Ultran kirjaesittely

 

 

 

Sielu matkalla vapauteen
Katrina Berg

200 s.

 *LOPPUUNMYYTY* 

 

Parantajan työlle antautunut Katrina Berg keskittyy kirjassaan ihmisen energiakenttään tarttuneiden loishenkien aiheuttamiin ongelmiin ja niistä vapautumiseen. Hän kertoo konkreettisin ja uskottavin esimerkein harhahenkien valtaamista ihmisistä, oireilevien lasten ja nuorten energeettisistä häiriöistä, ja tietenkin hoitojen vaikutuksista.
    Valtaustilatyöskentelyksi tai sielunvapautustyöksi kutsumassaan hoidossa Berg poistaa ihmisen energiakenttään kiinnittyneet ulkopuoliset entiteetit. Hänen kuvailemansa hoitokokemukset tuntuvat niin tosilta, että lukijakin huokaa helpotuksesta ja kiitollisuudesta. Silmät avautuvat näkemään ikivanhan asian uudesta perspektiivistä ja opimme paremmin tunnistamaan itsessä tai lähimmäisessä loisivia henkiä.
    Katrina Berg vaikuttaa jalat maassa olevalta parantajalta. Myös hoitajan työn hankalat puolet tulevat kirjassa hyvin esille. Ihmisten pahoinvointiin voi olla muitakin syitä kuin tarrahenget: maasäteily, sähkösaaste, radon, home tai sukupolvelta toiselle periytyvät traumaattiset energiat. Katrinan rohkaiseva opastus kannustaa jokaista löytämään oman kirkkaan ja tasapainoisen energiakentän. Hän muistuttaa myös parantajan työtä tekeviä kriittisesti tarkkaamaan omaa henkistä puhtauttaan.
    Vähemmän käsiteltynä seikkana tekijä ottaa esille myös henkiolennon näkökulman sen tarrautumisen syistä. Fyysisen maailman vaikutuspiiriin kiinni jäänyt vainajahenki tarvitsee itse myös apua ja tukea, ei vain vihaista häätöä. Tässä olisikin ehdottoman tärkeä asia käsiteltäväksi jatkossa vielä paljon yksityiskohtaisemmin; ettei kukaan meistä nyt täällä elävistä tarrautuisi henkimaailmaan siirtymisensä jälkeen kiusaajaksi kenenkään toisen energiakenttään.
    Pääaiheesta poikkeava mutta merkittävä osa kirjaa on Katrina Bergin kertomus omasta tiestään lapsuudesta alkaen, tekstiilialan taiteilijaksi ja opettajaksi, vuosikymmenten työ Saksassa, päätyminen parantajaksi ja vaikea uusi sopeutuminen Suomeen. Koettelemuksiaankin hän kuvailee nyt kauniisti, ja kuin sivulauseessa esiin nousee merkittävä luopumisen ja irtautumisen teema kun huutokauppakamari noutaa lähes kaiken irtaimen. Tuon puhdistautumisen jälkeen parantajan tie selkenee entisestään.

Katrina Bergillä on suuri missio: hän haluaa lähentää henkiparantajat ja virallisen lääketieteen hedelmälliseen yhteistyöhön. Siihen liittyen kirjassa on kaksi rohkeaa liitepuheenvuoroa. Lääketieteen ammattilaisen kokemuksia energiahoitojen kliinisistä vaikutuksista ja pohdintaa yhteistoimintalinjoista. Maallikolle tulee helposti mieleen että kiinnostuksen puute on johtunut osaltaan siitä peruserosta, että isot rahat eivät kuulu henkiparannukseen, kun taas nykylääketiede ja sitä ohjaava lainsäädäntö näyttävät pitävän potilaan hädänalaisella asemalla rikastumista ensisijaisena motiivina. Toinen liitepuheenvuoro ottaa esiin juridisen näkökulman vaihtoehtohoitojen avoimempaan käyttöön.
    Maailmankuvamme laajeneminen ja kokemusperäisen tiedon lisääntyminen ihmisen aineellista olemusta laajemmasta todellisuudesta tarvitsee avointa ja asiallista suhtautumista. Tämä kirja ottaa merkittäviä askelia oikeaan suuntaan elämänlaatumme parantamiseksi.
 

Heikki Juutilainen

 

 

Aloitussivulle