Ultran Nettikolumni 5/2007

 

 

VALON VOIMIEN VALLANKUMOUS

 

Rakkaat valon soturit, siskot ja veljet. Nyt on tullut aika ottaa tämä maa haltuumme, valon voimien ohjaukseen. Nyt on valon voimien vallankumouksellinen hetki.

Äiti-maatamme orjuuttaneen hallinnon aika on lopussa ja valon hallinnan aika alkamassa.
Tämä merkitsee sitä, että valon veljien ja sisarten on tunnustettava vastuunsa maan asioitten hoitamiseksi, myös aineellisen tasomme toiminnoissa. Tämä ei missään olosuhteissa tarkoita väkivaltaisen vallankumouksellisen toiminnan toteuttamista, vaan kaikki toiminta tulee perustua rajattoman Rakkauden ja Totuuden energioihin. Uusi taivas ja uusi maa tulevat esiin valon veljien ja sisarten ajatusten, mielten ja fyysisten toimintojen kautta. Se on päämäärähakuista työskentelyä niin henkisillä kuin fyysisilläkin tasoilla.

Tämä ei tarkoita, että jättäytyisimme pelkästään uskon varaan ja toivoisimme, että joku muu sen tekisi. Kaikkien on osallistuttava omaehtoiseen työskentelyyn, jotta ylösnousemus tasot avautuisivat. Uuden taivaan ja maan tilan saavuttamiseen tullaan oman luomisvoiman työskentelyn kautta ja me olemme niitä kanssa-Luojia, jotka sen tekevät. M e tulemme ottamaan haltuumme myös ne luomisvoiman työkalut, joita tässä työssämme tarvitsemme, mutta sekin oman tahdomme ilmaisuna ja halukkuutena työskennellä uuden taivaan ja uuden maan ilmentämiseksi. Fyysiset ja henkiset toiminnot kulkevat käsi kädessä, ne ovat samanarvoisia suoritteita ja niitä molempia tarvitaan luomistyömme toteuttamisessa.

Voimme mieltää rakkaan maamme ikään kuin laivaksi, jolla valon kotisatamaan purjehdimme. Luomistyömme avulla puhdistamme itsemme ja maa-laivamme. Emmehän voi ajatella, että likaisimme vanhoilla harha-uskomuksillamme valon valtakunnan alueita, eikä se liene edes mahdollistakaan. Meidän kaikkien kotiin matkaajien, on osallistuttava oman olemuksemme täydellistämiseen ja vaadittava omaa Jumallista perintöosaamme, joka meille syntymäoikeudellakin perimäämme kuuluu. Edellytyksenä on, että jätämme alistumisen ja alistamisen energiat taaksemme ja vapautamme itsemme orjuuttavista ja riistävistä hallintatavoista. Luomme valonvoimiin perustuvan hallinnon, joka perustuu täydellisen ykseyden tunnustamiseen, kaikissa sen toiminnoissaan.

Nyt kysymme, miten tämä kaikki toteutetaan?
Voimme vain viitata luomisvoimien työkaluihin, jotka tulemme saamaan kun niitä tahdomme. Verkostoituminen valonvoimiin ja itsensä liittäminen uuden taivaan ja uuden maan energioihin on hyvä tapa aloittaa, oman luomistyön osuus, joka tehdään henkilökohtaisena päätöksenä ja vapaan tahdon ilmaisuna.
Fyysisenä toteutuksena tulee maahamme luoda valonvoimiin perustuva hallintajärjestelmä, jonka keskeisenä tavoitteena on kokonaisuuden palveleminen täydellisessä ykseyden kentässä. Tässä yhteydessä on tärkeää huomioida Maan toiminta toimeenpanevana tasona, myös maailmankaikkeuden tulevien toimintojen ilmentymisille.
Jos pystymme luomaan sellaisen toiminnallisen mallin, joka mallintaa myös maailmankaikkeuden yhdentyvää ykseyttä, olemme silloin onnistuneet tehtävissämme, jotka opimme, kehittymättömiin elämäntasoihin laskeutuessamme.

Nyt rakkaat valon veljet ja sisaret on toiminnan aika. Lähde sinäkin siunattuna liikkeelle, luodaksemme voimakkaan ykseyteen perustuvan valonverkoston, jotta voisimme rajattoman Rakkauden ja Totuuden avulla ottaa haltuumme tämän maan, kun hallitseva ja orjuuttava sortovalta luhistuu.
Tuntiessasi Jumal-itsesi kutsun, tartu vastuun valtikkaan, kuuntele sisimpääsi ja aloita luomistyösi uuden taivaan ja maan ilmentämiseksi. Tulet osalliseksi Pohjolasta nousevaan valoon, josta on ilmoitettu, jo aionien ajan. Olkoot työsi esimerkkinä myös muille, jotta hekin osallistuisivat maan ja koko maailmankaikkeuden ykseyden ilmentämiseen.

Toivon kaikille valonvoimien iloista ja vapauttavaa vallankumousta.

 

Mikko Taskinen

 

 


Takaisin