Heinäkuu 2011

 

 

 

 

Markku Jyväkorpi

 

Vesi astraalimaailman kuvastimena

 

Alice Bailey kanavoi kirjassaan "Tutkimus Valkoisesta Magiasta" mm.
seuraavasti: "hän (oppilas) alkaa tajuta hengen merkityksen, joka on yksi
elämä kaiken muodon takana, keskusenergia, joka on kaiken ilmenemisen
aiheuttaja." Tämä sama asia tulee henkisissä kirjoissa toistuvasti esiin,
eli kaikki tapahtuu Luojan Mielessä tai Luojan tajunta on läsnä kaikkialla.
Carl G. Jung toi käsitteen kollektiivinen piilotajunta, missä kaikki ovat
yhteydessä toisiinsa. Erillisyys on maallisen mielen harha.

Ihmiselämän taustalla on Luojan rakkaudellinen läsnäolo johdattamassa
ihmistä mitä moninaisimmin keinoin takaisin tietoiseen Luojayhteyteen. Mitä
ei tiedosta, niin sitä ei ole omassa todellisuudessa. Tässä
tapahtumaketjussa on hyvä nähdä itsensä sen luomisessa, mitä tapahtuu.
Ihminen on ajatuksiensa kaltainen.

Henkissielullisesti maallinen elämä on osa astraalimaailmaa. Tässä ajatukset
ja tunteet saavat muodon. Puhutaan mielen valkokankaasta, eli astraaliseen
näkemiseen liittyy kuvanäkeminen tai tapahtumien katsominen kuin filmillä.
Ajatukseen liittyy tunne ja päinvastoin tunteeseen mielikuva. Jokainen luo
ajatuksin ja tuntein oman astraalimaailmansa. Ihminen on ajatuksiensa ja
tunteidensa ympäröimänä kuin pallon tai ajatuskuoren sisällä. Ajatukset
heijastuvat ihmiseen takaisin kuin peilistä, eli omat ajatukset ja tunteet
vaikuttavat kehoon ja ihmisen hyvinvointiin tuhoavasti tai rakentavasti.

Alemmassa astraalisessa selvänäköisyydessä nähdään tapahtumat heijastuvan
kuin tyynestä vedenpinnasta. Jos on omia haluja mukana, niin ne sekoittavat
"vedenpinnan" eli havainnointia. Näkijän pitää arvata tai päätellä, mitä
symboli tai symbolinen tapahtuma merkitsee. Korkeammassa (mentaalisessa)
selvänäköisyydessä on korkeammat tsakrat saatu mukaan ja ihminen ymmärtää
automaattisesti näkemänsä.

Ihminen saa kaikenaikaa viestejä Itseltä (Luojalta, Kristukselta), missä
mennään, mitä pitäisi ottaa huomioon, mutta pitäisi olla tarkkaavainen. Mitä
enemmän kiinnittää huomiota omaan Luojayhteyteen, niin sitä todellisemmaksi
tämä yhteys tulee. Rakkaus yhdistää rakkauden kohteeseen.

Kun ihminen kiinnittää huomiota johonkin, niin samalla lähetetään kohteeseen
energia-, tajunnanvirtaus ja toisaalta myös huomionkohde pyrkii
viestittämään, kertomaan jotakin. Ihminen on kaikkeen energisessä
yhteydessä, nimittäin paikkoihin, esineisiin, ihmisiin ja olentoihin. Niiden
huomioiminen aktivoi tapahtuman henkisellä tasolla. Eräänä esimerkkinä mikä
toisessa ihmisessä erityisesti ärsyttää, niin se kertoo oman varjon
aktivoitumisesta.

