Ultran Nettikolumni  12/2002

 

Todellisuus ja elämä neljännessä ulottuvuudessa
Todellisuus ja elämä neljännessä ulottuvuudessa

Maarit M. Hanssen

 

Vaihtoehtoliikkeen ja rajatiedon filosofia ja toiminta rakentuu suurelta osalta tapahtumiin ja todellisuuteen, joiden sanotaan, väitetään ja parhaimmillaan todetaan olevan päivätodellisuuden tuolla puolen. Mutta mikä ja mitä se ” tuolla puolen ” oikein on?

Asia ei ehkä ole selvennyt edes kaikille rajatiedon harrastajille, koska asiasta ei vielä juurikaan ole olemassa kirjallisuutta, joka määrittelisi lähemmin tuonpuolisen teoriapuolta. Ja jos teoria puuttuu, puuttuvat usein myös asiaa valaiseva sanasto ja määritelmät. Skeptikkojen onneksi. Mutta perässä tullaan, sanoi torven tekijä. Mikäli sitten emme ala osallistua aktiivisesti myös teoriakeskusteluun.

Kun perehtyy lähemmin tuonpuoliseen, voisi ensin eritellä asian eri komponentteja ja tarkastella tuonpuolista vaikkapa eräänlaisena vaihtoehtoisena olotilana , joka on osa kompleksista, monimutkaista universumia ja jossa älylliset ihmiset, eläimet ja olennot toisista ulottuvuuksista ja toisilta planeetoilta, niiden eri tasoilta, voivat tavata toisiaan, vaihtaa ajatuksia ja informaatiota ja palata omiin todellisuuksiinsa yhtä kokemusta ja monia tiedonjyväsiä rikkaampina. Tämä katsantokanta vaatii, että on päättänyt vakavasti uskoa toisten ulottuvuuksien ja toisenlaisten elämänmuotojen olemassaoloon joko omien kokemuksien kautta tai lukemalla ja kuulemalla toisten ihmisten kokemuksista. Tukea uskolle antaa myös ns. uusi fysiikka.

 Yhä useammin halutaan tuonpuoleiselle olotilalle antaa ikäänkuin käsinkosketeltavat fyysiset raamit ja olotilaa kutsutaan mielellään neljänneksi ulottuvuudeksi. Ja rakkaalla lapsella on monta nimeä. Taiteet ja kaunokirjallisuus kutsuvat olotilaa usein seitsemänneksi taivaaksi. Katsoen ulottuvuuksien mittapuusta seitsemäs taivas on mielestäni yksinkertaisesti seitsemäs ulottuvuus eli taivas sinänsä. Siellä oleskelevat ovat saavuttaneet enkeleille ominaisen olotilan. Asia riippunee näin ollen niin kokijasta kuin siitä mitä kokee ja kokijan tietoisuuden taso on itse avain koettavaan ulottuvuuteen.

Jotkut ihmiset oppivat tuntemaan uudet ulottuvuudet hengen tietä käymällä, kun taas toiset lisäksi joko näkevät ja tai kuulevat uusien ulottuvuuksien elämää.

Olen pohtinut sitä, että tällainen pakopaikka, mitä neljäs ulottuvuuskin saattaa olla, on olemassa, jotta ihmisetkin saisivat osansa universumin moniulotteisesta elämästä, jonka kokeminen saattaa antaa uskoa ja toivoa jostakin paremmasta. Ihmeteltävän useinhan ihmiset kokevat toisien ulottuvuuksien olemassa olon juuri raskaina aikoina ja murheen keskellä.

