Intuitio on tarotin avain
 

   Artikkeli Ultrassa 5-6/02

  Tarot-tulkitsija Matti Satomäki näyttää miten tulkinta tehdään.

 

Eräs kesän 2001 Ultrapäivien suosituimmista workshopeista oli Veli-Matti Laihon ja Matti Satomäen Tarot-tulkinnat. Sympaattiset “tarot-herrat” järjestivät sadoille ultrapäiväläisille henkilökohtaisen elämyksen. Kesän 2002 Ultrapäivillä he tarjoavat yhtä hienoja hetkiä, mutta myös jotain enemmän.
 

Veli-Matti Laiho ja Matti Satomäki, mikä on oikea tapa tulkita taroteja?
- Taroteilla voi tulkita monella tapaa. Tekemämme tulkintatapa ei ole ainoa oikea. On muitakin tapoja, jotka toimivat. Kunkin tulkitsijan tulee löytää oma tapansa, sillä yhtä ainoaa oikeaa ei ole. Emme voi sanoa kenenkään tapaa vääräksi.

Mihin tarot-tulkinnalla pyritään?
- Tulkinnan on tarkoitus stimuloida omaa ajattelua. Meillä on paljon alitajuista tietoa, jota pyritään stimuloimaan esiin. Siten voidaan päästä käsiksi uuteen tietoon, ”passiiviseen elämän tietokantaan”.
- Tarot-tulkinnalla tai meditaatiolla pyritään saamaan aikaiseksi oman passiivisen tiedon kuuntelemista uusien impulssien - korttien kuvien ja merkitysten - avulla.
- Tarotit ja tarot-tulkinta auttavat oivaltamaan asioita, joita muuten ei aina tule ajatelleeksi.
 

Luota omaan intuitioon

Moni on kokenut tuon oivalluksen riemun tarot-tulkinnassa. Mutta entäpä jos pelkkä passiivinen vastaanottajan rooli ei enää riitä? Miten voi itse päästä sisälle tulkitsemisen maailmaan?
- Tarotien opettelu alkaa pakan ja oppikirjan valinnasta.
- Tarot-pakkoja on hyvin monia erilaisia. Eräästä nettikaupasta löysimme yli 100 erilaista pakkaa. Kukin pakka puhuu omaa kieltään.
- Opettelu alkaa pakan valinnalla. Valitessa pitää erityisesti kiinnittää huomiota pakan kuviin. Valitse sellainen pakka, jonka kuvat puhuttelevat. Tämä on hyvin yksilöllistä. Hyvän ystävän neuvot voivat johtaa harhaan, koska eri ihmisiä puhuttelevat hyvin erilaiset pakat. On luotettava vain omaan intuitioon. Itse asiassa intuititiota tarvitaan tarotien tulkinnassakin. Tämä on ”ensimmäinen intuitioharjoitus”.
- Seuraavaksi valitaan Tarot-kirja. Tällöin olisi ensisijaisesti valittava omalle pakalle kuuluva selityskirja. Toisen pakan kirja kertoo eri tarinaa. On kuin käyttäisi kodinkonetta toisen merkkisen koneen käyttöohjeella. Ensin pitää opetella oman pakan korttien tulkinnat omasta kirjasta. Sen jälkeen voi saada myös lisätietoa toisten pakkojen kirjoista.
- On huomattava, että eri Tarot-pakoissa saattavat kortit olla nimetty erilailla. Niiden merkitykset ovat siis erilaiset. Silloin myöskään kirjoja ei voi käyttää sellaisenaan ristiin.
 

Korttien tarina

Eli aika paljon ajatustyötä tarvitaan jo ennen kuin päästään edes opettelemaan tulkintaa.
- Aivan. Ensin pitää oppia tuntemaan yksittäiset kortit hyvin. Sen jälkeen alkaa erilaisten pöytien tekeminen ja niiden tulkinta. Pöydissä pitää huomioida korttien sijainnin (kortin rooli) ja sisällön (kortin asiasisältö) yhteensovittaminen ”tarinaksi” joka on kokonainen, jatkuva. Ei vain joukko irtonaisia korttien merkityksiä.
- Lopuksi opetellaan lukemaan ”korttien välistä”. Lisätään tarinaan oman intuition tuomat ainekset.
- Tulkinnan opettelu etenee seuraavasti:

Havaitseminen – mitä opaskirja sanoo korteista ja mitä korttien kuvat kertovat
Oivaltaminen - ymmärtäminen, mitä korttien selitykset voivat tarkoittaa
Tekeminen – opittujen pöytien tekeminen ja tulkitseminen
Harjoitteleminen – paljon harjoittelua; silloin tulkinta kehittyy
 

Tarot-meditaatio

Mitä taroteilla voi tehdä itselle?
- Taroteilla voi tehdä itselle erilaisia pöytiä. Joko yhden tai muutaman kortin pöytiä vaikkapa yhdelle päivälle. Tai vaihtoehtoisesti isoja kokonaisuuksia pidemmälle ajalle. Tällöin usein käytetään apuna TAROT-meditaatiota. Meditaatio tuo keinon kurkistaa ”passiiviseen elämän tietokantaan”. Päästään irti tämän päivän asioista. Usein oma tietomme sotkee mahdollisuuksia nähdä asioita. Silloin onkin parasta käyttää toisen tulkitsijan apua, joka ei tiedä liikaa kysyjän elämän yksityiskohdista.

Entä toiselle?
- Toiselle tehtävässä tulkinnassa tulkitsija on irti kysyjän asioista ja siten vapaampi näkemään asiayhteyksiä. Tällöin on kuitenkin aina muistettava, että kysyjän omalle ajattelulle on jätettävä riittävästi tilaa, koska se on tärkeintä.

 

Teksti: Marko Kananen