Marraskuu 2013

 

 

 

 

 Markku Jyväkorpi

 

 Henkisestä voimavarasta

 

  Materialistisesti ajatellen solu ei tarvitse nukkumista. Henkissielullisesti Sielu Luojan työvälineenä elävöittää aineellisen kehon, ei olisi elämää, tajuntaa, ajattelua ilman Luojan huomiota.

Kuolema tarkoittaa Sielun irtoamista aineellisesta kehosta. Tällöin ihminen minätajuntana, henkisenä olentona liikkuu ajatuksen voimalla ja voi tarkastella aineellista kehoaan läheltä tai kaukaa. Unessa tapahtuu tilapäinen irtoaminen, joka mahdollistaa henkisten voimavarojen "lataantumishetken". Jos unensaanti häiriintyy, niin tämä heijastuu monenlaisina häiriöinä.

Ihmisyydessä on kysymys mitä suuremmassa määrin asioiden ymmärtämisestä ja tietoisuudesta. Valittu näkökulma on keskeistä. Tämän jälkeen ajatukset pyrkivät pitämään mielen tässä näkökulmassa. Esimerkiksi mielen kielteiset ajatukset, asenteet, pyrkimykset luovat elämän kielteiseksi. Ajatus, mielikuva on kuin magneetti hyvässä ja pahassa. Ajatus on aina liikkeelle paneva voima. Elämä etenee omien ajatuksien mukaisena. Pitäisi olla huolellinen ja tarkka jokaisesta ajatuksesta ja mielipiteestä, minkä mieleensä hyväksyy. Jokainen näkee elämän ajatuksiensa mukaisena.

Jokaisella on yksilöllinen määrä henkistä voimavaraa. Jokainen on tietoinen omasta henkisestä voimavarastaan, mutta kukaan ei tiedä sen olemusta. On olennaista kiinnittää huomiota, mikä lisää ja mikä kuluttaa henkisiä voimavaroja. Henkinen voimavara on aivan keskeinen elämää kantavana voimana. Kun henkiset voimavarat ovat tilapäisesti loppuneet, niin ihminen kokee olevansa voimaton ja aikaisemmin kiinnostavatkin asiat menettävät hetkeksi kiinnostavuuttaan. Erityisen haitallista on pitkäaikainen stressi tai pelko, vaikka se olisi vain kuviteltua. Pelko on lamaannuttavaa, ahdistavaa pystyen kuluttamaan henkiset voimavarat joskus hetkessäkin.

Itse kukin huomaa meditaation alkuvaiheessa, kuinka mieleen tulee vanhoja harmituksia, mitkä on voinut unohtaakin. On tärkeätä käsitellä nämä pois. Pelkkä ajattelu pyrkii voimistamaan niitä. Kielteisen tunnetilan tai mielikuvan yhteydessä pitäisi puhua asiasta, kirjoittaa, piirtää jne. Jonkun kanssa voi olla helppo keskustella mieltä painavista asioista ja toisen ei, vaikka toisella voi olla korkea koulutustaso. Joskus "tunnehaavoja" tulee jo pikkulapselle ennen puheenkehitystä ja näitä on tietenkin vaikeata tuoda esille. Voivat kuitenkin heijastua tunteina, unina ja piirustuksina.

Vaikeissa olosuhteissa kohottava ajatus voi olla kuin voimia antava "mantra" vieden vaikeuksien läpi. Jos johtava ajatus on jumalallinen, niin siihen liittyy itsessään erityistä lisävoimaa. Monet ovat suojautuneet ahdistavilta olosuhteilta, kireältä työilmapiiriltä, peloilta, kielteisiltä ajatuksilta pyytämällä itselleen Kristuksen suojauksen. Jotkut muodostavat ympärilleen ajatuksillaan valosuojauksen.

Toisinaan esimiesasemassa oleva, opettaja tai vanhemmat luovat suggestionkaltaisia käskysanoja elämänohjeiksi, jotka voivat olla kuitenkin ristiriidassa oman elämänymmärryksen kanssa ja tällä tavalla ovat kaikenaikaa voimavaroja kuluttavia. Olisi tärkeätä keskustella asioista "kirkkaassa päivänvalossa". Monilla vanhoilla käsityksillä ei ole välttämättä yhtymäkohtaa elämän todellisuuden kanssa. Usein Luojan tahtoa käytetään painostuskeinona, vaikka jokainen tietää sydämessään, että kysymyksessä on maallinen painostuskeino.

Ihmiseen kätkeytyy oma sisäinen ohjausjärjestelmä, Luojan läsnäolo. Huomaa Jeesuksen sanat, että taivasten valtakunta on sisäisesti teissä. Tietoista yhteyttä sanotaan taivasyhteydeksi. Tämä sisäinen ohjaus viestittää kaikenaikaa missä mennään, mitä pitäisi ottaa huomioon, esimerkiksi symbolisten unien muodossa. Tässä on korostetusti hyväntahtoisen, elämää auttavan inhimillisen ihmisyyden perusmalli. Rukous, meditaatio, rakkaudellisuus, ilo. hyväntahtoisuus, kiitollisuus, elämän auttaminen, totuudellisuus kutsuu Luojan kohottavat energiat mukaan omaan elämään. Luoja koetaan ja tiedostetaan vain rakkaudessa, ei toisten mielipiteistä.

Jokaisella on omat, persoonalliset ajatukset. Nämä kolme ajatuslinjaa voivat olla hyvinkin samansuuntaisia, mutta voivat olla myös erilinjaisia. Ihmisen pitäisi pyrkiä tasapainoon Luojansa kanssa.

