Syyskuu 2008

 

 

Ultran syyskuun nettikolumni on osa Ruth Johanssonin teoksesta Ihminen, tietoisuudentilat kohti valaistumista.

 

Ruth Johansson

 

Informaatio

 

 

Tällä aikakaudella tapahtuva maapallon sisäisten energiarenkaiden (”vuosirenkaat”) siirtymä viidennelle energiavyöhykkeelle ei voi olla vaikuttamatta ympäröiviin planeettoihin ja herääkin mielenkiintoinen kysymys: jos kerran ”kaikki vaikuttaa kaikkeen” on energialle ominainen luonne, niin eikö silloin kyseessä ole samanaikaisesti kokonaisvaltainen muutostila meitä ympäröivässä maailmankaikkeudessa? Ja onko itse asiassa kyseessä tämän muutoksen heijastuma pieneen planeettaamme? Näin suuret energeettiset muutokset vaikuttavat ja heijastuvat niin pienissä kuin suuremmissa yhteyksissä, joten niiden konkreettisia seuraamuksia monisyisessä tapahtumaketjussa voi vain arvailla. Yleisesti tunnettu asia on Vesimiehen ajan energianoste, mutta entä muut vähemmän miellyttävät, planetaariset tapahtumat joita ilmenee jo nyt?  Avaruuden kosmiset aallot, jotka täällä ilmenevät luonnonmullistuksina, ovat myös energianosteita, jotka vaikuttavat maapallolla elävien älylliseen ja henkiseen joukkokehitykseen. Luonnossa mikään ilmiö ei ole hyvää tai pahaa, vaan ovat neutraalia. Meille hurrikaanit ja muut luonnonkatastrofit ovat inhimillinen kärsimys, mutta luonnon näkökulmasta ne ovat vain tapahtumaketjuja, syyn ja seurauksen lakeja. Kyseessä ei ole maailman loppu, vaan muutoksen tila. Maapallo on keski-ikäinen planeetta ja kuten ihmisen elämässä, myös Sen elämässä tapahtuu muutoksia ja kuten kaikki fyysinen elämä päättyy joskus, niin käy myös avaruudessa; energia väsyy ja kuluu loppuun, katoaa. Näin käy myös planeettojen ja tähtien kohdalla. Tämä ilmiö tunnetaan myös "mustana aukkona". Kuten ihmisen kohdalla, myös planeettojen ja tähtien elämän energia vähenee ja kuluu, atomihiukkasten välinen jännite/kitka väsyy ja lopulta energia romahtaa kasaan. Kaikki fyysinen kuolee joskus ja uutta elämää tulee tilalle jossakin muodossa. Maapallon akut ladataan Vesimiehen aikakaudella, sillä sen vanha energia on väsynyt ja neljäs energiakehä on saatu päätökseen. Päästäkseen viidennelle energiavyöhykkeelle, maapallon värähtely ominaisuuksia muutetaan korkeammalle taajuudelle.  Jotta informaation kulku olisi mahdollisimman esteetöntä, kaiken täytyy olla oikeassa suhteessa toisiinsa nähden. Maapallon fyysisten ominaisuuksien on vastattava sille syötetyn informaation tasoa, tai energiat eivät ole balanssissa. Tilapäinen energioiden epätasapaino aiheuttaa maapallolla voimakkaita "töyssyjä" ja vie oman aikansa, ennen kuin nämä energiavirtaukset alkavat kulkea normaalisti. Käytännössä nämä "töyssyt" tarkoittavat luonnon katastrofeja, joita tulee ilmaantumaan maapallolla yhä enemmän. Viidennen energiakehän alkaminen voidaan laskea alkavaksi ihmisen vuonna 2011. Huomioitava seikka on maya kalenterin päättyminen näihin aikoihin 2012, sekä symbolisesti merkittävä numerosarja, sekä planetaariset tapahtumat, jotka sijoittuvat tälle vuodelle.

Kosminen aalto tulee tietyin ajoin ja sisältää myös informaatiota. (Tietyn värähtelytason informaatio riippuu henkilön henkisestä valmiudesta vastaanottaa ohjauksessa sellaista tietoa johon hän on valmis). Tämä kosminen tieto pitää sisällään informaatiota maailmankaikkeuden laeista ja niiden tarkoituksena on nostaa ihmiskunnan tietoisuudentasoa ja myös herättää tietoisuuteen.

