Helmikuu 2015

 

 

 

 Markku Jyväkorpi

 

 Henkisistä valoilmiöistä

 

  Henkisiä valoilmiöitä on periaatteessa kahdenlaisia, automaattisina luonnonlakeina tai henkimaailmasta halutaan viestittää jotakin. Mitä paremmin henkinen näkökyky on kehittynyt, niin sitä enemmän havaitsee myös henkisiä valotapahtumia. Meedion läsnä oloon ja/tai paikan energisyyteen liittyen voi tiivistyä praanaa mahdollisesti ns. ektoplasman muodossa, mikä voi näkyä löydöksenä henkisessä valokuvassa.

 

Erilaisia henkisiä valokokemuksia on lukemattomia sekä henkilökohtaisina kokemuksina että henkisinä valokuvina. Eräänä esimerkkinä allekirjoittaneelle kertoi eräs helluntailainen vastaanoton yhteydessä seuraavan. Selkäkipu oli ollut vuosikausia piinaavana vaivana, mihin hoitoyritykset eivät olleet auttaneet. Eräänä yönä hän heräsi kirkkaan valo-olennon läsnäoloon. Valo-olento oli noin kahden metrin päässä. Hetken kuluttua enkeliolennosta tuli kirkas noin 10 cm:n valonsäde kehon läpi. Tämän jälkeen selkä on ollut oireeton.

Jotta henkinen todellisuus tulisi tavalla tai toisella fyysisenä ilmiönä havaittavaksi, niin täytyy olla ylimääräistä energiaa - joko praanaa luovuttava henkilö tai luonnon praanaa. Luonnossa erityisesti kasveissa on ylenmääräisesti praanaa. Jokainen huomaa tämän luonnossa kävellessä virkistymisenä sekä elinvoiman lisääntymisenä.

Rudolf Steiner havainnoi sata vuotta sitten, että henkimaailma ja maallinen todellisuus ovat yksi ja sama, toinen sisä- ja toinen ulkopuolelta katsottuna. Jeesus korosti samaa asiaa jo 2000 v. sitten, "Taivasten Valtakunta on sisäisesti teissä" eli jokainen on kaiken aikaa taivaassa, Luojan läsnäolossa. Mutta toisaalta mitä ihminen ei tiedosta, niin sitä ei ole omassa todellisuudessa. Tässä mielessä ihminen on kuvaannollisesti kuin sokea näkevien maailmassa.

Jokaisella on piilevänä syntymälahjana henkisen näkemisen kyky, "kolmassilmä" - Jeesus kuvasi Vuorisaarnassa, kuinka jokaisesta tulee henkisestä näkevä ja jokaisen on mahdollista kokea Luoja-, taivaskokemus maallisen elämän aikana. Jeesus lupasi edelleen, että tämän kokemuksen mukana kaikki muukin teille annetaan.

 

1. Valokuva. Praanavirtauksia

(Klikkaa isommaksi)

 

Rudolf Steiner kiinnitti huomiota, että pyhät paikat valittiin aikoinaan selvänäköisesti. Tämä mahdollisti helpommin henkisten ilmiöiden syntymisen, henkisen havainnoimisen sekä fyysisen paranemisenkin. Myöhemmässä vaiheessa kirkot pyrittiin rakentamaan tällaisiin paikkoihin.

Toisinaan henkisessä valokuvassa havaitaan meedion läsnäoloon liittyen sumumaista löydöstä. Tämä on ns. ektoplasmaa. Ektoplasma on ilmeisesti tiivistynyttä praanaa. Ektoplasma voi näkyä myös verkkomaisena. Meediotapahtumassa ektoplasmaa voi olla niin paljon, että kaikki näkevät sen. Siitä voi muotoutua myös hahmoja, esineitä, jotka tapahtuman lopuksi palaavat lähes aina meedioon. Puhutaan materialisaatiomeedioista. Ektoplasmasta todellisuutena onkin lukemattomia näyttöjä, joita on havaittu ja kuvattu myös kontrolloiduissa tieteellisissä koeolosuhteissa. Tällöin miesmeedio on alasti, transsissa ja tietämätön, mitä ilmiöitä tapahtuu.

