Maaliskuu 2012

 

 

 

 

 Markku Jyväkorpi

 

 Lato-Mariasta henkisenä valokuvana

 

Henkisenä tapahtumana ja valokuvana ilmiö on mitä todennäköisimmin aito. Keskusteluissa asian ympärillä internetissä lehtien keskustelufoorumeilla käy ilmi monenlaisia mielipiteitä.

Kotimaan internetlehti käsitteli 08.08.2011 Hämeenlinnalaisen suntio Timo Jauholan kokemaa selittämätöntä ilmiötä. "Illalla kotiin tultuani huomasin pihalla, kuinka ilma muuttui sähköiseksi ja hiukseni nousivat pystyyn. Jaloissa kiehnännyt kissakin juoksi karkuun. Vanhan navetan oviseinään ilmestyi hologramminomainen kolmiulotteinen hahmo, jonka Jauhola sanoo tunnistaneensa Neitsyt Mariaksi Jeesus-lapsi sylissään. Kuvio kääntyili seinällä hitaasti suunnasta toiseen, ja pysyi näkyvissä parisen tuntia myös pimeässä loistaen. Ensin säikähtänyt Jauhola haki kameran sisältä ja sai ilmestyksen myös taltioitua. Se ei voinut olla heijastus. Edessä oli pensaita, enkä keksi mistä valoilmiö olisi voinut tulla, Jauhola sanoo. Tiistain jälkeen ilmiö ei ole palannut, eikä seinässä ole tikanheiton jälkiä kummempia merkkejä. Myös kissa viihtyy pihalla tavalliseen tapaan."

Valokuva 1.) Kuva-ja tekstilainaus luvalla. Copyright www.kotimaa.24.fi
(Klikkaa suuremmaksi)
 

Henkinen tapahtuma on usein kuin jalanjäljet lumessa, nähdään jopa jalanjälkien muodostuminen, eli tehdään objektiivisia havaintoja tietämättä, kuinka nämä tapahtuvat. Henkisiä ilmiöitä on ollut ja kuvattu useasti tarkoissa tieteellisissä koeolosuhteissa, eli henkisten valokuvien kieltämisessä kerrotaan samalla oma tietämättömyys asiasta.

Tieteellisissä tutkimuksissa transsimeedio on aineellistapahtumien yhteydessä yleensä alaston, transsissa sekä tällä tavalla täysin tietämätön, mitä tapahtuu. Pariisissa oleva psyykkinen tutkimuslaitos IMI (Institut Metapsychique International) on toiminut ja tutkinut tieteellisesti meediotapahtumia yhtäjaksoisesti 1920-luvulta alkaen. Instituutilla on runsas aineisto myös henkisistä valokuvista. Tarkemmin http://www.metapsycique.org

E. Mattiesenin kolmiosainen kirja ”Das persönliche Uberleben des Todes” I-III vuodelta 1936 on maailmanlaajuisesti merkittävä. Kirjaan on kerätty aikakauden meediotapahtumista tuhannen sivun tietopaketti sekä aivan ainutlaatuinen lähdeluettelo. Meedioiden yhteydessä ilmeneviä aineellistumistapahtumia on tutkittu runsaasti myös yliopistotutkijoiden toimesta. Esimerkiksi Professori Schrenck-Notzingin kirjassa ”Phenomena of Materialisation” (1920) on peräti 225 ektoplasmakuvaa. Lääketieteellisesti nämä tapahtumat eivät ole selitettävissä.

