Marraskuu 2017

 

 

 

 

 Aulis Muhonen

 

 Aaveplaneetta Vulkanus

 

Kreikkalainen Anaksagoras Klazomenalainen (noin 400 eaa.) oli sitä mieltä, että elämän tarkoitus oli ”Auringon, Kuun ja taivaiden tutkiminen”.

Astronomian historiaa

Planeettojen nimet juontavat alkujaan kreikkalaisten ja roomalaisten uskontojen ja mytologioiden aikoihin. Useimmiten ne olivat jumalien nimiä. Nimet olivat maasta (joka oli kaiken keskus ) katsottuna: Suluissa kreikkalaisten nimitys: Kuu, Aurinko, Merkurius ( Hermes ), Venus (Afrodite ), Mars (Ares ), Jupiter (Zeus ), Saturnus ( Kronos ).

Astronomian ja astrologian katsotaan alkaneen 3000-4000 vuotta eaa. Mesopotamian sumerien keskuudessa, joilta ajoilta on olemassa kirjallista tietoa. Kirjoitustaito keksittiin tuolloin. Sumerilaiset puhuivat seitsemästä vaeltavasta taivaan valosta. He kirjoittivat planeettojen kierrot savitauluihin ja pystyivät niitä vertaamalla ennustamaan auringon ja kuunpimennykset ja laatimaan kalentereita. Joidenkin lähteiden mukaan astronomia olisi alkanut jo paljon aikaisemmin, koska vanhojen kansojen ja uskontojen perimätiedoissa tunnettiin jo astrologinen ( platoninen ) vuosi 2160 vuotta, jolloin siirryttiin eläinradalla seuraavaan merkkiin. Nyt aikaikkunassa 2012-2014 siirrymme Kaloista Vesimiehen aikaan, jonka on ennustettu vanhoissa perimätiedoissa aloittavan kulta-ajan.

Maakeskeinen näkemys säilyi monien vuosituhansien ajan aina 1500-luvulle jaa. Tosin kreikkalainen Aristarkhos toi esille n. 200 eaa. maan kiertävän aurinkoa, mutta ajatusta pidettiin mahdottomana ( Maapallolla olisi kova viima ja kiintotähtien pitäisi liikkua ). Ja Ptolemaioksen Almagest (n. 100 eaa. ) pystyi selittämään Auringon ja planeettojen liikkeet riittävän tarkasti.

Uusia tuulia

Vasta Kopernikus ( 1500-luvulla jaa. ) toi esiin aurinkokeskeisen maailmankuvan. Galilei, joka keksi kaukoputken, jatkoi aurinkokeskeistä kuvaa. Tosin hän kirkon inkvisition edessä perui näkemyksensä ja säästyi polttoroviolta ja sai loppuelämäkseen kotiarestia. Kehitystä ei kuitenkaan kirkko pystynyt pysäyttämään, varsinkin kun Darwin toi esiin evoluutioteoriansa (1859), joka aiheutti suurta hämmennystä kirkon piirissä. Astronomiaa jatkoi sitten Kepler ( 1571 -1630 ),joka toi esille planeettojen liikkeet ellipsiradoilla, maapallon vuorokautisen pyörimisen ja auringon vuotuisen kierron. Hän ei kuitenkaan pystynyt vielä laskemaan planeettojen ratoja. Sen teki sitten Newton ( 1642-1727 ), joka keksi veto- ja painovoiman ( Newtonin kolme liikelakia ). Newton sai ideansa huomatessaan omenan putoavan maahan. Tämän jälkeen hän uppoutui painovoima- ja vetovoimalaskuihin. Jos näitä voimia ei olisi, jatkaisivat esim. Kuu ja planeetat suoraa lentoaan loputtomiin. Hän laski planeettojen radat hyvin tarkasti, ainoastaan Kuun rataa hän ei pystynyt laskemaan. Itse asiassa Kuun rata saatiin lasketuksi vasta vuonna 1919 Brownin toimesta. Newton julkaisi ajatuksensa kirjassaan ” Principia ”.

