Kesäkuu 2014

 

 

 

 

 Markku Siivola

 

 Maailman korkeatasoisin testi

 

  Tämän testin ja sen käyttötavan opin aikoinaan Orvo Raippamaalta. Se on hauskimmillaan ja antoisimmillaan illanvietossa ystävien kesken. Minulla on ollut vuosikaudet tämä testi printattuna lompakossani käyttövalmiina vakavaan hauskanpitoon. Perusteluni otsikon väitteeseen on jäljempänä.

Testi perustuu seitsemän säteen filosofiaan, joka itsessään on monitulkintainen ja monen uskonnon ja esoteerisen filosofian muuntelema. Länsimaihin se on levinnyt eniten teosofian kautta. Orvon esittämä versio on lähellä Ernest Woodin korkeatasoisessa kirjassa "Seven Rays" kuvattua versiota, mutta Woodin kirja on paljon laajempi. Se löytyy ilmaisena pdf-tiedostona netistä googlaamalla esim.: ernest wood seven rays.
 

Testiväline

SÄTEET NEGAATIOT KÄRSIMYKSESTÄ UUTEEN ETSINTÄTAPAAN
Vapaus Valta Valtataistelusta luopumiseen
Rakkaus Rakastetuksi tuleminen Itselleen anelemisesta pyyteettömään antautumiseen
Ymmärrys Hyväksytyksi tuleminen Itsekeskeisyydestä toisten kuuntelemiseen
Sopusointu Turvallisuus Turvallisuudesta itsevastuullisuuteen
Totuus Oikeassaolemisen luulo Oikeassaolemisen luulosta tutkimiseen
Hyvyys Rooli Teeskentelemisestä aitouteen
Kauneus Koristeellisuus Koristeellisuudesta sommitteluun ja plastillisuuden asia-arvoonKäyttöohjeet

Testi on antoisimmillaan pienryhmässä, jossa ihmiset tuntevat toisensa jo entuudestaan, mutta sopii tietysti missä tahansa esitettäväksi.

Testi sujuu vaikkapa näin: Kerrotaan testin olevan maailman korkeatasoisin. Sen taustasta ja luonteesta ei kerrota enempää tässä vaiheessa. Sitten kerrotaan testattaville vain ensimmäisen sarakkeen seitsemän sanaa ohjeistaen heitä valitsemaan niistä "sympatiseeraavin ja toiseksi sympatiseeraavin sana", kuten Orvo tapasi sanoa. Kukaan ei vielä kerro omaa valintaansa muille, muuten hauskuus siitä paljolti katoaa. On tärkeää, että muille painotetaan että valinta on suoritettava fiilispohjalta, sillä sanojen analysointi ja vertailu hävittää testin mielekkyyden. Järkeä ei saa päästää tunteen tielle. Niinpä valinta on syytä tehdä nopean ensituntuman pohjalta.

Kun kaikki ovat valintansa tehneet, kirjoittaa ryhmä muistiin arvauksensa jokaisen muun valinnasta. Sen jälkeen yksi kerrallaan kertoo valintansa ja siitä keskustellaan tutkien myös niiden negaatioita. On mielenkiintoista nähdä vallankin hyvien ystävien ja puolisoiden välillä, kuinka hyvin (yleensä huonosti) he arvaavat toistensa valinnat. Seuraa vilkas keskustelu itsekunkin valinnan motiiveista.
 

Testin taustaa

Väitin testiä maailman korkeatasoisimmaksi. Niin vitsi kuin tuo väite toisaalta onkin, on sillä vakava perusteensa.

Kun tarkastelet noita seitsemää sanaa, ne kuvaavat ihmiskunnan kaikkein korkeimpia arvoja kulttuurimuodoista ja politiikan suunnista riippumatta läpi historian. Ne arvot ovat ajattomia, päivätietoisuutta paljon syvempiä. Muita yhtä korkeita arvoja ei löydy. Niinpä testi todella kuvaa korkeinta kuviteltavissa olevaa ihmiskunnan henkistä tasoa.

Nuo kaikki sanat ovat yhden ainoan tajuntamme tuolla puolen olevan yhteisen nimittäjän ‑ sanottakoon sitä Jumalaksi tai tekijä X:ksi tai miksi tahansa ‑ ilmentymiä ilmiömaailmankaikkeudessa. Tietyn erityisaseman omaa toinen noista säteistä, nimittäin rakkaus, jonka alkuperäisempänä sanana on viisaus, mutta ei ihmisviisaus vaan jumalallinen viisaus, jonka ilmentymämuoto maan päällä on rakkaus. Vaikka se onkin vain ilmentymä, ja ihmisten sille antamilla sivumerkityksillä tahrittu, se on valittu, koska viisaus väärinkäsitettäisiin vain ihmisviisaudeksi.

Ensiksi valitsemamme sana on pääsäde, toinen sivusäde. Valintamme kertoo millä alueilla meillä on elämän oppiläksyjä eniten jäljellä. Jokaista sädettä vastaa väri (ja lukuisa joukko muita tekijöitä). Olemme "värittyneitä", näemme maailman yksipuolisesti "värjättyjen silmälasien läpi" kunnes olemme lopulta oppineet kaikki meille asetetut oppiläksyt, annamme elämän kokonaisuuden virrata lävitsemme, emmekä enää suhtaudu elämään värittyneesti; emme tukahduta enää mitään väriä, emme enää sulje pois mitään minkä elämä meille antaa, vaan otamme sen vastaan sellaisenaan, ilman kannanottoja puolesta tai vastaan.

Orvo sanoi olevansa henkisesti seinätön ja katoton, niinkuin eräs selvänäkijäkin oli häntä kerran luonnehtinut. Hän oli avoin elämälle maailman tuulten puhaltaessa vapaasti hänen lävitseen. Niinkuin valo on valkoinen vasta silloin kun se sisältää kaikki värit, silloin on ihminenkin avoin elämälle, kaikille ja kaikkia kohtaan.  Orvo oli tuntemistani ihmisistä sellaista olentoa lähempänä kuin kukaan muu.

Orvon listassa on myös luettelo näiden säteiden negatiivisista toteutumista. Helpointa on ymmärtää toisen säteen kuvaaman sisäisen vapauden muuttumista vallankäytöksi, jos vapautta tavoitellaan ulkoisessa maailmassa, sillä ulkoista vapautta voi saavuttaa vain ottamalla vapautta toisilta pois.

Helppoa on myös ymmärtää kuinka totuuden tavoittelu voi kääntyä oikeassaolemisen luuloksi.
 

Mutta toisaalta...

... maailmahan on testejä täynnä, ja ihmissielun jaottelu ei koskaan voi olla täsmällistä eikä voi kuvata kohdettaan muutoin kuin moniselitteisin, tieteelle todistamattomin vertauksin, jotka parhaiten ilmaisevat intuitiollemme elämän rajattomuuden ja moniulotteisuuden. Niinpä ei seitsemälle säteelle ole mitään oikeata tulkintaa olemassa.  Jos olisi, se olisi väärä; todellisen tiedon korvaamista luottamususkoon pohjautuvalla luulottelulla. Mutta hauska ja hedelmällinen tämä "testi" on. Mistä muusta testistä tai alkupuheenaiheesta voisi näin suoraan hypätä intensiiviseen keskusteluun elämämme olennaisimmista tekijöistä?

 

Ultrapäivillä 5.7. klo 21 Orvo Raippamaa –paneeli. Mukana mm. Markku Siivola, Tapani Koivula, Bey heng, Kristiina Helin…

 

 

ALOITUSSIVULLE