottaa miten modernissa yhteiskunnassa erilaiset säteilylähteet vaikuttavat ihmisten terveyteen, eritoten aivoissa ilmenneihin sairaalloisiin muutoksiin. Suomessa haastatteluja järjestää Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety, Helsingissä.
Olen myönteinen haastatteluun, mutta haluan tietää onko Norjan valtiolla myös kansallista tutkimusta alueelta ja soitan tutkimusjohtajalle, tohtori Tore Tynesille. Samalla haluan tietää onko tohtori Tynes tietoinen Norjan valtion hallituksen kommissiosta, joka parhaillaan tutkii norjalaisiin kohdistunutta salaista säteilytutkimusta. Kommissiotyöhön on ollut kutsuttuna muun muassa lääkäri Rauni-Leena Luukanen-Kilde asiantuntijana.
Kyllä, tohtori Tynes oli tietoinen kommisiotyöstä, mutta mihinkään muuhun kysymykseen hän ei halunnut vastata. Niinpä soitin tohtori Luukanen-Kildelle, jolta sain paljon konkreettista apua, miten muotoilisin omat kysymykseni, kun haastattelun aika tulee. Haastatteluun saapui nuori pakistanilainen lääketieteen kandidaatti. Ennenkuin vastasin hänen hyvin muotoilemiinsa kysymyksiin halusin tietää kuka oli antanut luvan juuri minun haastatteluun. Kandidaatti vastasi, että Datatilsynet (valtiollinen elin, joka valvoo henkilörekistereiden käyttöä) ja Etisk råd (eettinen neuvos).
Edelleen saattoi kandidaatti informoida minua, että Maailman terveysjärjestö, WHO, oli päävastuussa tutkimuksesta. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisten terveyteen kun säteilyä levitetään niin vapaasti mitä nykyään tapahtuu (kotitalouksien ja kommunikaation sähköistyminen). Norjassa tutkimukseen osallistuu 600 aivokasvain-potilasta, joista jokaiselle valitaan kontrollihenkilö.

Suuriin ihmisjoukkoihin kohdistuva säteilytys-tutkimus alkoi toisen maailmansodan aikana Amerikassa salaisella projektilla The Manhattan Project, jonka tarkoituksena oli selvittää atomisäteilyn vaikutus elävään ihmiskehoon, eläimiin ja luontoon yleensäkin. Vaikka projekti käytti sotavuosien aikana yli kaksi miljardia dollaria yhteiskunnan varoja se säilyi salaisena, muun muassa varapresidentti Truman ei ollut tietoinen tästä projektista. Projektilla oli kansainvälinen tutkijakaarti mm. Kanadasta ja Englannista amerikkalaisten tutkijoiden lisäksi.
Sotavuosien aikana sotasalaisuutena pysynyt The Manhattan Project siirtyi amerikkalaiselle Atomienergiakommissionille vuonna 1946 vain noin vuoden sen jälkeen kun maailman ensimmäinen atomipommi Trinity räjäytettiin Alamogordossa, New Mexikossa. Kommissionille siirtymisen jälkeen projekti alkoi toden teolla ulottaa tutkimukset siviiliväestöön niin Amerikassa kuin kaiken todennäköisyyden myötä myös ulkomailla.
1990-luvun alussa antoi presidentti Clinton periksi amerikkalaisten vaatimuksille julkistaa kaikki tieto projektista. Julkinen komitea, Advisory Committee on Human Radiation Experiments (ACHRE) alkoi työnsä tammikuussa 1994 tarkoituksenaan tutkia oliko kylmän sodan aikainen ihmistutkimus säteilyllä epäeettistä. Kaikki olennainen tieto amerikkalaisen säteilytutkimuksen kulusta ja historiasta löytyy internetistä osoitteesta: http://tis.eh.doe.gov/ohre/roadmap/achre/intro_3.html

Toisten valtioiden osallistumisesta projektiin voi vain arvailla ja projektia ei liene lainkaan vielä lopetettu, koska itse istun täällä Norjan säteilynsuojalaitoksen kirje kädessäni. Näyttää siltä, että huolimatta suurista aikaa ja rahaa nielevistä töistä, kuten taistelu maailmanlaajuista terrorismia vastaan, ne eivät toistaiseksi ole sulkeneet pois suuriin ihmismääriin kohdistuvaa kallista säteilytutkimusta.
Säteilytutkimusta puolustellaan muun muassa tarpeesta olla ajan tasalla, mikäli suuria atomikatastrofeja syntyy atomienergiaa käyttävissä maissa. Täällä Norjassa on Pohjois-Norja erityisessä vaaravyöhykkeessä entisen Neuvostoliiton atomijätekasautumien johdosta Kuolan niemimaalla. Lisäksi Norjassa pelätään Pietarin ja Baltian maiden atomireaktoreita.
Suureen yleisöön kohdistuva tiedonanto on vähäistä täällä Norjassakin. Aftenpostenista voi kuitenkin lukea pienen ilmoituksen elokuun 2002 lopulla, että radioaktiivista vuohen maitoa joudutaan kaatamaan maahan 30.000 litraa. Ilmoituksessa ei anneta tietoja mistä vuohien laitumille radioaktiivinen saaste tänä vuonna on ilmestynyt. Saastemäärien sanotaan nousevan syksyisin laitumilla. Vuohia pitäville talonpojille saasteinen vuohenmaito on taloudellinen menetys ja vuohet on ruokittava uudelleen, jotta maitoa taas voisi myydä. Tänä vuonna oli vuohenmaidossa cesium 137 yli 50 becquerellia litrassa, joka teki maidosta sopimattoman ihmisravinnoksi. Vuohenmaidon cesium mittaukset ovat osa valtiollista säteilyn kontrolliohjelmaa Norjassa.

