Helmikuu 2016

 

 

 

 

 Hannu K. Poutanen

 

 "... ja navat siirtyvät" 

 

  
Revontulet ovat yksi magneettisten napojen aiheuttamista ilmiöistä.
https://www.flickr.com/photos/walkadog/3389058334
http://www.hs.fi/tiede/a1421151581779

 

Menneisyyden kertausta

V. 1958 Charles H. Hapgood julkaisi kirjan "Earth´s Shifting Crust" (suomeksi esim. Maan siirtyvä kuori), mikä herätti suurta huomiota tiedemaailmassa. Hapgood esitti siinä teorian, jonka mukaan maankuori voisi liukua kokonaisuudessaan (pallomaisena) alempana olevan sulan sisällön päällä. Tällaisen ilmiön jälkeen olemassa olevat maantieteelliset sijainnit muuttuisivat esim. oletettuihin akselin napoihin nähden aivan eri paikkoihin.
    Samankaltaisia teorioita oli esitelty jo aikaisemminkin (jopa 1800-luvulla) mutta täsmälliset perustelut tällaiselle luonnonilmiölle jäivät usein melko hatariksi. Niinpä niitä ei hyväksytty tiedemaailmassa lopulliseksi totuudeksi.
    Hapgood tunsi hyvin näiden teorioiden menneisyyden ja niiden kohtalon. Hän teki paljon tutkimustyötä löytääkseen vakuuttavia perusteluja omalle näkemykselleen.
    Silloin voimassa olleet tieteelliset teoriat eivät antaneet tyydyttäviä vastauksia moniin luonnon ilmiöihin. Tällaisina esimerkkeinä Hapgood mainitsi mm.:

1. Berezovkan mammutti, joka löydettiin Koillis-Siperiasta jäätyneenä v. 1900. Myöhemmissä tutkimuksissa oli todettu, että mammutti, joka oli kasvissyöjä, oli elänyt huomattavasti lämpimämmällä (n. 20-30 celsius astetta) ilmastoalueella ja sen elinympäristön täytyi olla vähintään 2000 km kauempana pohjoisnavasta kuin löytöpaikka. Mammutti oli elänyt n. 30.000 vuotta sitten ja kuollut sekä jäätynyt hyvin nopeasti, koska ruhossa ei ollut paljoakaan mätänemisjälkiä. Samantapaisia jäätyneitä ruhoja on löytynyt myöhemminkin. Tämän perusteella Hapgood päätteli, että ilmaston jäähtyminen oli tapahtunut hyvin nopeasti, enintään muutaman vuorokauden kuluessa.

2. Pohjois-Amerikan jääpeitteen painottuminen itäpuolelle manteretta. Silloisen tieteen teorian mukaan olisi jääpeitteen pitänyt levitä tasaisesti nykyiseltä pohjoisnavalta päin suunnilleen saman matkan päähän joka suuntaan (etelään). Pohjois-Amerikassa jäätä ei kuitenkaan ollut mantereen länsireunan vuoristoalueilla eikä myöskään Alaskassa.

3. Samanlainen "toispuoleinen" jääpeite oli myös Pohjois-Euroopassa, tosin siellä se painottui länsireunalle. Jäätikkö ei ulottunut Euroopassa juurikaan Ural-vuoristoa idemmäksi. Hapgood korostaa myös, ettei jääpeitettä ollut myöskään Aasian puolella Siperiassa.

Hapgood perusteli teoriaansa sillä seikalla, että Etelämantereen jäämassa on jakaantunut epäkeskeisesti etelänapaan nähden. Hänen arvionsa mukaan tämä aiheutti keskipakovoimasta johtuen ajoittaisia maankuoren liukumia. Hänen teoriaansa tuki James H. Campbell laatimalla laskelmia näiden voimien suuruudesta.
    Hapgood sai osakseen tiedemaailmalta kovaa arvostelua ja hän peruikin v. 1970 osittain teoriansa - mutta vain siltä osin, että maankuoren liike tapahtuisi muutamassa vuorokaudessa. Hän pysyi perusväitteessään, että maankuori voi liikkua kokonaisuudessaan mutta taipui siihen, ettei se voi tapahtua kovin nopeasti vaan vaatinee aikaa jopa 5000 vuotta.
 