Internetissä löytyy lukemattomia ektoplasmavalokuvia. Kukaan ei kuitenkaan tiedä, kuinka nämä ilmiöt syntyvät. Materialististen lainalaisuuksien mukaan ne eivät ole mahdollisia. Mielenkiintoisena yksityiskohtana on havaittu materialisaatiomeedioiden yhteydessä meedion väsyessä, että muodostuneet aineellistumishahmot pienenevät olennaisesti.

Henkisissä valokuvissa tulee toisinaan esiin henkilöhahmoja sattumalöydöksinä. Joskus kasvot ovat täysin selkeät valokuvamaiset ja toisinaan juuri ja juuri tunnistettavia. Esimerkiksi Daily Mail pitää internet sivustossa lukijoiden henkisten valokuvien top-listaa. Tässä kuvasarjassa sen ensimmäisessä valokuvassa on nähtävissä ylimääräisenä selkeä lapsen pää.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1160920/Ghostly-apparitions--just-trick-light-Scientists-attempt-solve-mysteries-paranormal.html

 

2. Valokuva

(Klikkaa isommaksi)

 

Internetkirjassa www.rajatieto.com otsakkeessa HENKISIÄ VALOKUVIA löytyy yllätyslöytönä samasta edesmenneestä kaksi henkistä kuvaa, toisessa on selvä pään kuva. Kuvan yläreunassa näkyy kaksi valo-, tai ektoplasmavirtausta.

Praana ja ajatusenergia ovat lähellä toisiaan, esimerkiksi ajatuksella voi vaikuttaa meridiaanien toimintaan ja näin praanavirtaukseen. Nina Kulaginaa tutkittiin aikanaan vuosikausia Moskovassa. Hän pystyi liikuttamaan ajatusvoimallaan kompassineulaa, pitämään muovipalloa ilmassa, käden praanavirtauksella vaikuttamaan valokuvaan. Ilmeisesti henkisestä rinnakkaistodellisuudesta pystytään huomiolla saamaan ektoplasmaan haluttu muoto. Esimerkiksi Tom Pattersonin kirjassa "100 Years of Spirit Photography" on ektoplasmakuva kukkasista ja intiaanista päähineineen.

Helena Rörichiä (1879 – 1955) pidetään yhtenä suurista henkisistä tiedonvälittäjistä. Hän toi esiin, että nuoren ympärilla on jatkuva vortex, valopyörre, korkeampien voimien ilmentymänä. Monet selvänäkijät näkevät näitä ja tuovat esiin piirustuksissaan. Toisinaan vortex näkyy valokuvassa.

 

3. Valokuva. Vortex

(Klikkaa isommaksi)

 

4. Valokuva. Vortex (c. Riitta Wahlström)

(Klikkaa isommaksi)

 

Neale Walsch kanavoi kirjoissaan, että ihmisen toiminnan takaa löytyy aina tunne, rakkaus tai pelko. Harvoin ihminen myöntää tunnetta toiminnan perusteeksi, vaan pyrkii sitä perustelemaan järkeilemällä. Ihminen keksiikin mitä tahansa pieniä yksityiskohtia näihin perusteluihin.

Hetkellisen kielteisen ja harkitsemattoman tunneyllykkeen toteuttaminen voi olla esimerkiksi liikenteessä hyvin vaarallista. Muutaman sekunnin "kaapin paikan" näyttäminen voi aiheuttaa toiselle elinikäisen vammautumisen. Aina pitäisikin harkinta, onko rakkaudellinen viisaus mukana, onko valinta elämää auttava vai tuhoava.

Ajatuksella on valtava voima, vaikka ihminen ei kiinnitä yleensä tähän huomiota. Ajatus on aina toiminnan alku eli ei tapahdu mitään, jos ei ole ajatusta toimintaan. Tämän vuoksi pitäisi olla huolellinen ja tarkkaavainen, mitä ajatuksia mieleensä hyväksyy, mitä yllykkeitä ja mielipiteitä hyväksyy mieleensä. Ajatus on olemukseltaan sokea kuten tietokoneohjelma toteuttaen annettua käskysanaa. Ajatuksella ei ole omaa ymmärryskykyä.