Historiallisesti voidaan siis väittää, että tämän päivän radioaktiiviset mittaukset vedestä, maaperästä ja ravinnosta perustuvat neljä-, viisi-, ja kuusikymmentälukujen salaisiin, radioaktiivisilla aineilla tehtyihin ihmistutkimuksiin, Manhattan Projektiin ja sen alaprojekteihin.
Sodan aikana 1940-luvulla projekti työskenteli vain atomipommin valmistuksen ja sen käytön yhteydessä. Vähitellen kävi ilmi, että uraanikaivoksissa työskenteleville työntekijöille kuin myös atomipommin valmistukseen osallistuneelle laboratoriohenkilökunnalle ilmaantui suuria terveydellisiä haittoja säteilyn vuoksi. Säteilyn luonnetta ja vaikutustapaa ihmiskehoon ei tunnettu lainkaan.
Tässä vaiheessa kiinnostuivat lääketieteen edustajat projektista, koska huomattiin, että radioaktiivisia aineita voitaisiin käyttää myös lääketieteellisessä tutkimuksessa ja hoidossa. Tutkimuspiireissä keskusteltiin josko lääketieteellinen radioaktiivinen tutkimustyö pitäisi olla yleisesti tiedostettua ja julkista, mutta tutkimukset päätettiin Amerikan valtion turvallisuuden takia pitää kuitenkin salaisina.
Projektin kuluessa kolmenkymmenen vuoden aikana ruiskutettiin radioaktiivisia aineita kuten plutoniumia, uraania ja poloniumia eläimiin , ihmisiin ja luontoon ilman, että koehenkilöiksi suostuneet tiesivät aineiden vaarallisuudesta. Tutkimuksia tehtiin Chicagon Yliopistossa, Berkeleyssa Kaliforniassa, Columbian Yliopistossa New Yorkissa sekä Los Alamosissa New Mexikossa. Tutkimuksia johti USA:n armeijan yli-insinööri, kenraali Leslie Groves. 

1990-luvulla ovat USA:ssa alkaneet oikeudenkäynnit ja syöpää sairastavat potilaat, jotka tietämättään joutuivat säteilyn uhreiksi, tekevät USA:n valtiolle rahallisia korvausvaatimuksia. Norjalainen Rolf Langen työskenteli kokkina amerikkalaisessa atomi-tutkimuslaitoksessa Amchitka-tukikohdassa Alaskassa vuosina 1969-73 ja sairastui syöpään lopetettuaan työskentelyn tukikohdassa. Langen on saanut 150.000 dollaria Amerikan hallitukselta korvauksena menetetystä terveydestä. Odotetaan, että 25.000 amerikkalaista saavat rahallisen korvauksen säteilyvaurioiden vuoksi.

Norjan valtion hallituksen kommissiotyö , Granskningskommisjon vedrørende medisinsk forskning på mennesker uten deres samtykke, Institutt for Sjørett, ( luvattoman lääketieteellisen ihmistutkimuksen tutkimuskommissio, Oslon yliopiston merioikeuden instituutti ) saa työnsä päätökseen heinäkuussa 2003. Kommissio tutkinee suoria Manhattan Projectin vaikutuksia, radioaktiivisen säteilyn vaikutuksia ihmisten terveyteen.

Voidaanko näissä salaisissa ja luvattomissa säteilytutkimuksissa löytää sitten mitään puolusteltavaa. Toivoa sopii, että tarkastuskommissioiden työskentelyn tuloksena löydetään mittausarvoja, jotka ovat vaarattomia ihmisille, luonnolle ja eläimille. Saattaa olla niinkin, että evoluution kehittyessä ihmiset joutuvat tulevaisuudessa alttiiksi korkeammille avaruussäteilymäärille ja olisi hyvä tietää, minkälaisia muutoksia säteilyn ansiosta elävässä elämässä tulee tapahtumaan.

 

Kuka omistaa aivomme  Osa I
Salaista, suuriin ihmismääriin kohdistunutta LSD- kokeilua myös Skandinaaviassa. Maarit M.Hanssen.
Julkaistu Ultran nettikolumnina 10/02

Osa III
Mind control uudella vuosituhannella - Mikrosiruimplantit, mind control ja kybernetiikka
kirjoittanut Rauni-Leena Luukanen-Kilde, erikoislääkäri, Norja
Ilmestynyt Ultra-lehdessä 4/2003.

 


Takaisin