Ultran Nettikolumni  10/2005

  

Bio-magneettinen viestintä ihmisten ja maan ulkopuolisen älykkyyden välillä

 

Maarit M.Hanssen

esitelmä NETI:n vuosikokouksessa Oslossa 8. toukokuuta 1999.
Julkaistu norjan kielellä UFO-nytt lehdessä 2-1999.

 

Bio-magneettisen viestinnän määritelmän ymmärtäminen saattaa olla yhtä vaikeaa kuin yrittää ymmärtää kvanttifysiikkaa. Mutta jos kuitenkin teen yrityksen on se samaa kuin että minä, deterministinen ja jokseenkin hyvin edeltä ennakoiva ihminen, yritän selittää jotain niin indeterminististä ja ei-ennakoitavaa kuin mitä viestintä ihmisten ja maan ulkopuolisen älykkyyden, ekstraterrestriaalisen älykkyyden välillä saattaa olla. Jos sanon, niinkuin asia on: tehtävä on melkeinpä ylipääsemättömän vaikea, mikäli en itse tunne meneväni virran mukana ja muutu indeterministiseksi ja ei-ennakoitavaksi. Tämä merkitsee että otan käyttööni Vapaan Tahtoni ja myötäilen niitä impulsseja jotka tulevat pinnalle. Virittäydyn samalle aaltopituudelle joka on auki oman tietoisuuteni ja kosmisen viestintä välineen, mediumin välillä.

 

  1. Mitä on bio-magneettinen viestintä

 

Miksi nimitän tätä näennäisesti määrittelemätöntä viestintämenetelmää ihmisen ja ekstraterrestriaalisen älykkyyden välillä bio-magneettiseksi viestinnäksi? Annan pienen kuvan siitä mitä tarkoitan määritelmällä: ihmisen mieli kosmisena muuttujana, bio-magneettisena viestijänä. Kosminen viestintä ihmismielen kanssa tapahtuu myös näinä päivinä ihmiskehon bio-resonanssipisteiden välityksellä. Kosminen viestintä ihmismielen kanssa tapahtuu tässä perioodisessa ja lineäärisessä ajassa (aika intervalli) ihmisen bio-resonanssipisteiden ja kosmisten bio-kyberneettisten kanavien välityksellä.

Ihmisessä on miljardeja bio-resonanssipisteitä koska ihmiskehossa on miljardeja soluja. Ihmisen DNA, deoksyribonukleiinihappo toimii bio-resonanssipisteiden tukikohtana. Maya-intiaanit tiesivät tämän. Maya-intiaaneilla oli omia kokemuksia viestinnästä kosmisen älykkyyden kanssa ja he päättelivät kokemuksensa omassa tieteessään, jota kutsutaan maya-kalenteriksi. Omasta mielestäni maya-kalenteri on eräänlainen kartta siitä, miten kosminen älykkyys viestittää ihmismielen välityksellä siten, kuin se voidaan ymmärtää lineaarisen ajan perspektiivissä. Maya-kartta on fantastisen kaunis ja hyödyllinen selonteko siitä, miten synkronisoitu ( kosminen ) aika ja lineäärinen aika ovat keskinäisessä kanssakäymisessä toistensa kanssa. Minusta tuntuu tänään, että minun oma mieleni on yhdistyneenä johonkin, jota haluan nimittää automaattiseksi tietokoneeksi, jonka avulla ”hän” työskentelee aikaisemmin mainittujen kosmisen viestinnän periaatteiden mukaisesti. Istun todella, sieluni mukaanottaen, omassa pienessä UFOssani samalla tavoin kuin antropologiasta tuttu mayanavigoija Palenque `sta. ”He” kosmoksesta ovat suorassa (online) kontaktissa kanssani kehoni aistien ja tuntojen välityksellä, suoraan bio-resonanssipisteideni välityksellä tai jopa kolmiulotteisilla elektromagneettisten viestintävälineitten välityksellä kuin televisio, tietokone ja puhelin.

Tällä hetkellä olen tyytyväinen selitykseeni. On sanottava tässä, että en ole onnistunut löytämään mitään länsimaista tieteellistä arviointia bio-magneettisesta viestinnästä mikäli sitten tiede ei kutsu ilmiötä joksikin muuksi.

