Ultran Nettikolumni  3/2005

 

Aikakautemme murros

 

Hyvät ystävät,

Lähestyn teitä Perus-Pioneerina, niin kuin myös monet teistä tiedostavat olevansa. Me olemme nyt keskellä aikakautemme suurta murrosta. Muutoksen nopeus vain yllätti minut kuin myös monet teistäkin. Olin todella hämmentynyt, kun tiedostin murroksen alkaneeksi 26.12.2004 tapahtuneesta maanjäristyksestä ja murros kestänee noin 4 vuotta, ellei sitä edelleenkin nopeuteta. Tuosta tapahtumahetkestä alkoi se ajanjakso, joka yhdentää kaiken sen mihin olemme pyrkineet ja mitä olemme odottaneet ja toivoneet. Nyt voimme todeta sen, että vanhojen uskomusten opettamisen ja oppimisen aika on ohi. Meidän kaikkien on nyt seisottava omilla jaloillamme oman sisäisen tietoisuutemme varassa. Meidän on nyt vihdoinkin otettava hallintaamme oma sisäinen Voimamme, joka on oma sisäinen Jumalvoimamme.

Nyt alkanut ajanmurros muuttaa kaiken koko tähänastisen elämämme, eikä se tule olemaan helppoa kenelläkään. Muutos koskettaa syvästi jokaista yksilöä, yhteisöä, kansakuntaa, planeettaamme ja koko universumiamme. Myös niinsanotut taivastasommekin ovat osallisina muutoksessa. Tällä Vapaan Valinnan planeetalla suoritettu negatiivisen energian kehityskokeilu tulee myös päättymään. Onko se myös maailmankaikkeudessa vallinneen hajaannuksenkin päättyminen, sitä emme vielä vielä tiedosta, mutta toivomme ja työskentelemme sen puolesta että niin tapahtuisi. Toivomme harmonian Jumalallisen sävelen soivan koko maailmankaikkeudessa Rajattoman Rakkauden ja Totuuden viitoittamalla tiellä.

Pioneerit, valotyöntekijät ja tiedostavat yksilöt kokevat tämän ajanhetken ilon, riemun, vapauden ja kiitollisuuden aikana. Meidän muistitietoisuutemme avautuu ja saamme myös kokemuksia omasta Jumalallisesta voimastamme. Muutoksen kokonaissyvyyttä, laajuutta ja luonnetta emme ehkä täysin vielä käsitä, mutta jotain voimme kuitenkin ymmärtää, kuten vaikkapa Jeesuksen sanat ”viimeiset tulevat ensimmäisiksi” tai ”Korkeimman Jumalallisen totuuden tulee aina ensiksi ilmentyä elämän alimman kehitystason kautta”. Tämänhetkisen käsityksemme mukaan me tiedostamme, että taso jota elämme on tämän aurinkokunnan ja lienee koko paikallisuniversumin viimeisin ja kehittymättömin taso.

Ystävät, jos viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja jos täällä tulee ilmennetyksi Korkeimman jumalallinen Totuus, tulee tämä myös merkitsemään sitä, että tasomme on kaiken muutoksen toimeenpaneva taso. Enkeli Mikael eli magneettimestari Kryan sanoo: ”Te olette jo nostaneet koko universumin värähtelytason”.

Olemme eläneet suljetussa ja varsin negatiivisessa kentässä, jossa meillä ei ole ollut mahdollista saada konkreettista eikä omakohtaista tietoa omasta asemastamme tai syntyperästämme. Olemme joutuneet elämään meille annettujen puutteellisten uskomuksien varassa. Tiedostamme nyt, että meitä opastavallakaan tasolla ei ole ollut täydellistä tietoa, koska hekin ovat olleet samassa tietoisuuden kentässä.

Nyt kun rajoittavat tekijät ovat poistuneet ovat rajat ikään kuin avautuneet. Olemme tulleet tietoisiksi, että alemmat astraalitasot ovat tyhjentyneet ja sen johdosta tulee syntyvyys planeetallamme päättymään. Voimme olettaa myös niinsanottujen taivastasojenkin aikanaan tyhjentyvän.

Tulemme kohtaamaan entisiä opettajia, oppaita, mestareita ja (pikku)jumalia. Tulemme myös hämmästymään, kun huomaamme vuorostamme opastavamme heitä. Tulemme kertomaan heille anteeksiannon suunnattomasta voimasta. Kerromme heille Rajattoman Rakkauden ja Totuuden rajattomasta olemuksesta ja kun olemme täysin sisäistäneet sen itseemme niin poistuvat alistus, alistamiset, väärät uskomukset kuin myös (pikku) jumalatkin.

Me kaikki tiedostamme olevamme samasta alkulähteestä, osia ikuisesta, kaikkeudellisesta Luojasta. Muistitietoisuutemme avautuessa kohtaamme kaiken sen mitä yksilöinä, yhteisöinä, kansakuntina ja koko ihmiskuntana lukuisten inkarnaatiokierteittemme aikana olemme kokeneet. Tällöin tarvitsemme todella suurta anteeksiantamisen voimaa. Meidän ei tule tuntea katkeruutta menneestä, vaan kiitämme ja ylistämme niitä, jotka mahdollistivat meille nuo negatiiviset kokemukset. Muutoin emme nyt olisi tässä asemassa korkeimman Jumaluuden ilmentyminä toisillemme. Kokemuksemme omasta Jumalallisesta Voimastamme antaa meille vastuun käyttää sitä ainoastaan kokonaisuuden hyödyksi.

Hyvät ystävät, me olemme nyt matkalla kotiin. Kukin menee sinne mikä on hänen paikkansa. Me poistumme aikanaan tältä planeetalta, koska meidän koulutusjaksomme on nyt päättynyt. Monet pioneerit ja tiedostavat yksilöt tekevät tietoisen valinnan siirtyä fyysisinä murroksen yli. Tämä mahdollistaa mahdollisimman korkean kokonaisnousun. Ne, jotka valitsevat fyysisen siirtymän, rakentavat yhdessä Kristuksen ohjaamana uudistuneen, puhdistuneen ja keventyneen planeettamme koulutuspaikaksi maailmankaikkeuden muulle elämälle. Nyt on ilon ja riemun aika. Iloitkaamme siitä, että kaikki se työ ja ponnistelu, jota niin henkisinä kuin fyysisinäkin suoritteina olemme eri inkarnaatioiden aikana tehneet, on nyt loppuun suoritettu.

Hyvää ja iloista kotimatkaa kaikille!

Mikko Taskinen

 


Takaisin