Vesi on erittäin herkkä astraalimaailman väliaine. Se välittää ajatuksia ja
tunteita. Esimerkiksi Christina Walli piti Jyväskylässä demonstraation
psykometriasta, missä koehenkilöt laittoivat hetkeksi kätensä puhtaaseen
veteen ja Walli pystyi veteen koskettamalla kertomaan koehenkilöistä
yksityiskohtaisia tietoja. Psykometriassa havaitaan toisen antama
muistijälki. Muistijälki voi antaa laajemmatkin telepaattiset yhteydet.
Esimerkiksi Walli kuvasi vastaanotolle tulleelle henkilölle yllätystietona
minkä näköinen varas vei samana päivänä ko. henkilön pyörän lähes 200 km:n
päässä suljetusta pihasta.

Ihmisen meridiaanit ja tsakrat reagoivat herkästi tunteille ja ajatuksille
hyvässä ja pahassa. Kielteiset ajatukset aiheuttavat tukoksia ja
terveydellisiä häiriöitä ja myönteiset ajatukset lisäävät terveyttä ja
tietoisuutta. Tähän liittyy läheisesti myös ruoan ja juoman siunaaminen ja
siunaaminen yleisestikin. Herkkä henkilö pystyy kokemaan taideteoksestakin
taiteilijan ajatukset kielteisessä ja myönteisessä merkityksessä. Jos
taideteokseen liittyy kielteisiä ajatuksia tekemisessä tai hahmotuksessa,
niin se pystyy vaikuttamaan haitallisesti ilmapiiriin aiheuttamalla
levottomuutta, ärtyisyyttä, ahdistusta jne. Päinvastaisesti rakkaudella ja
innoituksella tehty ikoni pystyy olemaan suoranainen ikkuna,
yhteysmahdollisuus henkiseen todellisuuteen.


1.) Luontokuva. M.Vikman
Enkelit ja luonnonhenget reagoivat ihmisen luontoa rakastavaan asenteeseen.

 (Klikkaa kuva isommaksi)


Masaru Emoto on tehnyt useita kirjoja, jotka ovat saaneet suurta
kansainvälistä huomiota. Hän pystyi osoittamaan, että ajatukset ja tunteet
vaikuttavat veteen, mikä tulee esiin kohteena olevasta vedestä tehdyistä
jääkiteistä. Jos ajatellaan tutkijaryhmää, jossa johtotähtenä on ihmiskuntaa
auttavat, rakkaudelliset ja rakentavat ajatukset, niin on helppo kuvitella
kuinka koetapahtumissa voisi olla mukana suuri määrä enkeleitä ja
luonnonhenkiä auttamassa näissä pyrkimyksissä. Jos taas ajattelee asiaan
kriittisesti suhtautuvaa tutkimusryhmää, niin yksikin epäilevä Tuomas voisi
viedä tutkimuksen pohjan pois.

Masaru Emoton kirjoissa "The Message from Water" tehtiin kokeita, joissa
kohdevesi joutui disharmonisen musiikin, kielteisten sanojen, saastumisen
kohteeksi. Huomattiin, kuinka muodostuneissa jääkiteissä oli hyvin
samantapaisesti disharmonisia löydöksiä ja vastaavasti rukous, kaunis
musiikki, pyhät sanat, luonnonlähteen vesi ilmenivät kauniina, harmonisina
rakenteina.


Valokuvat 2.) Sielu 3.) Demoni
Masaru Emoton kirjasta "The Message from
Water" (c)Office Masaru Emoto, LLC

     (Klikkaa kuva isommaksi)


Ihminen on kaikenaikaa Luojansa huomion kohteena. Tässä yksi viestimiskeino
on unet. Unet sisältävät aina jonkin henkilökohtaisen viestin. Jos on jokin
erityisen tärkeä asia, niin voi nähdä useita samantyyppisiä unia. Vesi -
olemalla astraalimaailman väliaine - ilmenee monilla tavoin univiestien
symbolisina kuvastimina. Tunteet ja värit tekevät vielä lukuisia vivahteita.
Jokainen on omien uniensa aikana huomannut, kuinka omat ajatukset muuttavat
unihavaintoja. Kun unessa katsoo peiliin, niin voi nähdä aivan muuta kuin
kuvittelee. Silloin persoonallinen minä näkee itsensä sielun silmin.
Vastaava voisi tapahtua tyynen veden pinnalla. Puhutaan tunnekylmyydestä,
vastaavasti kylmä vesi, lumi ja jää kuvaavat unessa tunteiden viilenemistä.