Voisimme puhua jopa Avaruuden kirjastosta, jossa on kaikki tieto maapallon synnystä, syyn ja seurauksen lait, mennyt ja tuleva. Tämä ”Maailmankaikkeuden Aikakirjojen” tieto on kaikille avoin, mutta useimmat ihmiset eivät edes tiedä kirjaston olemassaolosta. Tämä on meissä kaikissa synnynnäisenä energiamuistina, se on kaikessa elollisessa ”Jumalana”. On olemassa sellaista tietoa, joka ei kuulu ihmiselle ja yksi sellainen on Jumalan Suunnitelma, jota ei tule elävöittää ihmisen mielen tasolle.

Aika on monikko eikä käsitä yksilöpersoonaa ja Jumalaa on monta. Minuuksilla on useita samanaikaisia inkarnaatioita, sillä ”sama tyyppi” ovat saman hengen inkarnaatioita. Minä olen yksi ja minua on monta. Energia sisältää useita samanaikaisia tietoisuudentiloja. Nämä ovat rinnakkaistodellisuuksia, jotka perustuvat eri värähtelytaajuuksiin. Sade on ilmatilassa ennen kuin sataa. Jokainen tapahtuma lähettää itsestään energiakopion/aallon edeltä, kun taas itse tapahtuma tulee vasta jäljessä ja ilmenee sitten fyysisessä muodossa. Ihmisten tuntema ”etiäinen” on siis energiakopio itse tapahtumasta, joka seuraa jäljessä. Herkät ihmiset ja eläimet vaistoavat nämä energia-aallot/kopiot ennen tapahtumaa. Tämä pätee niin pieniin, kuin isompiin tapahtumiin.

Energiatasoilla kaikki on mahdollista, sillä me itse luomme oman todellisuuden.

Maapallolla on omat humanoidinsa, energiaolentoja, jotka kutsuvat itseään ”Maapallon Vartijoiksi”. Heidän tehtävänsä ja kiinnostuksensa kohde on maapallon hyvinvointi. Heidän omien sanojensa mukaan ”maapallo on hyvin haavoittuva planeetta ja siksi tehtävämme on suojella sitä. Ihmisten toimet maapallon sisempiin kerroksiin ovat vioittaneet joitakin energiakeskuksia ja ratoja”.

Kysyin, mitä se tarkoittaa käytännössä ja sain vastauksen:

 ”Ne ilmenevät epäsäännöllisinä energiavirtauksina”.

Tämä keskustelu käytiin telepaattisella tasolla. Kysyin, vaikuttavatko epäsäännölliset energiavirtaukset maapallon luonnonilmiöihin?

Vastaus: ”Joskus.”

Kysyin, millä tavalla se ilmenee konkreettisesti?

Vastaukseksi sain telepaattisesti kuvan maanjäristyksestä ja kaupungista, joka romahti täysin kasaan, kaikki sortui.

Sitten kysyin vielä, mihin osuu seuraava maanjäristys?

Vastaus: ”Tokio.”

Viimeinen kysymykseni oli, koska se tapahtuu ihmisen ajassa?

Vastaus: ”Viiden sadan vuoden sisällä.”

(Tuo viimeinen vastaus, mikä koskee ihmisen aika käsitettä, on näköjään ylitsepääsemätön probleema energiaolentojen ja meidän välillä. Ihmiselle ”viiden sadan vuoden sisällä” on melkein abstrakti käsite. Kuitenkin sain sen käsityksen, että tuo mainittu katastrofi tulisi olemaan laadultaan hyvin tuhoisa. En keksinyt aiheeseen liittyen muuta kysyttävää, joten kirjoitin vain paperille muistiin kyseisen ajatusten vaihdon).

Olen saanut kahteen otteeseen viestin näiltä olennoilta samasta asiasta ja se koskee bioenergian käyttöä. Biojätteestä saa bioenergiaa ja tällä menetelmällä saataisiin ratkaistua niin maailmanlaajuinen jätehuolto, kuin energiansaanti pysyvin tuloksin ja ekologisesti kestävälle pohjalle. Sillä fyysisessä muodossa oleva kierrätys on myös toteutettavissa energeettisellä tasolla. Ajatuksena on ilmeisesti maailman jätteiden kompostointi biotieteellisin menetelmin. Tämä viesti ihmisille tuntuu olevan heille erityisen tärkeä. Maapallon jätteistä muodostuu jatkuvasti ilmakehään haitallisia yhdisteitä, myrkkyjä. Heidän mukaansa meillä ei ole kohta puhdasta ilmaa mitä hengittää, jos maailman jäteongelmaa ei saada ratkaistua. Tämä tulee vaikuttamaan kaikkien maapallolla asuvien elämään.

