Ultran kirja-esittely

 

 

kir-kryon.jpg (22148 bytes)    

Suomennetut Kryon-kirjat
 

Kryon aloitti viestinnän Lee Carrollin kautta vuonna 1989. Ensimmäinen kirja "Lopun ajat" on kirjoitettu vuonna 1992 ja kauppojen hyllylle se ilmestyi 1993. Tästä meni vielä vuosia, ennen kuin saimme ensimmäisen kirjan suomennettuna luettavaksemme. Tarkkaan ottaen se tapahtui vuonna 2002. Tästä alkoi Suomessakin eräänlainen "Kryon boomi", joka laantui oikeastaan vasta sitten, kun kirjan kustantaja Rosedale Books päätti lopettaa uusien kirjojen kääntämisen vuonna 2007.

Seuraavaan on koottu lyhyet selostukset kustakin suomennetusta kirjasta. Monet ehkä ovat ajatelleet, että Kryon-kirjat ovat vain epämääräinen sarja ylöskirjattuja kanavointeja. Tarkempi tutustuminen kirjoihin kuitenkin osoittaa, että Kryon etenee opetuksessaan järjestelmällisesti. Mitä pitemmälle lukija etenee, sen vaikeammin ymmärrettäviksi kanavoinnit muodostuvat.

 

Kirja I – Lopun ajat

Heti ensimmäisessä kirjassaan Kryon luo tukevan pohjan koko tulevalle kirja- ja kanavointisarjalleen. Aluksi hän esittelee itsensä ja tehtävänsä planeetalla nimeltään Maa. Samalla hän kertoo myös sen, keitä me olemme ja miksi me olemme täällä.

Monet kirjan lukeneet muistavat varmasti kirjassa tuodun uuden käsitteen "neutraali-implantti". Tätä aluksi ihmeteltiin, mutta myöhemmin käsite selkiytyi samaksi asiaksi kuin mestaruuden vastaanotto tai siirtyminen ylösnousemusasemaan.

Sikäli implanttikäsitettä voidaan pitää oikeana, että Kryonin mukaan meidät on varustettu syntyessämme eräänlaisilla henkisillä implanteilla, jotka estävät meitä muistamasta, keitä me olemme. Mestaruuden vastaanottaminen tarkoittaa siis itse asiassa "muistin" palauttamista henkisten implanttien poiston avulla.

Kirjan loppuosassa saamme vielä vahvan opetusjakson metafyysisestä ajattelutavasta sekä siitä, miten se eroaa kaikista uskonnoista.

 

Kirja II – Älä ajattele kuin ihminen

Toisessa kirjassaan Kryon antaa vastauksia peruskysymyksiin, joita ensimmäinen kirja herätti. Niitä ovat mm. kanssaluominen, karma ja parantaminen. Myös ihmisten pelot ja niiden voittaminen ovat kirjassa keskeisessä asemassa.

Kirjassa valotetaan lisäksi tekniikan kehittymistä, rakkauden olemusta ja sen tärkeyttä, henkimaailmaa, avaruuden muita olentoja ja montaa muuta metafyysistä asiaa, jotka luovat perustan meidän henkiselle kehittymisellemme.

Kryon valmentaa tällä kirjallaan meitä seuraaviin kanavointeihin, joissa tietoa aletaan entisestään syventämään.

 

Kirja III – Ihmishengen alkemia

Jo kirjan johdannossa kanavana ja kirjailijana toimiva Lee Carroll korostaa, että koko kanavoinnin tarkoitus on antaa meille tietoa, jonka avulla me kykenemme oivaltamaan sisäiset voimamme ja muistamaan, keitä me olemme.

Kirjassa Kryon korostaa meidän suuruuttamme ja arvoamme. Me olemme niitä, jotka ovat vapaaehtoisesti suostuneet tähän vapaan tahdon planeetan kokeiluun, jossa opetellaan tuntemaan kaikkiallista rakkautta. Se onkin saavuttamassa täyttymyksensä. Tunnemme voimakkaasti elävämme loppuunsaattamisen aikaa. Yksi aikakausi on päättymässä ja toinen, kultainen aikakausi alkamassa.

