Ultran kirja-arviointi

 

 

Suomessa kummittelee
- Selittämättömiä ilmiöitä ja kummallisia kokemuksia
Eero Ojanen

242 s. (kovakantinen)
Kustantaja Minerva, 2018
 


 

SUOMESSA KUMMITTELEE, Selittämättömiä ilmiöitä ja kummallisia kokemuksia on jatkoa jo aiemmin ilmestyneeseen Eero Ojasen teokseen SUURI SUOMALAINEN KUMMITUSKIRJA, Kotimaiset kauhutarinat kautta aikojen. Kirja kertoo, kuten jo nimestä voi päätellä, kaikenlaisista selittämättömistä ilmiöistä ja kokemuksista suomalaisten keskuudessa. Kirja on kooste eri lähteistä ja aineistoista, jotka koskevat yliluonnollisia kokemuksia suomalaisten elämässä. Kummittelu pitää sisällään laajan kirjon erilaisia asioita ja kokemuksia jostakin selittämättömästä ja yliluonnolliseksi koetusta. Siinä missä Eero Ojasen edellinen teos oli kooste Suomen historian kummista tarinoista, legendoista ja kokemuksista yliluonnollisen kanssa pitemmältä aikajaksolta, on tämä uusin teos suoraa jatkoa teemalle, mutta lähinnä 70-luvulta tähän päivään asti.

Kirja koostuu lukemattomista kokemuksellisista lyhyehköistä tarinoista. Kokemukset on jaettu kirjassa luvuittain viiteen eri tarinatyyppiin. Ensimmäisenä käsitellään unia, aavistuksia ja enteitä. Enteitä koetaan monin eri tavoin mutta suuri joukko enteistä ja aavistuksista koetaan unen aikana. Tarinoita on todella paljon mutta niille on kaikille yhteistä, että näkijä ei ole mitenkään voinut tietää asioista etukäteen. Toinen tarinatyyppi ovat etiäiset eli ennalta kulkijat, konkreettiseksi koetut äänet, kuten askeleet tai koputukset tai valveilla koetut näyt. Etiäisiäkin koettiin monia erilaisia, yhtä lailla arkipäiväisiä tapahtumia kuin järisyttävämpiäkin kokemuksia. Oli mielenkiintoista lukea sellaisistakin enneunikokemuksista, joissa kokijat rytmittivät jopa arkipäiväistä elämäänsä enteiden pohjalta, ja ennekokemuksista ammateissa, joissa täytyi lähteä jonnekin ilman ennakkotietoa hyvinkin nopeasti.

Seuraavassa luvussa käsitellään kummituksia. Tässä luvussa on lähinnä vainajiin jollakin tavalla liittyviä kokemuksia. Näissä tarinoissa kerrotaan vainajien jollain lailla jättävän hyvästit ja tapahtumat ovat kokijoilleen lohdullisia. Omana lukunaan ovat myös kuolemanraja tapaukset, joista kirjassa löytyy monta tarinaa, näihin lukeutuvat myös ruumiista irtaantumiskokemukset.

Sota-ajan kummittelutarinoillekin on oma lukunsa, vaikka näitä käsiteltiin jo Ojasen edellisessäkin teoksessa. Suurimmaksi osaksi nämä sota-ajan tarinat ovat kuitenkin 70-luvulla kerättyjä ja ne sisältävät monenlaisia tarinatyyppejä unista ja etiäisistä aina kummitteluun asti.

Viimeisenä tarinatyyppinä on kokonaisuus nimeltään Enkelitarinat, jotka näyttävät tutkijankin mukaan tässä ajassa lisääntyneen. Enkelitarinoita on monenlaisia mutta hämmästyttävää on kuitenkin monessa tarinassa se, että nimenomaan lapset ovat havainneet enkelin tai ovat kokijana tarinan tapahtumissa. Enkelikokemuksissa on paljon suojelukseen ja pelastautumiseen liittyviä teemoja.

Teos on hyvin kirjoitettu ja koottu. Kirjailija on halunnut nähdä vaivaa analysoidessaan lähdeaineistoja, sekä tarinoiden keräämiseen liittyviä yksityiskohtia, sillä niillä on selkeä yhteys siihen, kuinka paljon tai minkä tyyppisistä kokemuksista kertomuksia on. Ojanen esittää lukijalleen selkeän kokonaisuuden lähdeaineistoista, joista tarinat on koottu. Teoksessa on myös runsaasti pohdintaa, joissa tuodaan esille monta näkökulmaa käsiteltyihin aiheisiin. Kattavasta lähdeluettelosta löytyy aiheesta kiinnostuneelle varmasti lisää luettavaa.
 

Clare Gardiner-Willberg

 


KUSTANTAJAN ESITTELY:

Kirja on jatkoa Suurelle suomalaiselle kummituskirjalle, joka nousi bestselleriksi pari vuotta sitten.
Tämän kirjan pääpaino on nykyajan tarinoissa, ja se jatkaa selittämättömien ilmiöiden ja kummallisten kokemusten esittelyä sellaisena kuin suomalaiset ovat ne kokeneet.
Mukana on erilaisia kummitusjuttuja, kokemuksia jonkin selittämättömän läsnäolosta, enneunia, outoja aavistuksia ja ennalta tietämisiä tai kokemuksia siitä, mitä samaan aikaan tapahtuu jossain aivan toisaalla.
Lisäksi Eero Ojanen esittelee outoja ilmiöitä koskevaa uusinta tieteellistä tutkimusta. Kirja ei kuitenkaan pyri selittämään ilmiöitä, vaan kertomaan tarinat niin, että lukija voi itse tehdä omat johtopäätöksensä.
 

 

 

Aloitussivulle