Syyskuu 2014

 

 

 

 

 Markku Jyväkorpi

 

 Hengellisyys elämäntavaksi

 

  Jeesuksen sanoilla jokainen on kaikenaikaa taivaassa, Luojan läsnäolossa (Taivasten Valtakunta on sisäisesti teissä) ja kehotti kokemaan tämän ensimmäiseksi. Eli ihminen kokee toistuvasti Luojan läsnäolon, mutta huomaamattaan. Mitä ihminen ei tiedosta, niin sitä ei ole omassa todellisuudessa. Ihmiselle tulee todellisuudeksi vasta se, minkä tiedostaa kiinnittämällä siihen huomiota.

Neale Walsch on kanavoinut kirjoissaan mm. seuraavan. "Kristuksen suurin opetus ei ollut, että osaksenne tulee iankaikkinen elämä, vaan se, että teillä jo on se. Sama asia, että saisitte tulevaisuudessa kokea veljeyden Jumalassa, vaan että teillä jo on se. Elämä ei voi näyttäytyä kuitenkaan teille missään muussa muodossa kuin siinä jota te siltä odotatte." ("Keskusteluja Jumalan kanssa I", sivulla 68)

Rakkaus on jumalallinen ominaisuus. Ihmisen ja Luojan yhdistävä tekijä. Luoja koetaan rakkaudessa ja vastaavasti rakkauden ilmeneminen ja rakkaudellisuus yhdistää ihmisen Luojan rakkaudellisiin energioihin ja korkeampaan tietoisuuteen.

Kirjassaan "Symbolit piilotajunnan kieli" Carl G. Jung tuo esiin Luojan (Itse) ilmenemistä ihmisessä rakkaudellisena, tietoisena ohjauskeskuksena. Jungin mukaan ihmisessä on kaksi persoonallisuutta, mieltä, toinen on Luoja. Tämä voidaan Jungin mukaan koska tahansa todistaa. Jung perusti asian 80000 unen aineistoon. Jungin mukaan ihmisen mieli on eriytynyt osa Luojan Mieltä ollen kuitenkin osa alkuperäistä mieltä. Carl G Jung toi käsitteen kollektiivinen piilotajunta, missä kaikki tapahtuu ja kaikki ovat yhteydessä toisiinsa.

Neale Walsch kanavoi kirjassaan "Keskusteluja Jumalan kanssa" sivulla 33 seuraavasti: "Sisäinen ääni on tehokkain ääni jota käytän puhumiseen, sillä se on lähimpänä. Se kertoo onko kaikki muu totta vai ei, oikein vai väärin, hyvää vai pahaa sillä tavalla kuin te sen olette määritelleet. Se on tutka joka määrää kurssin, ohjaa laivaa ja opastaa matkalla, jos sen vain antaa tehdä niin." Toisessa kohdassa samassa kirjassa: "Henkesi etsii sitä suurta hetkeä jona tulet tietoiseksi sen toiveista ja yhdyt niihin ilomielin. Henki ei kuitenkaan koskaan väkisin tyrkytä toivomuksiaan fyysiselle minällesi."

Henkinen tie ja hyväntahtoiseen inhimilliseen ihmisyyteen pyrkivä ihmisyys ovat samat. Molemmissa on keskeistä mielenhallinta, totuuteen pyrkiminen, elämän ja toisten auttaminen.

Maallinen todellisuus havaitaan maallisilla aisteilla. Henkinen todellisuus on kuitenkin eri tietoisuustila kuin maallinen tietoisuustila. Tämän havainnoimiseen tarvitaan korkeampien tsakrojen aktivoitumista, henkisen ihmisyyden heräämistä. Jokaisella ihmisellä on piilevänä henkisen näkemisen kyvyt. Tässä on keskeistä elämäntapa, jossa korostuu hyväntahtoisuus, mielen hallintaan, jossa korostuu tarkkaavaisuus jokaisesta mieleensä hyväksytystä ajatuksesta, pyrkimys totuuteen ja näin myös Hengen kokemiseen. Tätä Jeesuskin kuvaa yksityiskohtaisesti Vuorisaarnassa. Luoja-, taivaskokemukseen tarvitaan sekä ihmisen pyrkimys elämäntapana että Luojan erityinen huomio.

Luojan kokemisessa ei ole kysymys maallisesta älykkyydestä, tiedon määrästä tai maallisista saavutuksista vaan siitä, kuinka Sielun (korkeamman minän ja näin Luojan) rakkaudellisuus voi ilmentyä ihmisen kautta.