Astronomian soihtu siirtyi Lagrangelle ( s. 1736 ) ja Leplacelle ( s. 1749 ). He olivat matemaatikkoja. Kuitenkaan luonnossa ei kaikki pelannutkaan tarkkaan suuren kellokoneiston mukaan. Jupiterin ja Saturnuksen liikkeissä huomattiin poikkeamia. Jupiterin liike vaikutti liian hitaalta ja Saturnuksen liian nopealta. Laplace ratkaisi ongelman vuonna 1784. Hän totesi häiriöiden syyksi, että planeetat olivat samalla linjalla viiden Jupiterin vuoden ja kahden Saturnuksen vuoden välein eli 59 maan vuoden välein. Tämä konjunktio vuorotellen hidasti tai kiihdytti näiden planeettojen ratoja. Myös Marsin radassa todettiin poikkeamia. Ennustettu Marsin ylikulku auringon editse heitti lähes tunnilla.

Planeettojen etsintä

William Herchel ( 1792-1871 ) löysi yllättäen v. 1781 Saturnuksen takaa uuden planeetan, jolle annettiin nimeksi Uranus. Se oli paljon kauempana kuin luultiin. Sen keskietäisyys oli 19.2 AU:ta ja kiertoaika 82 vuotta. Sen rata harhaili selittämättömästi. Sitä pidettiin milloin planetoidina ja asteroidina ja sen rataa ei näin ollen osattu laskea. Alla olevassa taulukossa on planeettojen etäisyydet auringosta Titius-Boden lain mukaan sekä todelliset etäisyydet AU:na. 1 AU= maan etäisyys auringosta:       Titius-Bode*         Todellinen

Merkurius                                    0,4                         0,4
Venus                                            0,7                         0,7
Maa                                               1,0                         1,0
Mars                                              1,6                         1,5
?                                                     2,8
Jupiter                                           5,2                         5,2
Saturnus                                       10,0                       9,2
Uranus                                          19,6                       19,2
?
?

*Johann Titius esitti lain planeettojen etäisyyksistä auringosta ( 1766 ). Sitä alkoi soveltaa Johann Bode, jolloin sitä alettiin kutsua Titius-Bodenin laiksi.

Luvun 2,8 kohdalla on aukko. Boden oli sitä mieltä, että siinä sijaitsi planeetta. Tältä radalta löydettiin sitten asteroidit Ceres, Pallas, Juno ja Vesta. Vähitellen vuoteen 1851 löydettiin 15 asteroidia. Näin päädyttiin asteroidivyöhykkeeseen.

Leplacen seuraajaksi tuli J. Le Verrier ( 1811- 1877 ). Ranskan observatorion johtaja Argon ehdotti, että Verrier alkaisi selvittämään Uranuksen ratapoikkeamia. Nimittäin se ei  ollut oikealla ” kurssilla ”. Vaikka Verrier oli kopeahko herra, hän oli tavattoman etevä ja sitkeä tutkija. Uranuksen liike oli kiusannut tähtitieteilijöitä jo pitkään, koska se ei ” noudattanut ” vetovoimateoriaa. Tähän ongelmaan oli perehtynyt monia tähtitieteilijöitä ja sen selvittäminen vaati lähes mahdottomia matemaattisia laskelmia ( kolmentoista tuntemattoman tekijän muodostaman yhtälön ratkaisua ). Myös vanhojen havaintojen ja uusien välillä oli suuria ristiriitoja. Le Verrier oletti, että tuntemattoman planeetan täytyi olla Uranuksen ulkopuolella. Samaan aikaan englantilainen J.Adams  (1819-1892 ) suoritti laskelmia samasta ongelmasta. Adams lähetti laskelmansa Englannin kuninkaalliselle astronomille Airylle. Tällä oli paljon muitakin kiireitä, eikä hän ottanut asiaa vakavasti. Huippuastronomit olivat hyvin ylpeitä, eikä ”tavallisten ” astronomien tutkimuksiin juuri uskottu. Myös kateus oli tavallista astronomien keskuudessa kuten muidenkin ihmisten vielä tänäkin päivänä. Myös Verrier oli jatkanut laskelmiaan ja hän tapasi lyhyesti Adamsin. Myös Verrier lähetti laskelmansa Airylle. Tämä kierteli kuitenkin asiaa eikä tehnyt mitään.

