Ultran Nettikolumni  10/2003


 

UUSI KOSMOSTEORIA

Pentti Keinänen

 

Kalkkivalo

Valkeat kääpiöt ovat kuumia kappaleita, joiden pinta on kalsiumoksidia, CaO:ta eli poltetun kalkin peittämiä. Tuollainen poltettu kalkki loistaa valkeaa väriä voimakkaasti korkeissa lämpötiloissa.

Ruskeat kääpiöt ja eräät muut voivat olla isompia sammuneita tähtiä, joitten pinta-lämpötila on alempi kuin valkeilla kääpiöillä. Lisänä tähden pinnalla saattaa olla rautaoksidia ja kalsiumsulfideja, jotka antavat omat värisävyt tähdille. Kalsiumsulfideja käytetään pimeässä loistaviin maaliaineisiin.

Ns. mustat aukot

Ns. mustat aukot ovat vain tähtiä, joilla on suurehko massa ja matala pintalämpötila sekä pinta-aineina tummia kiviaineksia, esim. hiiltä tms., jotka eivät heijasta valoa. Mustat aukot vetävät jossakin määrin kappaleita puoleensa avaruudesta. Lisäksi ne ovat kaukana valaisevista kappaleista tai kaasu ja pölypilvien peitossa, jotka estävät näkymiset.

Avaruuden pimeät aineet

Materiaaleja, joiden pintalämpötila on matala ja materiaalit tummahkoja. Isoja tai pieniä kappaleita, esim. pölyä, kaukana valaisevista objekteista. Lisäksi kaasuja , atomeja ja elektroneja.

Pimeät seuralaiset, joilla suuri massa

Kappaleiden kiertorata on sellaisessa asennossa etteivät peitä paljoa valaisevia seuralaisiaan. Lisäksi pinnan väri ja lämpötila on sellainen, etteivät ne näy hyvin avaruudessa pitkillä välimatkoilla.

Auringon rakenne tämän teoria mukaan

Auringon rakenne olisi tavallisten isojen planeettojen rakenne, eli sisäosat painavia alkuaineita ja pintaosat kaasumaisia aineita. Raskaista alkuaineista osa olisi radioaktiivisia, joiden hajoamisesta tulee lämpöenergiaa, joka poistuu pinnan kautta avaruuteen säteilemällä pääasiassa valoenergiana infrapuna - näkyvävalo - ultraviolettisäteilynä.

Mutta tärkeä energiantuotantoprosessi olisi kemiallisten aineiden kierto, jossa energiaa muodostuisi kalsiumkarbidin ja veden reagoidessa keskenään, jolloin muodostuu asetyleenikaasua(C2H2), joka reagoisi hapen kanssa muodostaen huomattavan määrän lämpöenergiaa sekä hiilidioksidia ja vettä. Lämpöenergia siirtyisi ylöspäin helium ja vetykerroksiin, jotka ovat ylimpänä auringon rakenteessa ja sieltä se säteilee mm. valoenergiana avaruuteen.

Todisteita

Kalsiumin viiva on voimakas auringon spektrissä, neutriinojen vähäisyys, vesi auringon pilkuissa, ja auringon sijainnista tyhjiössä, joka eristää hyvin ja estää lämpöenergioiden karkaamisen avaruuteen tehokkaasti.

Auringon sisäinen energialähde

Auringon sisemmissä osissa olevat raskaat radioaktiiviset alkuaineet muodostavat energiaa. Energiaa muodostuu painovoimadiffuusiolla tavallista enemmän - kiinailmiötä vastaavalla tavalla - ja tuo energia tuottaa tarvittavan lämpöenergian ja lisäksi sen ylikin. Tämä pitää yllä kemiallista kiertoprosessia, kalsiumkarbidin muodostumista ja sen kautta muodostuvaa energian tuottoa. Lisäksi kemiallista energiaa tulee ilmeisesti muistakin kemiallisista prosesseista ja auringon sijainnista tyhjiössä, joka eristää hyvin ja estää lämpöenergioiden karkaamisen avaruuteen johtumalla. Energia siirtyy pääasiassa vain säteilemällä valona ja hiukkasina. Eristyksestä johtuen auringon lämpötila pysyy helposti riittävän korkeana yläosistaan. Ilmeisesti lämpötila alenee melko nopeasti alaspäin, sillä pinnan lämpötila 6000°C alenee jo auringon pilkuissa 3000°C:een.

Punasiirtymä

Punasiirtymä voisi olla selitettävissä avaruuden pimeillä aineilla. Esimerkiksi, jos olisi yksi elektroni kuutiometrissä, niin kuin on havaittu olevan, ja valoa tulisi näkyvän avaruuden laidalta 14 miljardin valovuoden päästä, niin jokainen valon fotoni olisi törmännyt ainakin kerran johonkin elektroniin huomioiden elektronin koko. Ja jokaisessa fotonin törmäyksessä elektronin kanssa valo menettäisi hiukan energiaa, joka jäisi elektronin liike-energiaksi. Tuo liike-energia esiintyisi sitten kosmisena säteilynä avaruudesssa.

Lisäksi tietenkin kappaleiden suhteellinen liike näkyy esimerkiksi punasiirtymänä. Ja nuo yhdessä vaikuttaisivat ns . punasiirtymät. Toisaalta esimerkiksi kaukaiset valolähteet, joitten etäisyys toisistaan on pieni, mutta säteilevät erilailla, näkyvät punasiirtymän suhteen eri tasoisina. Toisen punasiirtymä olisi pienempi, jos säteily olisi tähdestä, jonka pintalämpötila korkeampi kuin toisen. Gravitaatiolinssit, esimerkiksi galaksit, muuttavat niiden takana olevien objektien näkyvyyttä, joka näkyy poikkeamina esimerkiksi punasiirtymissä.