Mutta lisää komponentteja eli asian eri katsantokulmia. Toisten ja uusien ulottuvuuksien olemassaololla saattaa olla myös ihan käytännöllinen merkitys. Suurin osa universumin kompleksisesta, moniulotteisesta elämästä, erilaisista elämänmuodoista eivät liene kykene elämään kauaakaan niin matalalla ja hitaalla tasolla kuin mitä Maa-planeetan fyysinen, niin sanottu kolmas ulottuvuus eli ihmisten joka päiväinen elämä on. Toisaalta ihmisten oleskeleminen korkeammilla tasoilla ei aina ole vaaratonta ihmisille johtuen juuri fyysisen olemisen harjaantumattomuudesta ja rajallisuudesta suhteessa toisiin ulottuvuuksiin. Asian ydin piilee juuri siinä, että ymmärtää olevaisuuden kaksisuuden ja siinä olevat esteet. Esteiden ylitys on juuri sitä transformaatiota, muuntumista, jonka sanotaan hallitsevan historian nykyvaihetta. Etsitään niitä oikeita tapoja ylittää kaksisuuden esteet. Vapaan valinnan periaate takaa sen, että alemmallekin tasolle voi jäädä. Työskentely alemmilla tasoilla on yhtä arvokasta ja auttaa universumin kokonaisuutta, jonka sanotaankin usein olevan se tärkein universumin osa.

Missä sitten sijaitsee se neljäs ulottuvuus, se ” tuolla puolen ”? He meistä, jotka ovat kokeneet niin kutsutun neljännen ulottuvuuden olotilan voivat yksinkertaisesti ja rauhallisesti useinmiten sanoa, että se on tässä. Se on siinä, missä juuri sillä hetkellä on ja oleskelee. Se on sängyssä, jossa tietoisuus nukkuu ja näkee valveunia, se on sohvalla, jossa tietoisuus istuu ja nostaa kehon tiheyden nopeutta mietiskelyn avulla, se on auton etuistuimella, jossa tietoisuus joutuu sieppauksen kohteeksi eikä jälkeenpäin muista ajaneensa sitä tietä ja se on keittiössä, jossa tietoisuus on laittanut kengät pakastearkkuun ( ! ), eikä jälkeenpäin muista sitä tehneensä.

Universumia tarkasteltaessa ja kokiessa on fyysinen keho ja mielen abstraktinen tietoisuus (self ) aina avaruudellisessa tilassa keskipisteessä. Siksi voimme varmuudella väittää, että kaikki tuonpuoleinen on aina siinä, missä juuri on ja oleskelee. Asian oivaltaminen johtaa kvantti-fysiikan perusteisiin, josta hiukan enemmän myöhemmin.

Neljännen ulottuvuuden kokeminen on tavallisuudesta poikkeavaa kokemusta. Jotkut kertovat, että kun siirtyy neljänteen ulottuvuuteen joutuu menemään ikään kuin ilmassa olevan kalvon läpi ja he tuntevat fyysisen kehon atomien värähtelyn nopeutuvan kuin sähkövirta kulkisi lakkaamatta kehon läpi. Tämän tapainen ”käsittely” saattaa olla ihmisen kehon lataamista eli ihmisen perintötekijöissä olevien DNA-varastojen rikastuttamista kestämään korkeampaa värähtelyä. Korkein värähtely on valoa. Joka tapauksessa kokemus on fantastinen. Itse jouduin tämän tapaiseen käsittelyyn Pohjois-Norjassa alkaen vuonna 1984. Vuonna 1996 jouduin taas käsittelyyn. Tyypit väittivät olevansa Pleijaadeilta ja Siriukselta. Koin paljon sinistä tulta ja valoa tuohon aikaan ja kokemukseni vastasivat paljon sitä samaa sanomaa, mitä Galaktinen Federaatio Sheldan Nidlen kanavoimana ( Planetary Activation Organization ) antaa.

Noin kolmekymmentä prosenttia maapallon ihmiskunnasta, lähes kaksi miljardia ihmistä, ovat joko tietoisia tai heillä on potentiaali eli valmius olla tietoisia toisista ulottuvuuksista omien kokemustensa seurauksena tai heissä ei vielä ole syntynyt tietoisuutta. Kaksi miljardia ”Jedi ritaria”! Huikeaa, mutta olemme vielä kuitenkin vähemmistönä, jostain syystä. Vähemmistönä oleville on sitäkin tärkeämpää toimia oikein poliittisella tasolla, mikäli katsomme joskus oikeaksi politisoitua niin kuin on tapahtunut muun muassa rajatietoliikkeen osallistumisella ympäristönsuojeluun.

