Joulukuu 2014

 

 

 

 

 Markku Jyväkorpi

 

 Näkökohtia stressistä

 

  Jeesus korosti, että taivasten valtakunta on sisäisesti teissä ja kehotti kokemaan ensimmäiseksi henkilökohtaisen taivas-, Luojayhteyden. Tämä korkeampi, henkinen näkökulma avaa viimeistään silmät näkemään asioiden tärkeysjärjestyksen.

Maallisessa elämässä korostuu asioiden maallisen mielen älyllinen tarkastelu, mutta vasta omakohtainen kokemus antaa asiassa kuin asiassa ymmärryksen ja viisauden. Esimerkiksi ihminen voi lukea Luojakokemuksesta kaikkien kirjastojen tiedot ja sittenkin asia jää epäselväksi, mutta sekunninkin kokemus antaa syvällisen ymmärryksen ihmisen henkisestä olemassaolosta, elämän jatkumisesta kuoleman jälkeen, Luojayhteydestä ollen näin arvokkaampi kuin kaikki ulkokohtainen tieto asiasta.

Uudessa testamentissa kuvataan Kristusta, että Hänessä me elämme, olemme ja liikumme. Avataara Amma tuo esiin kirjoissaan, että kaikessa mitä kohtaamme, sekä hyvässä että pahassa on taustalla Luojan rakkaudelliset kasvot. Maallisen elämän syvällisempi tarkoitus on oman Luojayhteyden tiedostaminen.

Henkissielullisesti ihminen on kaikenaikaa Luojan rakkaudellisessa läsnäolossa, Tämän huomionkohteena, rakkaudellisessa ohjauksessa. Ei olisi tajuntaa, ajattelua, elämää ilman Luojan energiavirtausta. (Joogakirjoissa on kuvattu näitä energiakanavia.) Jossakin vaiheessa jokainen tiedostaa, että on ollut kaikenaikaa Luojan rakkaudellisessa läsnäolossa. Omat ajatukset voivat tehdä kuitenkin tämän tiedostamistapahtuman hyvin vaikeaksi. On vaikeata havaita tai kokea omien ajatuksien vastaisia asioita. Ajatus on kuin sokea tietokoneohjelma. Ajatuksella ei ole omaa harkintakykyä. Se pyrkii toteuttamaan käskysanaa hyvässä ja pahassa. Tunne voimistaa valtavasti ajatusta. Toistuva saman asian ajatteleminen voimistaa sitä aina lisää, ajattelematta ajatuksen energia kuihtuu vähitellen pois.

Jokainen on omasta mielestään, omien ajatuksiensa näkökulmalta oikeassa oleva. Ihminen pystyykin järkeilemään melkein minkä tahansa asian omaksi edukseen kiinnittämällä huomiota johonkin pieneen yksityiskohtaan tai vetoamalla jonkun mielipiteeseen. Mitä suuremmassa määrin jokainen antaa asioille ja tapahtumille niiden merkityksen. Samantapainen asia voi olla toiselle vain olankohautuksen arvoinen ja toiselle elämää pilaava asia vuosikymmeniksi.

Uskonnollisesti puhutaan toisinaan elämän käännekohdissa karmasta, astrologista tapahtumista, kohtalon iskusta, Luojan tai varjon, kynnyksenvartijan kohtaamisesta. Avataara Amma korostaa kirjoissaan, että olemalla perillä astrologiasta tämä ei kuitenkaan pysty ohjaamaan elämää turvaan vaaroilta. On keskeistä oppia ymmärtämään elämää syvällisemmin ja näin suhtautumaan erilaisiin tilanteisiin. Olisi suuri etu pyrkiä näkemään elämä Luojan ilmentymänä, takertumatta mihinkään ja toivoa kaikille Kristuksen johdatusta. Pitäisi pyrkiä olemaan hyväntahtoinen, näkemään asiat parhain päin, tietoinen omista ajatuksistaan, sanoistaan ja teoistaan. On keskeistä pyrkiä tasapainoon oman sisäisen Itsen, oman sisäisen johdatuksensa kanssa.

