Huhtikuu 2010

 

 

 

 

Pekka Tamminen

 

Pelon ylittäminen uudessa ajassa

 

 Uusi suhde pelkoon vapauttaa ihmisen piilevät kyvyt 

Ihmisen eräs keskeinen työ liittyen henkiseen kehitykseen uudessa ajassa koskee uutta suhdetta pelkoon. Tämä uusi suhde merkitsee, että pelko ei enää johda ihmistä ja ihminen vapauttaa omat sisäiset energiansa pelon otteesta. Ihmisen sisäiset voimavarat pääsevät purkautumaan hedelmällisesti vasta kun pelko saadaan hallintaan. Toisaalta nämä piilevät ominaisuudet jäävät käyttämättä niin kauan kuin pelko sulkee ihmisen tien uuteen henkiseen ajatteluun. Tässä uudessa ajattelussa ei enää pysähdytä negatiivisen pelkoajatuksen vangeiksi, vaan mennään sen yli ja tavallaan ohitetaan pelko. Näin alkaa uudenlainen kokemus, jossa pelkoon ei jäädä enää kiinni. Silloin ei enää toisteta negatiivisia ajatusmalleja, jotka ovat aiemmin johtaneet myös negatiivisiin tai pakeneviin tekoihin pelon yllykkeestä.

Pelko on henkiselle ihmiselle aina merkki siitä, että joku asia on käsittelemättä. Jos joku asia on pelottava, se merkitsee, että sinä et tunne sitä tarpeeksi. Näin pelkoa voi käyttää hyödyllisenä signaalina, koska se viestittää meille aina, mikä on kesken. Jos pelkäämme kummituksia tai ufoja, voimme tiedostaa, että on tuleva aika, jolloin me käsittelemme ja syvennämme nämä aiheet niin, että pelkoa ei enää niiden suhteen ole. Se, mitä pelätään, pitää jalostaa niin, että se voidaan kohdata ja ymmärtää. Pelko on aina merkki ymmärtämättömyydestä. Me koemme, että kadotamme hallinnan, koska kohtaamme jotakin, mitä emme käsitä ja tästä syntyy pelko. Pelon seurauksena ihminen yleensä pakenee ja pelko jää elämään, kunnes siihen palataan niin kauan, että se kerran ylitetään.  

Ihminen on tottunut Maaplaneetalla omassa kehityksessään siihen, että tietyt kokemukset synnyttävän pelon. Kun ollaan kohdattu tuntematonta, ihminen on käyttänyt pelkoa signaalinaan aistia vaara. Uusi aika kääntää tämän kehityksen ihmisessä ja ihmisen on löydettävä pelon käyttämisen sijaan sen ylittäminen. Ihminen saattaa hämmästyä ensin, kun tilanteet, jotka aikaisemmin synnyttivät pelon ja pakenemisen, eivät enää teekään niin. Tätä on edeltänyt pelottavien tilanteiden harjoittelu eli niiden kokeminen loppuun asti pelosta huolimatta, pakenematta. Näin ollaan luomassa uutta suhdetta ilmiöihin, joita ei heti ymmärretä ja jotka aiemmin tulkittiin siksi negatiivisiksi.

Sekä henkiset että avaruudelliset maailmat sisältävät asioita, joihin ihminen on vanhan energiamaailman perusteella reagoinut pelolla. Uusi oivallus on, että henkisiä ilmiöitä voidaan tutkia myös aina niin, että pelko kokonaan ylitetään.  Näin pelko ei enää johda ihmistä läpi elämän ja negatiivinen pelon pilvi hajotetaan. Tämä on nyt aivan uudella tavalla uusissa Maan energioissa mahdollista.
 

Pelon hallinta voidaan tiedostamisen kautta oppia

Kun ihminen alkaa herätä henkisesti, hän tajuaa, että pelko voidaan täydellisesti alistaa henkisen kehityksen palvelijaksi. Tämä koskee suhdetta sekä henkisiin että avaruudellisiin elämän ilmiöihin. Pelon ylittäminen ei onnistu nappia painamalla. Se on itsensä kehittämisen tie kestää pakenematta myös sellaisia henkisiä ilmiöitä, jotka koetaan negatiivisiksi ja pelottaviksi. Pelon tunnistamista ja hajottamista voidaan harjoitella juuri näissä tilanteissa.

