Ultran kirja-arvostelu

 

Seija Nurmi

 

Pyyteetön rakkaus - Opaskirja

 

*PAINOS LOPPU*

Tohtori Seija Nurmen esikoiskirja, Pyyteetön rakkaus Opaskirja, on pitkäaikaisen tutkimustyön tulos siitä, miten pyyteetön rakkaus ja ajatustemme voima vaikuttavat hyvinvointiimme. Neutraaliin sävyyn, kaikista uskonnoista ja maailmankatsomuksista riippumattomasti kirjoitettu kirja on täynnä tieteellisiä tutkimustuloksia aiheesta. Lähes jokainen väite todistetaan jollakin tutkimuksella, joten emme voi puhua enää uskomuksista vaan pikemmikin tosiasioista. Pyyteetön rakkaus Opaskirja on tarkoitettu jokaiselle ihmiselle, joka haluaa parantaa elämäänsä ja kehittyä ihmisenä. Pyyteettömän rakkauden tason voi saavuttaa vain hyväksymällä Pyyteetön rakkaus ja anteeksianto elämän periaatteiksi, käyttämällä poikkeuksetta ehdotonta ystävällisyyttä kaikkiin henkilöihin, asioihin ja tapahtumiin.

Pyyteettömän rakkauden voima on jo vuosia ollut paitsi Seija Nurmen oman elämän ohjenuora, myös hänen kurssiensa ydinsanoma. Kirja ohjaa käyttämään Pyyteetöntä rakkautta kaikissa elämän tilanteissa – vain siten yksilö pysyy omassa voimassaan ja toimii sielunsa-, ei egonsa kautta.  Henkinen kehittyminen on mahdollista vain, kun pyrimme ajattelemaan ja toimimaan Pyyteettömästä rakkaudesta ja otamme vastuun omasta elämästämme. Oleellista on valita tietoisesti pelon sijasta rakkaus ja kaunan ja katkeruuden sijasta anteeksianto. Positiivisten  ajatusten voima ja universumin yksinkertaiset lait koskevat kaikkia, olipa yksilö niistä tietoinen tai ei. Kirjassa käydään universumin lait läpi hyvin yksinkertaisella tavalla, joten lukijan ei tarvitse tuntea niitä entuudestaan.

Pyyteetön rakkaus on aina ollut se suurin, koko universumimme korkein voima, kaiken perusta. Tämä on tiedetty jo muinaisista Atlantiksen ajoista alkaen. Se on kaiken luomisen lähde – erityinen tietoisuuskenttä, johon voimme yhdistyä.

Rakkaus on oleellinen osa ihmisluontoa. Me tunnistamme sen, sillä se värähtelee sisällämme. Rakkaus on olemisen tila, joka on läsnä olessamme linjautuneita elämän virtaan. Rakkaus tulee aina sisältäpäin, vain ihminen itse voi avata ja sulkea sydämensä.

Me olemme kanssaluojia, pystyen vaikuttamaan elämämme suuntiin ja tapahtumiin. Tiede on  pystynyt todistamaan, että kaikkialla läsnäoleva ajan- ja paikan voittava älykäs tietoisuuskenttä on olemassa, ja että me olemme sen erottamattomia osia. Jumalalisuus on siis meissä kaikissa. Se, mitä ajattelemme ja kuvittelemme tietoisessa tai alitajuisessa mielessämme manifestoituu peilin tavoin ulkoisiin olosuhteisiimme. Mihin tahansa ajatukset kohdistuvat, vahvistuu. Kanssaluomisen keinoin voimme luoda itsellemme maallista runsautta, onnellisia ihmissuhteita ja menestystä. Meillä on jumalallinen oikeus elää runsaudessa, meidän runsautemme ei ole pois keneltäkään toiselta. Meille halutaan antaa aina vain kaikkein parasta, mutta usein meillä on vaikeuksia vastaanottaa, sillä emme pidä itseämme tarpeeksi arvokkaina.

Pyytteettömän rakkauden tärkeä osa on anteeksianto ja erityisesti anteeksianto omalle itselleen. Elämän tärkein ihmissuhde on suhde omaan itseensä. Anteeksiantaminen on helpompaa kun muistamme, että kaikella mitä elämässämme tapahtuu on korkeampi tarkoitus. Anteeksianto rentouttaa, vähentää stressiä ja parantaa ihmistä.

Tarvitsemme henkilökohtaista voimaamme myös alitajuntamme kontrolloimiseen.