Henkiset valokuvat viittaavat rinnakkaismaailman läsnäoloon. Jeesus jo 2000 v. sitten korosti, että taivasten valtakunta on sisäisesti teissä. Eli ihminen olisi kaiken aikaa taivaassa, toisessa tietoisuus- tai värähtelytaajuudessa. Mitä ihminen ei tiedosta, niin sitä ei ole kuitenkaan omassa todellisuudessa. Carl G. Jung loi kirjassaan "Symbolit piilotajunnan kieli" (Otava, 2003), käsitteen kollektiivinen piilotajunta, mikä käsittää koko maailmankaikkeuden. Tässä kaikki ovat yhteydessä toisiinsa. Samassa kirjassaan Jung painotti 80000 unen aineiston pohjalla, että ihmisessä on samanaikaisesti kaksi persoonallisuutta. Tämä suurempi persoonallisuus, Mieli (Itse, Luoja, Kristus) toimii myös ihmisen rakkaudellisena ohjauskeskuksena. Tietoista yhteyttä sanotaan taivasyhteydeksi. Henkissielullisesti sattuma on näennäistä. Henkistä tapahtumaa, valokuvaa voi pitää henkisenä viestinä tai virikkeenä, kehoituksena herätä maallisuuden unesta.

Ihmiset mielellään korostavat rehellisyyttä ja totuudellisuutta, mutta käytännössä pitäisi olla samaa mieltä, muutoin suhtautumistapa on useimmiten torjuva. Tieteellisessä ajattelussa korostetaan tieteellistä todistamista, eli periaatteessa jokin asia pitäisi pystyä näyttämään toteen kaikkialla maailmassa ja mieluiten loputtomiin. Tämä näkökulma unohtaa kuitenkin helposti käytännön totuuden. Asia on todellinen, vaikka se tapahtuisi vain kerran. Esimerkiksi oikeudessa riittää usein yhden todistajan kuvaus. Jos valvontakamera olisi kuvannut rikoksen, niin kaikki pitäisivät asiaa itsestään selvänä ja todistettuna.

Meidän aikakautemme on aivan poikkeuksellisen materialistinen, mikä heijastuu monella tavalla yleiseen mielipiteeseen ja tätä kautta suhtautumiseen henkisiin asioihin. Henkiset asiat ovat usein työpaikalla ja tiedotusvälineissä tabu, mistä ei saisi puhua. Toisaalta yksi ainoa aito henkinen tapahtuma tai valokuva tekee henkimaailman todelliseksi ja osoittaa omalla tavallaan materialismin harhaopiksi.

Erilaisia meedioiden läsnäoloon liittyviä ilmiöitä on ollut aina. Esimerkiksi Tampereella herätti aikanaan suurta huomiota Ylöjärven kummitustapahtumat 1880-luvulla. Tapahtumia käsiteltiin kahdessa oikeusistuimessakin. Raamatussakin on kuvattu useita, monenlaisia henkisiä ilmiöitä.

Kun ihminen katsoo jotakin, niin silmän verkkokalvolle muodostuu kuva katsotusta. Tästä lähtee sähköinen koodi hermoa myöten aivoihin, missä muodostuu ajatus, mielikuva katsotusta. Ihmisen näköhavainnot ovat aivoissa syntyneitä ajatuksia, joita vasta ihminen tiedostaa. Vaikka mielellään korostetaan realiteettimaailmaa kaiken kriteerinä, niin elämä eletään oman mielen, tajunnan ajatuksina, mielikuvina ja tunteina. Muusta todellisuudesta ei olla tietoisia. Havainnosta muodostunut ajatus joutuu kuitenkin kilpailemaan ihmisen muiden ajatuksien kanssa. Suuressa määrin jokainen näkee, mitä odottaa näkevänsä. Tunne, sekä toistuva saman asian ajatteleminen voimistavat ajatusta. Voisi sanoa, että johonkin asiaan takertuminen ja sen jatkuva ajatteleminen "sumentaa" näköä ja ymmärrystä. Esimerkiksi jos ajattelee jatkuvasti paholaista, niin se tulee omassa mielessä aina todellisemmaksi ja todellisemmaksi sekä lopulta sen voi kuvitella mitä erikoisimpiin tilanteisiin. Ajattelematta ajatus vähitellen heikkenee.

