Ultran Nettikolumni  1/2003

Maapallon tulevaisuudennäkymät

Kirjoittanut Pentti Keinänen

 

Ilmakehä myrkyttyy atomivoiman säteilyistä ja rakennukset tuhoutuvat rakenteiden haurastuessa säteilyn vaikutuksesta. Teräsbetonirakennusten tuhoa ennustetaan vuodelle 2005. Ilmeisesti rakenteiden alkuaineetkin muuttuvat toisiksi ja rakennukset tuhoutuvat, jos atomivoimankäytössä ei muuteta kehityssuuntaa. Viittaan kirjaan Auttamaan asetettu.

Useiden uhkaavien tilastojen käyrät näyttävät huipentuvan vuoteen 2005.

 Tapani Koivulan kirja Viestit ilmestyi 1996. Noin vuodelta 1995 oleva ilmoitus kertoo, että jos ihmiset eivät tee muutosta ympäristön hoidossa, eli atomivoiman käytössä kymmenessä vuodessa, eli vuoteen 2005 mennessä, maapallon tuhoutumisprosessi muuttuu peruuttamattomaksi.

 Illalla ja yöllä, kun vesi tiivistyy, säteily muuttaa aineita toisiksi, vastaavasti kuin atomivoimaloissa. Tällöin ilma myrkyttyy ja luonto tuhoutuu tilastojen mukaan kymmenen vuoden kuluessa ja ihmisetkin, niin kuin on ilmoituksia Ufojen kosminen viesti kirjassa, ss. 244, 287 ja 397. Myrkkyjen lisääntymistä ihmisissä ja luontokappaleissa on huomattu. Tästä on kerrottu Savon Sanomien uutisessa 12.7.1999 ja 14.7.1998 TV -ohjelmassa klo19.00-19.30.

Säteilyn muuttuessa vetykaasuksi muodostuu otsonikatoa, joka reagoi ilmamolekyylien kanssa muodostaen kiihtyvällä vauhdilla vettä.

 Vedenmuodostusarvio ja happikatoarvio:

 • Vetyä muodostunee v. 2000 noin 200kpl/sek/1 cm^3.

 • Maapallon ilmakehän tilavuus=Pinta-ala*korkeus (arvio 100km)

 • Vetyatomien määrä kpl/sek/cm^3*(Ilmakehän tilavuus [cm^3])

 • Muodostunut vesi lienee syynä viimeaikoina v.2002 esiintyneisiin tulviin.

 • Muodostunut ylimääräinen vesi tiivistyy vuoristojen kohdilla ja valuu sieltä alas aiheuttaen tulvia.

 Säteilyä on paljon, koska atomivoimaa on paljon.

Lehtiuutisen mukaan atomivoimaloiden hyötysuhde on noin 10% ja suurin osa neutroneista vuotaa sieltä ympäristöön. Eli 1000MW voimalasta 900MW vastaava määrä.

Ilmakehän lämpötilan kohoaminen aiheutunee huomattavalta osalta atomivoiman käytöstä. Energiantuoton energiat muutoinkin siirtyvät paljon luontoon lämpöenergiana.

Maapallon Ilmakehän lämpötilat ovat jo samoissa lukemissa kuin Atlantiksen tuhon aikoihin. Sen jälkeen ne ei ole olleet niin korkealla kuin vasta 1900-luvun lopulla. Kirjojen mukaan 35000 vuotta sitten on tuhoutunut joku kulttuuri ja silloinkin lämpötilat ovat olleet yhtä korkealla kuin nykyisin. Muita niin korkean lämpötilan jaksoja ei liene ole ollut tuon jälkeen kuin edellä mainitut.

 Säteilyn hajautuessa muodostuu vetyä materiaalien sisään. Teräksen sisään muodostuessaan se voi aiheuttaa murtumia pelkällä olemassaolollaan, tai ainakin haurastuttaa teräksen siten, että se murtuu helposti hitaitten muodonmuutosten tapahtuessa ( > 10 sek) . Jo hyvinkin pienet vetymäärät aiheuttavat haurastumista, saati sitten suuret määrät, esimerkiksi 1970 luvulta lähtien muodostuneet vetyatomit!

Lisäksi maanjäristysten määrä arvion mukaan lisääntyy puolella vuosittain Skandinaviassa. V. 1995 maanjäristyksiä oli noin 950 kpl. .

 Atomivoiman säteily ympäristössä lisääntynyt noin kymmenkertaiseksi kymmenessä vuodessa

 Voimakkaita säteilyjä on niitäkin kymmenen kertaa enemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Peräkkäin sijaitsevat säteilylähteet näyttäisivät aiheuttavan paljon voimakkaampia säteitä. Säteilijöinä näyttävät olevan atomivoimalat ja uponneet sukellusveneet. sekä atomikoealueet.

