Helmikuu 2014

 

 

 

 

 Markku Jyväkorpi

 

 Ikonista ikkuna henkimaailmaan

 

Ikonissa Pyhä Yrjö voittaa lohikäärmeen. Kuvaa myös, kuinka korkeampi minä (totuuden)miekalla vapauttaa ihmisen paholaisen vallasta. Kuvaannollisesti herättää ihmisen omien ajatuksien luomasta maallisuuden noidutusta unesta. Neale Walsch kanavoi kirjoissaan, että Sielulla (korkeammalla minällä) on suuri työ ihmisen ajattelun korjaamisessa.

 

Jumaläiti, Maria on rakkaudellinen ja helposti lähestyttävä. Katolisissa maissa Maria on henkisenä olentona aina lähellä ihmistä, ymmärtäväinen, auttavainen, rakkautta ja parannusta säteilevä, kohottamassa sekä viitoittamassa tietä taivaalliseen kotiin, Kristuksen luokse. Monelle Maria onkin hyvin läheinen henkinen rakkausystävä, henkinen äitihahmo, yhteyshenkilö ihmisen ja Luojan välillä. Hänet pyydetään mukaan inhimillisiin vaikeuksiin, on mukana iloissa ja suruissa kodeissa sekä yhteisöissä. Luoja lähestyykin ihmistä muodossa, minkä ihminen ymmärtää.

 

Idän perinteessä on useita Maria-aiheisia ikoneita. Tässä perinteessä ikonia pidetään suoranaisena ikkunana, yhteysmahdollisuutena tuonpuoleiseen. Tietenkin on olennaista valita itselleen läheinen, koskettava ikoni. Rukoukseen, pyhiin sanoihin, ikoneihin, uskonnollisiin symboleihin liittyy aivan erityinen voima ja näin sisäisen kokemisen mahdollisuus, mikä menetetään, jos tapahtumaan ei keskitytä. Jeesus korosti, että ihmisen pitäisi lähestyä Luojaa lapsenkaltaisesti eli pitäisi olla vilpitön, luottavainen, hetken hiljaa esittämättä mielipiteitään, odotuksia tai ennakkoehtoja. Ikoni mielikuvana on itsessään voimallinen kutsu. Uskonnollisessa keskittymisessä mielikuva on kutsu ja toteutukseen pyrkivä voima. Mielikuva on kuin osoite kortissa tai sähköpostissa.


  Ihminen on ajatuksiensa kaltainen. Jokainen näkee maailman ajatuksiensa, mielikuviensa mukaisena. Valittu näkökulma on keskeinen. Oma näkökulma muuttaa koko elämän.

Ihminen on ajatuksiensa ympäröimä kuin pallon keskellä. Kielteiset ajatukset heijastuvat omaan hyvinvointiin, läheisiin, työympäristöön. Tällöin ihminen voi muuttua huomaamattaan enemmän tai vähemmän "pimeyden, kielteisyyden majakaksi". Sydämen kyllyydestä ihminen puhuu ja toimii. Jos on täynnä kielteisyyttä, niin on vaikeata huomata elämän positiivisia, rakkaudellisia asioita.

Elämässä on läsnä kaikenaikaa myös elämää auttavat, rakentavat voimat, Luojan rakkaudellinen läsnäolo. Pitäisi nähdä elämä parhain päin eikä takertua "rikkaruohoihin", eli ihmisen katse voi olla suuntautuneena Luojan rakkaudelliseen läsnäoloon tai elämän kielteisiin asioihin.
 

Luojayhteys

Luojan voi eristää elämästään takertumalla aineellisuuteen ja maallisiin mielipiteisiin, sananmukaisesti unohtamalla ja torjumalla Tämä mielestään.

Mutta elävän, todellisen Luojayhteyden voi luoda myös oman mielen kautta. Rakkaus on jumalallinen ominaisuus, mikä yhdistää rakkauden kohteeseen. On energisoiva, luovuutta ja tietoisuutta lisäävä voima. Olisi tärkeätä ottaa Luoja mukaan elämäänsä ja antaa Sielun rakkaudellisuuden, korkeamman ihmisyyden ilmentyä itsensä kautta, esimerkiksi auttamalla muita, viljelemällä myönteisiä ja kiitollisia ajatuksia, vastaamalla hymyyn, käyttämällä kauniita rohkaisevia sanoja, rukoilemalla, meditoimalla, keskittymällä hetkeksi luonnon kauneuteen, musiikkiin, ikoniin jne.