Kryonin rakentama magneettiverkko maan ympärille on korkeaa tiedettä ja sillä on arvaamattoman syvällinen vaikutus meihin. Sen avulla me kykenemme nousemaan ylösnousemusasemaan ja osallistumaan uudistuneena ja värähtelytasoa vaihtaneena Kultaisen Ajan harmonisen elämän rakentamiseen.

Kirjan lopussa on pitkähkö tiedeosio. Siinä käsitellään tieteen asioita laidasta laitaan, kuten esimerkiksi viljapeltokuvioita ja ydinjätteen neutralointia.

Viljapeltokuvioista Kryon toteaa suoraviivaisesti, että Henki tekee nämä kuviot ja ne edustavat monitahoista koodia tai viestiä, kuten niitä tutkineetkin ovat arvioineet. Kuvioiden tekemiseen ei tarvita kenenkään läsnäoloa, vaan Henki pystyy ne tekemään kauko-ohjatusti.

Ydinjätteen neutraloinnissa Kryon kehottaa meitä tutkimaan maan biologiaa. Eräät mikro-organismit kykenevät ahmimaan aktiivisia aineita ja tekemään niistä vaarattomia.

 

Kirja IV – Kryonin tarinoita

Alunperin kustantaja hyppäsi tämän kirjan yli ja kiiruhti tekemään seuraavia osia, joten neljäs Kryon-kirja julkaistiin suomenkielisenä vasta vuonna 2007. Kirjassa on 20 Kryonille tyypillistä opettavaista tarinaa. Kryon käyttää mielellään asioiden selkeyttämiseksi vertauskuvallista esitystapaa, joka auttaa meitä ymmärtämään annettuja opetuksia.

Tarinoiden aiheena ovat yksittäiset ihmiset ja heidän reagointinsa tiettyihin olosuhdemuutoksiin. Yleisesti ottaen Kryon pyrkii tarinoiden avulla saamaan meidät oivaltamaan, mistä me tulemme, keitä me olemme ja mihin meidän pitäisi pyrkiä. Lähes joka tarinassa Kryon jaksaa muistuttaa meitä siitä, että maallinen kokemuksemme ei ole todellista ja että kaksinaisuutemme on harhaa. Todellinen maailmankaikkeus on se mitä koemme, kun emme ole täällä.

Aika moni kirjassa esitetyistä tarinoista sisältyy muihin Kryon-kirjoihin, mutta osa tarinoista on joka tapauksessa sellaisia, jotka ovat ainoastaan tästä kirjasta luettavissa. Lisäksi jokaiseen tarinan lopussa on kirjoittajan jälkikirjoitus, jossa hän valottaa omasta puolestaan tarinan sisällön merkitystä ja opetusta.

 

Kirja V – Matkalla kotiin

Tämä on kirja, jota monet pitävät ehkä koko kirjasarjan parhaana, vaikka se muistuttaa enemmänkin seikkailuromaania kuin kanavoitua henkistä viestiä. Kirja on oivallinen esimerkki loistavasta tarinasta, joka pitää sisällään syvällisen opetuksen.

Tarina kertoo turhautuneesta miehestä, Michael Thomasista, jolle ei tunnu millään olevan mitään merkitystä. Sitten hän joutuu ryöstön ja pahoinpitelyn kohteeksi, jonka seurauksena hän kokee kuolemanrajakokemuksen. Tällä matkalla Mike tapaa enkelin, joka kysyy, mitä hän todella haluaa elämältään. Tähän Mike vastaa ilmoittamalla haluavansa mennä todelliseen kotiinsa.

