Ultran kirja-arvostelu


 

Erkki Lehtiranta:
Musiikin korkeammat oktaavit
- ääni ja musiikki meissä ja maailmankaikkeudessa

Kust. Dialogia Oy 2004
215 s

  *LOPPUUNMYYTY*
 

Musiikinrakastajan lemmentunnustus

Helmikuun 2004 alussa ilmestyi markkinoille kirja, jonka kirjoittajasta voi hyvällä syyllä käyttää otsikossa olevaa nimitystä. Kyseessä on ERKKI LEHTIRANNAN opus "MUSIIKIN KORKEAMMAT OKTAAVIT", ja sen jokaiselta sivulta huokuu kirjoittajan intohimoinen kiinnostus aihettaan kohtaan.

Alaotsikko: "ÄÄNI JA MUSIIKKI MEISSÄ JA MAAILMANKAIKKEUDESSA" kertoo tekijän rohkeudesta - aiheen laajuudesta huolimatta on kädessämme ensimmäinen suomalainen äänen ja musiikin tärkeimpiä elementtejä kokonaisvaltaisesti käsittelevä teos, ja kaikki tämä on mahtunut kohtuulliseen sivumäärään.

Ilahduttavinta mielestäni on, että tekijä ei ole piiloutunut ammattislangin taakse, vaan on nähnyt sen suunnattoman vaivan, jonka kirjailija aina joutuu kokemaan yrittäessään "kääntää" sanottavaansa jokaiselle ymmärrettävään muotoon. Kun tähän vielä yhdistyy maailmanlaajuisen musiikkihistorian uniikin hallinnan lisäksi valtava tietomäärä nykytieteen viimeisistä tutkimustuloksista niin äänen kuin musiikinkin alalta, voi vain todeta, kuinka tarpeellinen tämä kirja on meille tässä ja juuri nyt.

Yleensä jonkun erityisalan tutkimusta lukiessa kiintyy huomio useasti häiritsevään seikkaan; tekijä tuntuu omaavan kyseisestä asiasta patentoidun tiedon totuuteen, jota tuodaan esille pakonomaisella kiihkolla. Kriittiselle lukijalle syttyy silloin aina varoitusvalo, varsinkin kun tekstin lomasta pilkottaa joko tietoinen tai tiedostamaton oman MINÄN korostus. Lehtirannan teoksesta tämä ominaisuus puuttuu täysin - tulee päinvastoin mieleen Sibeliuksen ohje viulukonserttonsa esitystavasta: "Tämä osa on esitettävä von oben".

Käsiteltävänä olevaan materiaaliin tuodaan esille erilaisia näkökantoja alkaen eri kulttuurien menneisyydestä aina alan nykytutkimuksiin. Yhteenveto jätetään näiden tietojen perusteella useimmiten lukijan itsensä tehtäväksi - korkeintaan tekijä kertoo miten asiaa ehkä voisi ajatella. Luettujen sivujen myötä alkaa enenevästi tajuta, kuinka perustavaa osaa ääni ja sävelet näyttelevät niin meidän jokaisen elämässä, kuin myös koko universumin mittakaavassa!

"Alussa oli sana", sen jälkeen polaarisuus ja sen seurauksena ihmisen kaikesta kaksinaisuudesta aiheutuvat vaikeudet. Jos (niin kuin kaikki maailmanuskonnot ja -filosofiat opettavat), jos siis elämämme tarkoituksena on kehitys, onkin varmaan koittamassa aika, jolloin tätä vaihetta on mahdollista ryhtyä "evoluoimaan" äänen ja musiikin voimalla. Tähänkin tehtävään antaa virikkeitä aina itämaistamusiikkia myöten tämä lyhyesti ylläselostettu kaikille musiikinrakastajille omistettu lemmentunnustus, jonka lopusta löytyy vielä runsaan lähdekirjallisuusluettelon lisäksi tukku kiinnostavia asiaan liittyviä internet -osoitteita, sekä valittujen äänitteiden luettelo.


