Ultrapäivä-luennot:

Lauantaiaamu

Tohtorit Hurtak esittelevät kaukokatsontaa koskevaa viimeaikaista työtään, johon sisältyy heidän viimeisin, yhdessä prof. Elizabeth Rauscherin kanssa kirjoittamansa kirja Mind Dynamics. He tulevat kertomaan käsityksiään 1970 luvulla alkaneista ja aina tähän päivään asti jatkuneista tieteellisistä kokeista, jotka osoittavat kuinka mielemme voi ulottua kaikkialle maailmaan ja ulkoavaruuteen, niin kuin astronautti Edgar Mitchell on esittänyt.

Tietoisuuden voima selvästikin pystyy toimimaan ei-paikallisesti, ja kykenee siten aistimaan ja tunnistamaan hyvin kaukana sijaitsevia kohteita, ja myös vaikuttamaan niihin. Tässä yhteen kytkeytyneessä maailmassa tarkkailija ei ole irrallaan tai eristettynä maailmasta, vaan yhdistyneenä tähän aika-avaruuteen ja muihin tietoisuuden ulottuvuuksiin.


Lauantai-ilta

Uusia löytöjä kosmisista kulttuureista – keitä he ovat ja mikä on heidän viestinsä Euroopalle?

Olemmeko valmiita suoraan kontaktiin ET-älykkyyksien kanssa? Mitä se tarkoittaa? Monet kontaktin kokeneet kertovat olleensa yhteydessä ekstraterrestiaalien kanssa, joiden mentaalinen kyvykkyys on paljon suurempi kuin meidän, kun taas toiset raportoivat olleensa kontaktissa sellaisten ekstraterrestiaalien kanssa, jotka yrittävät auttaa meitä pelastamaan Maan ympäristön. Nämä tunnetut raportit ovat selvä osoitus suorista yhteyksistä ET:den kanssa ja siitä, että niiden seurauksena on tehty tieteeseen liittyviä vaihtokauppoja. Voivatko he todella pelastaa meidät, vai täytyykö meidän itse pelastaa itsemme? Keskustelemme siitä, minkälaista osaa me voimme esittää ollessamme suorassa yhteydessä ekstraterrestiaali- , ultraterrestiaali- tai enkelivierailijoiden kanssa ja mikä on heidän todellinen ihmiskunnan tulevaisuutta koskeva tarkoitusperänsä. Lopetamme illan meditaatiolla, jossa käytetään monien muinaisten kulttuurien Pyhiä Nimiä kaikkialta maailmasta ja lähetämme rauhan energiaamme ympäri planeettaa ja sisäiseen ja ulkoiseen avaruuteen.  

 

Sunnuntai

Muuntunut Mielen dynamiikka

Modernit fyysikot opettavat, että koko universumi on syvällisesti yhtä. Tohtorit Hurtak keskittyvät tietoisuuden laajenemiseen, mikä suo meille kaikille mahdollisuuden kykyyn, jota fyysikot kutsuvat ei-paikalliseksi tietoisuudeksi. Luennossa keskitytään siihen, kuinka me voimme alkaa ymmärtää tietoisuuden todellista luonnetta, kun pyrimme onnistuneesti vapautumaan rajoituksistamme ja saavuttamaan ymmärryksen kollektiivisesta ykseydestämme. Tietoisuuden kehitys alkaa olla pääosassa lisättäessä Maaplaneetan älykkyyttä, joka käsittää alitajuiset ja globaalit tietoisuuden polut. Uusi tiekartta ihmiskunnalle ilmestyy, kun alamme nähdä itsemme ja ihmiskunnan ”kosmisena, planetaarisena ja kvanttiolentona”. Tohtorit Hurtak esittelevät musiikkiaan ja meditaatiotekniikoitaan, sekä katsauksen teoksensa Tiedon Kirja: Eenokin Avaimet® sisältämiin opetuksiin ja tietoisuuden muutosta koskevaan työhönsä.


James J. Hurtak & Desiree Hurtak

 

James J. Hurtak, Ph.D., Ph.D., M.A., M.Th.

The Academy for Future Sciencen, AFFS:n (Tulevaisuuden Tieteen Akatemia, kansainvälinen NGO-kansalaisjärjestö) perustaja ja johtaja. Tri Hurtak on sosiaalitieteilijä, tulevaisuudentutkija, ulkoavaruutta koskevan lainsäädännön ja kaukokatsonnan spesialisti. Hän on kirjoittanut kaksikymmentä kirjaa, joista eniten myyty on Tiedon Kirja: Eenokin Avaimet®. Muista kirjoista mainittakoon hänen yhdessä fyysikko Russel Targin kanssa kirjoittamansa End of Suffering. James J. Hurtakilla on kaksi tohtorintutkintoa, toinen Kalifornian yliopistosta (1977) ja toinen Minnesotan yliopistosta (1993). Hänen teologian tutkintonsa (Master of Theology) on Luther Theological Seminarysta, missä hän opiskeli muinaiskreikkaa, latinaa ja koptilaista kirjallisuutta patristiselta ajalta Dr. Carl Volzin johdolla.