Elämää voi elää ulkokohtaisesti kuin katselisi elokuvaa, mutta aina hetkeksi keskittymällä elämä muuttuu syvälliseksi, kokemukselliseksi tapahtumaksi. Ajatteleminen on aina maallisen mielen tapahtuma. Ei voi kokea, jos ajattelee. Ajatukseen liittyy tunne ja tunteeseen mielikuva. Kun ihminen keskittyy hetkeksi johonkin, niin sisäisesti tapahtuu myös vastakaiku. Tätä ihmisyyteen liittyvää herkkyyttä pitäisi kehittää. Kun katsoo kukkaa tai taideteosta, niin sen voi tehdä vain ulkokohtaisesti, mutta siihen voi myös hetkeksi keskittyä. Kaikella on oma viestinsä. Esimerkiksi ikoni on ulkokohtainen taideteos, mutta siihen sisältyy myös syvällinen sanoma, joka kumpuaa sielun syvyydestä siihen keskittymällä.

Henkisen todellisuuden olemassaolon paljastuminen, oma Luojayhteys, on ihmisyyteen liittyvä syntymälahja, joka tulee esiin automaattisesti elämällä sielullisesti, sopusoinnussa Itsensä kanssa. Tämä syntymälahja on piilevä. Ihmisen itsensä pitää aktivoida tämä. Henkissielullisesti ajatus on valtavan voimakas. Tämä tulee hyvin esiin hypnoosikokeissa. On vaikeata havaita tai kokea omien ajatuksien vastaisia asioita. Syntymällä ihmiseksi on tapahtumaketjussa, missä taivas-, Luojayhteys pitäisi kokea. Mitä ei ole tiedostanut, niin sitä ei ole omassa todellisuudessa. Mikä on arvokkainta ja lähinnä, jää tässäkin asiassa helposti huomaamatta.

Jokainen kokee hetkittäin Luojansa kosketuksen aavistuksena korkeamman läsnäolosta, rakkaudellisena tunteena, miellyttävinä kehon värähtelyinä, mielikuvana, oivalluksena, henkisinä virikkeinä, suoranaisena henkisenä kokemuksena jne. Tapahtumat mihin liittyy iloa, hyväntahtoisuutta, elämän auttamista, rakkaudellisuutta, missä on jumalallisen innoituksen ilmenemismuotoja, kuten ikoneissa ja musiikissa, niin nämä auttavat erityisesti kokemaan rakkaudellisia värähtelyjä ja tähän liittyvää korkeaa tietoisuutta. Mitä enemmän kiinnittää huomiota Luojaansa, niin sitä todellisemmaksi Tämä tulee. Joka kerran kun ottaa Luojansa huomioon tai ajattelee Tätä, niin yhteys paranee.
 

Synesteetikot 

Professori Igor Reznikoffin mukaan on olemassa tiettyjä kohtia kehossa, joihin tietoisuus eli sielu sijoittuu ja joissa se elää. Näissä kohdissa kehoamme – tietoisuuden ja sielun värähtelykohdissa – meillä on Reznikoffin mukaan kosketus hengen maailmaan. Ensinnäkin on sydämen seutu, mutta ei anatomisessa mielessä. Sydämen seutu on yhteydessä tunteeseen ja vatsaan, rohkeuteen, rakkauteen ja itsensä uhraamiseen. (Vertauskuvana tämä ei ole sattumanvaraista. Kaikki rakastavaiset tietävät, että sydämessä tapahtuu jotakin.) Toiseksi on kurkku jossa on hengityksen ja puheen sija.

Kurkku on myös hengellisen elämän kannalta keskeinen paikka. Hengellinen, henki, hengittää – näillä sanoilla on sukulaisuus. Ikoneissa korostetaan päälakea sädekehällä. Päälakea voidaan pitää sielun ja tietoisuuden puhtaampana asuinsijana. Reznikoffin mukaan pyhä ikoni tai laulu auttavat keskittymään ja ne koskettavat eri alueita kehossa. (Igor Reznikoffin musiikkia ja mielipiteitä on laajemmin käsitelty Hilkka-Liisa Vuoren kirjassa "Hiljaisuuden syvä ääni", joka on pro gradu-työ Sibelius Akatemiassa.)