Ympäristön säteilyjen määrä v. 1990 n.14 kpl/sek/1cm^3 ja v. 2000 syyskuussa 100 kpl/sek/1 cm^3. Todellisuudessa määrät lienevät vielä isompia. Säteily on ilmeisesti neutronien hajoamista. Luonnonilmiöt kasvavat yleisesti luonnollisen logaritmikäyrän mukaan, niin ilmeisesti nuo säteilyn määrätkin.

 Säteilyn vaikutus ihmiseen

 • Aikuisen ihmisen koko noin 70*30*175 cm^3

 • Säteily n*V

 • Solun koko noin 0.01 -0.001 mm

 • Säteilyn matka ilmassa noin 10-15 mm.

 • Ilmantiheys 1kg/1m^3

 • Vedentiheys lähellä ihmisen painoa 1 kg/1dm^3.

Yksi hajoaminen tuhoaa noin 5000 solua, jolloin kaikki solut tuhoutuisivat noin 3 - 30 vuodessa eli noin 16.5 vuodessa, joka on profetiassa ilmoitetun kanssa (v. 2017) yhtäpitävä. Viittaan kirjan Ufojen kosminen viesti ilmoitukseen; Ihmiskunta tuhoutuu vuoteen 2017 mennessä atomivoiman vuoksi, s.394.

 Ennustettu ihmiskunnan tuhoutuminen näyttää olevan tosiasia nykyisellä kehityssuunnalla. Siis vuoteen 2017 mennessä.

Mutta tilastojen mukaan lintu-, eläin- ja kalalajit näyttävät tuhoutuvan jo vuoteen 2012 mennessä, eli tuho näyttää tapahtuvan jopa nopeammin kuin taivaasta ovat ilmoittaneet!

Tuhot todella näkyvät tilastoissakin. Esimerkiksi: koululaisten väsymykset, äidinkielen parhaiden arvosanojen määrän väheneminen ja lihasvoimien väheneminen huipentuvat tuohon vuoteen 2017. Samoin hotellien käytön loppuminen.

 Säteilyt vyöryvät saastuneilta alueilta ympäri maapallon saastuttaen lähtöalueilta lähtien yhä laajemmalta kallioita ja ympäristöä.

Wilkersonin näkemät näyt USA:n kaupunkien tuhoutumisesta johtunevat atomivoiman aiheuttamista alkuaineiden toisiksi muuttumisista rakennuksissa erityisesti vesialueiden lähellä, eli suurten vetten lähellä olevat kaupungit tuhoutunevat ensimmäisinä noiden uusien alkuaineiden reagoidessa kemiallisesti voimakkaasti toistensa kanssa. Voimakkainta tuo muuttuminen on lähempänä atomivoimaloita. Vastaavasti on ilmoitettu Helsingin kaupungin tuhoutuminen (v. 2005), joka on ilmoitettu profetiassa, ja jonka kuvaus sopii hyvin tuonkaltaisen katastrofin tapahtumiseen, jos ei muutosta toteudu atomivoimankäytössä.

Ilmeisesti Itä-Uusimaa Suomessa ja Etelä Norja erityisesti on tuollaisia holocoustialueita luonnonsäteilyjen takia, niin myös yleensä rannikkoalueet ja niemimaat. Tanska ja Italia ovat esimerkkejä, joissa ihmisten biologisen rakenteiden tuhot näyttävät tilastojen, il 20.8.1994 ja sp 9/96, mukaan olevan jo katastrofaaliset. Tuho alkoi erityisen suuressa laajuudessa, kun he jättivät lyijyn pois autojen polttoaineen lisäaineista v. 1995.

 Ilmeisesti ns. itsesytyntätapaukset, joissa esineet ja ihmiset ovat palaneet poroksi, niin että on jäänyt jäljelle vain tuhkakasa vaatteiden jäädessä usein palamatta, lienevät juuri tuon kaltaisia onnettomuuksia, joissa ympäristöoloista johtuen alkuaineet ovat muuttuneet atomisäteilyjen kautta toisiksi isotoopeiksi ja sitten toisiksi alkuaineiksi, jolloin nuo tuhot ovat sattuneet.