Kuten aikaisemmin mainitsin on uusista ulottuvaisuuksista saatavilla vain hiukan teoria pitoista kirjallisuutta. Useimmat kirjoista kuvailevat itse tapahtumia, viestejä jne., jotka ovat tärkeitä, jotta saamme tietää missä ja missä asti olemme menossa. Viime aikoina on muun muassa neljännestä ulottuvuudesta julkaistu joitakin kirjoja. Eräs niistä on Suomessa ilmestynyt Kaija-Liisa Hiltusen Neljäs ulottuvuus. Kirjaa voi pitää eräänlaisena käsikirjana, ensi silmäyksellä oudoista ulottuvuuksista kuten telepatia, henkimaailma, selvänäköisyys, aurat, astrologia jne. Suosittelen kirjaa henkilöille, jotka haluavat päästä uusien ulottuvuuksien juoneen mukaan. Moni löytänee myös kirjasta paljon asioita, jotka tuntuvat tutuilta. Kirja on lämminhenkinen ja täynnä kevyttä ja hyväntahtoista huumoria. Kaija-Liisa ei kuitenkaan ota kirjassaan kantaa siihen voidaanko esimerkiksi neljännen ulottuvaisuuden olemassaoloa todistaa nykyisen tieteen turvin.

Neljäs ulottuvaisuus ja muu kompleksinen universumi ei olekaan niin vain helppo todistettava. Pisimmälle ovat päässeet aura-kuvaus ja kirlian-kuvaus, jotka nekin sattavat ottaa valokuvia vain silmille näkymättömistä energia-kentistä elävän organismin ympärillä. Kuoleman jälkeisen elämän tutkijat ovat myös saaneet magneetti-nauhalle kuolleiden henkilöiden puhetta ja jotkut kuolleet henkilöt ovat näyttäytyneet television välityksellä. Itselläni on muutama holograafinen kuva- kokemus. En tiedä mistä kuvat tulevat, mutta saatan aavistaa niiden tarkoituksen. Aura-kuvat ja kirlian-kuvat todistavat toki sen asian, että ihminen ja muu elävä luonto ovat paljon muutakin kuin mitä silmä on tottunut näkemään. Norjalainen pop-laulaja, muusikko ja ufo-kontakti henkilö Gry Jannicke Jarlum on ufo-kontakti- kirjansa, Du er jeg, kanteen kuvatuttanut oman auransa. Gry Jannicke teki kirjaansa varten myös CD- levyn lauluineen. Laulut kertovat rohkeasti, mitä hän koki avaruusolentojen vaikutuspiirissä. Hän kertoo niistä kymmenistä ja sadoista elämän muodoista, jotka asuttavat universumia hänelle tulleiden viestien mukaan: ” On olemassa elämää, jossa miehellä ja naisella on sama keho, on olemassa elämää, jossa miehellä ja naisella on eri keho, mutta sama sielu, on olemassa elämää, jossa keho ei tarvitse ravintoa, on olemassa elämää, jossa ei tarvitse synnyttää lapsia, on olemassa elämää, jossa ihmisillä ei ole fyysistä kehoa, on olemassa elämää, jossa matkustetaan ajatuksen voimalla ”, laulaa Gry Jannicke ja jatkaa, että Maa-planeetan ihmisten on ymmärrettävä ilman pelkoa, että he eivät ole yksin universumissa. Gry Jannicken kirjan esipuheen on kirjoittanut lääkäri Rauni-Leena Luukanen-Kilde. Gry Jannicke toistaa lauluissaan myös sitä kipua ja tuskaa, jonka saattaa tuntea, kun on tasapainoiltava kaksinaisuuden veitsen terällä ” yksi jalka arkipäivässä ja toinen jalka toisessa dimensiossa ”.