Tästä alkaa todellinen seikkailu kohti kotia. Mike ottaa matkalle mukaansa kaikenlaisia varusteita, joita hän luulee tarvitsevansa matkallaan. Mielenkiintoisten vaiheiden ja useiden enkelitapaamisten jälkeen Mike päätyy "kotiin" ilman ensimmäistäkään mukaansa ottamaa varustetta. Hän on saanut matkan varrella huomata, että "kotimatkalle" ihmisen ei tarvitse ottaa mukaan yhtään mitään.

Kokemuksen jälkeen Miken elämä muuttuu täysin. Elämästä tulee merkityksellistä. Hän löytää työpaikan ja myös elämänsä rakkauden. Toisin sanoen hän löysi tiensä KOTIIN.

Tarina pitää sisällään suurenmoisen viestin eli sen, että meillä kaikilla on mahdollisuus löytää tie kotiimme jo fyysisessä olomuodossa ollessamme kuuntelemalla sisimpäämme ja viestintuojiamme. Niillä on aina ratkaisu ongelmiimme ja ne opastavat hienovaraisesti, mutta samalla päättäväisesti kohti ongelmien ratkaisua ja KOTIAMME.

 

Kirja VI – Kumppanuus Jumalan kanssa

Kirjoittaja Lee Carroll kertoo jo avaussanoissaan, että kirjan teksti tulee aiheuttamaan voimakkaan reaktion jokaisen yksittäisen lukijan sydämessä ja mielessä. Lee tuskin olisi voinut olla oikeammassa, sillä sitä kirjan teksti juuri tekee.

Heti ensimmäisessä luvussa Kryon opastaa meitä etsimään ja tunnistamaan Korkeamman Minämme. Se on pyhä olento sisällämme. Se asustaa meissä ja edustaa Jumalan osasta.

Saman luvun satoa on myös katsaus avaruusolentoihin. Kryon toteaa tässä lakonisesti, että maailmankaikkeus vilisee elämää. Sellaista ajattelutapaa, jossa kuvittelemme olevamme yksin maailmankaikkeudessa, Kryon pitää suorastaan huvittavana.

Tänä päivänä puhutaan kovasti ylösnousemuksesta tai siirtymisestä ylösnousemusasemaan. Vaikka kirja on kirjoitettu jo 90-luvun puolivälissä, on siinä yksityiskohtainen kanavointi ylösnousemuksesta. Tässä Kryon paljastaa, mitä ylösnousemus todellisuudessa tarkoittaa. Paljastus voi olla monelle yllätys, koska niin monenlaisia selityksiä siitä on viime vuosina annettu.

Kirjan lopussa olevassa tiedeosiossa Kryon jatkaa ydinjätteen neutralointiin liittyvää opastustaan. Hän kehottaa tutkimaan Tšernobylin lähellä olevan lammen kasveja, jotka kykenevät imemään vedestä radionuklideja. Löytyisikö siitä ratkaisu ongelmaan?

Myös viljapeltokuviot tulevat uudelleen esille tiedeosiossa. Vuonna 1996 ilmestyi Oxfordin lähelle valtava, lähes 200 metriä pitkä DNA-kierrettä muistuttava kuvio, jonka on huomattu sisältävän myös merkittävän määrän numerologiaa. Kryon kutsuu tätäkin kuviota - kuten muitakin viljapeltokuvioita - "energialeimaksi", jonka meidän tulisi ymmärtää 12-pohjaiseksi DNA:ksemme. Kryonin mukaan energialeimat tulevat "niiltä, jotka tulemme tapaamaan", eivätkä ne ole suinkaan mitään harmaita, pieniä vinosilmäisiä heppuja, vaan jotain paljon suurempaa.

DNA:n esille otto kanavoinneissa valmentaa meitä ilmiselvästi siihen, että tulevaisuudessa tulemme ymmärtämään DNA:n merkityksen aivan eri tavalla, kuin tällä hetkellä sen teemme. Tunnettu tosiasiahan on, että tieteemme tuntee vain 3 % DNA:sta. Muu osa on tieteen mielestä turhaa ja merkityksetöntä.