Näin telepaattisesti, miten maapallon uumeniin työnnettiin kaikki roskat. Tätä he eivät halua! Ihminen aiheuttaa vakavia ilmastollisia ongelmia häikäilemättömällä toiminnallaan ja vaarantavat täten kaikkien elollisten hyvinvoinnin. Heidän mukaansa vältymme katastrofilta, jos toimimme maapallon hyvinvointia ajatellen. Tämä on kaikkien etu.

Koska energiavärähtely pitää sisällään ääni- ja kuvamateriaalia, viljapeltokuvioiden symboliikkaan kätkeytyy jotain sellaista, mitä ihmiskorva, tai silmä ei näe hiukkastasolla. Pelkkä kuvaaminen ei riitä, - olisi järkevää ottaa myös äänimateriaalia. Toimintatapa olisi samanlainen kuin taloissa, joissa ilmenee paranormaalia tapahtumaa; tutkijat ottavat kuvamateriaalin lisäksi ääninäytteitä. Miltei poikkeuksetta nauhoille on aina tallentunut energia ääniä.

Viljapeltokuviot pitävät sisällään pakattua energiainformaatiota ja niissä on korkea taajuista energiavärähtelyä. Onkin luultavaa, että ne on kohdistettu suoraan maapallon viidennelle energiakehälle. Tämä kosminen informaatio tallentuu maapallon energiamuistiin näiden kuvioiden välityksellä ja heijastuu myös ulospäin, sillä kaikissa voima-symboleissa (muodon energia) on oma värähtelynsä. Tähtikuvioissa on oma energiaratansa, oma energiavärinsä ja äänensä ja se on kaikilla yksilöllinen. Jos muodon kieltä tulkitaan matemaattisesti vain ja ainoastaan fyysisen maailman pohjalta, jää tuo informaatio hyvin vajaaksi. Jumalten geometria ja matematiikka sisältää kaikkien tasojen informaation, joka ei avaudu vihkiytymättömille. Tällä ei ole oleellista merkitystä, sillä tuo energia itsessään on se, mikä pitää huolen omasta tehtävästään.

Aivan kuten energianosteessa; ensin annetaan yhden tason informaatiota, "ensimmäinen valaistuminen", pidetään taukoa (balansoidaan) ja jälleen nostetaan värähtelytasoa. Nämä kuviot olivat alussa ilmestyessään muodoltaan yksinkertaisia, mutta ovat jatkuvasti menneet monimutkaisempaan muotoon. Energianostetta siis lisätään vähin erin. Näitä kosmisia merkkejä on ollut täällä ennenkin ja vierailijoita toisilta planeetoilta kautta historian. Ihmiskunnan kehitystä on peukaloitu aina, emmekä suinkaan ole keksineet "geenimanipulointia" yksin; olemme itse sen tulos ("energiamanipulaatio"). Kun oma värähtelytasomme nousee, pystymme kommunikoimaan mm. muiden planeettojen asukkaiden kanssa. Ihmiskunnan tilanne on toistaiseksi se, että vähemmistö ihmisistä on huomattavasti edellä niin tunneälyllisesti kuin energiavärähtelyltään ja tämä kehitys jatkuu, kunnes massanoste on mahdollinen. Ihmiskunnan tietoisuus ja värähtelytaajuus tulee nousemaan harppauksin ja voimme vain toivoa, että tämä kehitys menee luontoystävälliseen suuntaan. Lihansyöjät tulevat olemaan vähemmistönä ja kasvis-syöjät enemmistönä. Valoravinto ihmiset lisääntyvät, sillä he ovat jo uuden ajan ihmisiä. Voidakseen elää valoravinnolla ihmisen pitää olla värähtelyltään jo aivan eri tasoa kuin nykyihminen. "Tulevaisuuden ihmiset", kuudennen energiakehän ihmiset, ovat siis jo keskuudessamme.