Joskus olen miettinyt televisiossa pyörivää henkiin ja kummituksiin kauhulla suhtautuvaa Riivatut talot –sarjaa. Sarja on yleisesti koettu pelottavaksi ja jää siksi usein katsomatta. Kyseinen sarjakin voi silti olla yksi tapa kohdata ja tunnistaa omat pelkonsa. Itse katsellessani kyseistä sarjaa yksin pimeässä huoneessa huomasin pelon leijuvan ympäristössäni, mutta koska en lähtenyt pelkoenergiaan mukaan pelko katosi täydellisesti. Myös sarjassa esiintyvät ihmiset tuovat esiin omia pelkojaan suhteessa henkiseen. He etsivät kuumeisesti henkisen maailman kontaktia ja kun he saavat sen, he ovat kauhuissaan. Voimme kysyä ylipäätänsä, mitä minä pelkään ja miksi? Onko jotain pelättävää todella olemassa ja mikä minua uhkaa?

Kaikkein suurin pelko ja uhka on ihmisen omien ajatusten luomat vääristyneet kuvat. Omat pelon ajatukset, jotka luovat tukoksia tiellemme, estävät vapaan henkisen toiminnan. Tietenkin henkisessä ja avaruudellisessa maailmassa on monenlaista elämää; kehittyneempää ja kehittymättömämpää. Mitä meidän pelokas ja negatiivinen suhtautumisemme voisi rakentaa suhteessa näihin maailmoihin? Moni sellainen henkinen asia, joka näyttää pelottavalta ja negatiiviselta tänään ihmiselle, ei ole sitä lainkaan. Henkisille ja avaruudellisille ilmiöille on looginen henkinen selitys ja voimme luottaa, että yksilön kokemukset ovat aina tarkassa karman ja universumin henkisten johtajien valvonnassa. Kukaan ei siis lopulta koe yhtään mitään, mikä ei olisi hänen henkisen kehityssuunnitelmansa mukaista. Mitä siis pelkäämme ?

Muutamia kertoja ollessani henkisillä tai ufoluennoilla, olen huomannut, että itse asia on hukkunut pelkoihin. Tämä kertoo vain sen, että pelkoa ei ole vielä käsitelty. Pelko kumpuaa ihmisen eläimellisestä puolesta ja ainoastaan henkisen minän yhä syvempi herääminen on lääke siihen. Ihmisen syvempi henkinen osa ei koskaan elä pelossa, vaan pelon signaalit tulevat aina alemmasta itsestä. Meidän on uskallettava kulkea kohti pelkoa voittaaksemme sen ja ilman tätä emme koskaan voi päästä syvällisesti tutkimaan henkisiä maailmoja tai ufoja.

Kun pelkoa alkaa vähitellen hallita, henkinen tulee yhä enemmän esiin. Ihminen alkaa saada loogisia vastauksia, miksi asiat ovat niin kuin ovat. Ihminen alkaa myös yhä enemmän kokea henkisiä ilmiöitä. Se henkinen asia, jota ennen pelättiin, muodostuukin ymmärrettäväksi. Lopulta tapahtuu kaikkein tärkein; pelko poistuu! Tämän jälkeen valmistumme kohtaamaan niin henkisiä kuin avaruudellisia ilmiöitä silmästä silmään. Pelon poistuminen luo näin aivan uudenlaisen alustan sekä henkisten olentojen että avaruusolentojen kohtaamiselle. Näin henkiset ovet aukeavat ihmiselle uudella tavalla.
 

Avartunut tietoisuus poistaa pelon harhan lopullisesti

Kaikki vastaukset ovat lopulta piilossa ihmisen sisällä. Ihmisessä asuu viisaus, koska ihminen on Jumalan kuva raamatullisesti ilmaistuna. Mikrokosmisesti ihmisessä elää Jumalan valtakunta  ja avaimet ikuiseen valoon. Tämä valo on ihmisessä ollut aina. On tullut aika tuoda se ihmisen sisältä ulos makrokosmokseen. Tämä aika alkaa heti, kun rakkauden vastakohta pelko voidaan siirtää tarpeettomana syrjään ja aletaan käsittää, että koko universumi ja sen tapahtumat ovat suuri järjestys. Mitään pelättävää ei ole koskaan ollutkaan.

Pelon harha on olemassa vain niin kauan, kunnes totuus tekee sen tarpeettomaksi. Kun tiedät miksi asiat ovat niin kuin ovat, et enää usko pelkoon, etkä anna sen johtaa itseäsi. Pelko syntyy tietämättömyydestä ja siksi henkinen totuus hävittää sen. Kaikkein kirkkain totuus on rakkaus, eikä se voi koskaan sisältää suurinta harhaa; pelkoa. Valinta on meidän ja jossain vaiheessa meidän on kuitenkin kohdattava pelkomme silmästä silmään. Tämä täytyy tapahtua ennen kuin hengen valtakunnat aukeavat meille lopullisesti. Ja kun näin tapahtuu, alkaa myös pelon, suurimman harhan, vähittäinen katoaminen elämästämme. Lopullisesti.

 

 

ALOITUSSIVULLE