Ultran kirja-arviointi

 

 
Maailma muutoksessa 
- ja muita viestejä henkisen tiedon lähteeltä

200 s.
Kustantaja Ananda Seva ry, 2019
25 €

 

 

SEPPO TANHUAN LUONNEHDINTA:

Tämä Shrii Shrii Anandamurtin henkisen läsnäolon inspiroima laaja kokonaisuus maapallon miljoonia vuosia vanhasta historiasta, ihmiskunnan synnystä avaruusolentojen toteuttamalla geenimanipulaatiolla, Raamatun ja Jeesuksen uudenlaisesta tulkinnasta, tämän hetken valtavasta muutosprosessista ja tietysti henkisen kehityksen kymmenistä ilmentymistä tarjoaa monessa kohdassa uudenlaista näkökulmaa elämään ja ihmisen tarkoitukseen nuorena ja kehittymättömänä rotuna.

Välittyneet viestit ovat hiukan sirpaleisessa muodossa, enkä löytänyt ihan helposti punaista lankaa johdattamaan aihealueesta toiseen. Silmiini osui muutamia nykyisiin ilmiöihin liittyviä väitteitä, jotka oman käsitykseni mukaan eivät pidä paikkaansa, vaan perustuvat yleiseen lehdistön ja valtamedian jakamaan virheelliseen tietoon.

Toisaalta esimerkiksi ihmiskunnan synnystä kertovat kappaleet seurailevat yllättävän tarkasti hiljattain esille tullutta uutta vanhan testamentin käännöstä, joka taas on dramaattisesti poikkeava esimerkiksi kristinuskon sisältämästä näkemyksestä.

Teos vaikutti minusta monessa kohtaa enemmän ihmisen aivoissa syntyneiltä mietelmiltä, kuin korkeamman olennon välittämältä tiedolta. Kun ottaa huomioon, että tekstin henkinen kantavuus vaihtelee huomattavasti eri kappaleissa ja jopa niiden sisällä, löytyy kirjasta paljon myös loistavia oivalluksia ja henkistä viisautta.ULTRAN KIRJA-ARVOSTELU:

Syvällistä ja laaja-alaista ymmärtämystä maailman tilanteeseen, ihmisen toimintoihin ja hengen elämään tarjoaa tämä kokoelma kalifornialaisen Maetreyii Nolanin vastaanottamia intuitiivisia viestejä, joiden inspiroijana on ollut 1921–1990 elänyt henkinen mestari Shrii Shrii Anandamurti. Intialainen Anandamurti (P.R. Sarkar) uudisti tantran ikivanhoja viisauksia nykyihmistä varten ja antoi uusia opetuksia hahmotellen mm. henkisille arvoille perustuvan yhteiskuntateorian. Hänen perustamansa kansainvälinen Ananda Marga -järjestö (Suomessa Ananda Seva ry.) vaalii hänen henkistä perintöään.

Tämän kirjan sisältö taatusti kiinnostaa laajaa yleisöä, sillä nykyhetken uutisten ja keskustelujen aiheet avartuvat nyt massamedian viestejä syvällisemmiksi näkymiksi taustoihin ja tulevaisuuteen. Heti ensimmäinen luku tarkastelee maaplaneetan ja sen asujaimiston lähitulevaisuudessa kohtaamia suuria mullistuksia, joihin vielä voimme vaikuttaa edes hiukan, vaikka poliitikot ja markkinatalous ovatkin sormi suussa. Mutta mitä ratkaisuja me tekisimme? Edessä ei ole maailmanloppu vaan paremman yhteiskunnan alku! Uusi yhteiskuntamalli tulee perustumaan henkisiin ja moraalisiin arvoihin. Tietoisuus ja teknologia voivat kehittyä vain käsi kädessä; ihmiskunta ei ole luhistumassa takaisin alkeellisiin oloihin.