Avainsanojen turvin voi neljättä ulottuvuutta tutkia internetin avulla. Miten pitkälle on tiede päässyt asiassa? Länsimaisella tieteellä näyttää olevan kaksi päätapaa tutkia universumia. Näkyväistä avaruutta tutkitaan kaukoputkien , teleskooppien, satelliittien ja avaruusluotainten avulla ja sitä näkymätöntä universumia yritetään ”katsella“ muun muassa matematiikan avulla. Viimeksi mainitusta on esimerkkinä ns. hyperneliö, jossa universumin keskipisteenä on aina oma itse ja sitten tutkitaan mitä ”näköaloja“ omasta pisteestä katsoen näkyy. Siitä voi näkyä materia eli aine, tietoisuus ja energia jne. Tämä selitystapa on ns. kvanttitietoisuuden perusteita. Joidenkin tutkijoiden mielestä kvanttitietoisuus on kybernetiikkaa.

Kybernetiikka pyrkii selittämään luonnon, yhteiskunnan jne. säännöstely- ja eritoten itse-säännöstelyperiaatteita, jotka sanotaan perustuvan informaatioteoriaan, matemaattiseen kommunikaatiomalliin. Kontrolloijana tässä tietoisuus-mallissa toimii ei-paikallinen itse ( non-local self ), Jumalaksikin kutsuttu. Kvantti-tietoisuuden tutkimusongelmana on tietoisuus, jota ei voida tutkia klassisen mekaniikan avulla.

Tiede ei vielä kuitenkaan ole kyennyt todistamaan ns. neljännen ulottuvuuden ja muun kompleksisen universumin olemassaoloa, mutta nykyajan tiede on melkeinpä valmis väittämään, että ne ovat olemassa. Kun tieteellinen varmuus asiasta, toivottavasti, lähivuosina selviää voivat esimerkiksi ihmistieteet, joihin myös rajatieto kuuluu, tehdä todellisen kvantti-harppauksen tietoisuuden ja toivottavasti myös sen häiriöiden tutkimuksessa ja hoidossa. Voimme kai edellämainitun perusteella melkeinpä varmuudella väittää, että tietoisuus (consciousness) on niin yhteydessä kuin vuorovaikutuksessakin kompleksisen universumin kanssa.

Kun ihmisen tietoisuuden salat tuodaan julki saattaa se saada aikaan suuria muutoksia muun muassa kaiken elollisen välisessä kommunikaatiossa. Kasvisravinto ja valoravinto tulevat todella ajankohtaisiksi. Emmehän voi syödä eläimiä, joiden kanssa saatamme vaihtaa ajatuksia muun muassa päivän säästä.

Kommunikaatio ekstra-terrestriaalisten älykkyyksien kanssa on toinen jännittavä alue. Oma henkinen kehitykseni oli saavuttanut tämän pisteen vuonna 1999. Pidin aiheesta esitelmän NETI:n ( Norwegian organisation for the study of Extra Terrestrial Intelligence ) valtakunnallisessa kokouksessa keväällä 1999 Oslossa. Esitelmässäni kutsuin ihmisten ja ulkoplaneettalaisten välistä ei-puheellista kommunikaatiota bio-magneettiseksi kommunikaatioksi. Sana ” bio-magneettinen” viittaa kompleksiseen ihmiskokonaisuuteen, joka kykenee myös ei-puheelliseen kommunikaatioon eri tasoisten olentojen kanssa toisista ulottuvaisuuksista.