Tulevaisuuden pohdintaa

Kun nyt on kulunut jo yli 50 vuotta tästä eri teorioiden mittelystä herää kysymys, eikö tänä aikana ole esitetty yhtään uutta vaihtoehtoista selitystä näille tapahtumille. En ainakaan ole löytänyt sellaista. Luulisi tällaisten käytännön elämää lähellä olevien asioiden kiinnostavan tiedemiehiä enemmän kuin hiukkastutkimukset CERNissä tai avaruuden valloituksen loputtomat näkymät.

Pitäisihän vastuuntuntoisten tieteilijöiden valpastua, jos on edes teoreettinenkin mahdollisuus maapallon kuoren nopeaan siirtymiseen. Mitä valtavia mullistuksia siitä seuraisi? Mistä se voisi johtua? Voidaanko sellainen ennustaa? Onko se mitenkään estettävissä?

Viime vuosina on julkisuudessa yhä useammin puhuttu "lopun ajoista" ja monista ylipääsemättömistä ongelmista joihin ihmiskunta on joutunut. Näitä on ollut jo kauan pitkä luettelo kuten väestön liiallinen kasvu, ympäristön moninainen saastuminen, varallisuuden äärimmäinen keskittyminen, köyhyyden lisääntyminen, ravinnon ja puhtaan veden puute, alkoholin ja huumeiden lisääntynyt käyttö, eri kansanryhmien välisten väkivaltaisuuksien lisääntyminen jne. Sattumalta on juuri nyt myös pakolaiskysymys kaatunut koko Euroopan ongelmaksi.
 

"Epätieteellisiä" näyttöjä ja ennustuksia

Kun nykytiede ei tunnusta tällaisia maankuoren siirtymiä olleen ennenkään, on luonnollista, että ei uskota niitä esiintyvän tulevaisuudessakaan. Tämä ajattelutapa ei ole valitettavasti ensimmäinen kerta tieteen historiassa. Tällaisen avulla voidaan estää usein jopa riippumaton ilmiöiden tutkiminen uuden vaihtoehdon löytämiseksi.

Monien vannoutuneiden "tiedeuskovaisten" kannattaisi tutustua amerikkalaisen Edgar Caycen toimintaan. Vaikka Cayce olikin ihan tavallinen ihminen, toimi hän samalla kuitenkin "selvänäkijänä". Hän eli vuosina 1875-1945 ja välitti elinaikanaan ihmiskunnalle valtavan määrän tietoa virallisen tieteen "tuolta puolen". Tiede ei osannut selvittää hänen kykyjään silloin eikä vielä nytkään. Sehän ei tietenkään tee hänen antamiaan tietoja epäluotettaviksi vaan osoittaa vain tieteen rajoittuneisuuden joidenkin asioiden suhteen.

Cayce ilmoitti mm., että edellinen napojen siirtyminen tapahtui 30 000 vuotta sitten ja sitä edellinen 52 000 vuotta sitten. Hän ei selittänyt ilmiön mekanismia, vaan sanoi, että "jää, luonto ja Jumala siirsivät napoja". Cayce ei myöskään kertonut, mistä ja mihin navat siirtyivät. Sitä vastoin Hapgood yritti löytää vastauksia myös näihin kysymyksiin ja hän esittikin joitakin ehdotuksia Pohjoisnavan aikaisemmiksi sijaintipaikoiksi.

Tarkempi perehtyminen Caycen sanomaan voi aiheuttaa melkoista hermostumista. Caycehan ennusti 1930-1940-luvulla, että seuraava napojen siirtyminen tapahtuisi parin seuraavan sukupolven aikana. Syynä olisi se, että Maa "puhdistaa itsensä kaikesta negatiivisuudesta". Eikö juuri nyt olisi tähän aihetta?

Kuten esim. Siperian "jäätyneen mammutin" tapaus ja Alaskan jäätyneet tropiikin eläimet osoittavat, voi kuoren siirtyminen tapahtua hyvinkin nopeasti, jopa vuorokauden kuluessa.

Myös selitys tällaiseen ilmiöön on löydettävissä.

 

 

 

ALOITUSSIVULLE