Voisi siis tarkkailla rannikoilla sijaitsevien suurkaupunkien rakennusten rakenteiden alkuaineiden isotooppien määriä, ovatko nuo jakaumat enää luonnonmukaisia. Niistä selviäisi, milloin mahdollinen tuho tapahtuisi esimerkiksi rannikoiden suurkaupungeissa, sillä Wilkersonin profetian mukaan ilmeisesti ensimmäisinä tuhoutunevat tuolloin USA:n Itärannikon suurkaupungit, (Wilkersonin näyn mukaan suoralla linjalla Mururoalta poispäin!), ja ihmiset, jos eivät pysäytä atomivoimaloita riittävän ajoissa, jolloin tuho mitä todennäköisemmin ainakin siirtyy ajassa kauemmaksi. Vastaavasti käy muuallakin maapallolla. Viittaan Kipinä-lehti, Patmos ry, syys-,loka- ja marraskuun numerot v.1992.

 Koijärven suopalossa syksyllä 2002 oli omituista palotavassa: suossa paloi suon pohjaosa, jossa lienee vain vähän happea. Ja tuo suoalue sijaitsee puolivälissä atomivoimaloiden välisellä suoralla. Ja ilmeistä on säteilyjen aiheuttama alkuaineiden toiseksimuuttumisen aiheuttama kemiallinen tulipalo.

Havaintojen mukaan suoalueella ei ollut säteilyä vaikka aivan lähellä 20 metriä säteilyä oli runsaasti. 10 vuotta aikaisemmin ei ollut juuri ollenkaan. Säteily oli lisääntynyt myös useamman kerroksen korkeudella kerrostalossa. Sen mukaan voi uskoa säteilyn muuttuneen juuri tuolla tavalla.

Mutta vastaavasti voisi tehdä säteilyntorjuntaan märästä turpeesta säteilyä poistavia levyjä. Riittävän paksut levyt, n. 50 cm , poistanevat riittävästi säteilyjä, jotta niillä voisi varjella elämän säilymistä maapallolla! Levyt tulisi uusia riittävän usein, seitsemän vuoden välein(?), etteivät ne syttyisi palamaan.

 Toisaalta Suomenlahden hapettomat alueet voivat olla atomivoimaloiden aiheuttamia nekin. Ja lisäksi tautikartoissa tautialueet ovat geometrisesti säännöllisiä atomivoimaloiden suhteen. Ympyränkaarenmuotoisia tautien esiintymisalueita esimerkiksi ja ko lähteistä lähteviä pitkiä ja kapeita, 1000 km, suoria linjoja./hs 8.2.1995, 22.3.1995

Suomessa oli myös paljon tulipaloja 27.4.2002 Tshernobylin onnettomuuspäivän 26.4. jälkeisenä päivänä, vaikka edellisellä viikolla eikä myöskään seuraavalla viikolla ollut tulipaloja juuri ollenkaan. Mutta hiilipölyä on ollut ilmassa 26.4. vuosittain runsaasti, joka voisi olla peräisin komeetan pyrstöstä. Tuo huomioonottamattomuus voisi olla tuon onnettomuuden syy.

 ILMEISESTI AINOA KEINO TORJUA TUHO ON: ATOMIVOIMANKÄYTÖSTÄ LUOPUMINEN, MM ATOMIVOIMALOIDEN PYSÄYTTÄMINEN!

TÄMÄ ANTAISI AIKAA HOITAA ONGELMAA, VAIKKA EI ILMEISESTI POISTA SITÄ KOKONAAN, SILLÄ KEINOTEKOISET ATOMIVOIMAT (-materiaalit) JATKAVAT SILTI TUHON AIHEUTTAMISTA!

 Vastaavat ilmiöt lienevät kalojen määrän vähenemisen syynä, mm. New Foundlandissa ja Pohjanmerellä. New Foundlandista kalakanta on jo tuhoutunut ja Pohjanmerellä loppuu tilastojen mukaan vuoteen 2012, johon mennessä näyttävät toisetkin lintu-, kala- ja eläinlajit katoavan eri puolilla maapalloa.. Syynä voi olla myös uusien säteilylajien ilmeneminen luonnossa atomivoiman käytön seurauksena, neutronit karkaavat luontoon, josta tuo lisääntynyt säteily.

 Ilmeisesti ns. kristittyjen savupatsaina taivaaseen nousemiset johtuvat vastaavasta ilmiöstä, jossa kehon alkuaineet vähin erin muuttuvat isotoopista toisiksi ja sitten toisiksi alkuaineiksi, jolloin ne reagoivat kemiallisesti toistensa kanssa.