Tri Hurtak on tehnyt laajoja arkeologisia tutkimuksia Egyptissä ja hän oli yksi Gizan alueelta v. 1997 ”Osiriksen haudan” löytäneen retkikunnan tärkeimpiä jäseniä. Hän on tutkinut Meksikon ja Egyptin pyramideja myös GPR-tekniikan (maatutka), akustiikan ja äänitekniikoiden avulla. Hän on the Great Pyramid of Giza Research Associationin (Gizan Suuren Pyramidin Tutkimusyhdistys) tutkimusjohtaja.

1980-luvulla tri Hurtak toimi johtajana San Franciscossa Technology Marketing Analysis Corporationissa, joka järjesti RETSIE (uusiutuvan energian teknologian) -symposiumeja ja teki yhteistyötä kuuden hallituksen viraston sekä NASA:n kanssa, tarkoituksena saattaa yhteen tuhansia insinöörejä, tiedemiehiä ja teollisuusjohtajia vaihtamaan tietoa uusiutuvan energian teknologioista. 1980- ja 1990-luvuilla hän toimi tieteellisenä neuvonantajana brasilialaiselle LASERTECH-yhtiölle, joka kehitti lasereita teollisuuskäyttöön ja ympäristötutkimukseen, erityisesti metsänhakkuiden vaikutusten ja maaperätutkimuksen aloilla Brasilian viljelyalueilla ja Amazonilla. Hän ja edustamansa Academy for Future Science on palkittu kaikkiaan 14 kansainvälisellä kulta- ja hopeamitalilla DVD-tuotannosta, joka visuaalisen median kautta tuo esille hänen tiedettä ja taidetta yhdistävää työtään.

Tri Hurtak oli avaruusolennon kohtaamisesta kertovan Sidney Sheldonin bestseller-elokuvan Tuomiopäivän salaliitto (Doomsday Conspiracy,1992) tieteellinen konsultti, ja on ollut tunnetuimpia maan ulkopuolisen elämän tutkijoita jo yli 35 vuotta. Yhdessä tri J. Allen Hynekin kanssa hän esitelmöi ensimmäisessä kansainvälisessä ET-tutkimusta koskevassa konferenssissa Acapulcossa (First International Conference on ET Research).

Tri Hurtak oli yksi puhujista YK:n Rio+20 kestävän kehityksen huippukokouksessa (2012), YK:n DPI/NGO ilmastofoorumissa New Yorkissa (2007) ja oli mukana YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa Johannesburgissa (2002). Hän on esitelmöinyt huomattavissa yliopistoissa Euroopassa, Etelä-Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Yhdysvalloissa sekä Venäjän Tiedeakatemiassa ja Kiinan Tiedeakatemiassa.

Hän on avaruuslainsäädännön (Space Law) kehittämisen edelläkävijä, ja kirjoittanut sitä koskevia julkaisuja American Astronautical Societylle (AAS) ja Mars Societylle. Vuonna 2005 ja 2012 hänet kutsuttiin Brasiliaan Northeast University of Santa Catarina -yliopiston lainopilliseen tiedekuntaan puhumaan avaruuslaista ja ei-uusiutuvien resurssien turvaamisesta. Hänen artikkeleitaan on julkaistu McGill’s Universityn Ilma- ja Avaruuslain Instituutissa ja Mississippi Universityn lainopillisen tiedekunnan Journal of Space Law -julkaisussa.

The Acacemy for Future Science -järjestö, jonka hän perusti yhdessä vaimonsa Desiree Hurtakin kanssa, on opettanut alkuperäiskansoja Afrikassa ja Etelä-Amerikassa ja avustanut heitä ruokatarvikkeilla ja vaatteilla. Kiitoksena tästä Xavante-intiaanit Brasilian Mato Grossossa tekivät tri Hurtakista heimonsa kunniajäsenen. Hän on työskennellyt puhtaiden vesivarantojen säilyttämiseksi ja ympäristöystävällisen asumisen tukemiseksi käyttäen Remote Viewing -teknologiaa, koska on ilmeistä, että aika on käymässä vähiin monien uusiutumattomien resurssien osalta.

Tri J.J. Hurtak on esiintynyt kansainvälisenä asiantuntijana monissa TV- ja videodokumenteissa ja esiintynyt televisio-ohjelmissa kautta maailman mm. Evening Magazine, Good Morning Australia, Good Morning South Africa, 60 Minutes (international), Carte Blanche, Globo TV Brasiliassa sekä Japanin televisiossa, Hoy Mismo-ohjelmassa (Meksiko) ja kuuluisan Jaime Maussanin ECO-satelliittiohjelmassa 2020.

