Ultran Nettikolumni  12/2005

  

Tähtitieteilijät ja ufot

 

Kirjan nimi on lupaava ja oppikirjamainen. Akateemisia mielikuvia tuova kansi johdattaa lukijan tähtitieteilijöiden käsitemaailmaan, tällä kertaa" ufojen mustaan aukkoon". Kirja on aihevalinnaltaan ehkä kiinnostavin koskaan Suomessa julkaistu ufoteos. Björn Borg on koonnut yhteen laajan kansainvälisen katsauksen tähtitieteilijöiden toiminnasta ufotutkimuksen parissa ja läpileikkauksen heidän mielipiteistään, ehdotuksistaan ja ideoistaan.

Borg on kolmannessa teoksessaan käynyt systemaattisesti läpi yli 300 tähtitieteilijän julkisia lausuntoja, ufotutkimuksen meriittejä ja teoriaehdotuksia, joista vain harvat ja valitut ovat saaneet julkisesti kuulla. Mediat ovat yllättävän vähän kiinnittäneet huomiota siihen mitä tohtoritason tähtitieteilijät ovat ufo-ongelmasta sanoneet. Ja he ovat sanoneet monenlaista.

Mielikuvien alueella ufot muodostavat samanlaisen kirjon kuin totunnaisesti ihmisten mielissä yleensä. Tähtitieteilijöiden piirissä vain puhutaan täsmällisesti tieteen kielellä ja artikuloidaan taitavasti niin, että pelikenttä jää avoimeksi. 

Teos kumoaa perusteellisesti sen sitkeästi elävän väitteen, ettei kukaan tähtitieteilijä ole nähnyt sellaista tunnistamattomaksi jäävää ilmiötä kuin ufo. Tässä on lukijan oltava tarkka. Tähtitieteilijälle ufo on tyystin eri asia kuin ihmiselle, joka ei ole perehtynyt ilmakehäfysiikkaan tai edes näkyvään tähtitaivaaseen. Vaikka tämä fysiikan ammattimaisuus on kantava voima, myös astronomit tunnustavat nähneensä ilmiöitä, joille he eivät pitkänkään pohdiskelun aikana ole löytäneet selvää, tai edes tyydyttävää selitystä.

Hyvä esimerkki on Stanfordin yliopiston astrofysiikan professori Peter A. Sturrockin suorittama kysely amerikkalaisten tähtitieteilijöiden keskuudessa. Kyselykaavakkeessa oli 12 kysymystä ja se lähetettiin 2611 American Astronomical Societyn jäsenelle. Noin 52 % vastasi ja valtaenemmistö piti ufojen tieteellistä tutkimusta tarpeellisena. Lisätietoja haluttiin tieteellisissä artikkeleissa julkaistujen artikkeleiden muodossa. Noin 5 % oli joskus nähnyt ilmiön, jota eivät voineet selittää. Näistä vain kaksi oli valmis esiintymään omalla nimellään jos asia julkaistaisiin. Vastaajat olivat valmiit silti allekirjoittamaan kyselykaavakkeen omalla nimellään. Poikkeuksen teki 34 astronomia.

Kirjan lähde- ja nimiluettelo on mittava, aihe kutsuva ja erittäin mielenkiintoinen. Borgia kiinnostaa elämä muualla avaruudessa, mutta hän ei intoile. Teos on kronikkatyyppiä ja asioihin keskittyvää ja kirjoittaja opastaa lukijan alussa asioiden taustaan. Suomalaisista tähtitieteilijöistä ja muista tutkijoista mainitaan vain Pekka Teerikorpi, Esko Valtaoja, Heikki Oja, Jukka Piironen, Juhani Kyröläinen ja edesmennyt Nils Mustelin.

Kirjan heikkoutena on eräin paikoin ylimalkaisuus ja ammattinimikkeiden virheellisyys. Kirjaa voi suositella kaikille niille, joita kiinnostaa tähtitieteilijöiden ja fyysikoiden kannanotot ufoista. Ehkäpä meillä on ollut vääriä oletuksia tähtitieteilijöistä ja ufoista kuin harvinaisista luonnonilmiöistäkin.

 

Matias Päätalo, Oulu
Tieteistä kirjoittava freelancer ja viestinnän opettaja

 

Björn Borg, Tähtitieteilijät ja ufot
271 s.
Ufofinland 2004


 


Takaisin