Elokuu 2009

 

 

 

 

Mikko Taskinen

 

Pohjolan valo

 

  Tämä viesti on kanavoitu Tuijan kautta. Kiitämme ja siunaamme kaikkia, jotka auttavat tämän tiedon eteenpäin viemisessä.

Hyvät ystävät, pyydämme teitä sulkemaan silmänne ja hengittämään muutaman kerran sydän-chakranne läpi. Näin saamme jaettua tietoa ja ymmärrystä, sekä avattua lähes avonaisia portteja teille rakkaat ystävät.
Vaikka tieto tulee Suomesta, se koskee koko maailmankaikkeutta, erityisesti pohjoismaita ja meidän vastuuta pohjoismaisina ihmisinä. Yllämme on kultahohteinen suojaus (valokolmio), joka tarkoittaa ennen muuta vastuuta, vaikka se antaakin meille siunausta toimia ylösnousemuksen esilaulajina. Tuon kultaisen suojan keskellä loistaa puhtaan hengen värillinen valkoinen valo, se on majakka, josta on aiemminkin puhuttu, jo armaan Ervastin aikoina ja muissakin kirjoituksissa kautta koko historian.

Rakkaat siskot ja veljet, yhtykäämme yhteiseen pyyntöön tuon valkean voimapyörän vahvistamiseksi. Sen voima ja valo vahvistuu ja ravitsee kauttamme koko pohjolaa ja siitä laajenevan vyöryn lailla läpi koko pallomme. Tällä hetkellä valo ei riitä tehtävään, vaan pyydämme teitä, rakkaat pyyteettömät ihmissieluiset henget, ottakaa yhteys tuohon hengen pyörään. Aikamme on tullut hengen laskeutua ihmisen sieluun ja ennen kaikkea kehoon. Siitä seuraa ykseyden vaihe, johon on vielä matkaa. Älkää kiirehtikö, tai antako egon peloitella teitä, vaan eläkää kaikki tuo henki todeksi.

Kuinka se tehdään? Totuudella. Totuus, oli se kuinka alhainen tahansa, on korkeampaa kuin tekopyhyys. Jos teidän tarpeenne on tyydytetyt, teidän on helpompi pysyä totuudessanne. Tyydyttäkää siis tarpeenne, kuunnelkaa itseänne ja antakaa tuon kokonaisuuden puhua kauttanne. Pelkkä henki ei enää riitä rakkaat lapset. Antaa hengen yhtyä sieluunne ja ennen muuta kehoonne. Hengittäkää henkeä kehonne kautta. Unohtakaa opit pahasta ja hyvästä ja antakaa tuon kokonaisen ihmisen puhua kauttanne. On tullut aika opetella hengen ilmaantumista kehossanne ja tehdä suurta yhteistyötä. Aiemmin sielu puhutteli ihmisiä ja näin syntyi henkisesti heränneitä ihmisiä. Nyt sielun kumppaniksi on laskeutumassa henki, joka on puhtaus meissä kaikissa. Se ei tapahdu hetkessä, vaan tuo työ on nyt aloitettu.

Rakkaat sisaret ja veljet, kutsukaa tuota henkeä yhtymään ja voimistumaan tämän suuren energia pyörteen yhteyteen, näin saamme voimaa kumpaankin suuntaan, teille ihmissieluille ja meille hengen käskyläisille. Näin saamme yhdistettyä uuden ajan kokonaisuuden, maalliset neljä elementtiä: tulen, maan, tuulen ja veden, sekä hengen meissä, sielun, hengen ja pyhän ykseyden. Se on kaikki se, joka on. Aktivoikaa itsenne ja ryhmänne ja pyytäkää henkeänne, sieluanne ja kehoanne voimistavan tätä yhteyttä omaan pohjoiseen energiapyörään. Pyydämme teiltä tätä, oi maan ihanat ilmestykset.

Toinen asia, jota hiukan valotamme, on veden vaikutus teihin ihmisiin. Pyhitämme veden teidän sisimmässänne ja vaihdamme tuon veden pyhän sakramentin mukaan. Tuo vesi symbolisoi Graalin maljan uutta puhtautta, vettä, joka puhdistaa verenne ja koko kehonne. Tämä teille rakkaudella annettakoon, jokaiselle joka sen sallii itselleen tapahtua. Me kyllä kuulemme luvan antaneita.
Suurta siunausta teille kaikille, rakkaat pyhän hengen maalliset lapset, tämä aika on teidän. Rakkaudella Kaikkeus

 

 

 

ALOITUSSIVULLE