 

  1. Bio-magneettisen viestinnän etuja.

 

Bio-magneettisen viestinnän paras etu on se, että tämä viestintä on täysin langaton. Kehon omat biomagneettiset reseptorit ja resonanssipisteet viritetään sen jälkeen kun biologisen lukon koodit on avattu. Tätä tapahtumaa kuvaa hyvin se kun soitetaan melodi xylofonilla. Melodi on kuin koodilukon avain kehon reseptoreissa. Toinen tapa virittäytyä kosmiseen viestintään on synkronististen tapahtumien hyväksikäyttö, kun jokin ympäristössä tapahtuu samanaikaisesti ajatusenergian kanssa. Esimerkiksi kun ajattelee UFOa ja sitten näkeekin UFOn melkein samanaikaisesti. Tässä haluan mainita että implantit sinänsä eivät ole avuksi keskinäisessä viestinnässä - implantit on pääasiassa tarkoitettu yksisuuntaiseen viestintään joka tapahtuu, josko henkilö jolla on implantaatti , haluaa viestintää tai sitten ei halua. Minulle on viestitty, että näköhermoissani silmieni takana on implantteja. Kun sain tämän viestin pyysin heti todistusta. En ehtinyt edes lopettaa ajatusta kun oikean silmäni takana tuntui kuin sinne olisi laitettu hiekkaa.

Toinen bio-magneettisen viestinnän eduista on se, että sillä tapaa voi vastaanottaa ajankohtaista tietoa - mieluiten tiedettä. En esimerkiksi vielä tähän mennessä ole saanut poliittisia viestejä. Ei-sekaantumisen prinsiippi istuu lujassa kosmisessa viestittäjässä, mutta kuitenkin juhlallisesti luvataan aina vastaus jos vain kysyy. Kerran kysyin esimerkiksi seuraavaa: ”Miten galaktinen yhteisö nimittää omaa aurinkokuntaamme?” Vastaus kuului: ”Teidän aurinkokuntaanne kutsutaan nimellä, joka tarkoittaa Iuri”. Sitten olikin helppoa katsoa tietosanakirjasta mitä ”i” ”uri” tarkoittavat.

Ekstraterrestriaalinen älykkyys käyttää rakkaudesta pursuavaa energiaa ikäänkuin polttoaineena ja siten saatetaan bio-magneettista viestintää tuntea kuin henkisenä avautumisena, mystisenä tiedon lähteenä. Itse olen jo saanut tarpeekseni ylipotentiaaleja ilmoituksia, joiden potentiaalilla on tendenssinä purkautua eräänlaisina ”kosmisina orgasmeina”. Olenkin pyytänyt hiukan matalampitaajuista kanavointia. En tarvitse enää ylisuuria todisteluja siitä, että ”he” ovat tyytyväisiä työhöni. Mutta vasta-alkajalle haluaisin sanoa, että kosmisia rakkaushetkiä ei pidä välttää, niitä pitää tapahtua. Ne auttavat virittäytymisharjoituksina siten että myöhemmin kestää korkeapotentiaalista kanavointia.

 

  1. Jumalten aseet ihmisten käsissä - bio-magneettisen viestinnän haittoja

 

Omasta kokemuksestani voin sanoa, että bio-magneettisella viestinnällä on kaksi päähaittaa, jotka molemmat voivat olla vakavia heille, jotka sitä käyttävät. Extraterrestriaalinen harjoittelu tehdään siten, että sinut ensiksi, joko tietoisesti tai tietämättä, viritetään korkeammille taajuuksille. Kuulet miten viritys soi korvissa ja ikäänkuin repii aivoja ja keho viritetään melkeinpä kiehumapisteeseen ilman, että keho tuntuu mitenkään erikoisen lämpimältä. Jos nyt voit tehdä yhteistyötä kosmisen älykkyyden kanssa voit, kun vähimmäisviritys on tehty, itse ohjailla viritystä. Näin löydät maksimitaajuuden, jossa tuntuu että hermoradat on viritetty maksimiinsa, mutta jossa kuitenkin haluat viipyä, koska se tuntuu, uskomattomalta kylläkin, hyvältä. Sinusta tuntuu nyt kuin leijailisit ilmassa. Tällaisen ”istunnon” jälkeen voit nyt aloittaa alaslaskeutumisen tahdon voiman avulla samalla tavalla kun aloitat heräämisen hypnoosista aloittamalla keskittymisen ympäristön ääniin. Muutoin ei tätä korkeataajuisuuden tilaa voi samaistaa hypnoosiin.

Itse olen kokenut monien viikkojen taajuuden viritysharjoituksia 1-2 päivää kerrallaan kokien valtavia regressioita, jolloin alitajuntani on ikäänkuin irronnut suurien pelkotilojen irtaantumisina. ”He”, E.T.:t, vain ilmoittivat tyynesti auttaneensa minua hallitsemaan pelkotiloja. Tämän tapainen harjoittelu saattaa sitten aiheuttaa kanavan aukaisemisen, valmiuteen silmänräpäykselliseen taitoon kaksisuuntaiseen viestintään kosmoksen kanssa. Itse aloitin harjoitukset marraskuussa 1996, ja nyt helmikuuhun 1999 mennessä olin saanut eräänlaisen todistuksen siitä, että olen ”läpäissyt ” kokeet:

a)      kehoni kestää aika korkeita taajuuksia

b)      alitajuntani oli tyhjentynyt pelkotiloista

c)      mentaalinen- ja energiakehoni osaa tehdä yhteistyötä bio-magneettisten prosessien kautta ja osaa viestinnän ekstraterrestriaalisen älykkyyden kanssa

 

Tieni tähän asti pääsemiseksi on omalta kohdaltani ollut kivulias niin henkisesti kuin ruumiillisesti. Se on yksi haitoista.

