Ultran kirja-arviointi

 

 

Perinnehoitojen verhottu tieto
 

Vertanen Päiviö, Osmo Hänninen, Sinikka Piippo, Pentti Tuohimaa, Riitta Piilo

223 s.
Kustantaja Kalevalainen kansanparannus-säätiö, 2017


 

Tässäpä mainio ja erittäin tervetullut yhteenveto suomalaisista perinnehoidoista. Se tarjoaa niin historiaa (kuinkas muuten kun perinteistä on kyse) kuin tämän hetken elävää tietoa hyväksi koetuista hoito- ja parannusmenetelmistä. Kaupallinen lääketiede on aivan turhanpäiten syrjinyt kansanomaisiin menetelmiin perustuvaa parannustaitoa, koska kokonaisvaltaisesta terveydestään huolta pitävät kansalaiset ovat enenevässä määrin käyttäneet etenkin tuki- ja liikuntaelinten vaivoihin ja särkyihin perinnehoitoja.

"Nykyisen lääkärikoulutuksen fysiatrian ja ravintotieteiden opetuksen niukkuuden vuoksi kansanparannusmenetelmille on edelleen tarvetta. Tarvetta lisää myös perusterveydenhuollon kaikinpuolinen aliresurssointi tiedeyhteisöjen edistämän kalliin erikoissairaanhoidon ja markkinatalouden tukemien kemiallisten hoitojen vuoksi." ­– Siinä katkelma joka tiivistää tämän kirjan tarkoituksen. Koska nuo ennaltaehkäisevän ja korjaavan terveydenhuollon perusteet jäävät lääkärikoulutuksessa taka-alalle, on niihin perehtyneiden asiantuntijoiden taidot ja työ nostettava ns. virallisen lääketieteen rinnalle.

Usein luontaishoidoilla saatuja tuloksia vähätellään "vain" plasebo- tai lumevaikutukseksi, mutta mikäs sen parempaa: apu tulee ja ilman sivuvaikutuksia. On niin monia hyväksi koettuja asioita, joita oppilääketiede ei virallisesti tunnusta, joita tässä kirjassa tuodaan esille. Kirja käsittelee mm. luontaista kivunhoitoa, perinnehoitojen miellytysvaikutusta sekä hoitotilanteen sanatonta viestintää. Kirja esittää asiansa pätevästi ja kiihkotta, mitään tahoa aliarvioimatta.

Kotimaiset perinnehoidot esitellään kirjassa saunan hyvistä vaikutuksista alkaen, myös kuppaus ja hieronta saavat oman osansa. Kalevalainen jäsenkorjaus on yleistynyt varsinkin sen jälkeen kun alan koulutus uudistettiin ja käyttöön otettiin kansanlääkintäseuran julkinen rekisteri hoitajista.

Laajan esittelyn kirjassa saa fytoterapia eli kasvien käyttö erilaisissa hoidoissa. Katsaus suomalaisiin rohtokasveihin ja niiden käytön historiaan on paikallaan vaikka aiheesta onkin lukuisia erikoisteoksia. Luonnonmukainen ravinto on terveytemme ja hyvinvointimme perusta. Myös mielenterveyden hoitoon löytyy apua perinnehoidoista.

Usein perinnehoitoja on aliarvioitu sanomalla, että niistä ei ole tutkittua näyttöä. Ei ole kun ei ole tutkittu, mutta niiden vaikutuksista on runsaasti kokemusperäistä tietoa. Kirjan tekijät perustellusti vetoavatkin maamme hallitukseen, että se ryhtyisi WHO:n ja EU:n esittämiin toimiin suomalaisten perinnehoitojen saattamiseksi virallisen terveydenhoidon rinnalle. Osaamista on, mutta miksi se on "verhottu"?
 

Heikki Juutilainen

 


KUSTANTAJAN ESITTELY:

Tieteellisesti tutkittujen perinnehoitojen kunnioittaminen on terveysteko.

Perinnehoitojen verhottu tieto antaa käsityksen perinnehoidoista ja niihin liittyvien hoidollisten menetelmien vaikuttavuudesta. Kirjassa kerrotaan lisäksi kuinka perinnehoito-osaamista voidaan edelleen siirtää terveydenhoitoon.
 

Perinnehoitojen neuvottelukunta vetoaa maamme hallitukseen kansalaisten terveyden ylläpidon nimissä, että se ryhtyisi WHO:n ja EU:n esittämiin toimiin suomalaisten tieteellisesti tutkittujen perinnehoitojen tietämyksen ja käytäntöjen viemiseksi virallisen terveydenhuollon rinnalle.

 

Aloitussivulle