Profetioiden mukaan kuitenkin on kyseessä vääränlainen loppu, jonkinlainen työvahinko, ns. tuomion tuli, jonka pitäisi olla kolmannen sinetin alla, ja jonka takia suurin osa Jeesuksen Kristuksen ansiotyöstä kuluu hukkaan, kun taas oikea maailmanloppu olisi Jumalan Hengen kautta, joka tapahtuisi ylhäältä päin, kun Jumalan Henki tempaa uskovat Jeesusta vastaanottamaan tuuliin ja pilviin. Viittaus Eräs meidän ajan profeetta kirjaan; ss. Kolmas sinetti- selitykset.

 Maapallon kehitysnäkymät vuosien 1970- 2002 tilastojen mukaan

 Viitteiden selitys:

 • ss= Savon Sanomat

 • hs=Helsingin Sanomat

 • il= Iltalehti

 • is=Iltasanomat

 • sp=Spiegel

 • vp= Valitut Palat

Ihmispopulaatioden kehitys

 •  Yläasteen oppilaiden väsyneisyys , v. 1996 24% , v. 1998 33%, trendi 100% v. 2012. Eli oppilaiden väsyneisyys muuttuu 100% vuoteen 2012 mennessä. Selvät säteilysairauden tunnusmerkit. /ss. 25.8.98.

 • Koululaisten väsyneisyys, v. 1994 35%, v.1998 45%, trendi 100% v.2020. /hs 23.8.98.

 • Eli koululaisten väsyneisyys huipentuisi vuoteen 2020.

 •  Koululaisten lihasvoimien heikkeneminen, vuosina 1976 – 2001 hyvin huomattavaa. /ss.20.10.2001.

 •  Äidinkielen arvosanojen huononeminen on ollut vuoden 1996 jälkeen huomattavaa, trendi parhaita arvosanoja 0% v. 2017. Eli arvosanat olisivat kaikki ala-arvoisia vuoteen 2017 mennessä. / hs 28.5.2001.

 • Selitys : Lyijyn käyttö lopetettiin autojen polttoaineiden lisäaineena v. 1995, jolloin säteily pääsi maanpinnan läpi ihmisten maailmaan.

 •  Solutuhot , v. 1986 56% terveitä, v.1991 27% terveitä soluja, tot. T. v. 1981 8%, v. 1991 20%. / ss 4.6.97

 • Solutuhoja jo 18 vuotiailla v. 2001 , 1/4 osaa enemmän kuin muilla./ il 3.1.2001.

 • Solutuhoja jokapuolella maapalloa, v. 1995 terveitä soluja jäljellä 44% (=120/keskiarvo*100%), vähenee noin 2% vuodessa, trendi 0% v. 2017./ sp 9/1996, hs 12.10.1997.

 • Solujentuhoutuminen jopa nopeampaa kuin 2% vuodessa./ hs 25.11.1997.

 •  Stressi, v. 2002 50%, kasvaa ¼ vuodessa, trendi 100% noin v. 2017./ ss 2002, hs 6.pv toukokuuta v.2002.

 •  Syntyvyys laskenut edellisestä vuodesta , v. 2000 1.6%, v. 2001 1.8%. Kääntynyt laskuun noin v. 1995./ ss 16.10.2001.

 • Syntyneiden määrä laskenut v. 1990 lähtien, v. 1990 kastettuja 15000 enemmän kuin kuolleita, mutta v. 1999 kastettuja vain 7408 enemmän kuin kuolleita. Trendi syntyvyys vähenee v. 2009 kuolleisuuden alle./hs 4.8.2000

 •  Kuolleisuus ylittänyt syntyvyyden Etelä-Savossa ja Etelä- Karjalassa. /ss. 27.5.1998.

 • Maapallon laajuisissa tilastoissa näkyy tuhon laajuus, se on koko maapalloa käsittävä,eli tuho etenee niin Aasiassa, Afrikassa, Amerikoissa ja Euroopassakin. ./sp 9/1996.

 • Viime vuosina näkyy tuho levinneen myös Suomeenkin. Vuonna 1998 tilanne alkoi jo olla yhtä huono kuin muuallakin maapalloa uutistietojen mukaan. /il 3.1.2001.


 Eläinpopulaatioiden kehitys
 •  Sammakoiden tuho levinnyt Keski-Amerikasta Etelä-Amerikkaan päin:                      Costa Rica v.1987 , Panama v.1990.

 • Ja toisaalla Venezuela v. 1970, Brasilia v. 1980.

 • Tuhon leviämissuunta etelään.

 • Viite:Maailmantila v.2001-kirja

 •  Tiikeri katoaa luonnosta v. 2010 mennessä. Lehtiuutinen.

 • Liito-oravien määrät vähenemässä. /ss.