Jos ihminen pitää jotakin asiaa mahdottomana tai epäilee sen mahdollisuutta, niin omat ajatukset pyrkivät auttamaan ihmistä pysymään näissä käsityksissä. Onkin vaikeata havaita tai kokea omien ajatuksiensa vastaista. Esimerkiksi jos ihminen uskoo, ettei henkimaailmaa ole olemassa, niin mieli keksii mitä tahansa nokkelia verukkeita ja ehtoja, jotta ihminen voisi pysyä uskomuksissaan.

Omat ajatukset suodattavat havainnotkin. Näköhavaintokin muuttuu ajatukseksi, mikä vasta havaitaan. Hypnoosikokeissa tulee hyvin esiin, kuinka totena pitämä ajatus syrjäyttää aistihavainnotkin. Omilla ajatuksillaan voi umpioida mielensä erittäin tehokkaasti, esimerkiksi sulkemalla henkisen todellisuuden ja Luojan mahdollisuuden omasta tietoisuudestaan. Tästä huolimatta unissa viestitetään symbolisesti, missä ihmisyydessä mennään ja mitä Sielun näkökulmalta pitäisi ottaa huomioon.

 

5. Valokuva

(Klikkaa isommaksi)

 

Kuvateksti. Allekirjoittaneen kameralla Kamputseassa.  "Orb" voi tehdä myös muodon. Erilaisia valopalloja tulee usein salamavaloa käytettäessä, erityisesti hämärässä ja kosteassa.  Internetissä orbvalokuvia on  lukemattomia. Joskus valkoinen valopallo yhdistetään enkeliin.

 

Jokainen näkee elämän ajatuksiensa mukaisena. Näkökulman muuttaminen voi muuttaa koko elämän. Aineellinen maailma on pintaa syvemmältä katsottuna hyvin erilainen todellisuus kuin se näyttäytyy. Kaikki on pienen pientä värähtelyä, vaikka ihminen ei sitä huomaa.

Esimerkiksi vuori vaikuttaa hyvin kiinteältä ja muuttumattomalta vuosimiljardista toiseen, mutta se on täynnä pientä nopeata värähtelyä. Vuoressa on lukematon määrä elektroneja, jotka pyörivät atomien ympärillä tehden vuorikuplan. Jos jokin voima saisi sisäisen liikkeen hetkeksi pysähtymään, niin vuori supistuisi näkymättömän pieneksi pisteeksi. Vastaavasti koko aineellinen maailmankaikkeus on muodostunut pienen pienistä värähtelevistä hiukkasista, jotka muodostuivat alkuräjähdyksessä valon törmäys hiukkasina.

Henkissielullisesti alkuräjähdyksessä Luojan valosta, energiasta muodostui aineellinen maailmankaikkeus. Tälläkin tavalla kaikki on Luojan olemusta ja läsnäoloa. Avataara Amman mukaan  Luoja on Mieli ja kaikki tapahtuu Tämän tietoisuudessa. Raamatun mukaan Hänessä me elämme, olemme ja liikumme.

Henkissielullisesti ihmisen elämä, tajunta ja ajatteleminen perustuvat Luojan huomioon, Tämän energiavirtaukseen. Olisikin olennaista pitää oma Luojayhteys mielessään ja olla tässä  suhteessa päämäärätietoinen. Mitä enemmän kiinnittää huomiota omaan Luojayhteensä, niin sitä todellisemmaksi Tämä tulee. Ihmisen itsensä pitäisi olla tässä suhteessa aktiivinen. Vapaan tahdon lahjana ihminen on saanut yksinoikeuden mieleensä, mutta samalla vastuun mielestään ja tekemisistään.  Kun totuus hyväksytään mieleen, niin samalla Luojayhteys ja henkinen rinnakkaistodellisuus alkavat elävöityä omassa tietoisuudessa.

 


Markku Jyväkorpi

www.rajatieto.com

 

 

ALOITUSSIVULLE