Ihmisyyteen kuuluu vapaa tahto. Omaa valinnanvapautta käyttäen ihminen voi ottaa Luojan mukaan elämäänsä ja pyrkiä näkemään kaikessa Luojan rakkaudellinen läsnäolo. Ihminen voi keskittyä myös kielteisiin asioihin, elämää tuhoaviin, kielteisiin vastavoimiin, "paholaisvoimiin". Niitäkin voi löytää kaikkialta. Toisinaan ihminen on vedenjakajalla, kumpaan suuntaan lähtee. Kumpikin voi vaikuttaa alkuvaiheessa houkuttelevalta, mutta lopputulos on hyvin erilainen. Esimerkiksi voi olla suuri ero, hakeutuuko nuorisojengiin tai urheiluseuraan. Elämä voi tulla hyvin erilaiseksi, jos hakeutuu muukalaislegioonaan tai töihin puolustusvoimiin jne.

Ihminen on luotu rakkausolennoksi. Ihmisen korkeampi minä, Sielu ilmentää puhdasta rakkautta ollen jatkuvassa Luojatietoisuudessa. Ihminen löytää Luojan vain rakkaudessa. On tärkeätä vapautua kielteisistä energioista, omista kielteisistä ajatuksista, vanhoista kaltoinkohteluista, epäonnistumisista, virheistä, tekemättä jättämisistä, loukkauksista, työpaikkakiusaamisesta, petoksista, harmituksista jne. Kuvaannollisesti on tärkeätä puhdistaa "silmälasit", joiden läpi katsoo elämää. Kielteisyys, käsittelemättömät kielteiset kokemukset, harmitukset kuluttavat kaikenaikaa ihmisen rajallisia henkisiä voimavaroja vääristäen nykyhetkeä. On keskeistä ymmärtää, että pelkkä ajattelu voimistaa niitä. Kehon haavakin on tärkeätä puhdistaa, mutta tämän jälkeen, mitä enemmän sitä kaivelee, niin sitä suuremmaksi tulee.

Kielteiset ajatukset, tunteet, kokemukset ovat kuin mustaa, sitkeää tervaa, mistä pitäisi päästä eroon. Parhaiten pääsee eroon, kun niitä käsittelee tunnekokemuksen yhteydessä. Tarvitaan mukaan joku muu energiakanava ajattelun lisäksi, esimerkiksi puhuminen. Suuri osa harmituksista menettää jo merkityksen, kun ne ottaa käsittelyyn "kirkkaaseen päivävaloon". Tietenkin on tärkeätä kenelle puhuu. Ainoastaan ammattiauttajilla on vaitiolovelvollisuus. Voi puhua koirallekin, metsän puille, huutaa merelle, kirjoittaa paperille ja hävittää, antaa käden vapaasti piirtää paperille jne. Eräänä erikoisuutena EFT-menetelmässä on saatu hyviä tuloksia. Tässä menetelmässä kielteisen tunteen yhteydessä naputellaan kasvojen akupunktiopisteitä. Tarkemmin Lootuskirjan kustantamassa Gary Craigin kirjassa "Tunteitten vapautustekniikat" EFT (Emotional Freedom Techniques).

Ihminen pyrkii vaistomaisesti vapautumaan kielteisistä tunnekuohuista tekemällä jotakin, kuten huutamalla, menemällä luontoon, lenkille, piiskaamaan mattoja jne. Lapsi osaa vaistomaisesti vapautua kielteisistä tunteista reagoimalla niihin välittömästi. Suomalaisuuteen on kuulunut aikaisemmin tunteiden kieltäminen, "mies ei valita". Toisinaan humala vapauttaakin tunnetukokset hillittömine purkauksin, joskus kohtalokkain seurauksin.

Ihmisyydessä on keskeistä, että ihminen minätajuntana hallitsee mieltään, ajatuksiaan ja tunteitaan. Toisinaan psyyke on heikko ja pitää vahvistaa joskus pitkään, että voidaan käsitellä epämiellyttäviä asioita. Mielenterveysasiakkailla voi olla poikkeuksellista herkkyyttä asioiden havainnointiin ja erotteluun. Minän hallinta on kuitenkin yleensä niin heikkoa, ettei pysty käsittelemään ikäviä ajatuksia eikä tunteita. Onkin olennaista välttää analysoimista ja tyytyä tukevaan ja rohkaisevaan keskusteluun pysyen positiivisessa realiteettimaailmassa. Tilanne voi kääntyä muutoin hetkessä jopa sairauden puhkeamiseksi.

Yle Teema käsitteli 4.12.2012 otsakkeella "Mielen salattu voima", ajatuksien ja sairauden suhdetta. Tutkimustietona havaittiin, että traumaperäisessä stressihäiriössä noin 25-50% ei saa apua. Pelko ja kauhu estää käsittelyä. Pienikin asia voi aktivoida pelon. Koeolosuhteissa saatiin hyvät tulokset antamalla ekstaasia kolmena kertana. Traumaattisten tapahtumien ajatteleminen ja palauttaminen mieleen oli helppoa ja mahdollisti objektiivisen tarkkailun ja tapahtumien käsittelyn. 20:stä 16 parani.

