Maaliskuu 2011

 

 

 

 

Markku Jyväkorpi

 

Mariasta

 

         

Raamatussa käsitellään Mariaa, Jeesuksen äitiä hyvin niukasti. Vuosisatoja
kirkkokunnat ovat pohtineet ja väitelleet Marian kirkollisesta asemasta.
Eräänä erikoisena esimerkkinä tästä järkeilystä on Semper virgo -dogmi.
Tässä vahvistetaan Jeesuksen poikkeuksellinen syntymä, Marian immenkalvo ei
puhkea edes synnytyksessä eikä hänellä ole synnytyskipuja. Näin Maria
ainoana naisena myös välttää naisille syntiinlankeemuksena annetun
synnytyskiputuomion. Dogmin Marian ikuisesta neitsyydestä hyväksyi myös
Luther.
 
Maria on henkilön nimi, Jeesuksen synnyttänyt äiti, kirkollinen Jumalan
äiti, mutta sanalla on toinenkin merkitys, nimittäin Jumalan naiselliset
kasvot, jota kautta maailma uudistuu. Tämä näkökulma on tullut esiin
erityisesti taiteessa. Maria on kuvattu esimerkiksi siten, että hänen
jalkojensa alla on puolikuu, lohikäärme tai maapallo.
Jumalattaren palvontaa on ollut lukuisissa uskonnoissa. Kauan ennen Jeesusta
Lähi-idän uskonnoissa oli ollut keskeistä naiseus äitijumalattarena. Tähän
liittyi salaperäinen kyky luoda elämää itsestään. Esimerkkinä jumalattaren
kyvyistä egyptiläinen Isis-jumalatar pystyi herättämään poikansa Horuksen
henkiin kokoamalla hänet paloista, aivan vastaavaan suoritukseen pystyi
Kalevalassa Lemminkäisen äiti. Rakkaudellinen Henki voittaa kuoleman ja
antaa uuden elämän. Elämä on kuin lastaan rakastava Äiti, joka tuonelassa
kokoaa lapsensa ja synnyttää uudestaan elämään.
Henkissielullisesti on yksi Jumala, jolla on monia ilmenemistapoja. Jumala
on tahtova, tunteva ja tietävä olento, joka ilmenee kolminaisuutena,
esimerkiksi Logosta tahtona kuvataan isänä, Logosta rakastavana tunteena
kuvataan poikana, Logosta toimivana ajatuksena pyhänä henkenä. Vielä
varhaiskristillisenä aikana vaikutti Egyptissä ja gnostilaisuudessa
kolminaisuus isä-äiti-poika. Tässä luova, viisas äitijumaluus vastaa pyhää
henkeä toteuttamalla Luojan henkisiä lakeja. Kolminaisuusoppi on ikivanha
uskonnollinen oppi, ollen olemassa eri puolilla maapalloa erilaisissa
muodoissa jo kauan ennen kristinuskoa.
Pekka Ervast korostaa kirjassaan ”Kalevalan avain”, että ihmisen sielu on
ollut olemassa ennen syntymistään ja on tavallaan kuin vieras vaeltaja tämän
maan päällä. Samassa kirjassaan Ervast kuvaa, kuinka (tietäjä iänikuinen)
Väinämöinen on korkea henkiolento, kansallishaltija toteuttamassa Jumalan,
taivaallisen hierarkian korkeita henkisiä arvoja ilmentyen väinämöisvoimina,
inspiroiden ja tullen esiin inhimillisen Väinämöisen kautta. Samantapainen
idea on Kristuksen yhteydessä. Kristus on Jumala, Sana, Logos, joka on
kaiken luonut. Hän, jossa me elämme, olemme ja liikumme. Puhutaan korkeasta
henkisestä pyrkimyksestä, kristusprinsiipin ilmenemisestä. Tästä korkein
maallinen esimerkki on Jeesus. Jeesus oli kuitenkin ihminen.
Marian yhteydessä raja inhimillisen, äidillisen esikuvan ja pyhän
jumalallisen olennon välillä on monin tavoin hämärä ja epäselvä. Maria on
omalla tavallaan paikallinen ja universaali. Kirkollisessa ajattelussa
Jumala on tehty hyvin etäiseksi, saavuttamattomaksi, jopa vihamieliseksi ja
monelle onkin helpompaa lähestyä Jeesuksen äitiä ja kokea hänet läheiseksi.
Osa pitää Mariaa yhteyshenkilönä Luojaan. Osalle on helpompi puhua naiselle
monista inhimillisistä vaikeuksista.
Keskeistä on pystyä luomaan kohottava, tietoisuutta nostava
rakkausvärähtely. Rakkaus yhdistää rakkauden kohteeseen. Luoja lähestyy
ihmistä muodossa, minkä ihminen voi ymmärtää. Kun ihminen kohtaa tai kokee
valoa ja rakkautta säteilevän naishahmon, taivaallisen auttajan ja neuvojan,
niin voi olla vaikeata erottaa, onko kysymys enkelistä vai Mariasta.


