Ultran kirja-arviointi

 

 

Tie sisäiseen ihmisyyteen
- Harjoituksia tietoisuuden kehittämiseen
Jeremy Qvick

256 s.
Kustantaja Viisas Elämä Oy, 2016

 

 

Onko kirjan kansi heijastus sisällöstä? Ainakin tämän kirjan kohdalla näin on, sillä kaunis kansi korostaa kaunista sisältöä. Kannen etenevä meren aalto, johon matalalla siintävän auringon valosilta heijastuu ja kuljettaa ajatukset kohti vapauttavaa tilaa, sekä universumissa että omassa tietoisuudessa.

Kirjassa on 80 harjoitusta. Ne ovat yksinkertaisia ja helppoja toteuttaa ainakin fyysisesti ja taloudellisesti. Henkisesti ne vaativat ajanantoa ja todellista halua kehittää ajattoman sielusi ja tämän ajallisen maailman suhdetta toisiinsa. Jokaista harjoitusta seuraa leppoisasti ja syvällisesti kirjoitettu osuus. Nämä harjoitukset ovat oikeasti helppoja ja avaavia. Siinä onkin eräs kirjan nerous. Lukija saattaa huomata myös tehneensä harjoituksista osan jo ennen lukemista omassa elämässään. Tietysti ne ovat olleet vivahteiltaan persoonallisia, mutta kyseisen harjoituksen perusidea on saattanut olla sama. Itse huomasin tämän toteutuneen useammankin harjoituksen kohdalla.

Tie sisäiseen ihmisyyteen –kirja opettaa huomioimaan asioita, jotka suurimmalta osalta ihmisiä jäävät huomaamatta. Asioita, jotka saavat ihmiset käyttäytymään tietyllä tavalla ja suoraan sanottuna valehtelemaan itselleen. Tämä tietysti tapahtuu siksi, että ihminen luulee olevansa jotakin mieltä. Yleensä hän luulee olevansa sitä mieltä, mitä on, henkeen ja vereen ja hampaat irvessä. Kirja on tulvillaan syvää käytännönläheisyyttä. Siis juuri sitä mitä tämä maailma tarvitsee. Sen sanoma koskettaa ihmisen toimintaa ja tämän päivän räikeimpiäkin ilmentymiä ihmisen ja ihmiskunnan sosiaalisessa käyttäytymisessä.

”Kun havainnoimme samaistumatta ajatuksia ja tunteita, olemme niiden ulkopuolella. Kun samaistumme, ikään kuin sukellamme ajatuksen tai tunteen sisään kadottaen samalla itsetietoisuutemme.” (s.56) Eivätkö ihmiset toimikin juuri näin? Olet varmasti havainnut tällaista toimintaa maailmalla ja kotimaassa, kaduilla ja jopa tuttavapiirissä. Se on yleistä ja siitä on vapauduttava.

”Vaikka pintapuolisesti voisikin näyttää siltä, että sosiaalisissa tilanteissa olemme vapaita yksilöitä, on tilanne usein päinvastainen. Teemme sanattomia sopimuksia esimerkiksi siitä, mitä saamme sanoa ääneen, miten saamme käyttäytyä ja ketä kuunnellaan.” (Luku 14, Yleisavain sosiaalisuudessa)

”Tällaiset säännöt syntyvät usein siitä, että jonkun tai joidenkin ihmisten sisäinen tila ei hyväksy tai kestä tietynlaista käyttäytymistä toisilta ihmisiltä. Tämä voi näkyä ulospäin esimerkiksi pettymyksenä, passiivisuutena tai keskustelun johtajan paikan ottamisena.” (Luku 14, Yleisavain sosiaalisuudessa)

Tämä teos on niin kovin ajankohtainen juuri nyt. Ihmiskunnassa vallitseva pimeys ja jäykkä sisäinen tila saavat ilmenemismuotojaan ihmisyksilöiden ja yhteisöjen kautta, elävässä elämässä ja sosiaalisessa mediassa.

Erityisen herkullisia jaksoja kirjassa nousee esiin aika ajoin esimerkiksi kohdassa; harjoitus 18. Sisäisen tilan havaitseminen, sivulta 67 alkaen. Siinä huomio kiinnitetään sisäisen tilan jäykkyyteen ja siihen millaisissa muodoissa ja asenteissa se ilmenee ihmisen käyttäytymisessä.

Tätä kirjaa ei voi lukea nopeasti. Harjoitus päivässä, vähän niin kuin Ihmeiden oppikurssissa, lienee sopiva tahti useimmille. Teos tuo mieleen myös Eckhart Tollen ajatukset ja harjoitukset läsnäolon voimasta. Tämä mielleyhtymä on teokselle vain eduksi.
 

Timo Teide


KUSTANTAJAN ESITTELY:

Tie sisäiseen ihmisyyteen on matka kohti läsnäolon voimaa. Tämä voima auttaa tiedostamaan ja ymmärtämään, mitä mielessäsi ja ulkoisessa elämässäsi tapahtuu.  

Kirjan tietoisuusharjoitusten kautta opit selkeää ajattelua ja intuitiivista tuntemista, joilla voit muuntaa vanhoja ajatus- ja tunnetottumuksiasi tehokkaasti. Harjoitusten avulla voit löytää sisäisen rauhan, ja toimia vapaammin sekä luovemmin niin arjen askareissa, sosiaalisessa elämässä, taiteellisessa työssä kuin oppimisessakin.  

Tie sisäiseen ihmisyyteen sisältää 79 mieltä kirkastavaa harjoitusta sisäisten voimavarojen löytämiseen, ajatuksien, tunteiden ja halujen havainnoimiseen, ymmärtämiseen ja muuntamiseen sekä oman tahdonvoiman vahvistamiseen. Tervetuloa tutustumaan sisäiseen ihmisyyteesi! 

Jeremy Qvick on Inarissa syntynyt ja kasvanut kirjailija, taiteilija ja tietoisuuden tutkija. Lapin erämaa on kasvattanut hänestä taitavan sävel- ja sanataitelijan. Muusikon ura loppui, kun Jeremy rikkoi soittokätensä ja joutui luopumaan suurimmasta intohimostaan. Siitä alkoi vuosien mittainen uuden merkityksellisyyden etsintä, ja lopulta Jeremy löysi suunnan ja tarkoituksen elämälleen. Hän oli kokenut, mitä ihminen voi todella olla: luova ja vapaa olento. Ihmisen ainoat esteet ovat hänen oman mielensä pelot ja tottumukset. 

Vaellukset Lapin luonnossa ovat kehittäneet Jeremyn havainnointikyvyn kirkkaaksi. Sen avulla hän on tutkinut myös mielen mittaamattomia horisontteja.

 

 

 

Aloitussivulle