Ultran kirja-arviointi

 


Ykseyden oppikirja
Jaakko Muhonen

360 s.
Kustantaja Sydäntietoisuus, 2020

* VUODEN 2020 RAJATIETOKIRJA

Kun aika, paikka, tekijä ja energiat ovat kohdallaan, voi syntyä jotain ihan uutta. Tällainen johdatus kristalloitui Jaakko Muhosen kohdalle, ja hän kuunteli sitä. Maailmassa on lukematon määrä henkisen tien oppaita, mutta aivan tällaista ei ole ennen käteeni osunut. Kirja pyrkii johdattamaan kohti ykseyttä, josta tekijä käyttää myös nimitystä viides tietoisuuden ulottuvuus tai kotiinpaluu. Onhan jokaiseen sieluun kirjoitettu toive saavuttaa tämän elämän taipaleella jotain parempaa ja löytää rauha ja tasapaino.

Sisältö on muotoutunut vuosien mittaan tekijän omien kokemusten, näkemysten ja johdatuksen pohjalta. Tekijä puhuu voimakkaasta Pyhän Hengen läsnäolosta, jota hän on kirjoittaessaan tuntenut. Tämä pääosin selkeän analyyttinen teos kuvaa mielen ja sielun kasvua yksioikoiselta rationaalisuuden tasolta kohti herkempiä ja intuitiivisempia tietoisuuden ulottuvuuksia, rikkaampaa kokemusmaailmaa ja merkityksekkäämpää elämää.

Kirjassa tietoisuuden kehitys on jaettu eri tasoihin, joista lyhyesti sanottuna 3D on fyysinen, järkeen perustuva, vastakohtien ja rajoitusten maailma; 4D-tasolla sielu on jo seurannut henkistä tietä kenties aluksi uskon varassa ja saanut oivalluksia sydäntietoisuudesta ja pyyteettömän rakkauden heräämisestä, ja egon johtoasema hänessä alkaa heikentyä. Kirjan mukaan "4D-ihminen alkaa tuntea syvää kaipausta henkiseen kotiin. Rakkaus Jumalaan ja Valoon voimistuu." Tällä ulottuvuudella tulee tarkkailla, että ei sotkeudu liikaa mielen psyykkisten kykyjen ja voimien käyttöön vaan säilyttää sydämen puhtauden. Viidennellä tietoisuuden ulottuvuudella (5D) tunnemme täysin ja kokonaan olevamme henkinen olento, jonka tietoisuus, luovuus ja ajattelu eivät tapahdu pelkästään aivosolutasolla vaan valokentässä, josta kirjoittaja käyttää myös nimityksiä Armovirta ja Johdatus.

Tämä kolmen ja puolen sadan sivun opus on ainutlaatuisesta sisällöstään huolimatta vain pähkinän kuori. Siitä syystä sen ei pidäkään avautua kertalukemalta, vaan siihen on paneuduttava hitaasti, ilman aikatavoitteita. Sen joka lause ja sana on merkityksellinen. Tekijä puhuu usein kristillisin käsittein, mutta ne saavat kyllä ymmärrettävää sisältöä, ja uskonkin tämän kirjan avaavan vihdoin uusia näköaloja myös tiukan raamattupohjaiselle ajattelulle. Kuten tunnettua, on hankala kuvata konkreettisen käsitemaailmamme ulkopuolella olevia asioita, joille ei sanoja ole. Niinpä tässäkin tekijä joutuu käyttämään symbolisia termejä, kuten energia, valo, värähtely jne. jotka nekin ovat jo hiukan kulahtaneita. Mutta kirjan lukeminen herättää monia mielen prosesseja, jotka nousevat tietoisuuteen ja alkavat pikkuhiljaa toimia (myös alitajunnan kautta) ja johtavat turhien pinttymien ja sitoumuksien pois karsimiseen. Luominen ja luovuus ovat johtotähtiä. Näet elämän uusin kirkkaimmin silmin.

Ykseyden oppikirjan kirjoittajan oma sielunherkkyys näyttäytyy muutamassa kohdassa hurmoksellisena tekstinä ja lähes liikutuksen tiloina joissakin rukouksissa. Voi tuntea kuinka Jaakko Muhonen on työskennellyt Valon ja Rakkauden voimien ohjauksessa, mutta silti pystynyt kirjoittamaan selkeästi ja sanoisinko jopa "teknisen" täsmällisesti.

Kirjan monivivahteinen sisältö avaa runsaasti valaisevia näkökulmia hengen tielle. Siinä on muun muassa loogiset kuvaukset kaikkeudessa vaikuttavista kymmenestä henkisestä lainalaisuudesta. Esimerkiksi Heijastuksen lain mukaan jokainen luo ajatuksillaan ja teoillaan ympärilleen omaa tietoisuuttaan vastaavan värähtelykentän, joka heijastuu ympäröivään todellisuuteen ja maailmankaikkeuteen. – Onko elämäsi sattumanvaraista ja samana toistuvaa arkea, vai tiedostatko ajatusten ja tunteiden merkityksen luovuudelle ja näet ulkoisen elämän peilinäsi, tai virtaako elämäsi jo luonnollisen vapaana puhtaan Valon ja Sydämen rakkauden johdatuksessa? Mielenkiintoisia ovat myös mm. Ilmennyksen, Ykseyden, Liikkeen ja Vuorottelun lait.

Kirjan loppuosa koostuu kymmenistä henkisistä harjoituksista, jotka hiukan kaavamaisina mielestäni toiminevat vinkkeinä siihen suuntaan, kuinka itsekukin voi parhaiten tunnustella omia askeleitaan hengen poluilla. Tätä Jaakko Muhosen koostamaa huikeaa teosta ei ole tarkoitus myötäillä orjallisesti, vaikka se oppikirjaksi onkin nimetty. Muussa tapauksessa sen ohjeet, mielikuvat ja symbolit saattavat muodostua liian sitoviksi. Kirjoittajan näkemysten kanssa voi olla myös eri mieltä vaikka niiden tarkoituksen ymmärtäisikin. "Sidonnainen mieli toistaa itseään. Oivaltanut mieli on tuore ja syntyy uudelleen joka hetki", kuten kirjassa todetaan.

Ykseyden oppikirja on hieno ja tarpeellinen kokonaisuus, joka täyttää ison tyhjiön henkisten oppaiden sankassa joukossa. Sillä on mahdollisuuksia muodostua klassikoksi laajemminkin.
 

Heikki Juutilainen

 


KUSTANTAJAN ESITTELY:

Ykseyden oppikirja auttaa henkisen kasvun kulkijaa kohti ykseyttä, josta käytetään nimitystä viides tietoisuuden ulottuvuus. Kirjassa käsitellään käytännöllisesti ja kokonaisvaltaisesti kaikki ne asita, jotka tulee työstää tai joista tulee vapautua ennen kuin ihminen astuu kokemuksellisesti ykseyteen.

Ykseyden oppikirjassa käsitellään viidettä tietoisuuden ulottuvuutta sielun psykologian näkökulmasta. Matka ykseyteen on upea sielujen pyhiinvaellus, josta voidaan käyttää myös nimitystä kotiinpaluu. Ykseydessä ihminen on kokonainen itse osana kaunista Kaikkeutta.

Ykseys on elämän lahja. Se on syvä yhdentyminen itsensä ja kaikkialla olevan Jumaluuden kanssa. Ykseys on astumista puhtaaseen Rakkauden virtaan.

 

 

Aloitussivulle