1.) Ikoni

(klikkaa kuva suuremmaksi)

Idän perinteessä on useita Maria-aiheisia ikoneita. Tässä perinteessä ikonia
pidetään suoranaisena ikkunana, yhteysmahdollisuutena tuonpuoleiseen.
Tietenkin on olennaista valita ikoni, joka koskettaa herättämällä rakkautta.
On tärkeätä keskittyä, virittäytyä tapahtumaan, antaa mielikuvan ja tunteen
vaikuttaa. Ajattelu estää kokemisen.
Mariaan yhdistetään lukuisat ilmestykset (Googlessa hakusanoilla: Virgin
Mary Apparitions tulee satoja tuhansia hakuvihjeitä). Marian ilmestyksissä
yleensä vain yksi henkilö näkee ja kommunikoi. Lourden ilmestyksessä
14-vuotias tyttö näki luolan suulla kultaisenvärisen pilven, missä oli nuori
kaunis henkiolento. Hän ilmestyi 18 kertaa puolen vuoden aikana, viestittäen
parantavasta lähteestä ja ilmoittautui paavin erikoisilla sanoilla Mariaksi.
Parantavasta lähteestä sittemmin tuhannet ovat saaneet avun.
Fatimassa ensin enkeli ja sittemmin Maria ilmestyi kolmelle lapselle useita
kertoja antaen heille tulevaisuutta koskevia viestejä. Fatiman tapahtuma sai
heti suurta huomiota ja lukuisat ihmiset onnistuivatkin näkemään Marian
ilmestyksen.
Varsinkin latinalaisessa Amerikassa on lukuisia, paikallisia Marian
ilmestyksiä. Näissä suoranainen yhteys Jeesuksen äitiin, Mariaan on usein
epäselvä.
Lorna Byrne on saanut suurta kansainvälistä huomiota kirjoillaan, jotka
käsittelevät omia enkelikokemuksia. Kirjassaan ”Portaat taivaaseen” (Otava,
2011) Lorna kuvaa mm. hetken kestänyttä kokemustaan, missä enkelit veivät
hänet toiseen tietoisuustilaan ja antoivat mahdollisuuden havainnoida
todelliselta vaikuttavaa tapahtumaa. Hän näki pienen luolan, Jeesuksen
synnyinpaikan. Jeesus vaikutti kolmen kuukauden ikäiseltä. Paikalla oli
enkeleitä, Maria ja Joosef olivat hoitamassa Jeesus-vauvaansa. Enkelit eivät
antaneet kuitenkaan Byrnelle lupaa keskustella heidän kanssaan. Maria
vaikutti teini-ikäiseltä. Joosef vaikutti huomattavasti vanhemmalta ollen
lähempänä kolmeakymmentä tai yli.

2.) Tämä henkinen valokuva tuli yllätyksenä teologian professorille.
Copyright http://www.jesusphotos.altervista.org

 (klikkaa kuva suuremmaksi)

3.) Maisemakuvaan ilmestyi ylimääräisenä Marian hahmo. Tämä kuva on laajasti
levinnyt uskonnollisilla internetsivustoilla. Copyright http://rosesfromheaven.com

 (klikkaa kuva suuremmaksi)

4.) Marialla on ollut harvoin julkisia esiintymisiä. Suurta huomiota on
saanut ilmestyminen hetkeksi nimikkokirkkonsa katolle Zeitounissa(Kairo).
Copyright http://www.zeitun-eg.org

  (klikkaa kuva suuremmaksi)

Marian evankeliumissa (löydetty 1896, ei ole kerrottu Marian toista nimeä ja
on epäselvää, kuka Maria sen on kirjoittanut). Marian evankeliumissa on mm.
seuraava painotus: ”Varokaa, ettei kukaan eksytä teitä väittäessään: `Hän on
täällä` tai `Hän on tuolla!` Tosi ihminen on teidän sisimmässänne. Seuratkaa
häntä. Jotka etsivät häntä, ne löytävät hänet.”
Ihminen etsii rakkautta itsensä ulkopuolelta toisesta ihmisestä tai
paikasta, vaikka asian ydin on ihmiseen kätkeytyvästä Luojan kaipuusta.
Luoja on rakkauden lähteenä, rakkaudellisena läsnäolona, henkisenä
kokemuksena lähempänä kuin oma hengitys. Olisi tärkeätä kommunikoida Itsensä
kanssa, olla Itsensä kanssa tasapainossa. Mikä on lähinnä ja arvokkainta jää
helposti huomaamatta. Toinen ihminen voi olla tapahtumassa kuin positiivinen
katalysaattori, mutta ei itse päämäärä.
Ortodokseilla apostolit julistivat Kristuksen ylösnousemista koko
maailmalla, mutta Maria Magdalan julisti ylösnousemista apostoleille
itselleen. Uusien kirjoituslöytöjen perusteella Maria Magdalenalla oli aivan
erityinen asema alkuseurakunnassa. Hän sai Jeesukselta aseman ja viisautta,
mitä muut eivät saaneet. Suurin auktoriteetti alkuseurakunnassa ei ollutkaan
Pietari vaan Maria Magdalena. Kuolemansa jälkeen Jeesus ilmestyikin
ensimmäiseksi Marialle, siitä nimitys apostolien apostoli.
Maria Magdalena oli gnostilaisuudessa keskeinen henkilö. Tässä pyrkimyksenä
oli henkinen kokeminen, tietoinen taivas-, Kristuskokemus. Jokaisella on oma
henkinen tie kuljettavana. Enkelit ja henkinen hierarkia, jota Maria edustaa
omalla tavallaan, auttavat ihmisiä tässä pyrkimyksessä lukemattomilla
tavoilla.


Markku Jyväkorpi
www.rajatieto.com

 

 

ALOITUSSIVULLE