Toinen haitoista on hyvin maallista ja sillä on juurensa maallisella tiedustelupalvelulla ja sen ikuisella etsinnällä kohti tehokasta mentaalista, sielullista asetta. Käytämme tässä asiasta jonkin sanan, koska meidänlaatuiset ihmiset ovat korkeassa kurssissa tiedustelupalveluiden värväystyössä ja heidän toiminnoissaan saada tehdyksi perfekti mentaalinen agentti. Millainen sitten on perfekti mentaalinen agentti? Hän (mies tai nainen) on hyvin samantapainen kuin telepaatit televisiosarjassa Babylon 5.

Hän osaa virittäytyä korkeille taajuuksille ja työskennellä toisissa ulottuvaisuuksissa ja jopa kuoleman rajan takana ilman että kiepsahtaa psykoosiin. Tiedustelupalvelujen haittana on tietenkin se, että sellaisia henkilöitä on vain vähän saatavilla. On vakavaa, että tiedustelupalvelun mentaalit tiedustelijat käyttävät hyväkseen pimeitä voimia harjoituksissaan ja työssään. Olemmekin alttiita värväykselle mikäli meillä on heikosti rakkauden energiaa. Siksi sanon vielä kerran: älkää epäröikö kun kutsu kuuluu. Harjoitelkaa virittäytymistä korkeille taajuuksille, jotta kestätte korkeita rakkausenergioita. Rakkausenergia toimii kuin pelastusrengas. Meidän on oltava tietoisia siitä, että ratsastamme samalla raja-tietoaallolla kuin mitä tiedustelupalvelut tekevät. Erona saattaa olla, että tiedustelupalvelut ovat tietämättämme opissa meidän luona. Tiedustelupalveluilla ja heidän mindcontrol-projekteillansa ei ole mitään positiivista näytettävää. Tiedustelupalvelut ovat luoneet psykopaatteja: aggressiivisia, kylmäverisiä, vihaisia, vastuuttomia ja epävakaita ihmisiä, jotka ovat tuhonneet itsensä ja lopun elämänsä.

Galaktinen Federaatio opettaa meitä seuraavasti, jotta oppisimme olemaan varovaisia: ”Tämän tyyppistä teknologiaa on käytetty niin kutsutun psykotron-kiihdytys koneen kanssa, jolla on taito punoa aika ja avaruus yhteen ja heilauttaa teidät moniulottuvaisuuksien tasoille”, (kanavoija Sheldan Nidle). Mutta me emme voi antaa periksi vaikka tiedustelupalvelu väärinkäyttää näitä menetelmiä.

Tässä on mainittava, että laajentunut tietoisuus tapahtuu samanaikaisesti kuin aika, siten kun ymmärrämme sen, loppuu olemasta. Tutut ajatukset kiertävät aivojemme tutuilla hermoradoilla, mutta kun olemme laajentuneen tietoisuuden tilassa, harjoitellessamme bio-magneettista viestintää, aivoihin ilmestyy ja avautuu uusia hermoratoja. Otamme enemmän ja enemmän aivojamme käyttöömme. Aika loppuu olemasta ja ajatuksemme kulkevat samanaikaisesti eetterissä eteenpäin ja takaisinpäin kosmisessa aineessa. Ihmisaivot tulevat yhdeksi kosmoksen kanssa. Kutsun tätä aivoenergian evoluutioksi. Järkiperäinen tapa ajatella pyyhkiytyy pois. Meillä ei enää ole tarvetta etsiä tapahtumien syitä. Riittää kun vain rekisteröimme syiden seuraukset. Nämä syiden seuraukset sitten vievät ajatuksia eteenpäin. Tapahtuu eräänlainen ” fluid management ”, ajatusten virtaava voima (Sheldan Nidle). Ihmiset oleskelevat siten avaruuden tilassa, jota voidaan kutsua moniulottuvaisuuden avaruudeksi, Unio Mystica.

 

Loppurukous

Etsin tukea, jotta osaisin paremmin selittää ekstraterrestriaalisen viestinnän ongelmaa. Etsin tukea, jotta tätä tietoa ei käytettäisi väärin ihmisiä vastaan. Etsin tukea työlleni Maan ja avaruuden rauhan puolesta.

 


Takaisin