Lisäksi tiedeosiossa on monta muuta mielenkiintoista asiaa, jotka kyseenalaistavat aikaisemmat tietomme maailmankaikkeudesta ja siihen liittyvistä laeista.

 

Kirja VII – Kirjeitä kotoa

Kuten nimestä voi päätellä, tuodaan tässä kirjassa Kryonin toimesta voimakkaasti esille sitä, että koko ihmiskunta on yhtä perhettä. Tätä taustaa vasten ihmisten tulisi osata hyväksyä ja rakastaa kaikkia kanssakulkijoitamme rodusta ja väristä välittämättä tasavertaisina kumppaneina, koska me kaikki olemme lähtöisin samasta paikasta nimeltään "Suuri Keskuslähde". Sinne me kaikki myös palaamme siirtyessämme "verhon" toiselle puolelle. Aihe on hyvinkin akuutti tämän päivän ihmiskunnalle, koska kansat ovat sekoittumassa toisiinsa kiihtyvällä tahdilla. Voimakkaina myötävaikuttimina sekoittumiselle ovat tietenkin maailmalla riehuvat erilaiset sodat ja kapinat, räjähdysmäisesti kasvanut tiedonvälitys sekä matkustamismahdollisuuksien huima kasvu.

Tässä viime vuosituhannen viimeisessä kirjassaan Kryon ilmoittaa myös selkeästi "Uudesta ajasta", johon ihmiskunta tulee siirtymään uuden vuosituhannen alkuvuosikymmeninä. Siirtymässä on Kryonin mukaan viisi oleellista karikkoa, jotka me joudumme ylittämään päästäksemme onnellisesti ylösnousemusasemaan ja sitä kautta Uuteen aikaan. Nämä karikot ovat usko ja luottamus, perhe, ihmissuhteet, työ ja ihmisbiologia. Jokainen on varmaan huomannut, miten vaikeiksi asiat menevät, kun aletaan huomioida em. karikoita oman kasvupolun rinnalla.

Kirjan tiedeosuudessa Kryon kertoo "Kosmisesta hilasta". Mikä se on, kysyy varmasti moni tätä artikkelia lukeva. Se on maailmankaikkeuden yhtenäisen energialähteen yhteinen nimittäjä. Kaikki maailmankaikkeuden osat saavat alkunsa siitä. Kanavoinnissaan Kryon kertoo perusteellisesti, minkä kokoinen Hila on, mikä on sen muoto ja järjestys sekä miten se vaikuttaa aikaan ja nopeuteen.

 

Kirja VIII – Merkkipaalun ohitus

Tämän kirjan ilmestyessä vuosituhat oli vaihtunut ja vieläpä ihan ilman kummempia kommelluksia tai muitakaan ennustettuja katastrofeja. Myös tietokantoihin ja tiedonsiirtoon ennustetut ongelmat jäivät toteutumatta. Miksi näin, auttoivatko tässäkin näkymättömät ystävämme?

Kryon ilmoittaa kirjassaan ensitöikseen, että nyt voivat varsinaiset opetukset alkaa, ja siltä se on todella tuntunut. Valtavaksi paisunut tiedonvälitys on suorastaan hukuttamassa meidät tiedon mereen. Henkinen viestintä on pysynyt tässä vauhdissa hyvin mukana ja näin henkisesti valveutuneet ovat voineet nauttia tiedon tulvasta, jota myös Kryon on ansiokkaasti tuottanut.

Kahdeksannen kirjan alkuosassa Kryon antaa meille opetusta ajan luonteesta ja todellisuudesta. Kryon jaksaa korostaa sitä, miten tärkeää meidän olisi oppia elämään "nyt hetkessä". Tämä liittyy pitkälti siihen, että ajan todellisuus on muuttumassa vinhaa vauhtia. Meillä on vaikeuksia pysyä ajan mukana, jollemme luovu lineaarisesta aikakäsityksestämme ja ala elää enemmän nykyhetkessä.