Adamsin ja Le Verrierin laskelmat olivat hyvin yhtä tarkat. Niissä oli annettu tarkka tieto uuden planeetan sijainnista ja esim. keskietäisyys Adamsilla 37,25 ja Verrierillä 36,15. Titius- Boden lain mukaan se oli 38,8 ja todellinen nykyään 30,1. Kun Ranskan ja Englannin observatoriot eivät ottaneet asiaa vakavasti, kirjoitti Verrier Berliinin observatorioon ja pyysi heiltä apua kertoen planeetan tarkan sijainnin. Berliinin observatorio löysi sen heti ilmoitetusta paikasta 23.9.1846. Näin löydettiin Neptunus kirjoituspöydän äärellä. Neptunuksen läpimitaksi saatiin 3,2 kaarisekuntia, kun Verrierin arvo oli 3,3. Tämä on n. neljä kertaa suurempi kuin maapallo. Näin löytymisen kunnia meni Berliinin observatoriolle.

Neptunuksen radan häiriöt johtivat Pluton löytymiseen. Sen löysi 18.2.1930 Clyde Tombaugh (s. 1906 ). Löytö oli tavallaan pettymys. Neljä aiemmin tunnettua ulointa planeettaa ovat kooltaan valtavia, mutta Pluto osoittautui aurinkokunnan pienimmäksi planeetaksi. On jopa epäilty sen olevan Neptunuksen kuun. Tähtitieteilijät eivät usko Pluton aiheuttavan Neptunuksen ratahäiriöitä vaan kauempana täytyy olla vielä joku muu häiriötekijä. Nimittäin astronomien mielestä Uranuksen ja Neptunuksen ratahäiriöitä on yritetty selvittää koko 1900-luvun ajan. Näiden selvittämiseksi ovat monet tähtitieteilijät julkaisseet monia uusia laskelmia. U.S. Naval Observatorion tähtitieteilijät Van Flandern ja Harrington tekivät ehdotuksen oletetusta planeetasta, jonka massa olisi neljä kertaa suurempi kuin Maan ja joka sijaitsee 2.5 kertaa kauempana kuin Pluto. Monia muita ehdotuksia on tehty 50-100 AU:n etäisyyksille saakka. Eräs ehdotus on ollut sen sijainniksi 875 AU:n etäisyys, koko 20000 maan massaa ja kiertoaika 26000 vuotta. Tämä tekisi siitä Auringon pimeän seuralaisen. Muutamien astronomien mukaan Uranuksen ja Neptunuksen ratalaskuissa on ollut virheitä, jotka korjattuina mitään ulkopuolisia planeettoja ei tarvita.

Le Verrier sai uuden haasteen. Hän alkoi tutkia Merkuriuksen ratapoikkeamaa. Tämä ongelma kiinnosti monia muitakin tähtitieteilijöitä. Yksi tällainen oli ranskalainen tähtitieteilijä ja lääkäri E. Lescarbault. Hän totesi, että Titius-Bodenin laki ei ollut aivan tarkka ennustamaan planeettojen etäisyyksiä auringosta. Merkuriuksen ylikulku herätti hänessä uuden ajatuksen. Olisiko Merkuriuksen ja Venuksen lisäksi Maan ja Auringon välissä vielä yksi pieni planeetta. Tämän ajatuksen kannalla oli myös H. Schwabe. Vuonna 1826 hän aloitti järjestelmällisen Merkuriuksen radan sisäpuolisten planeettojen etsinnän. Hän ei löytänyt planeettaa, mutta hänen tutkimuksensa johtivat auringon pilkkujen 11-vuotisten jaksojen löytymiseen. Myös monet muut tutkijat ( mm. Benzenberg ja Schmidt ) tekivät useita havaintoja, joita voitaisiin pitää odottamattomien kappaleiden ylikulkuina. Näistä ei saatu varmuutta, mutta ne synnyttivät pieniä epäilyksiä olemassa olevan tietämyksen riittämättömyydestä. Le Verrier päätyi myös siihen, että kyseessä ei olisi planeetta vaan että useat pienet kappaleet kiertävät aurinkoa, mutta niitä on vaikea havaita.

Vulkanus ”löydetään”

Vulkanus oli aikoinaan roomalaisten tulenjumala. Nimi kuvaa hyvin sen kiertoa auringon ”hehkussa”.

