Ultran Nettikolumni  10/2004

 

ROSWELLIN TAPAUKSESTA UUSIA ASIAKIRJOJA

Kimmo Hätinen

MJ-12 eli Majestic kaksitoista ryhmä (Majic-12) on ILMEISESTI ollut olemassa: maailma sai tietää siitä ensi kerran vuonna 1987 julkaistusta 8-sivuisesta huippusalaisesta asiakirjadokumentista.
Asiakirja esitti MJ-12-ryhmän jäsenet, sekä Uuden Meksikon Roswellin maahan syöksyneen (2.7.1947) ufon ja ihmisten kaltaisten EBE-olentojen salaisen haltuunotto-operaation. MJ-12 –ryhmän oletettavasti perusti Yhdysvaltojen presidentti Harry S.Truman 24.9.1947.

Vastaavanlaisen ufoaluksen sanotaan syöksyneen maahan 6.12.1950 Teksasin El Indion Guarraron alueelle. Samalta aikakaudelta tutkijapari Robert & Ryan Wood toi julki reilut sata sivua uusia ufodokumenttiasiakirjoja ufokongressissa Connecticutissa USA:ssa vuonna 1998. Lähteenä oli Timothy Cooper niminen ufotutkija, joka sai ne nyt jo kuolleelta Cantwheel -nimiseltä henkilöltä. Näitä uusia MJ-12 -dokumentteja on lähetetty useille ufotutkijoille analysoitaviksi.
Roswellin maahansyöksyn ja siihen liittyvien asiakirjojen aitouden äänekkäin puolestapuhuja on ollut kanadalainen hyvin tunnettu ufotutkija, luennoitsija ja ydinfyysikko Stanton T. Friedman. Hän on julkaissut nämä asiakirjat yhdessä Roswellin ufokirjassaan.

Suurin osa pitänyt väärennöksenä

Suurin osa ufotutkijoista pitää kaikkia näitä asiakirjoja väärennöksinä.
Kansainvälisen avaruustieteiden organisaation perustaja Joseph Firmage julkisti asiakirjat 25.11.1998. Hän on julkaissut ne myös kirjassa "The Truth". Firmage pitää näiden asiakirjadokumenttien sisältöä valtavan tärkeänä.
Ufodokumenttien sisältö on merkittävä: huippusalaiseksi luokitellussa kenttämääräyksessä nro 862 määrätään henkilöitä Interplanetaarisesta ilmiöyksiköstä IPU:sta (interplanetary phenomenaunit) lähtemään tutkimaan Uudessa Meksikossa heinäkuun 1947 alussa sattunutta maahansyöksytapausta.

Toinen asiakirjadokumentti lähettää silloisen presidentti Harry S.Trumanin valtuuttamana kenraaliluutnantti Nathan Twiningin tutkimaan maahansyöksyä. Nathan Twining mainitaan useassa USA:n sotilastahojen asiakirjoissa (23.9.1947) puoltamassa UFOjen todellisuutta oikeana eikä kuviteltuna ilmiönä. Lähettämässään raportissa hän kuvailee maahansyöksynyttä ja "mahdollisesti atomimoottoreilla" varustettua UFO:a, tunnistamatonta lentävää esinettä.
Pisin ja mielenkiintoisin näistä Uuden Meksikon kesän 1947 maahansyöksyä koskevista (7.4.1954) uusista asiakirjoista on Erikoisoperaatioiden opas 101 eli SOM-101, maan ulkopuolisten olentojen ja tekniikan haltuunotosta.

Maapallon ulkopuolisista entiteettiolennoista, ufoista, käytettiin näissä MJ-12 asiakirjoissa termiä EBE (extraterrestial biologigal entitys). Tässä 32 -sivuisessa dokumentissa sanotaan sen etusivulla seuraavanlaisesti: "Varoitus! Tämä on huippusalainen, Majicin silmille ainoastaan tarkoitettu dokumenttiasiakirja sisältäen Yhdysvaltojen kansalliselle turvallisuudelle arkaluontoista aineistoa. Siihen pääsevät tutustumaan vain MAJIC-12 turvallisuusluokituksen omaavat henkilöt. Ei-auktorisoiduille henkilöille taas tämän dokumentin käyttö on kielletty kansallisen lain mukaisesti."

Maapallon ulkopuoliset biologiset olennot luvussaan tämä asiakirja toteaa mm. "Missään olosuhteissa suuren yleisön EI anneta tietää näiden olentojen olemassaolosta". Hallituksen virallinen politiikka on, että näitä olentoja ei ole olemassa ja että näiden olentojen/esineiden tutkiminen on kiellettyä eri kansallisilta toimistoilta. Puhuttaessa yhteydenotosta näiden EBE-olentojen kanssa, täytyy se tapahtua sotilastukikohdissa.

Myös siitä annetaan selvät ohjeet, miten toimia muukalaisten ufoaluksen ja olentojen haltuunotossa. Projektin tarkoitus -luvussa todetaan mm. seuraavasti: "MJ-12 suhtautuu hyvin vakavasti UFOihin, maapallon ulkopuoliseen tekniikkaan ja EBE-olentoihin ja luokittelee asian kaikkein korkeimpaan kansallisen turvallisuuden luokkaan. Medialle ei anneta mitään tietoja asiasta ja myöskään kyseistä Majestic-12 uforyhmää ei ole olemassa virallisesti".
"Johtuen huiman tekniikan vaarasta joutua epäystävällisten maiden hallitusten käsiin ja suuren yleisön saamasta iskusta tietää tälläisistä asioista, aihepiiri määritellään em. turvallisuusluokkaan "

Kaksi eri EBEä

Asiakirjassa kuvataan kahta eri tyyppistä EBE-olentoa: sinertävän harmaaihoista ja isosilmäistä EBE-2:sta. Siinä on yksityiskohtaiset toimintaohjeet maan ulkopuolisten haltuunotoista eli pakkaamisesta, elävien tai kuolleiden EBE-olentojen käsittelystä ja ambulanssikuljetuksista sotilastukikohtiin.
Vaikkakin tämän em. asiakirjan lopullinen aitousvahvistus puuttuu, niin se vaikuttaa aidolta tutkijapari Woodsien mukaan. Myös USA:n ilmavoimissa toiminut Rick A. Davis on hyvin vakuuttunut SOM-101 asiakirjan aitouden puolesta, koska siinä on oltu tietoisia ilmavoimien käytössä olleesta teknisten määräysten systeemistä.
Ufotutkijat ovat saaneet selville että tämä sensaatiomainen asiakirja on painettu vuonna 1954.

LÄHTEET:
Englannin Ufo Magazine-lehden nrot. maalis/huhtikuu-99 & heinä/elokuu-99 sekä kyseisten "SOM 1-01"/ Majic-12 Eyes only" Harry S.Trumanin allekirjoittamien asiakirjojen valokopiot netissä: www.ufocasebook.com.

  


Takaisin