Ultran kirja-arviointi

 

Lähdekenttä
David Wilcock

- Kätketty tiede ja kadonneet sivilisaatiot:
muinaiset ennustukset ja vuoden 2012 käännekohta

612 s.
Suomentanut Sini Linteri
Kustantaja Basam Books Oy, 2012

(35 e) Tarjous 29 e   * TOISTAISEKSI PAINOS LOPUSSA *

 

 

Wilcockin teos on laaja-alainen ja monipuolinen tietopaketti ja se sisältää hyvin paljon tietoa erittäin monista aiheista. Sisältö on jaettu 20 lukuun 139 aihealueesta. Kirja sisältää monien eri maiden tutkijoiden tuloksia ja näkemyksiä sekä muista lähteistä koottuja tietoja. Kaikki tieto ei ole tutkittua, mukana on myös tapahtumia ja tarinoita. Lähdekenttä luo myös uuden näkökulman moniin meillä luonnonlaiksi muodostuneisiin vakiintuneisiin käsityksiin.
   Kirjassa tuodaan esille ajatuksia atomista avaruuteen, historiasta nykyaikaan, ihmisen sisäisistä rytmeistä galaksimme rytmeihin ja geometriaan, elämän evoluutiosta maapallolla - alkaen ajasta miljoonia vuosia ennen ihmisen ilmestymistä maan kamaralle - jatkuen tähän päivään.
   Kirjan tarkoitus on pyrkiä esittämään myös laaja-alainen näkemys näkymättömästä, aistein havaitsemattomasta, elämän lähteestä - lähdekentästä, joksi hän sitä nimittää - ja sen kehittymisestä maapallolla. Kirja pyrkii myös valottamaan mahdollista tulevaisuutta.
   Kautta historian ovat eri filosofit ja tutkijat kuvanneet ”kaiken takana olevaa” kukin omista lähtökohdistaan ja antaneet sille myös nimen. Platon kuvaili sitä Ideain maailmaksi, joka on näkyvän maailman takana ja ilmenee voimina, jotka havaitaan vaikutustensa kautta ja joka on aisteille näkymätön.
   Viimeisin tiedemaailman antama nimitys sille on pimeäenergia. Vastaavia nimityksiä tulee helposti mieleen parikymmentä eri versiota. Kirjan lukemista vaikeuttaakin tekstissä vilahtelevat eri lähteistä tulevat nimitykset samalle asialle. ”Kenttä” sana viittaa jonkinlaiseen tasoon, kun kysymys on koko kosmoksen täyttävästä aineesta (energiasta). Tilannetta voisi kuvailla paremmin veden olomuodolla höyrynä, joka tulee näkyväksi suurena pitoisuutena kiehumispisteessä tai kosteuden tiivistyessä sumuksi tai pilveksi lämpötilan laskiessa lähelle nollaa. Einsteinin käyttämä ja yleinen teosofisessa kirjallisuudessa käytetty nimi on eetteri. Kirjan ymmärtämistä helpottaa se, että lukija käyttää ilmiöistä itselleen tuttua nimeä.
   Mukana kirjassa on tieteen nykyisten virallisten tutkimusten tuloksia ja myös paljon uusia tutkimuksia, avauksia, jotka eivät sovi virallisen tieteen raameihin ja on siksi syrjäytetty julkisuudesta. Jälkimmäiset ovat avaamassa ovia uuden ajattelun aikaan.
   Yksi mielenkiintoisimmista avauksista on Einsteinin suhteellisuusteorian kääntäminen vastakkaiseksi (tohtori Vladimir Ginzburg), jolloin teoria toimii edelleen, mutta nopeuden kiihtyessä materian massa ei kasva vaan pienenee lähestyttäessä valon nopeutta ja muuttuu energiaksi. Olisi kai jo aika uudistaa ajattelua, onhan suhteellisuusteorian (E = mc2) keksimisestä jos lähes sata vuotta. Sama aika, sata vuotta, kului, ennen kuin Galilei puolustaessaan Kopernikuksen havaintoa toi julkisuuteen, että maa ei ole maailmankaikkeuden keskus. Tämä havainto aloitti uuden ajattelun maailmassa.
   Kirjan viimeinen luku päättyy tänä päivänä ihmisiä askarruttavaan joulukuun 21. päivään ja jo Mayojen ennustamaan aurinkokunnan 25920 vuoden välein toistuvaan tapahtumaan galaksissamme ja siihen mahdollisesti liittyviin tapahtumiin Maapallolla. Kirja ennustaa lukijoiden helpotukseksi Maapallon tulevaisuuden positiivisessa valossa.

Veli-Pekka KuhmonenKUSTANTAJAN ESITTELY:

David Wilcock on kirjoittanut yhden aikakautemme tärkeimmistä kirjoista. Hänen näkemyksensä kaiken olevaisen taustalla olevasta elävästä energiakentästä eli "alkukentästä" tukeutuu mitä moninaisimpiin biologian, psykologian, fysiikan ja historian tutkimuksiin. Wilcock kutoo yhteen vaikuttavan ajatusverkon, joka kytkee koko inhimillisen olemassaolon yhdeksi kaiken kattavaksi kentäksi. Hän näyttää alkukentän olevan kaiken elämän lähde, joka itsenäisesti tuottaa elämän perusrakenteen, eli DNA:n kaksoiskierteen, niin avaruuden syvyydessä kuin steriloidun veden täyttämässä koeputkessakin. Hän osoittaa myös miten DNA on kuin jähmettyneen valon kimppu, joka on valmis muuttumaan ympäristön olosuhteiden mukaisesti. David Wilcock on tiennäyttäjä, joka on viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana tullut tunnetuksi mm. tutkijana ja elokuvantekijänä. Laajempaan tietoisuuteen hän nousi elokuvallaan The 2012 Enigma, jonka on internetissä katsonut yli 2 miljoonaa ihmistä. Wilcockin suurin lahja on peräänantamaton tutkijan tahto, joka on löytänyt mitä ihmeellisimpiä ja silti täysin tieteellisiä tutkimustuloksia, jotka yhdessä hyvin selkeästi viittaavat yhtenäiseen elävän energian kenttään, josta kaikki materiaalisen maailman ilmiöt saavat alkunsa. Samoin hän kytkee ymmärryksensä kenttään monet sellaiset ilmiöt kuin ufot, Mayojen kalenterin, Egyptin pyramidit, telepatian ja teleportaation, joille kaikille löytyy luonnollinen selityksensä elämän suuressa kokonaisuudessa.

David Willcockin Lähdekenttä on hätkähdyttävä synteesi kätkettyjä tutkimuksia ja kadotettuja ennustuksia.

 

 

 

Aloitussivulle