Jo edellä mainittu E. Lescarbault jatkoi sitkeästi tutkimuksiaan. Hän kirjoitti 22.12.1860 Le Verrierille ( josta oli tullut keisarillinen tähtitieteilijä ), että planeetta, jonka olemassaolon oli Verrier  päätellyt Merkuriuksen ratapoikkeamasta, oli löytynyt. Lescarbaut oli havainnut sen kulkevan Auringon editse 26.3 1859. Lescarbault oli rakentanut linssikaukoputken, jonka suurennus oli 150 kertainen. Aina kun oli mahdollista ( jos potilaita ei ollut ), hän havannoi  Aurinkoa. Kaukoputki oli sijoitettu terassille ja se oli kääntyvä. Ja 26.3.1859 noin kello neljä iltapäivällä, hän huomasi  kiekon yläosassa  pienen tarkkarajaisen pisteen kooltaan noin neljäsosa Merkuriuksen koosta. Se ei voinut olla auringonpilkku, koska se liikkui. Auringonpilkulla ei erottuisi liikettä niin lyhyessä ajassa. Hän arvioi täplän olleen kiekon edessä kaikkiaan 1 tunnin, 17 minuuttia ja 9 sekuntia.

Lescarbaut oli hyvin ujo ja vaatimaton ja kirjoitti asiasta Verrierille vasta 22.12.1860. Hän kertoi tarkan aseman sen tultua Auringon laitaan ja poistumiskulman ( 85 astetta, 45 minuuttia ja 0 sekuntia ). Le Verrier, joka oli tietäväinen ja kopea herra kiinnostui kuitenkin asiasta ja meni vierailulle Lescarbautin kotiin. Hän suoritti noin tunnin kuulustelun. Hän myös ihmetteli, miten L. tiesi sekunnit, kun hänellä ei ollut edes sekunttikelloa.  Sekuntteja Lescarbaut mittasi heilurilla.

Le Verrier ilmoitti asiasta 2.1.1860 Tiedeakatemian kokouksessa. Asia sai valtavan huomion. Le Verrier laski sen paikan. Se sijaitsi 0,147 AU:n eli 22 miljoonan kilometrin etäisyydellä auringosta. Sen kiertoaika auringon ympäri oli 19 vrk 17 tuntia ja rata kallistunut 12 astetta 10 minuuttia. Tutkittaessa vanhoja havaintoja ilmeni, että aikaisemminkin oli tehty havaintoja sen kulusta, mutta niitä ei ollut kirjattu tarkasti. Tarkoissa laskelmissa Vulkanuksen koko 1/ 17 osa Merkuriuksen massasta, todettiin, että niin kevyt kappale ei pystynyt vääristämään Merkuriuksen radan poikkeamia. Se havaittiin vielä toistamiseen 20.3.1862 samankaltaisessa tilanteessa kuin oli Lescarbaultin havainto. Vaikka ilmiötä tutkittiin ympäri maapallon, sitä ei enää löydetty.

Asian suhteen on tehty monenlaisia ehdotuksia. Onko Vulkanuksia useampia vai onko kyseessä ollut Auringon lähelle harhautunut astreoidi. Asia jää auki, toiset astronomit uskovat uskovat siihen ja toiset eivät.

Päättymätön etsintä

Einsteinin ( 1873-1953 )esittämien suhteellisteorioiden jälkeen vuonna 1915 hän selitti, että Merkuriuksen perihelin ( piste, jossa kappale on lähimpänä aurinkoa )  paikka siirtyi kierros kierrokselta ja tätä voidaan pitää Merkuriuksen sisäpuolista planeettaa koskevan teorian loppuna. Siitä huolimatta Vulkanuksen ja Neptunuksen etsintä ja lopulta Neptunuksen löytyminen Le Verrierin ja Adamsin ansiosta oli suuri voitto, jolla edelleen on suuri lumous. Unelma heidän menestyksensä kanssa on houkutellut tähtitieteilijöitä muihin tutkimuksiin aurinkokunnan sisäosista sen ulkolaidoille Neptunuksen takana ammottavaan kuiluun saakka.

 

Lähdekirjallisuus:
Richard Baum ja William Sheehan: Vulkanus, suuri planeetanmetsästys, 1998
Hannu Karttunen: Vanhin tiede, 1996

 

ALOITUSSIVULLE