Hypnoosikokeissa tulee esiin, kuinka oma totena pitämä ajatus, mielikuva voittaa aistitodellisuuden. Esimerkiksi ihmiselle on voitu tehdä hypnoosissa mielikuva, että on teräshäkissä. Tällöin näkee ja kokee teräksen todellisena eikä pääse häkistä pois, vaikka kuinka yrittäisi. Vastaavasti ihminen voi hyväksyä mielipiteitä, eli sulkea näin itseltään muuta todellisuutta. Jokainen pitää ajatuksiaan oikeina ja tällä tavalla itseään oikeassa olevana. Ihminen pystyy perustelemaan itselleen melkein minkä tahansa asian kiinnittämällä huomiota johonkin pieneen yksityiskohtaan tai jonkun mielipiteeseen. Ihminen näkee, mitä odottaa näkevänsä eli ihminen näkee maailman ajatuskontrollinsa, omien värillisten silmälasiensa, omien mielikuviensa mukaisena. Esimerkiksi vaikka näkisi henkisen tapahtuman, niin on eri asia ottaako aivot informaation vastaan, eli oma ajatus estää tehokkaasti kokemasta oman odotuksen vastaista asiaa. Ajatus toimii kuin ”olio” tai tietokoneohjelma pyrkien toteuttamaan olemustaan, käskysanaa. Näin vanhat ajatukset määrittävät ihmisen ajattelun, sanat, teot, mihinkä hakeutuu, mitä arvostaa jne. Mieli ajatuksineen on minän työväline kuin auto kuljettajalla, mutta usein omat vanhat ajatukset vievät vallan ja ihminen rupeaa toistamaan toisten mielipiteitä ja odotuksia.

Henkistä valokuvaa voidaan pitää virikkeenä, viestinä henkimaailmasta. Mitä todennäköisemmin jotkut henkilöt erittävät tuntematonta energiaa, mikä edesauttaa henkisten valokuvien syntymistä. Esimerkiksi puhutaan valokuvameedioista, joiden läsnäollessa saattoi tulla henkisiä valokuvia. Lisätekijänä voi olla myös paikan ja ihmisten yhteisenergian vaikutus, esimerkiksi uskonnollisissa paikoissa ja tilaisuuksissa henkisiä valokuvia on saatu runsaasti.

On myös valokuvia, jotka vain vaikuttavat henkisiltä valokuvilta. Valo voi heijastua linssistä tai heijastavasta pinnasta aiheuttaen valomuotoja. Luontovalokuvaan voi tulla hahmolta vaikuttavia yhteisvaikutuksia. Keinotekoisia henkisiltä vaikuttavia valokuvia on tehty valokuvauksen alkuajoista asti. Jos on pitkä valotusaika, niin ylimääräinen henkilö käydessään pienen hetken kuvauspaikalla aiheuttaa haamuvaikutuksen. Digikuvien aikana kuvien käsittely on poikkeuksellisen helppoa. Mitä enemmän jokin asia saa julkisuutta, niin sitä suurempi houkutus joillakin on tehdä keinotekosia ”ihmeitä”. Tämä tulee hyvin esiin viljapeltokuvioiden yhteydessä Englannissa, jonne ulkomailta asti mennään tekemään omia viljapeltokuvioita.

Henkiset valokuvat ovat yleensä yllättäviä yksittäistapauksia, jolloin vain valokuvaaja tietää varmuudella valokuvan aitouden. Tässä suhteessa on suuri etu, jos valokuva on itseotettu tai hyvin tuntema henkilö. Kun internetissä laittaa hakusanaksi henkisen valokuvauksen "spirit photography", niin tulee 83 miljoonaa hakuvihjettä.

Valokuva 2.) Roomassa otettuun valokuvaan tuli yllätyslöytönä kolme valofiguurien muodostamaa hahmoa. (Copyright Arjo Heinsola)
(Klikkaa suuremmaksi)
 

Henkiseen valokuvaan liittyy virike henkimaailman läsnäolosta. Siihen pitäisi suhtautua kutsuna henkiselle aktivoitumiselle. Esimerkiksi oma henkinen kokemus voi vapauttaa kuolemanpelosta, mutta ei toisen ottama valokuva.
 

 

Markku Jyväkorpi
www.rajatieto.com

 

ALOITUSSIVULLE