Tammikuu 2019

 

 

 

 

 Markku Jyväkorpi

 

 Näkökulma elämänenergiaan

 

  Jumalallinen elämänvoima, ki-energia, bioenergia, praana (Google 360 milj. hakuvihjettä) on elämää synnyttävä ja ylläpitävä, aineen sekä hengen yhdistävä tekijä. Paracelsus jo 500 vuotta sitten kiinnitti huomiota, että kaikki orgaaniset toiminnat johtuisivat Elämän Yhden Universaalisen prinsiipin toiminnasta. Tähän liittyisi myös näkymätön ihminen, joka on aineellisen ruumiin kaksoiskappale.

Praana ei ole materialistisesti ymmärrettävissä, koska sitä ei voi havaita tai mitata. Mutta toisaalta praanasta on lukuisia epäsuoria havaintoja ja kokemuksia. Esimerkiksi kaupassa jokainen pyrkii valitsemaan automaattisesti elintarvikkeita, jotka kokee elinvoimaisiksi, ylimääräistä elinvoimaa antaviksi.

Praana on kuin mielikin, kaikki ovat niiden kanssa jatkuvasti tekemisissä, mutta kukaan ei tiedä kummankaan syvintä olemusta.

Meediotapahtumissa voi muodostua havaittavaa ektoplasmaa, tämä on mitä todennäköisemmin tiivistynyttä praanaa.

Henkissielullisesti aineellista kehoa pitää koossa ja toiminnassa eetterikeho praanavirtauksien avulla. Sairaus ilmenee ensin eetterikehossa ja sen jälkeen aineellisessa kehossa. Mielikuvat, asenne elämään ovat keskeisiä hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmalta heijastuen aivojen kautta kehoon. Kielteiset mielikuvat vaikuttavat haitallisesti hyvinvointiin, aiheuttaen ajanmittaan sairauksiakin.

Kuoleman jälkeen eetterikeho irtautuu vähitellen minätajunnan henkissielullisesta olemuksesta ja edesmennyt voidaan havaita tämän eetterikehon avulla tavallista helpommin, esimerkiksi voidaan tuntea rakkaan läsnäolo, kosketus tai nähdä aavistuksenomaisena henkilöhahmona. Näkijä Pekka Ervast kiinnitti tähän erikoiseen ajankohtaan huomiota jo sata vuotta sitten. Valokuvassa voi näkyä joskus läpinäkyvä eetterihahmo.

Praana ja ajatusenergia ovat lähellä toisiaan. Omilla ajatuksilla voi edesauttaa tai vaikeuttaa praanan virtauksia. Kasvikunnassa on ylenmääräisesti praanaa. Jokainen huomaa tämän virkistymisenä luonnossa.

Joissakin kasveissa ajatellaan olevan erityisen paljon praanaa, kuten ginsengissä.

Ihminen voi itse olla myös energianluovuttaja. Sairas lapsi haluaa vaistomaisesti äidin syliin. Toisen seurassa voi tulla hetkessä selittämättömästi voimattomaksi, toinen vastaavasti virkistyy.

Raamatusta löytyy yksityiskohta, kuinka veritautinen nainen kosketti Jeesusta ja parani. Jeesus huomasi heti tapahtuman.

Tsaarin hovissa Rasputin pystyi lopettamaan lapsen hemofiliaan liittyvän verenvuodon ajatusvoimalla, myös kaukovaikutuksena. Raamatussa Jeesus teki myös kaukoparannusta.

Jokaisella on yksilöllinen määrä praanaa ja näin elinvoimaisuutta. Tämä selittää omalla tavallaan toisen hyvän terveyden huolimatta mahdollisista huonoista elintavoista ja päinvastoin toisen kehollisen heikkouden, sairastavuuden ja voimattomuuden.

Raamatun mukaan ihminen on Luotu Jumalan kuvaksi, rakkausolennoksi.

Henkissielullisesti ihmisen elämä, tajunta ja ajattelu mahdollistuvat Luojan huomiosta, Tämän energiavirtauksesta. Joogakirjallisuudessa on kuvattu selvänäköisesti näitä ihmiselämää ylläpitäviä energiakanavia.

Näinkin ihminen on kaiken aikaa Luojayhteydessä tietoisesti tai tietämättä tapahtumaa.

Hyvinvoinnin näkökulmalta on keskeistä, kuinka tämä jumalallinen energiavirtaus voisi virrata vapaasti eli kuinka itse kukin voisi olla tasapainossa ja sopusoinnussa Luojansa, hindulaisuudessa monadinsa kanssa. Jokaisen elämä etenee omien ajatuksien mukaisena.

Henkisessä kehitystapahtumassa on keskeistä, kuinka Sielun rakkaudellisuus ja näin korkea tietoisuus voisi ilmentyä ihmisen kautta.