Ekumeniaa ja uskontojen välisiä suhteita koskevassa työssään hän on luennoinut Maailman uskontojen Parlamentissa Johannesburgissa (1999), Barcelonassa (2004), Melbournessa (2009) ja Salt Lake Cityssä (2015).

Taiteen ja humanististen tieteiden alalla J.J. Hurtak on sanoittanut monia CD-levyjä, mm. The Living Capstone – The Great Liturgy of the Divine Eternal Father (2002), The Sacred Language of Ascension (2006) Alice Coltranen kanssa (ei julkaistu), Rea Ho Boka (2009) eteläamerikkalaisen the Mighty Voice Cultural Choir -kuoron kanssa, Sacred Name Sacred Codes (2012) Steven Halpernin kanssa ja Das Zeitzeugenkonzert Jocelyn B. Smithin ja Berliinin Sinfoniaorkesterin kanssa (2010).

 

Desiree Hurtak, Ph.D., MS.Sc.

Tri Desiree Hurtak on sosiaalitieteilijä ja tulevaisuudentutkija ja perusti yhdessä miehensä tri J.J. Hurtakin kanssa The Academy for Future Science (Tulevaisuuden Tieteen Akatemia) -järjestön. Tämä kansainvälinen järjestö toimii kaikissa maanosissa yli 15 maassa. Desiree Hurtak on myös ympäristötieteilijä ja monien kirjojen kirjoittaja. Hänen uusimpia teoksiaan on yhdessä miehensä kanssa kirjoittama Yli-itsen herääminen (the Overself Awakening), joka on käännetty 6 kielelle. Desiree Hurtak on toiminut elokuvatuottajana Manhattan Neighbourhood Network –kanavalla, joka on avoin TV-asema. Hänellä on kansainvälisen politiikan (International Relations) Masters-tutkinto Syracuse Universitystä ja Ph.D. -tutkinto The New School Universitystä yhteiskuntatieteissä (Public Policy).

Desiree Hurtak on työskennellyt laaja-alaisesti tutkimusmatkoilla sekä Egyptissä että Meksikossa, missä hän oli mukana tekemässä akustisia kokeita useilla muinaisilla rakennelmilla. Hän oli myös osa retkikuntaa, joka näiden tekniikoiden avulla v.1997 löysi ”Osiriksen haudan” Gizan alueelta. Hän toimi puheenjohtajana paneelikeskustelussa YK:n Rio+20 huippukokouksessa 2012, missä hän kertoi järjestönsä nuorisoon ja kestävään kehitykseen kohdistuneesta työstä Brasilian alkuperäiskansojen parissa. Hän piti esitelmän myös YK:n DPI/NGO ilmastofoorumissa New Yorkissa 2007 ja otti osaa YK:n kestävän kehityksen huippukokoukseen Johannesburgissa 2002. Hän luennoi myös Maailman uskontojen Parlamentissa Melbournessa (2009) ja Salt Lake Cityssä (2015), sillä hän pyrkii työssään saamaan aikaan laajemman kanssakäymisen uskontojen välillä. Tämän päämäärän saavuttamiseksi hän oli mukana New Yorkissa perustamassa järjestöä Committee for Spiritual Values and Global Concerns.

Tri Desiree Hurtak ja hänen miehensä tunnetaan laajalti työstään videomedian tekijöinä. Heidän videonsa, joista mainittakoon ”The Light Body” ja ”Initiation”, ovat saaneet 14 kansallista ja kansainvälistä palkintoa. Hän toimi ET-kohtaamista käsittelevän Sidney Sheldonin bestsellerin Tuomiopäivän salaliitto (The Doomsday Conspiration, 1992) tieteellisenä neuvonantajana, ja esiintyi hiljattain videodokumentissa Wisdom of the Wayshowers, jossa on mukana monia merkittäviä tulevaisuuden visionäärejä kuten Apollo 14 -astronautti Edgar Mitchell, joka kertoo siinä Maan ulkopuolisesta elämästä. Desiree on tehnyt musiikki-CD:n yhdessä Steven Halpernin kanssa, ja esiintynyt monissa medioissa ja radio-ohjelmissa, kuten Deepak Chopra -show’ssa ja Coast to Coast Radiossa.

 

Ultrapäivillä on oma kaikille avoin

 

 

toimitus@ultra-lehti.com
tilaukset@ultra-lehti.com

Ultra-lehti, Salojärventie 36, 17950 KYLÄMÄ 
Puh.  (03) 5558101  Gsm 0456796920

ALOITUSSIVULLE