Ultran Nettikolumni  3/2006

 

“Löytäkää pyhä valo...”

Benjamin Creme
Suomennos Saku Mättö 

Kristuksen viesti nro 2: Syyskuun 15, 1977:

"Hyvää iltaa rakkaat ystäväni. Olen taas ottanut tilaisuudesta vaarin puhua teille ja vakaasti ankkuroida mieliinne syyn paluulleni. On monia syitä miksi minun tulisi laskeutua ja ilmaantua jälleen kerran joukkoonne. Pääsääntöisesti ne ovat seuraavat:

Veljeni, Viisauden Mestarit ovat tässä ajassa tulossa ryhmänä jokapäiväiseen maailmaan. Heidän johtajanaan, Minä, yhtenä Heistä, teen samoin. On monia, jotka kautta maailman kutsuvat Minua, anovat paluutani. Minä vastaan heidän pyyntöihinsä. Monet vielä ovat nälkäisiä ja kuolevat turhaan, ruuan puutteesta, kun se mätänee maailman varastoissa. Monet tarvitsevat apuani muilla tavoin: Opettajana, Suojelijana, Ystävänä ja Oppaana. Kaikkina näinä Minä palaan. Johtaakseni ihmiset, jos he hyväksyvät Minut, uuteen aikaan, uuteen maahan, loistokkaaseen tulevaisuuteen, joka odottaa ihmisyyttä tänä tulevana aikana, kaiken tämän vuoksi palaan.

Tulen myös, näyttääkseni teille tien Jumalan luo, takaisin Alkulähteellenne, näyttääkseni teille, että tie Jumalan luo on yksinkertainen polku, jota kaikki voivat kulkea, johdattaakseni teidät ylöspäin sen uuden Totuuden valoon, joka on se Ilmestys, jonka tuon. Kaiken tämän vuoksi tulen. Antakaa minun ottaa teitä kädestä ja johdattaa teidät tuohon kutsuvaan maahan, näyttää teille Jumalan ihmeet ja loistokkuus, jotka ovat teidän, nähdäksenne ne. Viisauden Mestareitteni etujoukko on joukossanne. Pian tulette tuntemaan Heidät. Auttakaa Heitä Heidän työssään. Tietäkää myös, että He rakentavat uutta aikakautta teidän kauttanne. Antakaa Heidän ohjata ja opastaa, näyttää teille tie ja näin toimimalla olette palvelleet veljiänne ja sisarianne hyvin.

Rohkeutta ystäväni. Kaikki tulee olemaan hyvin. Kakkien asiain laita tulee olemaan hyvin.
Hyvää yötä rakkaat ystäväni. Olkoon Jumalan Pyhä Valo, Rakkaus ja Voima nyt sydämissänne ja mielissänne. Johtakoon tämä manifestoituminen teidät etsimään sitä, mikä asustaa sisimmissänne. Löytäkää se ja tuntekaa Jumala."

Maailmanopettaja, joka kristillisessä kulttuurissa tunnetaan Kristuksen nimellä, antoi henkisen valaisun avulla 140 viestiä englantilaisen taiteilijan ja kirjailijan, Benjamin Cremen välityksellä. Tämä sarja käsittelee ihmisen todellista luonnetta henkisenä olentona ja ihmisen suhdetta planeettaamme ja monia muita inspiroivia aiheita. Kirjasta Messages from Maitreya, julkaisija Share International Foundation. Lisätietoja www.share.fi   Suomennos Saku Mättö, Share Suomi r.y.

 


Takaisin