Ihminen voi luoda tietoisesti tai huomaamattaan ajatuksia sekä hyväksyä mielipiteitä, jotka voivat olla hyvin vastakkaisia Sielun pyrkimyksien kanssa.

Prinsessa Ruususen sadussa kuvataan, kuinka ihminen takertuu maallisuuden noiduttuihin mielikuviin. Vaikka maallinen elämä on hyvin todellista ja konkreettista, niin henkissielullisesti ihminen on henkinen olento, joka on vain tilapäisesti maallisessa kehossa kokien näin maallista elämää.

Henkinen opettaja Jiddu Krishnamurti halusi vapauttaa ihmisen mielen vankilasta, monenlaisista sidonnaisuuksista, mielipiteisiin takertumisista.

Hän opetti myös kuten sufilaiset mystikot, että hän on yhtä todellisen Itsen kanssa, joka on muotojen takana. Huomaa tässä yhteydessä Jeesuksen sanat, että hän ja taivaallinen Isä ovat yhtä.

Avataara Amma tuo esiin, että jokaisen on mahdollista tiedostaa oikealla elämällä maallisen elämän aikana Luoja-, taivaskokemus. Tämä kokemus on kokijalle yksiselitteinen. Materialistisesti ja lääketieteellisesti henkimaailma ei ole mahdollinen, koska tämä oppijärjestelmä ei hyväksy sitä. Ihmisen onkin mahdollista valita jokin näkökulma elämän tarkasteluun ja julistaa tämän jälkeen, että se onkin ainoa ja oikea.

Jokainen pystyykin järkeilemään melkein mitä tahansa kiinnittämällä huomiota johonkin pieneen yksityiskohtaan tai keksimällä nokkelia ehtoja. Eräänä esimerkkinä hetki sitten joissakin kommunistisissa valtioissa pidettiin mielisairauden veroisena tapahtumana ja vastaavaa sairaalahoitoa vaativana, jos epäili järjestelmää.

Neale Walsch kanavoi kirjoissaan, että syntymällä ihmiseksi on tapahtumaketjussa, missä oma Luojayhteys pitäisi tiedostaa. Mitä ei tiedosta, niin sitä ei ole omassa todellisuudessa. Ihmisen taustalla on rakkaudellinen ohjauskeskus, minkä kanssa pitäisi päästä samansuuntaisuuteen.

Uskonnollisissa liikkeissä korostetaan usein nöyrää tottelevaisuutta ja oppien ehdotonta ja sokeaa uskomista. Jeesuksen opetuksissa korostui elämäntapa, mikä johtaa jokaisen Luoja-, taivaskokemukseen.

Neale Walsch kanavoi kirjoissaan, että ihmisen ahdistuskin johtuisi haluttomuudesta kuunnella Sielunsa ääntä. Mitä lähempänä on Luojaansa, niin sitä lähempänä on rakkauden, tietoisuuden, luovuuden, elämänenergian lähdettä. Ihminen voi ajatuksillaan, sanoillaan ja teoillaan eristää tietoisuuttaan Luojansa rakkaudellisesta kosketuksesta ja huomiosta. Mitä kauemmaksi joutuu, niin sitä enemmän pelko ja pimeys astuvat elämään.

Mitä enemmän kiinnittää huomiota omaan Luojayhteyteensä, niin sitä todellisemmaksi Tämä tulee. Mielikuva on voimallinen kutsu ja toteutukseen pyrkivä voima. Luojaan kohdistuvalla ajatuksella on pitkä kohottava jälkivaikutus. Tietoista yhteyttä sanotaan Kristus-, taivaskokemukseksi. Jeesus kertoi jo 2000 v. sitten, että Taivasten Valtakunta on sisäisesti teissä, mutta tämä on mahdollista tiedostaa vain kokemalla.

Joskus praanavirtaukset tulevat valokuviin näkyviin. Jokainen ihminen on henkissielullisena olentona myös mediaalinen. Joillakin ihmisillä on erityinen kyky vapauttaa itsestään ylimääräistä praanaa, mikä mahdollistaa ns. ektoplasman muodostumista. Tätä tarvitaan, jotta henkinen rinnakkaistodellisuus voisi näkyä fyysisenä ilmiönä.

Joskus praanaa vapautuu niin paljon, että kaikki paikalla olevat havaitsevat sen ektoplasman muodossa. Tällöin sen voi myös kuvata. Ektoplasmasta voi muotoutua myös hahmoja tai esineitä. Ektoplasma palautuu lähes aina lähettäjään.

Ektoplasma on voitu havaita ja kuvata lukuisia kertoja myös tarkoissa tieteellisissä koeolosuhteissa. Jokainen joka lukee E. Mattiesenin tuhatsivuisen kokoomateoksen "Das persönliche Uberleben des Todes" I-III tulee jo näin vakuuttuneeksi ektoplasmasta todellisuutena.

