Maaliskuu 2019

 

 

 

 

 Aleksis Aropelto

 

 Vetoomus kosmisen rauhan puolesta

 

  Kirjoitin tämän vetoomuksen syyskuussa 2006. Monia vuosia se oli unohdettuna kirjoituslehtiössäni, kunnes vasta vuonna 2009 syksyllä kerroin siitä ensimmäisen kerran julkisesti. Myöhemmin sain julkistettua lyhyen version siitä loppuvuodesta 2013 Tähteläiset-lehdessä.

Edistääksenne elämässänne oikean tarkoituksenne toteutumisen kaavaa, herätkää avaruuksienne valossa tiedostavat ykseyden olennot kantamaan omasta ja yleisestä kehityksestänne täyden vastuunne.

Kehoitamme jokaista vakaasti toteuttamaan elämässänne jakamisen oikeudenmukaisuutta, kaikessa kanssakäymisessänne kehityksellisten ja täydellistyvien olentojen keskuudessa.

Yleisellä kutsulla pyydämme kaikkia ajattelevien avaruuksien ja olemuksiensa lakien alaisia olentoja, olemaan, - yksilöllisien vastuidensa vuoksi, tietoisessa moniulotteisessa kehityksessään ahkeria Valon voimien kantajia ja toteuttajia.

Elämää kunnioittavassa ilmennyksenne täyttämisessä, kohottautukaa Kaikkeuden luodut ja olevaistuneet olennot Suren Nimeämättömän Elämänvalon suunnitelmaan. Toteuttaessanne vilpittömällä pyrkimyksellänne oikeanlaisia päämääriänne te valaistutte maailmojenne pitkinä ajanjaksoina Elämää luoviin voimiin.

Olette jokainen olento ajattelevien ja tuntevien valouniversumienne suurta perhettä, elävää yhden ykseyttä. Vuodattuen Ykseyden hengen ja muodon sisäisiltä tasopoluilta, on jokaisessa ilmennykseen kutsutussa tietoisuudessa oleva ykseyden todellisuus oman valonne puhtainta loistokkuutta ja muuntumatonta kirkkautta.

Uudistetuin sitein, olkoonkin ykseydellisen elämänne hallinnollinen ohjaus vastuullisena osana tietoisuutta luovana työnä suuressa suunnitelmassa, todellisen ykseyden Itsenne heijastumien muotoelämän suunnittelijoina sekä toteuttajina, kuin myös valoavaruuksienne rakentajina.

Yhä uudestaan ja toistuvasti me emme lakkaa kannustamasta teitä, vakaasti ja päättäväisesti soveltamaan kaikkeudellisia vastuitanne valouniversumienne paikallisuudessa rakentavaan luovaan työhön, yhden hengen suurena perheenä.

Muistaen jokaisena läsnäolon hetkenä, toimia puhtautenne täydessä tietoisuudessa. Kehoitamme soveltamaan kaikilla elämänalueilla kaikkeudellista kokonaisuuteen vaikuttavia vastuitanne ilmentymienne paikallisuudessa. Toimikaa vakaasti ja päättäväisesti yksilöllisien henkisten tarpeittenne ja omien rakenteidenne, kuin suurten maailmankokonaisuuksienne omana luojanaan.

Kaikkien valoavaruuksien kehitykselliset ja täydellistyvät olennot jäsentyvät muutoksin ilmentymiensä lainalaisuudessa, rakentaakseen harmonian ja rauhan suurta suunnitelmaa, tarkoituksensa ohjaamin päämäärin.

Kehoitamme jokaista ajattelijaa jakamisen yhteistoimintaan, ottaaksenne itse omaan universaaliseen hallintaanne luomanne olosuhteet.

Luomanne olosuhteet, jotka ovat aika-avaruudessanne esiin kutsumia syiden ja seurausten lakia.

Näin ymmärrämme sen, että Universumit ovat ajatusmuotojen kiteytynyttä seurausta. Havaitut Universumit ovat näin tietyltä osaltaan linjautuneet aika-avaruuteen ja ovat sen vuoksi seurausten systeemiä.

Tietoisuutensa puhtaudella ja tahdollisella voimalla, jokainen ykseyden olento luo monia seurauksia kokemilleen syille. Ajattelunne hiukkasvirta toimii Valouniversumienne aikalinjana, sen kuplamaisena ajatusmuotona. Avaruudet muodostavat itsensä ja sellaisenaan ne ovat olemassa vain niin kauan, kuin kollektiivissa mielessänne niitä ylläpitävä ajattelu jatkuu samanlaisena.

Kaikki ovat osallisina vastuustaan olosuhteidensa luojana. Ykseyden Hengen ja jokaisen omassa tahdon valinnassa on vastuu valinnoistaan. Nouskoon nyt jokainen ajattelevien ja tuntevien avaruuksien olento Elämänvalonsa rakastamisen valintaan.
 

Muistiinpano 24.09. 2006

 

ALOITUSSIVULLE