Erkki Ertama

 


 

Musiikki merkitsee eri asioita eri ihmisille. Joillekin se on vain "soivaa
seinätapettia", kiireisen elämän levotonta taustakohinaa. Joillekin musiikki
on elämän suola ja sokeri, toisille taas äänten leikkiä aineen maailman ja
henkisen todellisuuden kosketuspinnalla. Joka tapauksessa musiikki kantaa
edelleen mukanaan monia mysteereitä. Miksi aineettomin taidemuoto voi
koskettaa meitä niin syvästi, ehkä syvemmin kuin mikään muu taiteenala.
Missä ja miten ääni muuttuu musiikiksi? Mikä on musiikin ydin, sen
todellinen olemassaolomuoto nuottien takana?

FM Erkki P.K. Lehtiranta tarkastelee teoksessaan näitä ja muita musiikin
ydinolemukseen liittyviä kysymyksiä epädogmaattisesta näkökulmasta.
Kirjoittaja luo keskusteluyhteyden musiikin metafysiikkaan liittyvän
ikiaikaisen viisauden ja tieteen modernien tutkimustulosten välille.

Tuloksena on ajatuksia herättävä, stimuloiva kirja äänestä, hiljaisuudesta
ja musiikista meissä ja maailmankaikkeudessa.

 


Sisällys

Johdanto

1. luku    Musiikissa on enemmän kuin mitä korva kuulee

Hiljaisuus puhuu - osaammeko kuunnella?
Silmän kulttuuri, korvan kulttuuri
Ääni, värähtely, taajuus ja resonanssi
Äänen pitkä esihistoria
Kivikausi soi

2. luku    Länsimaisen musiikkiajattelun metafyysiset juuret - musiikin
korkeammat oktaavit

Egyptiläinen musiikkikäsitys
Sfäärien soitto ja planeettojen laulu - Pythagoraan perintö jälkipolville
Suhteissa sen salaisuus
Harmonia ja kosmos - kosminen harmonia
Luonnon kosminen kalligrafia
Jumalan kosminen musiikki
Musiikin kolme maailmaa
Renessanssi ja anima mundi
Pyhä taivaallinen yksinkertaisuus

3. luku    Musiikin monitasoiset vaikutukset

Musiikin pyhä kolminaisuus
Musiikin fysiologisista vaikutuksista
Musiikin emotionaalisista vaikutuksista
Musiikin mentaalisista vaikutuksista
Musiikin terapeuttisista vaikutuksista
Musiikin syvähenkisistä ulottuvuuksista
Musiikin sosiaalisista ja kulttuurisista ulottuvuuksista

4. luku    Sisäinen musiikkimme eli ihmiskehon sävelet, rytmit, resonanssit
ja aistien väliset yhteydet

Kehorytmit ja -resonanssit
Susan Alexjander ja DNA-musiikki
Oma sisäinen sävel
Äänet, värit ja tuoksut - aistikokemusten kiehtovat yhteydet
Musiikki, chakrat ja hienokehot

5. luku    Uuden ääniajattelun pioneereja

Hans Jennyn visuaaliset sinfoniat ja ääniveistokset
Alfred A. Tomatis, äänen Einstein
Robert Monroe
Sharry Edwards ja Nicole LaVoie
Hans Cousto ja kosminen oktaavi

6. luku    Intian pyhä sävel

Musiikki ja korkeampi todellisuus
Omalakinen musiikkikulttuuri
Rágat, mielen värittäjä

Epilogi

Liite 1        Yläsävelsarja
Liite 2        Intialaisen klassisen musiikin kaksi traditiota
Rytmien labyrintit
Miten perinne siirtyy - mestarit ja kisällit
Liite 3        Musiikkia eri tarpeisiin
Liite 4        Kotisivuja

Viitteet

Kirjallisuusluettelo
 

 


TAKAISIN