Kirjassa on myös mielenkiintoinen kanavointi vuosituhannen vaihteeseen liittyvistä henkisistä muutoksista ja "miekkojen sillan" ylityksestä. Olemme nyt eläneet tätä uutta vuosituhatta 15 vuotta ja varmasti aika moni lukijoista on huomannut sekä itsessään että kanssakulkijoissaan merkittäviä muutoksia. Johtuvatko nämä muutokset siitä, että olemme ylittäneet vanhojen ja uusien energioiden välisen kanjonin eli miekkojen sillan, josta Kryon kertoo?

Tiedeosuudessa Lee Carroll kertoo jälleen Kryonilta saamaansa uutta tietoa DNA-molekyylistä ja sen ominaisuuksista. Asian merkittävyydestä kertoo paljolti se, että myöhemmin on ilmestynyt pelkästään DNA:han keskittyvä Kryon-kirja. Tätä kirjaa ei valitettavasti ole ainakaan vielä suomennettu.

 

Kirja IX – Uusi alku

Yhdeksännen kirjan kanavoinnit ajoittuvat syyskuun 11. päivän tapahtumien molemmille puolille. Tämä heijastuu selvästi myös kanavoinneista.

Kirjan johdannossa Lee Carroll pohtii, antoiko Kryon vinkkejä tulevista tapahtumista ennen 11.9. Käytyään tarkasti läpi kanavoimansa aineiston hän ei voinut olla näkemättä sitä valtavaa määrää Kryonin antamia vihjeitä, jotka liittyivät tapahtumaan. Mm. muutamaa viikkoa ennen tapahtumaa elokuussa 2001 antamassaan kanavoinnissa Kryon sanoo, että Yhdysvallat on tällä hetkellä suurimmassa oppijaksossaan. Mahdollisuus kaikkein syvällisimpiin luoviin muutoksiin tulee kolmosen vuonna (2001 = 2+0+0+1 = 3)!

Vaikka kirjan teemaa hallitsee 11.9. tapahtumat, on kirjassa monta mielenkiintoista muihin asioihin liittyvää kanavointia. Eräs niistä on kanavointi, jossa Kryon antaa yhdeksän henkisen kasvun piirrettä. Luku on erittäin lohduttava ja antaa henkisen polun kulkijalle vastauksia moniin mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Kirjan päättää melko laaja lukijoiden esittämien kysymysten osuus.

 

Tässä kuvatut suomennetut Kryon-kirjat kattavat kanavoinnit vuodesta 1992 vuoteen 2002. Uusimmat Kryon-kirjat (X...XIII), jotka kattavat kanavoinnit vuodesta 2003 vuoteen 2009, ovat saatavissa vain englanninkielisinä. Vuoden 2009 jälkeiset kanavoinnit ovat luettavissa ainoastaan nettisivuilta. Uusia Kryon-kanavointeja ilmestyy edelleen säännöllisesti noin kerran kuussa ja ne ovat luettavissa englanninkielisinä Kryonin kotisivuilta kryon.com ja Pirjo Laineen käännöksinä sivulta adonai.fi.

Edellä mainittujen lisäksi Kryon-kanavointeihin voi tutustua vuonna 2015 ilmestyneen kirjani avulla. Kirjan nimi on "Kultaisen ajan odotus" ja referoin siinä muutamaa Kryon kanavointia etupäässä 2000-luvulta. Olen kirjoittanut Ultraan 1/2016 laajan artikkelin Viestejä Kryonilta, jossa mm. analysoin kahta viestiä vuosilta 2014 ja 2105.

Suomennetuista kirjoista painos on loppunut kirjoista Kryon II – Älä ajattele kuin ihminen ja Kryon V – Matkalla kotiin. Kaikkia muita suomennettuja Kryoneja on saatavana Ultrapuodista.

 

Tekstin on laatinut Hannu Tuulasvaara

 

Aloitussivulle