Ravinnolla ja terveillä elämäntavoilla on tärkeä merkitys energian lainalaisuuksien kannalta, sillä jos henkilön fyysisen kehon energia on epäpuhdasta (hidasta) ja hänen henkikehonsa korkeataajuista energiavärähtelyä, niin näiden energioiden yhteen sovittaminen on hankalaa ja aiheuttaa lukuisia ongelmia. Henkikeholla on hankala olo raskaassa, fyysisessä kehossa, eikä viihdy siinä. Jos fyysisen kehon auraa puhdistetaan ja sen värähtelytasoa nostetaan voimaravinnolla (kasvisravinto), niin henkikeholla on siinä parempi olla. Tämä sama asia pätee myös maapallon energianosteessa; fyysisen energian suhde eetterienergiaan eli näiden eri aineiden/värähtelyjen välinen balanssi. Mitä lähemmäs fyysisen energian värähtely saadaan henkikehoa, sitä pienempi on näiden väliin jäävä taso/tiheys. Ihmisen aivokoneisto tuottaa ongelmia, jos nämä eri aineen energiat eivät ole oikeassa suhteessa toisiinsa; jos fyysiset aivot saavat korkeamman/tiheämmän tason/aineen informaatiota, johon sen oma kapasiteetti ei riitä, aivoissa tapahtuu "ylikuormitus". Tämän vuoksi tietoisuuden tiloissa yleensä pidetään taukoa ja värähtelyä nostetaan asteittain, porrastettuna. Tämä sama prosessi tehdään maapallon energioiden nosteessa. Uuden energiavyöhykkeen nopeutta/tiheyttä lisätään/nostetaan vähän kerrallaan, jotta vältyttäisiin ylikuormitukselta.

Ihmisen tulee tuntea oma kehonsa tarpeet, mikä tarkoittaa sitä, että kaikille ihmisille ei sovi pelkkä kasvisravinto. Ravinnon suhteen täytyy aina lähteä liikkeelle yksilön tarpeista ja se mikä sopii toiselle, ei välttämättä ole toiselle ihmiselle ollenkaan paras vaihtoehto. Jos ihminen on ollut lihansyöjä ja siirtyy kokonaan kasvisruokaan, niin elimistöllä menee tähän prosessiin aikaa ainakin 3 kuukautta, että mieli/ruumis tottuu kevyempään oloon/värähtelyyn. Kasvisruoka tarkoittaa ehdottomasti terveellistä syömistä, eikä suinkaan valmis/pikaruokaa ilman lihaa!

(Kirjoittaja itse siirtyi lihansyöjästä kasvis-syöjäksi ja tuo prosessi ei ollut helppo. Elimistö ja mieli kapinoivat toisen kuukauden jälkeen ja olo oli erittäin epämiellyttävä. Kolmannen kuukauden jälkeen tilanne muuttui parempaan suuntaan. Näin radikaaliin muutokseen menee aina oma aikansa ja parempi tapa olisikin siirtyä asteittain uusiin elämäntapoihin.)