 • Siilien määrä vähentynyt Englannissa 10-30% ja Itä-Englannissa 50% kymmenessä vuodessa. Trendi 100% vähennys vuosiin 2012-2017. /ss 18.11.2002.

Lintupopulaatiot

 •  Sorsat ja tavit , populaatio vähenee, trendi 0% 2012. /ss

 • Uuden Seelannin kivi kuolemassa sukupuuttoon v:een 2017. is 7.6.2002, Lehtiuutinen.

 • Albatrosseilla hälyttävän suuri kuolleisuus, ss. 20.5.2002.

 • Pöllöjen määrä vähentynyt, ss,19.6.2002.

 • Pikkulepinkäisten määrä vähentynyt 80% 30 vuodessa, hs. 6.pv kesäkuuta 2002

 • Pohjolan kiljuhanhet kuolemassa sukupuuttoon, ss. 24.9.1996

 • Varpusten määrä vähentynyt Suomessa nopeassa tahdissa, hs. 16.1.2002.

 • Kymmenessä vuodessa varpusten määrä vähentynyt 70 %. Varpusten määrä vähentynyt myös Ruotsissa, Englannissa ja Saksassa.

 Tilanne v. 2001 (Yle-radio ke tiedeuutiset)

 • Kottaraisten määrä romahtanut. Jo v. 1981 katoamisien määrät huomattavan suuret.

 • Peltolinnut vähentyneet 1970-luvun puolesta välistä lähtien.

 • Kiurujen määrä romahtanut 20-30 vuoden aikana.

 • Töyhtöhyyppä kannasta jäljellä puolet.

 • Laulurastas kanta vähentynyt. Poikaskuolleisuus suuri.

 •  SYY? …Suomen ensimmäinen atomivoimala käynnistyi v.1977.

Kalakantojen kehitys v. 2002

 • New Foundlandin kalakanta kadonnut. Turska loppunut, vp 1/2002.

 • Pohjanmeren kalakanta katoamassa, vp 1/2002:

 • Jäljellä v. 2002:

 • kolja ½,

 • punakampela 1/3,

 • valkoturska, romahtanut,

 • turska, pintavesistä kadonnut,

 Saaliit:

 • v. 1970 1000 000 tn

 • v. 1999 407 000 tn

 •  v.1980 291 600 tn turskaa Norja

 • v.2000 48 600 tn

 Silakat , hs 12.12.1998, trendi biomassa määrä 0% v. 2012.

Itämeren turskakanta romahtanut, hs. 22.12.1999, trendi 0% v. 2012.

Itämeren turskakanta vähentyntyt./hs 3.6.2000

Torniojoen nousulohien määrä romahti./hs10.7.1999.

Tornionjokeen nousseiden lohien määrä vähentynyt,ss. 30.7.2002.

 

Nousseiden lohien määrät

 • v.2000 10000-12000 kpl

 • v. 2001 5000-6000 kpl

 • v. 2002 3000 kpl

Perämeren kalastajilta lohia ostanut kertoi: Kalastajien mukaan Perämeren saaliiden määrät romahtaneet.

 Sukupuuttojen tahti kiihtyy. Kasvienkin tuho näyttää olevan lähes yhtä nopeaa kuin eläimillä./ hs 30.9.2000

 Luonnon muutokset

 •  Kilimanzaron lumien määrät vähentyneet. 10 vuodessa sulanut 33% jäistä. Trendi: sulavat vuoteen 2017 mennessä./Lehtiuutinen.

 • Alppijäätiköt kutistuneet kolmasosan. Vuodesta 1980 lähtien on Alppien jää sulanut nopeammin./ hs 2.1.2001

 • Himalajan jäätiköt sulavat. Tulvat lisääntyneet viimeisen 30 vuoden aikana. Keskilämpötila noussut Himalajan alueella yhden asteen vuoden 1970 jälkeen./ss 4.6.2002

 •  Suomessa talven keskilämpö nousi asteen 1990-luvulla./hs 26.5.2002

 Maapallon kehitysnäkymät näyttävät synkiltä. Tuho näyttää olevan edessä ja syynä profetioiden mukaan atomivoimankäyttö. Viite,Ufojen kosminen viesti kirjassa,Tapani Koivula, WSOY, 1988, sivuilla 244,251,281,287 ja 394 ilmoituksia asiasta.

 Viesti-kirjassa on sivulla 25. ilmoitus ilmeisesti noin vuodelta 1995: ”Jos muutosta ei tapahdu atomivoiman käytössä kymmeneen vuoteen, niin tuhoprosessi muuttuu peruuttamattomaksi!” . Kirjan toimittanut Tapani Koivula, ilmestynyt v.1996.

 


Takaisin