Maetreyiin viestien mukaan ihmisrotu on pikkuhiljaa jättämässä taakseen lapsuutensa vaiheen ja kehittyy yhteisyyteen kaikkien olentojen kanssa. Tietoisuus kokee valtavan evoluution; nuorten ajattelussa ja toimissa tästä on jo ilahduttavia merkkejä. Mutta meidän jokaisen on työskenneltävä sen hyväksi.

Ihmisen suhde luontoon ja kaikkeuteen on tietenkin erityinen, vaikka osa luontoa olemmekin. "Ihmisenä sinulla on suuri lahja tarkastella kosmosta, hiljentää levoton mielesi, avata se. Sinulla on kyky tuntea elämä ympärilläsi, tulla osaksi kosmista ilmenemismuotoa, pranaa, elämänvoimaa, olla tuossa verkostossa ja sulautua kosmiseen alkulähteeseen." Kirjan selkeä teksti on paikoitellen runollisen kaunista ja opastaa virittäytymään elävien olentojen tunteisiin ja sanomaan. Maetreyiin ja Ananda Sevan edustama uushumanismi tunnustaa kaikki olennot osaksi samaa perhettä. Kirjassa on oma lukunsa myös planeettojen välisistä yhteyksistä, avaruusolennoista ja heidän vaikutuksestaan ihmisen evoluutioon.

Uuden aikakauden voimistuvaa feminiinistä energiaa tarkastellaan koskettavalla tavalla jumalattariin ja naiseuteen keskittyvissä jaksoissa monitahoisesti ja oivaltavasti. Pyhä Äiti, joka on korkeimman feminiinisen aspektin ilmentymä, on runsauden ja hyvinvoinnin avokätinen jakaja, maailman synnyttäjä ja elämän antaja.

Syvälle kosmisiin alkuvoimiin päästään äänivärähtelyjen henkisen tieteen osiossa. Ääniterapiaa ovat käsitelleet myös Erkki Lehtiranta ja Hilkka-Liisa Vuori, joiden näkemyksiä kirjassa myös esitellään. Maetreyii viestittää ja pohtii myös taiteen erottamatonta olemusta ihmisen sielunelämässä ja itseilmaisussa.

Ikään kuin yhteenvetona kirjan loppupuolella paneudumme vielä ihmisen henkiseen ulottuvuuteen, joogaan elämäntapana, elämän sykleihin ja rakkauteen kaiken perustana. Maetreyii Nolan kuvaa loppusanoissa kauniilla tavalla yhteyttään viestiensä alkulähteeseen. Kokonaisvaikutelmana tästä kirjasta henkii lohdullisuus, puhtaus ja selkeys.
 

Heikki Juutilainen

 


KUSTANTAJAN ESITTELY:

Tähän teokseen kootut Maetreyii Nolanin välittämät intuitiiviset viestit kattavat laajan aihealueen; tarkastellaan maailman nykyistä kriisitilannetta ja sen ratkaisua, tulevaisuuden visioita ja avaruusystäviemme vaikutusta. Kokoelma käsittelee myös luonnonympäristön merkitystä, jumalattaria ja naiseutta, taidetta, äänen hienosyistä maailmaa sekä ihmisen henkistä ulottuvuutta. Varhaisimmat viestit ovat 1990-luvun alkupuoliskolta ja uusimmat vuodelta 2019.

Maetreyii kokee saavansa viestit Shrii Shrii Anandamurtin henkisen läsnäolon inspiroimana. Mukana on myös Bhavanandan (Marc Nevas) välittämiä viestejä samasta lähteestä sekä otteita Anandamurtin fyysisen elämänsä (1929-1990) aikana pitämistä puheista.

Viestit puhuttelevat nykyhetken tiedostavaa ja pohtivaa lukijaa antaen ajattelulle uusia ulottuvuuksia ja viestien sisältämille aiheille syventäviä merkityksiä.

 

 

Aloitussivulle