Minkälaista ravintoa ihmisaivot tarvitsevat uudessa kommunikaatio tilanteessa (huom. väsymys, ” proppujen palaminen ”, ” akun tyhjentyminen ” ja stressioireet vain hyvinkin lyhytaikaisessa, sanokaamme, bio-magneettisessa kommunikaatiossa, kanavoinnissa jne.). 1950-luvun alussa kanavoi Cyril Richardson pienen kirjasen Venus speaks ( Venus puhuu ) , jossa nimeltä mainittu tiedemies/nainen Venukselta puhuu muun muassa ravintotieteellisistä ongelmista Maa-planeetan ihmisille. Hänen mukaansa piti lihan syönti jo olla pannaan julistettu 1950-luvulla . Venuslaisen tiedemiehen/naisen mukaan lihaa syöville aikuisille Maa-planeetan ihmisille muodostuu pikkuhiljaa hapen puutteesta johtuvia oireita. Kasvisravinto ja hedelmät, jotka sisältävät paljon auringon energiaa ovat venuslaisen tieteen mukaan hyväksi, mutta ruokavalion muuttaminen lihan syönnistä kasvisravintoon pitäisi tapahtua pikkuhiljaa, jotta keholla olisi aikaa sopeutua uuteen ravintoon. Erityisesti ylipainoisten ihmisten olisi siirryttävä happiongelmien vuoksi kasvisravintoon. Lukiessani kirjasta jysähti mullistava ajatus päähäni; emme saakaan tulevaisuudessa tarvitsemaamme happea keuhkojen välityksellä vaan syömällä happipitoista ravintoa. Oireiluna asiasta voimme ehkä pitää jo laajalle levinnyttä anorexiaa ja bulimiaa ja hengitysvaikeuksia.

Tiedämme, että ihmisaivojen pääenergian lähde on sokeri. Siksi olisi viisasta nauttia paljon hedelmiä ja marjoja ja hedelmämehuja silloin kun oleskelee pitempiä aikoja neljännessä ja viidennessä ulottuvuudessa ja heti oleskelun jälkeen. Muutaman tunnin uni auttaa myös aivojen palautumista takaisin hitaammille ulottuvuuksille, arkipäivään. Norjalainen kansansadun henkilö Balder nukkui kaksitoista päivää yhteen menoon näkyjen näkemisen jälkeen. Monien päivien, jopa viikkojen pituiset matkat neljännessä ulottuvuudessa rasittavat erittäin rankasti myös selkärangan eteeristä energiaa, mutta harjoitus tekee siinäkin mestarin. Ihmisille ominainen, oma arkipäiväinen mielen muistipankki, auttaa muistamaan aikaisempien dimensio- matkojen reaktioita ja niistä selviytymistä. En suosittele pitkä-aikaisia matkoja toisiin ulottuvuuksiin , vaikka joskus onkin tilanteita, että vastapuoli ( henkimaailma ja olennot toisista ulottuvaisuuksista) haluaakin sellaisia. On vain sanottava päättäväisesti kiitos ei, tai että on juuri nyt lomalla.

Avaruus-aika- jatkumo on yksi ongelmista matkatessa neljännessä ulottuvuudessa, jossa aika ikäänkuin seisahtuu ja on mahtavat näköalat niin menneeseen kuin tulevaisuuteenkin, riippuen millä tasolla on. Jotkut radikaaleimmista tiedemiehistä puhuvat muun muassa vertikaalisesta ajasta horisontaalisen ajan lisäksi. Vertikaalisessa ajassa kaikki tapahtuvainen on tässä ja nyt, niinkuin jo neljännessä ulottuvuudessakin. On opittava erottamaan toisistaan se, mikä voi tapahtua todennäköisyyslaskennan ja tilastojen mukaan ja se, mikä todella tapahtuu seuraavassa silmänräpäyksessä eli vertikaalisessa, pystysuuntaisessa ajassa. Ihme kyllä, neljännessä ulottuvuudessa ei asioiden ennalta näkö olekaan kovin helppoa. Universumin eettiset säännöt ja rajoitukset kuuluvat luonnollisena osana elämään neljännessä ulottuvuudessa ja rajoittavat muun muassa asioiden ennalta näkemistä.