Olisi hyvä olla tasapainossa itsensä, kehonsa, ympäristönsä kanssa ja olla luomassa rakentavaa, hyväntahtoista ilmapiiriä lähimmäisille, työpaikalle ja ympäristöönsä. Ihmisellä on vuorovaikutuksessa toisen kanssa myös energioiden vaihtoa, josko kiinnittää asiaan huomiota. Toisen kanssa voi huomata voimiensa lisääntyneen ja toisen kanssa ehkä päinvastoin. Henkisen voimavaran näkökulmalta ei kannattaisi hakeutua tilanteisiin ja paikkoihin, missä kielteiset voimat purkautuvat, etsitään riidan aiheita ja kärhämöidään, jos ei ole aivan välttämätöntä. Kielteinen tapahtuma voi pahimmillaan laukaista elämää häiritsevän pitkäaikaisen ketjureaktion, esimerkiksi työpaikalla, naapuririitana jne.

Omat värähtelyt kohoavat ja samalla henkiset voimavarat lisääntyvät koettaessa elämän rakentavia voimia ja tapahtumia, kuten rohkaisua, myötämielisyyttä, hyväntahtoisuutta, kauneutta, kohottavaa taidetta, musiikkia, henkistä tapahtumaa. Puhdas ilma, vesi, elinvoimainen luonto, kaunis ympäristö, erityisesti puhdas kasvisruoka on täynnä elinvoimaa, praanaa eli kohottavaa ja energisoivaa värähtelyä. Jokainen huomaa, että luonnossa "lataantuu". Tapahtumat, jotka lisäävät hyvinvointia, terveyttä, onnellisuutta, iloa, rakkautta lisäävät samalla myös henkisiä voimavaroja ja päinvastaisissa tapahtumissa nämä vähenevät.

Henkiseen voimavaraan liittyy erikoispiirre, että kaikki käsittelemättömät harmitukset, "tunnehaavat", kaltoinkohtelut, loukkaukset, stressit kuluttavat sitä, vaikka itse tapahtuma olisikin unohtunut päivätietoisuudesta. Itse kukin huomaa meditaation alkuvaiheessa, kuinka mieleen tulee vanhoja harmituksia, mitkä on voinut unohtaakin. On tärkeätä käsitellä nämä pois. Pelkkä ajattelu pyrkii voimistamaan niitä. Kielteisen tunnetilan tai mielikuvan yhteydessä pitäisi puhua asiasta, kirjoittaa, piirtää jne. Ajatusvoima ja praana ovat lähellä toisiaan eli myönteiset ajatukset edesauttavat ja kielteiset tukahduttavat energiavirtauksia.

Monien oireiden ja ajanmittaan sairauksien syy on omissa ajatuksissa, mielikuvissa. Ajatukset, tunteet, mielikuvat heijastuvat ihmiseen takaisin kuin peilistä tuhoavina tai rakentavina, kielteisinä tai myönteisinä. Kielteiset mielikuvat heijastuvat mielestä aivojen kautta kehoon stressitiloina sairastuttaen sen ajanmittaan. Ihminen kestää hyvin lyhytaikaista stressiä, mutta ei pitkäaikaista, jolloin se vaikuttaa haitallisesti mm rasva-aineenvaihduntaan, elimistön puolustuskykyyn, jopa haavat paranevat hitaammin, tulehdukselliset tekijät lisääntyvät verisuonistossa, verenpaine nousee, lihaskipuja, vatsavaivoja, päänsärkyä, hikoilua, unettomuutta, ahdistusta, syömishäiriöitä, eristäytymistä ja tätä kautta liikunnan puutetta jne. Keho kertoo oireillaan, kuinka hyvin tasapainossa on onnistuttu. Esimerkiksi Neale Walsch kanavoi kirjoissaan, että ahdistus johtuisi haluttomuudesta kuunnella Sielunsa ääntä.

Lääkärin vastaanotolla keskitytään usein hoitamaan lääkkeillä kipuja, veren rasvoja, kohonnutta verensokeria, verenpainetta sekä unettomuutta, vaikka sairauden oireet ja mahdollinen sairauskin voivat olla kokonaan tai osittain kielteisistä mielikuvista johtuvaa. Pekka Puustisen lääketieteellisessä väitöskirjassa (2011) osoitettiin, kuinka henkinen pahanolon vaikutus on suurempi riski kuolleisuuteen kuin tupakanpoltto. Psyykkinen kuormittuminen näkyy tavallisesti onnellisuuden tunteen puuttumisena, unettomuutena ja mahdollisesti hyödyttömyyden tunteena, heijastuen myös veren tulehdusarvoihin. Psyykkinen kuorma voi tulla ulkopuolisista tekijöistä, mutta myös mielen sisäisistä ristiriidoista, joita ei osata käsitellä.

Henkiset voimavarat ovat sitä paremmin käytössä mitä tasapainoisemmat suhteet on Luojansa kanssa. Meditaatiossa Luojan korkeat, energisoivat ominaisuudet alkavat kehittyä sisällämme heijastuen tasapainoisuutena, terveyden ja elinvoimaisuuden, rakkaudellisuuden, onnellisuuden, tietoisuuden, ymmärryksen sekä luovuuden lisääntymisenä. Olisi hyvä muuttaa koko elämä Luojaläheiseksi tapahtumaksi. On paljon helpompi elää ja kohdata elämän kolhuja, jos tietää olevansa henkissielullinen olento tilapäisesti aineellisessa kehossa.

 

Markku Jyväkorpi

www.rajatieto.com

 

 

ALOITUSSIVULLE