Ultran Nettikolumni  2/2005

 

Miksi tämä onnettomuus?

 

Tämän sanoman on välittänyt Sinikka Sihvonen. Sanoma on kohdistettu Valonpisaroille Turkuun, mutta sopii tietenkin myös muille. Tämä viesti on tarkoitettu kaikille sanallisesti ja energisesti, jotka saavat tämän sanoman tietoonsa, sillä katastrofi kosketti oikeastaan jokaista ihmistä jollakin tavoin.

SANOMA ON HERÄTTÄVÄ tekijä siihen, että jokainen kokisi itsessään tasapainon, sen rakentavan elementin mikä on hyvin tarpeellinen joka päivä, mutta varsinkin silloin kun tapahtuu jotakin joka suistaa raiteeltaan ihmisen arkipäiväisen elämän. Silloin tasapainon ja ymmärtämisen taso jokaiselle yksilönä kuin myös suuremmassa määrin joukkona on hyvin tarpeellinen, koska tässä jokainen oikeastaan on tilanteessa, kuka odottaa, kuka suree, kuka ihmettelee, ollaan suurena kysymysmerkkinä, niin kaikessa tässä ihminen ottaa hyvin herkästi vastaan myös aaltoliikkeitä, mitä tulee suurista ajatuskoostumuksista ja hyvin vaikeista tunteista, ikävästä, tuskasta, epätietoisuudesta. Eli hyvin helposti silloin myös saatetaan ottaa niitä asioita, jotka vielä saattavat vaikeuttaa entisestään tätä tilannetta.

Tilanteesta ei voi syyttää ketään, ei voi kiittää ketään, vaan tämä kuuluu maan historiaan, tähän mikä on tänä päivänä määrättyjen energioitten purkamista ja uusien lataamista tilalle. Kaikki on hyvin suuressa muutosvaiheessa, jonka myös jokainen saa yksilönä kokea kukin vähän eri tavalla, mutta joka tapauksessa jokainen on muutosenergian alaisuudessa. Muutos sinänsä on aina prosessi, joka tuo tullessaan erilaisia, myös vaikeita asioita, vaikeita asioita ymmärtää, vaikeita asioita kohdata niin yksilöiden elämässä kuin myös koko maapalloa koskevana. Tämä kertoo myös siitä kuinka paljon maapallolla on sitoutuneena voimaa. Pienessä hetkessä voiman vapautuessa huomataan, kuinka suuri ydinvoima piilee myös maan uumenissa.

Maa on yhtä elävä kuin jokainen ihminen. Kaikessa on määrätty luomisvoima, niin on myös maapallolla, se on elävä organismi joka kerää määrättyjä jännitteitä. Myös ihmiset määrätyssä mielessä lisäävät jännittyneisyyttä. Sodat ovat niitä jotka lisäävät jännittyneisyyttä ja ihmiset voisivat itse purkaa jännitteet näiltä alueilta. On hyvin monitasoinen asia kun katastrofi tapahtuu. Kuitenkin huomaatte, että kaikki tämä yhdistää teitä. Se suuri hätä, se suuri suru on yleensä joka lähentää, joka tuo inhimillisyyttä, joka tuo ymmärrystä toisen ihmisen hätään. Sota ei niin helposti tuo kuin tämä suuri luonnonkatastrofi, josta ei voi syyttää ketään, ei voi yksilönä osoittaa eikä myöskään ole syytä syyttää, että tämä on Jumalasta johtuva.

Tämä kuuluu tähän muutokseen mikä on myös muilla lähiplaneetoilla, mikä oikeastaan on koko universumissa käynnissä oleva tilanne. Määrätyt planeetat käyvät hyvin pienessä määrin läpi värähtelyn muutosta, mutta ne jotka ovat karkeassa energian taajuudessa joutuvat käymään rajumman muutosprosessin lävitse. Kuitenkin elämä jatkuu.

Myös nämä ihmiset jotka menehtyivät siellä, niin he oikeastaan antoivat oman elämänsä ikään kuin siunaten tapahtuman vaikkakin tietämättään, sillä kaikkihan tapahtui hyvin nopeasti. He ikään kuin luovuttivat oman elämänsä niin, että koko maapallo heräisi huomaamaan kaiken inhimillisyyden. Voi sanoa että he tekivät tämän omasta puolestaan Rakkauden osoituksena, Rakkauden työnä. Jokainen ihmishenki, jokainen elämä on tärkeä vaikkakin kuolemassa jätetään vain tämä fyysinen keho, fyysinen taso. Jokainen jatkaa henkiolemuksen puolella ja tulee jälleen uudelleen inkarnoituneena jatkamaan tehtäväänsä tai liittyneenä siihen energiaan mikä nyt jäi kesken. He antoivat omalla osuudellaan suuren teon teille, jotka jäitte ja jatkatte fyysistä elämää kuin osoituksena siitä, että jokainen vaikuttaa omalla tavallaan. Jokaisen elämä on tärkeä. Myös tässä vaiheessa vaikka on suuri suru, murhe, kuitenkin aivan jokaisella yhteinen tekijä on elämä, niin että ihmiset tulisivat huomaamaan elämän merkityksen, elämän mikä silmänräpäyksessä myös voidaan ottaa pois. Vaikka sinänsä se ei ole poisottamista, se on siirtymistä henkitasolle erilaiseen värähtelytaajuuteen. Kuitenkin ihminen kokee, hän ei voi enää fyysisesti vaikuttaa vaan häneltä on yksi taso poissa, missä hän oikeastaan monta kertaa vahvimmin vaikuttaa.

