Ultran kirjaesittely

 

 

Matkalla kotiin sielun siivin
Ritva Peltomäki

177 s.

 
 

Mm. SAI BABAN VIISAUTTA!

Kirja kertoo kirjailijan matkasta kohti kaikille ihmisille yhteistä ydintään, Pyhää Itseään, Jumalaa ihmisen sisimmässä, Jumaluuden Alkulähdettä.
    Se on Pyhä Koti, Jumala, josta kaikki ihmiset ja koko luomakunta ovat saaneet alkunsa.
    Matkaoppaana kirjassani ovat toimineet aikamme Avataara, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba ja Hänen opetuksensa, joita kirjassa on erittäin runsaasti.
    Oma elämänhistoriani tietyiltä osin on mukana henkilökohtaisena lähtökohtana.

 

LUKIJALLE

Kirjani ”Matkalla kotiin sielun siivin” on ilmestynyt kesällä 2019. Kirjan taustalla on Intian muinainen henkinen viisaus, jota on palautettu ratkaisujen avaimiksi kulttuurimme ja luonnon laajojen ongelmien ratkaisuihin ihmisen vastuullisuutta painottaen. Se on myös kertomus Jumalan ikuisesta Rakkaudesta, johon meillä kaikilla on pääsy. Oikeastaan se on kertomus Rakkauden ”vallankumouksesta”, joka on pyyhkäissyt nyt yli koko maanpiirin.

Kirjani kertoo myös omasta matkastani kohti kaikille ihmisille yhteistä ydintään, Pyhää Itseään, Jumalaa ihmisen sisimmässä, Jumaluuden Alkulähdettä. Se on Pyhä Koti, Jumala, josta kaikki ihmiset ja koko luomakunta ovat saaneet alkunsa. Matkaoppaana kirjassani on toiminut aikamme, ns. Kali-aikakauden  Avataara, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba ja Hänen opetuksensa, joista lainauksia on kirjassa  kauttaaltaan erittäin runsaasti. Oma elämänhistoriani  tietyiltä osin on mukana konkreettisena lähtökohtanani ja osoituksena henkilökohtaisesta Jumalasuhteesta, johon meillä kaikilla on oikeus. Psykologin ammatillinen kokemukseni pohjustaa ihmisen maallisen minuuden kehitystä kohti laajempaa Hengen henkistä kokonaisuutta ja todellisuutta.

Käsittelen laajoina perusteemoina ihmisen vastuullisuutta, kokemuksiani käynneiltäni  Hänen ashramissaan Intiassa jne. Esitän mm. vastauksia kysymykseen, kuka on Sri Sathya Sai Baba ja mikä on Hänen Vedoihin perustuva ykseyden sanomansa  sekä Hänen maallinen perintönsä ihmiskunnalle. Jaan tietoutta siitä, mitä Jumala oikeastaan tarkoittaa. Luomiskertomusta avaan Hänen ilmoituksenaan seuraajilleen Jumalan Ikuisen Rakkauden valossa. ”Kuka minä olen” -luvussa avaan näköaloja autenttisista Sathya Sai Baban opetuksista ihmisen kokonaisuuteen evoluution pitkässä ketjussa  sekä ihmisyydestä lopulta jumaluuteen.

Kirjan kannessa on kuva  minulle välitetystä visiosta, joka esittää syvänsinistä, Jumalan ikuista Rakkautta symboloivaa simpukkaa, joka suojaa ja kätkee puhtaan hohtavan valkoisen helmen, ihmisen puhtaan Hengen. Syvänsininen väri symboloi  Intiassa Jumalan ikuista Rakkautta. Tämä symbolisesti simpukkana kuvattu Ikuinen Rakkaus ympäröi meitä kaikkialla Hänen kaikkiallisen Läsnäolonsa periaatteen mukaisesti. Viestinä oli, että em. helmi on kuitenkin tahriintunut elämän ja lukemattomienkien elämien aikoina. Sen puhdistaminen ja palauttaminen jossakin vaiheessa elämän ikuisella jatkumolla takaisin Jumalalle puhtaana on moninaisten elämänpolkujen lopullinen ja yhteinen päämäärä. Näitä Valon ja Rakkauden polkujen näköaloja avaan piilevistä näkyviksi ja kuljettaviksi tekstissäni.

Ritva Peltomäki

 

 

Aloitussivulle