Mielen tyyneys kuvataan unessa tyynenä vedenpintana. Tulevia tapahtumia voi
nähdä esimerkiksi siten, että on tyynen järven rannalla ja vastakkaisella
puolella nousee suuria tummia ukkospilviä. Tällöin yleensä tiedetään, mitä
epämiellyttävää on tulossa ja jotakin pitäisi tehdä. Jos joutuu myrskyävään
mereen (tunnekuohuihin), niin on olennaista kuinka merikelpoinen alus on
käytössä ja pääseekö perille. Vesi voi kuvata erikoisella tavalla vaaroja,
mitä on edessä. Esimerkiksi tyynellä voi uida suuren selän pienelle saarelle
ja huomata uineensa ison hain selän päälle. Kysymyksessä on huonon
yhteistyökumppanin valinta. Virta voi kuvata omia elinvoimia, mutta myös
vaarallista jokea, mikä pitäisi turvallisesti ylittää käyttämällä ymmärrystä
ja intuitiota, eikä puskea kohtalokkaasti vuolaaseen virtaan, joka veisi
mennessään. Jokainen ymmärtää symboliikan sameisiin vesiin liittyvästä
kielteisyydestä.

Jos ottaa tai harkitsee ottavansa ylivoimaista tehtävää, niin voi nähdä
unen, että lähtee pitkälle uintimatkalle. Aivan lähdön jälkeen huomaa
uppoavansa veteen ja suurin ponnistuksin päässeensä vain pinnalle.
Unikuvavaroituksista tulevat myös sanonnat upota synnin suohon ja mennä
heikoille jäille. Kalan saaminen on myönteinen asia. Jos esimerkiksi suuri
kala pääsee irti, niin tämä tapahtuma viittaa sananmukaisesti pyrkimyksen
(saaliin saamisen) epäonnistumiseen. Runsas kalansaalis viittaa
onnistuneeseen pyrkimykseen. Unitutkija Pekka Suominen toi luennoillaan
esiin näkökulman, että sade kuvaisi raskaaksi tulemista ja vastaavasti
sateenvarjon käyttö kuvaisi ehkäisyä. Vastaavasti raekuuro toisen puolelta
viestittää ankeata asennetta.

Maallinen mieli pyrkii automaattisesti harhauttamaan ihmistä epäilemään
selviä henkisiä havaintoja ja kokemuksia. Jos maallinen mieli pitää henkisiä
tapahtumia tosina, niin seuraavaksi se varoittaa ihmistä toisten
kielteisestä suhtautumistavasta. Jokaisella on oma henkinen tie
kuljettavana, toisen kokemus ei ole oma kokemus. Ihminen sydämessään
aavistaa tai tietää, mikä on totta ja mitä pitäisi tehdä. On keskeistä olla
hyväntahtoinen ja tietoinen ajatuksistaan. Omat ajatukset ovat kuin
tietokoneohjelmointeja tai "olioita", jotka pyrkivät sokeasti toteuttamaan
annettuja käskysanoja hyvässä ja pahassa. Omat ajatukset päättävät, mitä
havaitaan, mitä koetaan, minne mennään, mitä ajatellaan, mitä sanotaan, eli
mitä elämältä ja kohtalolta tilataan. Ihminen näkee maailman omien
odotuksiensa, mielikuviensa mukaisena. Läheinen Luojayhteys on ihmiselle
arvokkainta ja ainoa, mikä kantaa hädän hetkellä. Usein ihmiselämässä mikä
on lähinnä ja arvokkainta, jää huomaamatta.Markku Jyväkorpi
www.rajatieto.com

 

 

ALOITUSSIVULLE