Ultrapäivä-luennot:

to 13.45 Henkinen tie ja arkitodellisuus

Ilta-Workshopit:

to 21.00 Seppo Ilkka ja Seija Aalto: Kausaalikeho kuntoon - viritä soittimesi!

pe 21.00 Seppo Ilkka ja Seija Aalto: Suomi Hengen tien avaajana - soikoon Suomen soitto!


Seppo Ilkka

 

FL Seppo Ilkka on toiminut useita vuosikymmeniä yliopisto-opettajana Helsingin yliopistossa ja Teknillisessä korkeakoulussa. Tämän ohella hänellä on ollut lukuisia yhteiskunnallisia ja yliopistohallinnon tehtäviä.

Seppo Ilkka on perehtynyt nuoruudesta alkaen syvällisesti henkisiin virtauksiin sekä idän ja lännen filosofioihin ja uusiin henkisiin suuntauksiin ja on toiminut alan kouluttajana ja vapaana kirjoittajana. Hän on vapaa, oppisuuntiin sitoutumaton filosofi, viisauden rakastaja.
 

www.uusisade.fi
 

 

 

toimitus@ultra-lehti.com
tilaukset@ultra-lehti.com

Ultra-lehti, Salojärventie 36, 17950 KYLÄMÄ 
Puh.  (03) 5558101  Gsm 0456796920

ALOITUSSIVULLE