Toukokuu 2016

 

 

 

 

 Teksti: C.D.F.

 

 Geshe Pema Dorjee - Lamrimin henkisiä opetuksia

 

 Geshe Pema Dorjeen laaja haastattelu on ilmestynyt Ultra-lehdissä 4/2016 ja 5-6/2016. Hänen opetuksistaan on ilmestynyt myös kirja.

Geshe Pema Dorjee on syntynyt Tiibetissä ja tänä päivänä hän asuu Dharamsalassa Intiassa. Hän alkoi vierailla ja antaa opetuksia länsimaissa vuodesta 1997 lähtien. Nykyisin hän antaa buddhalaisia opetuksia seuraavissa maissa, Intia, Nepal, Norja, Ruotsi, Suomi, Sveitsi, Belgia, Hollanti, Ranska, Israel ja Yhdysvallat.

Geshe Pema Dorjee vieraili ensimmäisen kerran Suomessa vuonna 2002, mutta varsinaiset opetukset alkoivat vuonna 2004. Siitä lähtien hän on antanut buddhalaisia opetuksia säännöllisesti - Suomessa vuosittain - opetukset ovat olleet pääsääntöisesti kesäisin. Suomessa opetukset ovat olleet Helsingissä, Siikajoella ja Kajaanissa ja Eestissä Tallinnassa.
 

Geshe Pema Dorjeen opetustapa

Hänen huumorilla höystettyyn, käytännönläheiseen ilmaisutapaan, syvällä ymmärryksellä, kestävällä kärsivällisyydellä, rakastavalla ystävällisyydellä, myötätunnolla ja rakastavalla anteliaisuudella ladattuun opetustapaan, on lukuisilla suomalaisilla ja eestiläisillä ollut ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua jo vuosikausia.

Nyt suomalaisilla on harvinainen tilaisuus tutustua Geshe Pema Dorjeen opetuksiin kirjallisessa muodossa ensimmäisenä koko maailmassa. Vuonna 2015 Biokustannus Oy julkaisi ensimmäisen kirjan hänen opetuksistaan.

Kirjan koko nimi on Lamrimin henkisiä Opetuksia - Selityksiä Tsongkhapan Lamrimin henkiseen lauluun. Kirjan opetukset on koottu Geshe Pema Dorjeen Suomessa vuoden 2005 kesällä antamista Lamrim Chenmo opetuksista.

Kirja on ensimmäinen teos kirjasarjassa, jossa julkaistaan Geshe Pema Dorjeen opetuksia suomenkielellä.


Lamrim Chenmo eli Valaistumiseen johtavan Polun asteet

LAM-RIM CHEN-MO on tiibetinkieltä ja se tarkoittaa suomeksi ”Valaistumiseen johtavan Polun asteet”. Lamrin Chenmo on Je Tsongkhapan (1357-1419), suuren tiibetinbuddhalaisuuden reformaattorin kirjoittama ja sen englanninkielinen käännös on kolmiosainen, yhteensä 1189 sivuinen kirjasarja. Kirjasarjan englanninkielinen nimi on The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment : Volume I, II, III.

Geshe Pema Dorjeen kirjan opetukset käsittelevät kirjan toista osaa, jonka tiibetinkielinen nimi on Lamrim Ngamgur ja suomenkielellä Lamrimin henkinen laulu.

Kirja sisältää neljän opetuspäivän opetukset ja on alkuperäisen Je Tsongkhapan opetusten Lamrimin henkinen laulun tiivistelmä. Opetukset käsittelevät Lamrimin 28 säettä ja antavat niille perustavaa laatua olevan merkityksen. Muutamia otteita ja tiivistelmiä kirjan sisältämistä opetuksista.
 

Ensimmäinen opetuspäivä

Kirjan ensimmäisessä opetuspäivässä käsitellään opetuksiin valmistautumista ja kuinka kuulijoiden motiivin pitäisi olla puhdas ja selkeä. ”Opetusten alussa Opettaja lausuu pitkän omistautumisrukouksen alkaen aina opetuslinjan alusta Buddha Shakyamunista Je Tsongkhapaan ja Opettajan omaan Juuriopettajaan saakka”.

Kehoitetaan kunnioittamaan Opettajia ja Opetuksia ja Opetustekstejä, niin että ei laiteta opetustekstejä lattialle tai istuta niiden päälle, säilytetään tekstit laukussa, pöydällä, kaapissa tai kirjahyllyssä.

Buddhasta sanotaan seuraavaa: ”Buddha valaistui, koska hän oli ansainnut suunnattomasti hyveitä. Myös Buddhan keho on muodostunut miljoonista erinomaisista hyveistä. Buddhan koko olemus muodostuu kaikista lukemattomista hyveistä. Buddha on siis kaikkien hyveiden ilmentymä. Buddhan opetukset täyttävät tuntevien olentojen kaikki toiveet”.
 

