Huhtikuu 2014

 

 

 

 

 Marko Palojärvi

 

 Yliluonnolliset ilmiöt paranemisen välineinä
 Tohtori Ilkka Virolainen piti Forum Humanum -luennon Helsingissä 19.3.2014.
 

Illan luennoitsija Ilkka Virolainen luennoi terveyteen ja paranemiseen liittyvistä ilmiöistä tukeutuen  tieteellisten tutkimusten antamiin tuloksiin. Mukaan mahtui esimerkkejä parantumisista plasebovaikutuksen ja rukouksen avulla tutkittaessa niiden vaikutusta eri potilasryhmien välillä. Merkittäväksi nousi huomio, että paranemiseen vaikuttaa potilaan ja hoitotapahtumaan liittyvän henkilökunnan oma usko hoidon tuloksiin varsinaisen hoitometodin lisäksi.

Helsingin Yliopiston Porthanianin saliin 3 oli saapunut salin täydeltä kuulijoita. Tämä on Forum Humanumin tämän vuoden ennätys, sillä luentosalin lähes jokainen istumapaikka - eli reilut 140 - olivat varattuna kuulijoiden odottaessa Ilkka Virolaisen luennon alkua. Luento koostui varsin tutuista jokapäiväisistä esimerkeistä erilaisista ihmisen hyvinvointiin vaikuttavista ilmiöistä, jotka voidaan liittää myös rajatiedon piiriin kuuluviksi.

Ilkka veti lyhyen hiljentymishetken meditaation myönteisten mielleyhtymien nostamiseksi. Yliopistotasoisessa tutkimuksessa meditaation ja kiitollisuuden tuoma myönteinen vaikutus terveyteen on osoitettu parantavan ihmisen olotilaa. Myönteinen vaikutus tulee esille esimerkiksi kirurgisessa polvileikkauksessa. Paranemisprosessissa on saatu merkittäviä tuloksia potilaan luullessa, että kyseessä on oikea leikkaus. Valkoinen lääkärintakki yhdessä leikkaussalin ympäristön kanssa on vakuuttanut plasebotutkimuksen lukuisat potilaat niin Suomessa kuin ulkomailla antaen yhtäläiset paranemistulokset kuin oikea kirurginen leikkaus.

Myönteiseen mielikuvaan perustuvaan placebovaikutuksen vastakkainen nocebovaikutus on ihmisen itsensä rakentama rajoittava uskomus, jossa hänellä on kuva itsestä ei rakastettuna ja ei hyväksyttynä ihmisenä. Ilkka esittääkin kysymyksen, miten uskomukset vaikuttavat kehoon? ”Olen sairas, en halua parantua tai on mahdotonta parantua” ovat esimerkkejä nocebovaikutukseen perustuvista kielteisistä mielikuvista.

Rukouksen käyttäminen osana parantumisprosessia on yleistynyt. Tutkimuksissa on tullut esille potilaiden toivovan hoitavan lääkärin rukoilevan heidän puolestaan. Rukouksessa kirurgi voi ”konsultoida” yläkerran kanssa ennen vaikeaa projektia. Osassa tutkimuksia tulokset olivat tosin päinvastaisia, kun rukoiltiin potilaan puolesta. Erikoista rukoukseen liittyvissä tutkimustuloksissa oli se, että rukoiltaessa eläimille haavat umpeutuivat nopeammin.

Rukouksen harjoittamisessa on hyvä löytää itselle hyvä tapa, joka tuntuu toimivan. Rukousharjoituksessa myönteisen mielikuvan voi luoda itselle tutun tai tärkeän korkean henkiolennon kautta, jolloin syntyy läheinen positiivinen tunne. Rukoustilanteessa yhdentyminen tähän olentoon synnyttää positiivisen mielikuvan sen asian puolesta jota rukoillaan. Myös omalla motiivilla on merkittävä vaikutus paranemistulokseen. Tulee myös miettiä sitä miten rukoilee ja mitä rukoilee. Kun rukous tulee suoraan sydämestä, se vaikuttaa erityisen voimakkaasti myönteisten mielikuvien syntymiseen. Lisäksi yhteisrukouksissa voi tapahtua ihmeitä. Dalai Lama on sanonut, että ”Ota kaikki apu vastaan!” kuvaa hyvin rukouksen mahdollisuuksia.

Käytännön esimerkkejä positiivisten mielikuvien käytöstä löytyy mm. David Hamiltonin kirjojen ja mielikuvaäänilevyjen harjoituksista. Voit itse luoda mielikuvia siitä kuinka kehosi eheytyy ja parantumistulokset ovat silmin nähtäviä jo jonkin ajan kuluttua. Paranemistuloksia on tullut esille jopa parantumattomien sairauksien kohdalla. Harjoituksessa mielikuva tulee tuoda esille monta kertaa päivässä ja keskittyä myönteisen ajatuksen paranemisesta. ”Harjoituksen aikana näet miten olet jälleen terve ja hyvinvoiva”, kertoo Ilkka aiheen lopuksi.

Omat pelot vaikuttavat paranemisprosessiin. On tutkittu, että menneen elämän traumat ja kokemukset vaikuttavat myös tässä elämässä. Tämä näkyy sosiaalisissa suhteissa toisiin ihmisiin. Anteeksianto on yksi tärkeimmistä itsensä rakastamisen välineistä. Se on omien pelkojen ja negatiivisten ajatusmallien poistamisessa yksinkertainen ja toimiva keino. Ilkan kertoman mukaan lyhyt lause, ”Anna anteeksi, kiitos, rakastan sinua.”, auttaa anteeksiantamisessa irrottautumaan omasta rajoittavasta ajatusmallista toiseen ihmiseen.
 

Teksti ja kuva Marko Palojärvi

 

Ultrassa 4/2014 on artikkeli Yliluonnollinen on luonnollista – tohtorikaksosten kokoomateos rajatiedon sensaatio.

Tohtorit Harri ja Ilkka Virolainen esiintyvät Tampereen Hengen ja Tiedon messuilla 26. huhtikuuta.

 

 

ALOITUSSIVULLE