Avataara Amma korostaa toistuvasti mielen puhtautta. Pitäisi olla harkitsevainen jokaisesta ajatuksesta, minkä mieleensä hyväksyy. Pitäisi olla hyväntahtoinen, elämää auttava, tehdä kaikki Luojansa kanssa ja Hänelle. Joka hetki ihminen lähestyy tai etääntyy Luojastaan. Joka kerran kun keskittyy tai ajattelee Luojaansa, niin Luojayhteys paranee.

Omat ajatukset, valittu näkökulma elämään vaikuttavat, kuinka elämä nähdään, mitä ajatellaan, sanotaan, tehdään, minne hakeudutaan, hakeudutaanko henkisiin tapahtumiin, otetaanko mukaan elämään henkistä musiikkia, henkisiä kirjoja, keskitytäänkö jumalallisen inspiraation ilmenemismuotoihin, kuten ikoneihin, rukoillaanko, otetaanko meditaatio elämäntavaksi, huomioidaanko Luoja omassa elämässä jne. Ihminen on ajatuksiensa ympäröimänä kuin pallon keskellä. Ihminen on ajatuksiensa kaltainen nähden elämänkin ajatuksiensa mukaisena.

Ihminen kestää hyvin lyhytaikaista stressiä, mutta pitkäaikainen vaikuttaa monella tavalla kielteisesti. Ajatukset, mielikuvat ovat mielen käskysanoja, jotka aivojen kautta välittyvät kehoon. Mielikuvien aiheuttaman stressin ja sairastumisen välillä voi olla pitkä väliaika. Tämän vuoksi syy-yhteys jää helposti huomaamatta. "Mielen salattu voima" ohjelmassa havaittiin, että lääkärissäkäynneistä jopa 90% liittyy stressiin.

Iltalehdessä 7.2.2013 käsiteltiin Jyväskylän yliopiston gerontologian tutkimuslaitoksen pitkäaikaista seuratutkimusta keski-ikäisten työstressin haittavaikutuksista. Huomattiin, että toistuvan työstressin haittavaikutukset näkyvät toimintakyvyssä vanhuuteen asti. Työstressi heijastuu haluttomuutena mennä töihin, unettomuutena. Osa kärsii univaikeuksista, osalla ilmenee muisti-, ajatuskatkoja, osalla on selviä fyysisiä oireita.

Pekka Puustisen lääketieteellisessä väitöskirjassa (2011) osoitettiin, kuinka henkinen pahanolon vaikutus on suurempi riski kuolleisuuteen kuin tupakanpoltto. Psyykkinen kuormittuminen näkyy tavallisesti onnellisuuden tunteen puuttumisena, unettomuutena ja mahdollisesti hyödyttömyyden tunteena, heijastuen myös veren tulehdusarvoihin. Psyykkinen kuorma voi tulla ulkopuolisista tekijöistä, mutta myös mielen sisäisistä ristiriidoista, joita ei osata käsitellä. Väitöskirjassa kiinnitettiin huomiota, että jos on psyykkinen sairaus, kuten masennus tai ahdistus, niin tähän on tiedetty liittyvän riskin sairastua fyysisesti. Nyt huomattiin, että vähäisempikin henkinen kuorma lisää fyysistä sairastumisriskiä. Puustisen väitöskirjassa kiinnitettiin huomiota, että naiset olivat miehiä parempia käsittelemään psyykkistä kuormaansa. Esimerkiksi he keskustelivat tunteistaan ystävien kanssa.

Ihmisellä on olemassa vain nykyhetki. On olennaista olla nykyhetkessä läsnäolevana tarkkaavainen ja valmis kokemaan elämää. Mieleen mahtuu kerrallaan vain yksi havainto tai ajatus tai kokemus. Ei voi kokeakaan, jos ajattelee. Ihminen on tietoinen vain siitä mihin kiinnittää huomiota tai mitä tiedostaa. Usein meditaation alkuvaiheessa tulee mieleen vanhoja harmituksia, henkisiä tukoksia, jotka on voinut jo unohtaakin. Näistäkin on keskeistä vapautua.
 

Markku Jyväkorpi
www.rajatieto.com
 

 

 

ALOITUSSIVULLE