Maallinen järki on suuntautunut maallisuuteen ja se pyrkii keksimään mitä tahansa yksityiskohtia ja ehtoja, jotta ei tarvitsisi myöntää henkimaailman olemassaoloa taustalla olevana tekijänä. Esimerkiksi kun valvontakamera kuvaa tapahtuman, niin kaikki pitävät asiaa yksiselitteisenä selviönä.

Mutta kun tieteellisissä koeolosuhteissa saadaan henkisestä rinnakkaistodellisuudesta olentoja ja hahmoja havaittavaksi ja kuvattavaksi, niin yliopistotieteen mukaan tämä ei merkitse mitään, koska tapahtuma ei täytä tieteellisyyden loputonta toistettavuutta. Henkinenkin tapahtuma on kuitenkin todellinen, jos se on voitu todentaa luotettavasti ja yksiselitteisesti.

Jokainen ihminen etsii onnellisuutta ja rakkaudellisuutta. Näihin liittyy värähtelytason kohoaminen, energiavirtauksien vapaa kulkeminen. Mitä lähempänä on Luojayhteyttä, niin sitä lähempänä on myös loputonta energialähdettä. Tähän liittyy puolestaan aktivoitumista, luovuutta, innostumista, tietoisuuden nousua.

Kielteisyys aiheuttaa värähtelytason laskemista ja energiavirtauksien heikentymistä. Voimakkaassa kielteisessä kokemuksessa voi tulla hetkessä jopa elinvaurio, esimerkiksi sydämessä.

Meidän aikanamme on alettu kiinnittää huomiota, että teknologia mielikuvateollisuutena voi viedä liikaa aikaamme ja huomiotamme.

Yksipuolisesti maallisuuteen takertuminen, elämällä jatkuvasti vanhojen ajatuksien oravanpyörässä kaventaa mieltä samalla näivettäen omaa sisäistä kokemista, tunne-elämän sekä herkkyyden kehittymistä. Tällöin inhimillisyys, myötätuntoisuus, elämän ja toisten auttaminen, elämän kokeminen, oma henkinen olemassaolo voivat jäädä hyvin vähäiselle huomiolle. Ihmisyydessä kaikki kehittyy tai taantuu, mikään ei pysy paikallaan.

Jokaisen on hyvin vaikeata havaita tai kokea omien ajatuksiensa vastaista. Esimerkiksi jos ihminen pitää henkistä rinnakkaistodellisuutta ja Luojaa mahdottomana hyväksyä omaksi todellisuudeksi, niin omat ajatukset pyrkivät toteuttamaan sokeasti tämänkin.

Elämä on täynnä myös henkisesti kohottavia tapahtumia, jos vain kiinnittää niihin huomiota. Näihin pitäisi keskittyä hetkeksi.

Neale Walsch kanavoi kirjassaan "Yhteys Jumalaan" seuraavasti: "Pitäisi tehdä kaikki tarvittava: - mietiskelemään, liikkumaan, rukoilemaan, lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan musiikkia, mikä tahansa mikä toimii – sytyttääkseen tietoisuutenne uudelleen joka päivä. Silloin olette korkeimmassa pyhässä paikassa. Koette autuuden tunteen ja ajattelette itsestänne ja muista ja koko elämästä hyvää.”

Luojan voi kokea vain rakkaudessa. Kysymys on herkkyyden ja näin tiedostamisen kehittämisestä. Eräänä erikoisuutena monilla psyykenlääkkeillä on sivuvaikutuksena tunteita estävä ja näin herkkyyttä estävä vaikutus. Lääkkeet voivat estää tehokkaasti elämän kokemista sekä maallisesti että henkisesti.

Neale Walsch kanavoi kirjassaan "Huomisen Jumala" (WSOY, 2005) seuraavasti: Jokaisen sisällä on lähde, kysy ja mene sisimpääsi, tutkistele asioita sydämessäsi, sieltä löytyy vastaukset, ilo, rauha ja rakkaus. Suurempi sinä voi eriytyä pienestä itsestäsi ja puhua sinulle, samalla paljastaen totuutta olemassaolostasi. Jumalallinen virike palvelee ensin elämää, ennen pientä itseä. Olisi hyvä palvella elämää kaikessa mitä ajattelee, sanoo ja tekee. Olisi hyvä kysyä edistääkö ajatus elämää vai tuhoaako se sitä.

Kun ihminen ottaa totuuden, hyväntahtoisuuden ja rakkaudellisen viisauden johtotähdekseen, niin samalla alkaa virittäytyä Luojan läsnäoloon. Mitä enemmän Sielun rakkaudellisuus ja näin korkea tietoisuus voi ilmentyä ihmisen kautta niin sitä lähempänä on myös Luojan loputonta elämänenergian lähdettä ja sitä paremmin myös inhimillinen ihmisyys voi toteutua.
 

Markku Jyväkorpi
www.rajatieto.com

 

 

ALOITUSSIVULLE