Ultran kirja-esittely

 

 

Meedioiden kirja
Allan Kardec

556 s.
Suom. Pekka Kaarakainen

27,50 e

 

Kirja alkaa sanoin ”Uusien asioiden käsittelyyn tarvitaan uusia sanoja” ja käy selittämään kirjan ensimmäisen ilmestymisen aikoihin huippusuosioon nousseen spiritismin silloin modernia terminologiaa. Ja tarpeen se onkin, sillä yli sadan vuoden aikana havaitsemme käsitysten ja käsitteiden huomattavasti muuttuneen. Jotain on jäänyt pois muodista ja paljon uusia näkymiä on avautunut hengenmaailmojen tutkimuksen alueella, joka on kulkenut rinnan tieteen paljastusten kanssa tai jopa muutaman askeleen edellä ja vilkuillut siltä taholta uusia tulkintamalleja.

Ranskalainen 1804 syntynyt Kardec (alun perin Hippolyte Rivail) oli Pestalozzin hengessä opiskellut avarakatseinen pedagogi. Hän kiinnostui systemaattisesti tutkimaan selittämättömiä ilmiöitä ja hakemaan niille mahdollisimman loogisia selityksiä. 1800-luvun puolivälissä hän oli valmis julkaisemaan koontamansa spiritistisen opin perusteoksen Henkien kirjan. Suuren yleisön lisäkysymysten innoittamana ilmestyi vuonna 1861 kokeellisen spiritismin opas Meedioiden kirja.

Kirja selvittää aluksi perinpohjaisesti henkien olemassaoloa, niiden toimintaa ja ilmentymistä fyysisessä maailmassa. Sen jälkeen päästään itse asiaan, meedion työhön, kommunikointimenetelmiin ja koulutukseen. Lukija tutustutetaan mm. tiptologiaan, sematologiaan, pneumatografiaan, psykofoniaan, perispiritiin, fluideihin ja magnetismiin. Kirjoittaja tarkastelee meedionkykyä monitahoisesti mutta korostaa aina korkean moraalin ja ylevien päämäärien merkitystä. Kardecin tapaisen pikkutarkan tutkijan ei tietenkään sovi unohtaa myös toiminnan mahdollisia negatiivisia puolia; ovathan niin meediot kuin alalla aktiivisesti toimivat hengetkin ominaisuuksiltaan inhimillisiä. Erottelukyvyn kehittäminen auttaa havaitsemaan vilpillisyydet sekä näkymättömän että näkyväisen puolella.

Kirja tarjoaa paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia tämän aihepiirin historiasta kiinnostuneille. Myös alan toimijoille se saattaa antaa virikkeitä. Kun nyt henkimaailman asioista on puhe, niin omia tuntemuksiani tämän teoksen yleisenergioista voisi kuvata adjektiiveilla sumea, raskas ja pölyinen. Kenties tämä päivä ei tarvitse enää näyttämösovituksia, sillä olemme puolessatoista vuosisadassa kollektiivisestikin kulkeneet henkisen tutkimuksen tiellä kohti valoa, vapautta, keveyttä ja kirkkautta, ja konkreettisesti lähentyneet tutkimaamme aluetta saaden sen osaksi jokapäiväistä elämää. Joka tapauksessa Allan Kardecin ja aikalaistensa ottamat alkuaskeleet tällä tiellä ovat ehdottomasti kunnioitettavia.


Heikki Juutilainen

 


KUSTANTAJAN ESITTELY

Sen jälkeen kun Allan Kardecin julkaisema Henkien Kirja oli tullut tunnetuksi, lukijat lähettivät Kardecille kirjeitse lukemattomista kohteista kysymyksiä havaintoihinsa ja ongelmiinsa liittyen. Pystyäkseen vastaamaan niin usealta taholta esitettyihin kysymyksiin, Allan Kardec julkaisi teoksen – Meedioiden Kirja, joka oli edeltäjänsä tavoin laajuudessaan ja järjestelmällisyydessään ennennäkemätön merkkiteos.

• Mitä ovat Henget?
• Kuinka meedio pystyy toimimaan välittäjänä Hengille?
• Mitä tekijät vaikuttavat meediokyvyn kautta saataviin kommunikointeihin?
• Kuinka erottaa harhaanjohtavat Henget?
• Kuinka välttää virheisiin ajautumista meediokyvyn harjoittamisessa?
• Mitä vaaroja meediokyvyn harjoittamiseen liittyy ja mikä on paras tapa välttää nämä vaarat?
• Mitkä syyt johtavat joskus meediokyvyn heikkenemiseen tai tekevät sen kuihtumaan kokonaan?
• Mitä varten meediokyky on annettu ihmisille?

Tämä kirja antaa vastauksen näihin ja moniin muihin kysymyksiin.

 

 

Aloitussivulle