Alitajuntamme hallitsee fyysistä kehoamme. On sanottu, että alitajunnan voi uudelleenohjelmoida 21 päivän aikana. Kuitenkin pysyminen positiivisuudessa jo seitsemän päivän ajan, aiheuttaa huomattavia muutoksia elämässä, asenteiden muuttuessa päivittäisiä rutiineja kohtaan. Kaikki ajatukset ovat affirmaatioita, joko positiivisia tai negatiivisia. Poistettuasi negatiiviset ajatusmallit sekä fyysisestä että tunnekehostasi, et ole enää koskaan minkään tai kenenkään uhri.

Henkisen kehityksen polku ei ole pyrkimistä mihinkään, vaan herääminen sille tosiasialle, keitä me olemme. Meidän kuuluu aina aloittaa muutos omasta itsestämme. Kun olemme saavuttaneet sisäinen rauhan ja Pyyteettömän rakkauden tilan sydämissämme, niin maailma ulkopuolellamme vääjäämättä muuttuu. Kirja kehottaa olla puuttumatta muiden ihmisten kehitykseen. ”Olemme kaikki täällä täysin samanarvoisia, emmekä koskaan voi tietää muiden sielun suunnitelmaa”. Kovasti kärsivä ihminen saattaa tarvita kärsimyksiään pystyäkseen oppimaan läksynsä tai suorittamaan sielunsa sopiman tehtävän tässä elämässä. Olemme kaikki toistemme opettajia. Toiset henkilöt ovat peilejämme, ja se mikä ärsyttää meitä toisissa on myös itsemme sisällä. Hyökkäämällä toista henkilöä vastaan, hyökkäämme samalla itseämme vastaan. Ollessamme jatkuvassa vuorovaikutuksessa kumppanimme ja muiden henkilöiden kanssa, kykyämme rakastaa pyyteettä ja hallita mielemme testataan eniten.

Sielulla ei koskaan ole tarvetta todistaa olevansa oikeassa. Se on puhtaasti egon tarve.Vaikeissa tilanteissa voimme kutsua avuksemme Korkeampaa Minää, Sielua tai Minä Olen Läsnäoloa eli Jumalminää.

Kirjaan kuuluu kuuden CD:n meditointipaketti, yhteensä 19 meditaatiota, joita tehdessä lukija voi vahvistaa Pyyteetöntä rakkautta elämänsä eri alueilla. Näitä ovat esimerkiksi: Negatiivisten muistojen puhdistusharjoitus, Mielikuvaruusujen käyttö energioiden puhdistuksessa, Voimameditaatio, Sydämen kolmiliekkimeditaatio, Negatiivisten uskomusten ja ajatusmallien poistaminen fyysisestä ja tunnekehosta, Alitajunnan ohjelmointi itsesi eheyttämiseksi, Chakrojen tasapainottaminen ja aktivoiminen, Pyyteettömän rakkauden käyttö ihmissuhteissa, Sisäinen lapsi – itsensä rakastamisenmeditaatio, Vahingollisten siteiden poistaminen ihmissuhteissa, Vahingollisten sopimusten mitätöiminen, Kuinka vaikutat etukäteen johonkin tilanteeseen, jotta onnistut täydellisesti, Yhdistyminen runsauden kvanttikenttiin sekä Pyyteettömän rakkauden ja Kristus-tietoisuuden ankkuroiminen elämääsi ja planeetallemme-meditaatio.

Seija Nurmi, PhD, MSc, on filosofian tohtori Westminsterin yliopistosta Lontoosta, Reiki Master-opettaja  ja Seichim Reiki Master. Seija on jo vuosia tehnyt tutkimusta tietoisuuskentistä, pyhästä geometriasta sekä muinaisen Egyptin ja Atlantiksen pyhistä viisauksista ja opetuksista, kuten myös uusimmista tieteen saavutuksista, etupäässä kvanttifysiikan alalta.

Seija opettaa erilaisia menetelmiä Pyyteettömän rakkauden lisäämiseksi elämässämme sekä ajatustemme hallitsemisen ja omaan voimaan astumisen tärkeydestä. Hän on myös omistautunut levittämään tietoa siitä, kuinka yhdistyä kultaisen Atlantiksen ja muinaisen Egyptin korkeisiin energioihin, ja kuinka hyödyntää niiden viisauksia päivittäisessä elämässä.

Anna Kauppila

 

 

Aloitussivulle