Eläinten kanssa kommunikoidessa on hauskaa se, että eläimet todella innostuvat leikkiin mukaan. On kuitenkin muistettava, että myös eläinten fyysinen keho ja aivot väsyvät helposti ja eläimille on annettava ravintorikkaita makupaloja kommunikaation jälkeen, jotta ne pystyvät ”lataamaan akkunsa ” uudelleen. Hevosille maistuvat viineri-pullat, koirille ja kissoille erityiset näille eläimille tarkoitetut makupalat, joita voi ostaa valintamyymälöistäkin. Kun eläimille opetetaan kaikenlaisten temppujen tekemistä laajennetaan samalla eläinten tietoisuutta. Tietoisuuden laajentaminen niin ihmisillä kuin eläimillä kuluttaa paljon aivo-energiaa. Mitä pienempi eläin on, sitä vähemmän se väsyy kommunikaation tuloksena. Pikkulinnut ovat erittäin innokkaita kommunikoimaan ihmisten kanssa . Niille ei välttämättä tarvitse antaa erityisiä makupaloja. Ja jotta emme unohtaisi itseämme niin pitää mainita, että pikkulusikallisella sokeroitua marjahilloa pääsee matkustamaan pitkälle! Jo muutaman minuutin työskentelyä neljännessä ulottuvaisuudessa voi verrata koko päivän istumiseen tietokoneen ääressä työtä tehden. Aivot tarvitsevat sokeria, jotta fyysinen väsymys ei uhkaisi niitä. Laadultaan on hedelmäsokeri parasta. Suklaa on myös hyvää aivo-ravintoa, viimeisten tietojen mukaan suklaa on hyväksi myös sydämelle. En ole löytänyt mitään tutkimustuloksia aivojen fyysisestä kestävyydestä suhteessa tietoisuuden laajentamiseen ja laajenemiseen oltaessa korkeammilla tietoisuuden tasoilla mikäli ei oteta huomioon kyseenalaisia lääketieteellisiä ihmiskokeita tajuntaa laajentavien aineiden, kuten LSD:n, avulla.

Vielä puhuttaessa eläimistä ja kommunikaatiosta niiden kanssa haluan mainita Hollywood filmitähti valaan Keikon ( Free Willy elokuva ), joka norjalaisten valaanpyytäjien murheeksi, mutta luonnonsuojelijoiden suureksi riemuksi ilmestyi syyskuun alussa erääseen keskinorjalaiseen vuonoon. Koska Keiko on kesy valas otti se heti kontaktia vuonossa uivien lasten ja aikuisten kanssa. Keikosta vastuussa olevien amerikkalaisten tiedemiesten tullessa paikanpäälle päättivät he muun muassa ottaa yhteyttä eläin-tulkitsijaan, telepaattisen kommunikaation käyttäjään norjalaiseen Astrid Moeniin, jotta saataisiin tietää, miten Keiko voi norjalaisessa vuonossa.

Tällaista saattaa elämä ja todellisuus olla neljännessä ulottuvuudessa, sekä siihen uskovien ihmisten elämä. Ihmiskeho ja ihmisen aivot ovat pikkuhiljaa muuttumassa, jotta ne kestävät eri ulottuvuuksien vaihtelut. Tiedemiehet ovat hiljattain löytäneet herkkien ihmisten selkäydin nesteestä outoja hiukkasia, joita aikaisemmin ei ole havaittu. Olisiko niin, että kaikilla Maa-planeetan herkillä ihmisillä on jo näitä hiukkasia keskushermostossaan. Hiukkasten merkitystä ei vielä ole tutkittu.

Tähän sopii mainita, että vaihtoehtoliikkeen ja New Agen historiassa on aina silloin tällöin putkahtanut esille skeptikkojen väitteitä, että ”ufo-uskovaiset” ovat verrattavissa ideologialtaan fasismiin ja natsi-liikkeeseen, koska he joskus saattavat pitävää itseään erityisesti valittuina tähteläisinä, jotka pelastetaan ufoihin luonnon mullistusten keskeltä, esimerkiksi Maa-planeetan napojen vaihtumisen yhteydessä. Mutta uusi lääketiede näyttää löytäneen jopa fyysisiä todisteita siitä, että erityisen herkillä ihmisillä on aineosasia, hiukkasia keskushermostossaan, joita vertailuryhmän henkilöillä ei ole löydetty. Herkät ihmiset ovat melkeinpä aina erittäin vastaanottavaisia rakkauden energialle, joka on sanoisinpa välttämättömyys korkeammilla ulottuvaisuuksilla oltaessa. Syytökset fasismista ovat pahimmillaan pahansuopaisia ja parhaimmillaankin osoitus täydellisestä tietämättömyydestä ihmisen tietoisuuden kehityksestä, kehitykseen vaikuttavista energioista ja evoluutiosta.