Gravitaatiolinssit

Galaksit toimivat linssien tavoin ja näyttävät mitä niiden takana sijaitsee, eli niitä voi käyttää kaukoputkien tavoin.

Galaksit

Galaksit muodostuvat pyörivistä massakeskittymistä, joilla on magneettikenttä. Niin kuin magneeteista, niistäkin pääsevät rautapitoiset ainekset irti vain joistakin kohdin helpommin, joka saa aikaan galaksien kierteissumujen muodostumisen. Vaikka magneettisen voiman vaikutus on hyvin pieni, kuitenkin rauta on yleisin alkuaine ja tuo pieni ero saa aikaan tuon kierteissumu vaikutuksen.

Aurinkokunnan muodostuminen avaruuden pölypilvestä

Linnunradan siiven kohdatessa avaruuden pölypilven tai siitä eronneesta pyörteestä, riittävän isosta, linnunradan pyörimisen avustamana alkoi muodostua aurinkokunta siten, että linnunradan siipi pyöritti pölypilveä. Pöly-kaasupilvessä painavammat aineet alkoivat keskittyä keskelle suuremmalta osin, jonne muodostui aurinko ja pölypilven sisäisistä pyörteistä muodostui planeetat.

Keskipakovoima siirsi pölyt ja kaasut huomattavalta osin aurinkokunnan ekvaattoritasoon. Linnunradan siiven ja aurinkokunnan pölypilven törmäyspinta alkoi lisäksi aaltoilla, joka vaikutti planeettojen pyörimisiin. Sisäosissa vaikutti ratasvoimat, joka saattoi venuksen pyörimään vastakkaiseen suuntaan. Uranuksen pyörimisen vaikuttaa tuo törmäyspinta.

Raskaimmat kaasut ja pölyt keskittyivät keskelle, keveämmät ulommaksi.

Komeetat ja meteoriitit

Vaikka ne ovat isojakin, eivät aiheuta maapallon mitassa kuin paikallisia muutoksia, joista ei ole paljoa vaikutusta maapallon muihin osiin. Ja suurin osa niistä on jo tippunut maapallolle aikojen kuluessa, joten maapallon radan kohdille ei satu juuri ollenkaan suuria meteoriitteja. Maapallo pysyy tuossa tyhjässä tilassa, joka on muodostunut pitkien aikojen kuluessa. Komeettojen ja meteoriittien hajottaminen räjäyttämällä, ennen kuin ne tippuvat maapallolle, saa aikaan ilmeisesti paljon suurempia vahinkoja, kun pienet kappaleet räjähtävät yhtäaikaa maapallon hapen vaikutuksesta, kuin yksittäinen kappale, joka vain tippuu jonnekin!

Pienten kappaleiden suurempi pinta-ala saa niiden vaikutuksen hyvinkin suureksi, niin kuin ilmeisesti Tunguskan meteoriitissa on ollut, kun se hajosi kitkan kuumentaessa ulkokuoren, jolloin pieni kappale räjähti suurella voimalla syrjäseudulla kaukana asutuksista! Pienet kappaleet paloivat yhtä aikaa maapallon ilmakehässä.

Toisaalta auringon ja planeettojen painot kasvavat niihin keräytyvien kosmisten pölyjen, meteoriittien ja komeettojen vaikutuksesta. Esimerkiksi maapallon paino kasvanee tähtitieteilijöiden arvion mukaan kymmenellätuhannella tonnilla vuorokaudessa.

Jääkaudet

Aurinkokunta kiertää linnunradan ympäri n. 210 miljoonassa vuodessa, tai linnunradan pyöriminen vie tuon saman ajan, joka on jääkausien esiintymisjakson pituus maapallolla. Mutta toisaalta mantereet vaeltavat noin 4 senttimetrin nopeudella maapallon pinnalla pohjois ja etelänavalle, josta myös syntyy vastaava vaikutus. Kiertoajatkin ilmeisesti ovat vastaavia, joten luonto on ilmeisesti tahdikkaasti tuossa mukana, ja sopivat alueet sattuvat siten lämpimille alueille ajallaan.

Paleontologiset maailman kaudet jakautuvat 210 miljoonan jaksoihin, joissa nuo jääkaudet jakavat ne eri aikakausiin. Fossiilikerrokset sijaitsevat niin päällekkäin luonnossa, kuin Raamatun luomiskertomus kuvaa, eli kalat, linnut, eläimet ja ihmisten ilmaantuminen niissä on Raamatun kuvaamassa järjestyksessä.

Nyt on kuitenkin surullista luonnon tuhoutuminen tilastojen mukaan nopeasti. Pitkäaikainen kehitys saa pikaisen lopun atomivoiman aikaansaaman säteilyn takia, joka ilmeisesti ryöstäytyy ketjureaktioksi jo vuoden 2004 aikana, jos atomivoimaloita ei pysäytetä.

Kuuluuko vastuuntuntoisille ihmisille välipitämättömyys tuollaisissa asioissa?
Valitettavasti tuo atomisäteily tuhoaa päättäjienkin aivosoluja yhä kiihtyvällä vauhdilla!

 

  


Takaisin