Toinen opetuspäivä

”Opetusten kuuntelemisen motiivi on tehdä meidän elämästämme merkityksellinen, jotta voimme olla hyödyksi kaikille aistiville olennoille”. Opetuksista sanotaan: ”Jo yksi opetustilaisuus ja tästä Lamrimista kuuleminen kerää varmasti suunnattoman hyveen, joka on kaikkien Buddhan opetusten opettamisen ja kuuntelemisen vertainen”.

Opettajalle omistautumisesta sanotaan: ”Kaikki Lamrimia harjoittamalla saadut hyvät ominaisuudet perustuvat opettajalle omistautumiseen. Opettajaa kunnioitetaan valaistumisen saavuttamiseen asti ja heidän neuvojaan ja opetuksiaan vaalitaan ja pidetään mielessä minne tahansa menemmekin ja mitä tahansa teemmekin”.
 

Kolmas opetuspäivä

Kunnioitus teemalla jatketaan: ”On hyvin tärkeää omata erittäin puhdas kunnioitus, luottamus, ja omistautuminen henkiselle opettajalle tekemällä henkisiä harjoituksia”.

Dharmasta sanotaan: ”Myötätunto on dharmaa. Rakkaus on dharmaa. Eettinen kurinalaisuus eli Sila on dharmaa. Kymmenen ohjesäännön harjoittaminen on dharmaa”.

Valmistavista puhdistusharjoituksista sanotaan ja ne ovat seuraavat:
1.) 100 000 Maahan kumartamista.
2.) 100 000 Varjasadhumantraa.
3.) 100 000 Turvautumisrukousta.
4.) 100 000 Mandalauhrausta.

”Jos on todella sitoutunut ja päättäväinen on tällaisten harjoitusten tekeminen mahdollista”.

Mielen kehittämisestä ja bodhicittasta sanotaan: ”Mielen kehittäminen tarkoittaa bodhicittaa. Bodhicitta tarkoittaa epäitsekästä aikomusta saavuttaa valaistuminen kaikkien olentojen hyväksi. Mahayanaharjoituksen on liityttävä bodhicittaan. Bodhicitta on ansioiden aarreaitta sisältäen rajattomat hyveet”.
 

Neljäs opetuspäivä

Neljännen opetuspäivän opetus keskittyy mietiskelyn erivaiheisiin ja sen eettiseen perustaan.

”Mietiskelyn on jatkuttava koko elämän ajan. Bodhicittan, myötätunnon, rakkauden ja viisauden mietiskeleminen tarkoittaa sitä, että mieli on muutettava myötätunnoksi, rakkaudeksi, bodhicittaksi ja viisaudeksi. Eettinen kurinalaisuus on kaikkien hyvien ominaisuuksien perusta.

Eettisestä kurinalaisuudesta voi kasvaa bodhicitta, myötätunto, rakkaus, kärsivällisyys, anteliaisuus, iloinen ponnistelu, valaistuminen, nirvana ja viisi polkua. Maallikkojen täytyy noudattaa pääasiallisesti kymmentä harjoitusohjetta. Joka päivä tulisi tarkastella, onko toiminut niiden mukaan”.
 

Mielen harjoittaminen ja mielen keskittäminen 

”Buddhalaisuus on mielen harjoitusta. Mielen hallintaan saamiseksi on harjoitettava paljon tyyneysmietiskelyä, jonka jälkeen on kehitettävä mietiskelevä keskittyminen. Jos keskitytään Buddha-patsaaseen on silloin koko keskittyminen kohdistunut siihen eikä se vaella mihinkään muuhun kohteeseen. Mietiskelevän keskittymisen myötä kehosta tulee kevyt ja valmis tekemään monenlaisia asioita. Mieli tulee selkeäksi, kevyeksi ja hyvin valppaaksi. Se aiheuttaa suuren onnen tunteen kehossa ja mielessä”.

Opetus päättyy Je Tsongkhapan säkeisiin. ”Kumarran pääni alas Sakya-perheen johtajalle, jonka keho on muodostunut miljoonista erinomaisista hyveistä, jonka puhe täyttää lukemattomien olentojen toiveet, jonka mieli näkee tarkasti tiedon kaikki kohteet”.

Kirja on erittäin hyvä ja syväluotaava selitys Lamrimin monipuolisille ja laajoille opetuksille.

Tämän kirjan opetukset ovat olleet perustana kaikille myöhemmin Suomessa annetuille opetuksille. Se on myös avain tiibetinbuddhalaisuuden ja Je Tsongkhapan opetusten syvällisemmälle ymmärtämiselle suomalaisille ja koko Gelug – Opetuslinjan perimmäiselle ymmärtämiselle Suomessa.
 

Geshe Pema Dorjee
Lamrimin Henkisiä Opetuksia
Biokustannus Oy 2015, 108 sivua.

 

 

 

ALOITUSSIVULLE