Kaksi miljardia ihmistä, kolmekymmentä prosenttia Maa-planeetan nykyisestä ihmismäärästä on yhtä paljon, kuin mitä Maa-planeetan on arvioitu kykenevän elättämään normaalisti kantavassa elintasossa, siten että planeetan resurssit uusiutuvat entiselleen huolimatta kulutuksesta. Mikäli esimerkiksi kaikilla Maa-planeetan ihmisillä olisi yhtä korkea elintaso kuin norjalaisilla ( ja suomalaisilla ) on tänään, tarvittaisiin neljän Maa-planeetan resurssit. Näin ollen tällä hetkellä Maa-planeetalla elää neljä miljardia ihmistä liian paljon. Ongelma on valtava.

Panee todella miettimään uskoako tulevaisuuteen vai ei, ja haluaako ollenkaan syntyä uudelleen tälle planeetalle. On mielestäni kuitenkin jännittävää olla mukana fyysisen ja psyykkisen kehon evoluutiossa kohti korkeampia ulottuvaisuuksia. Sitä paitsi tarvitsemme vain noin sata vuotta aikaa, jotta totaalisen syntyvyyden säännöstelyn avulla voisimme hävittää koko ihmiskunnan Maa-paneetalta.

Uusien katsantokulmien oppiminen on myös tajunnan laajentumista, jota sitten voidaan käyttää Maa-planeettalaisten hyväksi. On tapana ajatella, että Maa-planeetan korkeat johtajat ovat moni-kykyisiä naisia ja miehiä, jotka ovat läpikäyneet monia tajunnan laajentumisia, kyetäkseen johtamaan planeettaa. Maailman terveysjärjestöä, WHO:a johtaa tällä hetkellä Norjan entinen pääministeri, lääkäri Gro Harlem Brundtland. Hän on osoittautunut ennakkoluulottomaksi poliitikoksi niin kotimaassaan kuin YK:ssa. WHO:n johtajana hän on ottanut esille muun muassa kännyköiden säteilyvaaran. Hän on jopa kieltänyt kännyköiden käytön omassa työhuoneessaan, koska hän tulee pahoinvoivaksi säteilyn johdosta. Lisäksi hän on joutunut leikkauttamaan molemmat silmänsä, koska ne olivat vaurioituneet hänen avatessaan virka-asuntonsa mikroaaltouunin, josta ilmeisesti purkautui säteilyä, joka osui hänen silmiinsä vahingoittaen niitä.

Globalisaation kehityksen myötä kohoaa informaation ja tiedon tarve vielä satoja, jopa tuhansia vuosia eteenpäin. On vain luonnollista, että tajunnan laajentumisen tarve ja tarve kohota uusiin ulottuvaisuuksiin näkyy , ei vain rajatiedon harrastajilla vaan myös huippu-poliitikoilla.

 

Lähteitä:

Globus Gordon: Quantum Consciousness is Cybernetic, paper 4p. 1995
Hiltunen Kaija-Liisa: Neljäs ulottuvuus, Lootus kirja Oy 2000
Jarlum Gry Jannicke: Du er jeg , pluss CD, Grøndahl Dreyer 2. painos 1995
Luukanen Rauni-Leena: Universets barn, Grøndahl Dreyer 1995
UFO-nytt nr.2-1999
UFO-nytt nr.3-1999
Venus Speaks, Regency Press, London 3.painos 1955

http://www.fractalwisdom.com/FractalWisdom/fourth.html
http://www.kahealani.com/spirit/fourth_dimension.html
http://www.paoweb.com
http://www.ultimate-physics.de/akin1.htm

 


Takaisin