Ultrapäivien esiintyjiä

Kaariporttiystävien Parantavan voiman välitystä sekä Abbedissan ja Tri Hermannin sanomia, viestejä ja hoitoa


Aulikki ja Seppo Plaami

Aulikki ja Seppo Plaami toimivat vuosia kotimaassa esiintyen myös eri maiden radio- ja tv-kanavilla. Vuonna Plaamit muuttivat 1992 Yhdysvaltoihin ja vuonna 1999 edelleen Havaijille. Takaisin Suomeen he palasivat vuonna 2004, mutta käyvät edelleen Keski-Euroopassa Gate of Heaven Chapel -kirkon nimissä.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 27 vuotta siitä, kun Aulikin mediaalinen tehtävä eli transsityö alkoi. Aulikki on monipuolisesti mediaalinen. Hän tekee parannustyötä, maalaa ja piirtää. Parhaiten hänet tunnetaan kuitenkin mediaalisista konserteistaan, joissa henkimaailmaan siirtyneet laulajat käyttävät häntä instrumenttinaan. Seppo on selväkuuloinen musiikille. Hän kirjoittaa kuulemansa musiikin nuoteille ja lisää niihin Aulikin kautta välittyneet sanat. Näin syntyy musiikillinen kokonaisuus, jonka kuuntelemisesta ihmiset ovat saaneet jo kauan nauttia.

Asuessaan Yhdysvalloissa kahdentoista vuoden ajan he perustivat Gate of Heaven Chapel -kirkon. Perustamisen perimmäinen tarkoitus on tukea ja kannustaa ihmisiä kasvamaan voimakkaiksi omassa uskossaan. Kirkon puitteissa he saivat myös oikeuden henkiparannustyöhön. Suomeen, Miehikkälään, perustetussa Kaariportti Kappeli ry:ssä he jatkavat Amerikassa aloittamaansa työtä. Tukijoukkona toimivat Kaariporttiystävät -yhdistyksen jäsenet ja monet ystävät. Kaariporttiystävät -yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki halukkaat.


Lähde: http://www.gateofheavenchapel.com/kaariporttiystavat/

 

 

 

toimitus@ultra-lehti.com
tilaukset@ultra-lehti.com

Ultra-lehti, Salojärventie 36, 17950 KYLÄMÄ 
Puh.  (03) 5558101  Gsm 0456796920

ALOITUSSIVULLE