Reznikoffin mukaan primitiiviset kulttuurit ovat vielä musiikin alkulähteillä, koska niillä on säilynyt laulullinen yhteys näkyvän ja näkymättömän maailman välillä. Samaa ideaa käyttävät shamaanit. Antiikin aikana ja myös kristillisessä perinteessä ihmisen koko elämä ymmärrettiin sielun matkana eli sielun kehitysnäkökulmalta. Laulun avulla ihminen voi matkustaa näkymättömään ja takaisin. Laulaminen toimii kulkuneuvona sielun matkalla.

Vaikka ihminen ei tiedostaisi asiaa, niin värillä, äänellä, tunteella, hajulla, mielikuvalla on läheinen yhteys. On hyvin keskeistä, minkälaisien värien, äänien, hajujen, mielikuvien ympäristössä on. Synesteetikolla on kyky havaita yhden aistin ärsyke toisessakin aistissa, joskus useammassa. Esimerkiksi värit ilmentävät kehon tuntemuksia, mutta myös sanoja, numeroita, kirjaimia, säveliä. Tällöin voi nähdä ääniä, musiikkia väreinä, joskus päinvastoin. Synestesiasta tulee myös sanontoja kuten punaisesta vaatteesta, "kirkuvan punainen". Idols voittaja Diandra Flores kuvasi Seurassa tätä kykyään seuraavasti: "Sanat eivät ole tasaisen värisiä, vaan tavallaan kuin taideteoksia. Niissä eri sävyiset kirjaimet sekoittuvat toisiinsa kuin vesivärit." Lapsena Didi kuvasi sairauden oranssina olona.

Keskittymällä hetkeksi koskettavaan ikoniin luodaan henkinen, rakkaudellinen yhteys henkiseen todellisuuteen. On helpompaa keskittyä johonkin, missä on rakkaudellinen muoto kuin täysin abstraktiseen, muotoa vailla olevaan, äärettömän suureen. Kun puhutaan Luojasta, niin tässä yhteydessä tulee esiin kolminaisuus, Isä, Poika, Äiti tai Pyhä Henki eli kolminaisuus on Jumalan kolme ilmenemismuotoa.
 

Ikonin voima

Kristillisessä elämässä koti-ikoni on ollut vuosisatoja tärkeä sadoille miljoonille ihmisille.

Vaikka ihminen ei yleensä kiinnitä huomiota, niin jokainen ajatuksillaan ja tunteillaan magnetisoi ympäristönsä. Esimerkiksi jos kotona on koti-ikoni hartauspaikkana, niin tähän liittyy myönteisiä, rakkaudellisia ja siunauksellisia ajatuksia, tunteita paikanpäällä sekä kollektiivisesti. Kun miljoonat ihmiset rukoilevat Marian ikonin edessä, niin tästä on mahdollista saada lisäenergiaa omaan hartaustapahtumaan. Jokainen hartaustapahtuma lähentää ihmistä Luojaan. Koti-ikoni mahdollistaa henkisesti tärkeän pitkäjänteisyyden. Inhimillisessä elämässä ihminen hetki hetkeltä lähestyy tai etääntyy Luojastaan. Mikään ei pysy paikoillaan.

Elämän mystisessä puolessa pitäisi ottaa Luoja huomioon ja elää yhdessä Tämän kanssa. Raamatunkin mukaan Hänessä me elämme, olemme ja liikumme.

Aina ajatellessa Jumalaa tämä yhteys vahvistuu ja samalla tietoisuus nousee. Koko elämän voi muuttaa Luojaläheiseksi meditaatioksi. Olisi hyvä nähdä elämä Luojan ilmenemisenä, elämän ihmeenä. Tällöin kivipöly ja vesi muuttuvat sananmukaisesti eläviksi muodoiksi. Olisi tärkeätä huomioida ja keskittyä hetkeksi elämän pieniin herkkiin, hienovaraisiin tapahtumiin, kuten linnun lauluun, luonnon kauneuteen, lapsen hymyyn, kirjan ajatuksiin jne. Herkkyyden kasvaessa myös tiedostaminen lisääntyy. Tätä auttaisi suuresti, jos olisi hetkessä läsnäoleva ja tarkkaavainen eli elämä pitäisi muuttaa ulkokohtaisuudesta, omien ajatuksien umpiosta sisäiseksi kokemiseksi. On eri asia kokea Luojan rakkaus kuin puhua siitä.

Markku Jyväkorpi

www.rajatieto.com

 

 

ALOITUSSIVULLE