Tähän voisi myös yhdistää näkemyksen ihmisen energiakehoista. Aivan samoin maapallolla on elävät kehot niin kuin teillä jokaisella. Myös voi sanoa ihmisessä, jossa esimerkiksi tunne ja ajatus hiertää hyvin voimakkaasti, kasaantuu hyvin suurta jännitystä. Näitä niin sanottuja ylilyöntejä myös siellä voi tulla ihmiselle, vaikkakin tietysti pienemmässä määrässä. Eli kaikessa, niin ihmisessä kuin maapallolla, oikeastaan kaikki on yhteistä energiaa joka vaikuttaa. On myös näin, että joskus ihmiselle niin sanottu yli- tai alilyönti saattaakin olla askel eteenpäin. Silloin puretaan määrätty kenties hyvinkin lukkiutunut alue tai virtapiiri. Se voikin olla askel eteenpäin ihmisen kehityksessä. Samoin tässä ei tarvitse mennä taannehtimiseen vaan nähdä, että otetaan yhä enemmän käyttöön henkienergiaa, mitä jokaisella on. Sitä aivan jokainen ihminen on saanut jo syntymälahjakseen, mutta suurelta osin ihmiskunta ei osaa käyttää kaikkea mahdollista voimaa siitä. On tietysti erittäin hyvää, ettei sitä ole osattu käyttää, koska sitä käytettäisiin myös väärin. Mutta aina tässä inhimillisessä hädässä myös mennään sellainen pieni harppaus eteenpäin henkisen kapasiteetin käytössä rakentavassa mielessä.

Aina kaikessa voidaan nähdä monta puolta. Voidaan jäädä näkemykseen, että kaikki on tuhoa, mille ei voi mitään, alistutaan siihen. Sitten voidaan nähdä myös se rakentava puoli, jos jotakin vanhaa energiaa halutaan purkaa joskus hyvinkin rajusti niin sen tilalle otetaan myös uutta. Näin myös ihminen omassa elämässään, kun hänellä on rohkeutta tai hän joutuu määrättyyn ravisteluun. On ollut vuosia ja on vielä edelleenkin, että ihmiset joutuvat itse kokemaan tätä ravistelua. On ollut ihmisiä joilla on ollut suuria taloudellisia menetyksiä ja kaikki, oikeastaan voi sanoa melko suurikin omaisuus on mennyt, se on sitä ravistelua. Kuitenkin siinä vaiheessa kun ihminen huomaa, hänellä on se tärkein, oma elämä, oma henki jossa hän voi vaikuttaa. Se on uusi ponnahduslauta. Tässä katastrofissa ihmiset kokevat yksilötasolla kuka menettää mitäkin. Tässä käytiin hyvin pienessä hetkessä asia, joka kosketti kaikkia joka kolkassa maapalloa olevia ihmisiä. Vaikka siellä joka maasta ei ollutkaan ihmisiä, mutta kuitenkin se mikä tapahtui koskettaa jokaista jollakin tavoin. Eli tässä myös vanhaa energistä latautumista puretaan ja uutta pikku hiljaa ladataan tilalle.

 

Miksi ei ennakkoon varoiteta näistä, missä ja milloin ne tapahtuvat? 

Joku voi vaistota sen, mutta koska siinä ei tapahtuisi enää sitä tavallaan puhdasta Rakkaudellista tekoa, mikä on silloin kun ihmiset antavat henkensä, sen tärkeimmän mitä on tässä inkarnaatiossa, eli he luovuttavat sen. Se on määrätyssä mielessä Rakkaudellinen teko. Jos tiedetään aikaisemmin jokin katastrofi ja siitä kerrotaan, ihmisille tulee hätä, paniikki. Sen vaikutus ei olisi sitä mittakaavaa, mitä tässä myös halutaan tuoda teille. Eli ellei siellä olisi ihmishenkiä mennyt niin se olisi ollut monelle ihmiselle toisarvoinen juttu. Nähdään että maa värähtelee, maa tuo omaa energiaansa pintaan. Voi olla että se sivutettaisiin vähän niin kuin itsestään selvyytenä tai olkapäitä kohottaen. Tässä tapauksessa sitä ei sivuuteta.

Myös on muualla, ei pelkästään maapallolla käynnissä eräänlaista käymistilaa, mutta maapallo on teidän ja mitä täällä tapahtuu koskettaa kaikkein eniten teitä.

Tiedoksi Valonpisaroille kuin myös muille, että lohdutus on tarpeellinen silloin kun ihmisellä on hätä vaikka se ei koskisikaan läheisiä. Tällaisessa hädässä, toivottomuudessa, levottomuudessa on oikea aika lohduttaa toista ihmistä. Heitä on varmaan jokaisen lähettyvillä. Myös rukoukset ovat tarpeen niin itselle kuin kaikille muille.

Näin kaikkea sitä Valoa ja Rakkautta jokaiselle Valonpisaran jäsenelle. Teillä on aika tehdä töitä, uusi aika on avautunut. Työntekijöitä tarvitaan. Siinä teitä siunataan, siinä teitä suojataan. Näin te koette itsessännekin elämän voiman.

 

Näin teitä tervehtien Jakatz

 


Takaisin