Tammikuu 2013

 

 

 

 

 Mikko Taskinen

 

 Maailman rajaton vauraus

 

  Maailman kansakuntien, kansojen ja yksilöitten rajaton vauraus voidaan toteuttaa välittömästi, kun luovumme omistusoikeudesta ja korvaamme sen käyttöoikeudellisella oikeudella.

Tämä väittämä voidaan perustella täysin päteväksi ja toimivaksi todellisuudeksi, kun ymmärrämme rahatalouden estävän elämän runsauden kokemisen. Raha, kaiken maksuvälineenä ja arvon mittana, estää meitä kokemasta elämän runsautta, niin aineellisena kuin henkisinä suureina.

Tuleva ihmiskunnan kultainen aikakausi ilmentyy välittömästi silloin, kun luovumme markkinatalouden ylläpitämästä omistusoikeudesta, rahasta maksuvälineenä ja korvaamme ne käyttöoikeudellisella oikeudella.

Esimerkiksi: Yhteisössä, jossa työskennellään kahdensadan eri ammattikunnan suuruisessa työyhteisössä, jossa kukin tekee oman intohimon mukaisesti työtänsä. Sairaanhoitaja työskennellessään 4-5 tuntia päivässä, voi hän mitata teoriassa palkakseen 199 eri ammattikunnan työn suoritteet, jota kaikkea hän ei voi itse kuluttaa, vaan josta suurin osa jää yhteisön yhteiseen kassaan.

Maanviljelijä, työskennellessään tiluksillaan, tuottaa peruselintarvikkeita elintarviketeollisuudelle ja edelleen jaettavaksi varastojen, tai markettien kautta kuluttajille, jotka ovat veloituksetta noudettavissa niitä tarvitseville.

Kun kaikilla tasoilla työskennellään käyttöoikeudellisen oikeuden pohjalta, niin missään toiminnoissa ei synny omistussuhdetta, eikä myöskään ahneuden, riiston, tai alistuksen ilmentymiä. Kaikki tuotantohyödykkeet, tilat, laitokset ja asunnot ovat niiden käytössä, jotka niitä käyttävät. Jokainen voi tyydyttää omat tarpeensa sillä runsaudella, jonka hän katsoo tarvitsevansa. Ahneutta ei käyttöoikeudellisessa yhteisössä esiintyisi, kun kaikkea on riittävästi kaikilla.

Maailmanlaajuisena toimintana käyttöoikeuteen pohjautuva yhteiskunta luo täydellisen kuvan rajattomasta vauraudesta ja samalla ihmiskunnan kultaisen aikakauden todellisuudesta, joka on ilmentyvä välittömästi kun vanhan maailman järjestelmät ovat romahtaneet.

Kulkeutukoot nämä ajatukset kaikkialle maailmaan, näin luomme ihmiskunnan kultaista aikakautta.

 

 

ALOITUSSIVULLE