Viljapeltokuvioiden muuttuminen monimutkaisemmiksi kuvioiksi viittaa juuri tähän tapahtumaan. Turvallisessa massanosteessa käytetään "maadoittajia", mm. sellaisia ihmisiä joiden energiavärähtely on korkeaa ja heidän kauttaan ohjataan tätä korkea taajuista energiaa, joka välittyy tavallisille ihmisille heijasteena. Nämä ihmiset ovat syntyneet toisilta planeetoilta ja heidän tietoisuutensa on kehittyneempi kuin tavallisilla ihmisillä. He eivät ole sukua ihmisroduille, vaikka syntyvätkin ihmisen kehoon. Kun ihmisestä tuntuu, "ettei hän kuulu tänne", hän on luultavasti ns. tähti-ihminen, - olento toiselta planeetalta (tai korkeammalta henkitasolta) ja hänellä on ollut kutsumus syntyä tänne työhön. Koska heidän henkikehonsa on huomattavasti korkeampi taajuista energiaa, heidän tulisi olla terveyden suhteen tarkkana, (ravinto, tupakointi ja alkoholi), sillä tunne-äly on heillä poikkeuksellisen kehittynyt. Jos tällaisen olennon ravintotottumukset ihmisenä ovat huonot, seurauksena on jatkuvia energia "törmäyksiä". Törmäykset tarkoittavat käytännössä masentuneisuutta, unettomuutta, levottomuutta etc. Kun henkilö tulee tietoiseksi siitä, että hänen on puhdistettava fyysinen kehonsa, hän tulee tietoiseksi korkeammasta minuudesta, joka haluaa ilmaista itsensä. Kaikista aineen riippuvuuksista tulee luopua, sillä korkeampi minuus ei voi toimia raskaan ja epäpuhtaan aineen kautta kokonaisvaltaisesti. Puhumme myöhemmin riippuvuuksista kuten alkoholin ja tupakan lopettamisesta ja siihen liittyvästä ajatusprosessista, joka on kaiken perusta. Yksi "tähti-ihmisten" tärkeimmistä tehtävistä on korjata ihmisten suvuissa olevia negatiivisia energiatallenteita oman kehonsa kautta. Kun tähti-ihminen syntyy ihmisen kehoon, hänen värähtelynsä aloittaa välittömästi energia tallenteiden korjaustyöt. Koska hänen energiansa on erilaista kuin hänen maallisen perheensä energia, syntyy tästä lukuisia ristiriitoja, energiatörmäyksiä. Tässä valossa hänen on helpompi ymmärtää olosuhteita, joihin hän syntyy. Tämä tilanne on useilla muillakin tähti-ihmisillä, ellei hän ole saanut etuoikeutta syntyä toiseen tähtiperheeseen. Koska hänen työnsä on parantaa geenitallenteita ja toimia energiaheijasteena, jossain vaiheessa elämäänsä hän saa kutsumuksen ryhtyä todelliseen henkiseen työhön. Tässä elämän tilanteessa hän aloittaa oman ihmisen kehonsa, raskaan aineen puhdistamisen kaikista negatiivisista energiatallenteista, sillä muuten hän ei kykene toimimaan täydellä teholla lukuisilla eri energiatasoilla, ts. tekemään elämän työtään.

Korkeasta värähtelystään johtuen tähti-ihmiset toipuvat yleensä hämmästyttävän nopeasti energiatukoksista/energiatallenteista, sillä ne eivät ole hänellä sielukarmaa. Hänen menneisyytensä näyttää kuin teatteriesitykseltä, johon moni ihminen voi samaistua ja löytää avun samankaltaiseen elämäntilanteeseen. Tämä johtuu siitä, että hän on todellakin valinnut kyseisen näytelmän, jotta hän voisi olla henkisen parantumisen suunnan näyttäjä. Oman "vaikean" elämänsä kautta ihmiset kykenevät samaistumaan hänen kokemaansa ja löytämään tätä kautta tien. Tämä on välttämätöntä myös sen vuoksi, että hän itse ymmärtää oman kokemuksen kautta muiden ihmisten vaikeudet. Ainoastaan oman kokemuksen kautta ihminen voi todella kokea ymmärryksen. Parantuminen tapahtuu aina ensin sielullisella tasolla ja vaikka henkilö olisi fyysisesti vakavasti vammautunut, hän käsittää, että hänen henkensä on terve. Ketään ei ole sidottu loppuelämäksi kärsimykseen, jos ihminen itse oivaltaa, että hän on vapaa kaikesta kärsimyksestä.

H.P. Blavatsky kirjoittaa Salaisessa Opissa I osa, (s.130); ” Salainen oppi sanoo, että tullakseen jumalalliseksi, tullakseen täysin tietoiseksi Jumalaksi – niin, korkeimmaksikin – täytyy henkisten alkuaikaisten järkiolentojen käydä ihmisasteen kautta. Ja kun sanomme ”ihmis-”, ei tämä tarkoita ainoastaan meidän maanpäällistä ihmiskuntaamme vaan missä maailmassa tahansa asuvia kuolevaisia s.o. niitä järkiolentoja, jotka ovat saavuttaneet vaadittavan tasapainosuhteen aineen ja hengen välillä, niin kuin me nyt olemme saavuttaneet, sitten kun olemme kulkeneet neljännen kierroksen neljännen juurirodun ohi. Jokaisen olennon täytyy oman kokemuksensa kautta voittaa itselleen oikeus tullakseen jumalalliseksi.”

 

 

 

ALOITUSSIVULLE