Elämä on täynnä tilanteita, tapahtumia, sattumia, Luojan läsnäoloa ja näin mahdollisuuksia oman henkisyyden kehittymiseen. Ei saisi umpioitua ja näin sulkea mieltään vanhoilla ajatuksillaan, elämällä mielikuvituksessa. Ihmiselle on olemassa vain tämä nykyhetki. Esimerkiksi kukkaa, ikonia katsellessa, henkistä kirjaa lukiessa, kohottavaa musiikkia kuunnellessa olisi olennaista keskittyä hetkeksi. Kun ihminen keskittyy johonkin, niin samalla vapautuu maallisen mielen ajatuksista. Keskittyessä henkisesti kohottavaan, niin tällä on pitempiaikainen kohottava vaikutus. Kun ihminen keskittyy Luojaan, niin saa myös Luojan huomion. Hetken kokemus voi muuttaa koko elämän.

Neale Walsch tuo esiin kirjoissaan toistuvasti meditoinnin tärkeyttä. Kirjassa "Keskusteluja Jumalan kanssa I" suositellaan seuraavaa: "Aloita olemalla hiljaa. Vaienna ulkoinen maailma, niin että sisäinen maailma terästää näkösi. Tarvitset näkemystä, mutta se ei onnistu, jos olet uppoutunut ulkoiseen todellisuuteen. Katso sisäänpäin, pyri tunkeutumaan syvälle. Muodosta myös suhteesi ulkomaailmaan sisältä käsin. Muista tämä: Jos et pyri sisäänpäin, jäät ulkopuolelle."

Meditointi voi olla myös kävelyä luonnossa, palvelua, keskittymistä henkisesti kohottavaan. Meditoinnissa on keskeistä olla hiljaa, ajattelu pitää työntää hetkeksi syrjään. Ei voi kokea, jos ajattelee. Ajatuksia tulee ja menee, mutta jos ajattelee jotakin, niin se keskeyttää kokemuksen. Walsch suosittelee meditointia usein, esimerkiksi tunti päivässä vaikka pieninä annoksina. 20 min meditointi aamulla ja illalla muuttaa koko elämän.

Keskittyminen helpottuu, kun kuuntelee hengitystä. Oivallus kannattaa viedä kolmanteen silmään. Jos näkee lepattavan sinisen liekin tai tanssivan valon, niin kannattaa pysytellä sen kanssa ja sulautua siihen. Sielun ytimestä löytää Luojan.

Jeesus korosti rukousta, mutta henkisesti rukous ja meditointi on yksi ja sama. Ollaan hetki Luojan kanssa. Kirjassa ”Pyhittäjä Serafim Sarovilainen” (Valamon luostari, 1978) on kuvattu tämän elämänkerta opetuksineen venäläisen ylösnousemusmystiikan edustajana. Serafin painottaa rukouksen tärkeyttä korostaen, että se on aina mahdollista kaikille Tässä yhteydessä tuo esiin keskeisen näkökulman, että meidän tulee rukoilla vain siihen asti, kun Pyhä Henki laskeutuu meihin antaen taivaallisen armonsa. "Rukouksessa sielu puhuu ja on äänessä, Pyhän Hengen tullessa sen on oltava aivan hiljaa kuullakseen ja ymmärtääkseen kaikki ikuisen elämän sanat, jotka Henki näkee hyväksi ilmoittaa."

Kirjassa "Keskusteluja Jumalan kanssa I" sivulla 205 Walsch kanavoi seuraavasti: "Tottelevaisuus ei ole luomista eikä voi siksi milloinkaan saada aikaan pelastumista". Jatkaen, että Sielun tehtävä on ilmaista halunsa, ei pakottaa siihen. Sielu viestittää rakkaudellisen vaihtoehdon mahdollistaen samalla rakkauden kokemisen ja näin korkeamman tietoisuuden.

Walsch kanavoi kirjoissaan pitämään korkeinta ajatusta jatkuvasti mielessään ja elämään tämän mukaisesti. Tuomaan elämään lempeän viisauden. Ei saa tehdä mitään sopimatonta tai vääryyttä toiselle.

Ihmisen ajatus on valtavan voimakas. Tämä tulee esiin hypnoosikokeissa, mielikuva estää tai vääristää tällöin maallisetkin havainnot. Jokaisen elämä etenee omien ajatuksien mukaisena ja jokainen näkee maailman mielikuviensa mukaisena. Omat ajatukset avaavat oven Taivasten Valtakuntaan tai sulkevat oven. Valittu näkökulma on keskeistä. Jokainen on vastakkaisten voimien välissä. Tällöin voi valita todellisuudekseen Luojan rakkaudellisen läsnäolon tai päinvastaisen.
 

Markku Jyväkorpi

www.rajatieto.com
 

 

 

ALOITUSSIVULLE