Ultran kirja-arviointi

 

 

 

Kuu - Naisen voima
- Itämaista viisautta luonnollisen kuukautiskierron vahvistamiseen ja naiselliseen itsetuntemukseen


Terhi Hirvikallio

Kustantaja Ekohoitola Tai Mi, 2016
133 s.

 

Nainen on viime vuosituhannen aikana ollut miehen takana pimennossa ja alistettuna monessa suhteessa. Patriarkaalinen kulttuuri on saanut naiset häpeämään itseään ja tukahduttamaan luonnollista seksuaalisuuttaan. Naisen tarpeet, tunteet ja halut on pyritty kitkemään kaikin puolin ja naisen yhteiskunnallinen rooli on ollut suppea. Nykyään Suomessa nainen on noussut monessa suhteessa tasa-arvoiseen asemaan miesten rinnalle, mutta asiassa on myös kääntöpuolensa. Nainen on joutunut omaksumaan itselleen hyvin maskuliinisia piirteitä unohtaen samalla oman feminiinisen olemuksensa.

Viime aikoina meillä on noussut pintaan erilaiset naisten voimaantumis- ja itsetuntemusliikkeet. Nainen on biologisesti erilainen kuin mies ja naisen ei kuulu yrittää toimia ja olla kuten mies. Kuu - Naisen voima -kirjassa käsitellään naiseutta kuunkierron näkökulmasta. Naisella on luonnostaan erilaiset rytmit kuin miehellä, siitä kertoo myös kuukautisemme, joka valitettavasti on vielä yhteiskunnassamme jonkinlainen tabu.

”Ymmärtäessään itseään paremmin nainen hyväksyy arvonsa ja tarpeensa. Nainen hyväksyy erilaiset puolensa ja ymmärtää voimaansa eri elämänvaiheissa. Hän luottaa sisäiseen tietoisuuteensa ja vaistoihinsa. Nainen uskaltaa astella sydämensä viitoittamaa tietä ja olla oma itsensä.”

Terhi Hirvikallio nostaa luonnollisen aiheen, kuukautiset, hienosti tarkasteltavaksi kirjassaan Kuu - Naisen Voima. Hän esittää kuukautiset ihanan pehmeällä ja rakentavalla tavalla, käyttäen perinteisen kiinalaisen lääketieteen oppeja analysoinnissaan. Yin ja Yang -energian avulla Hirvikoski kuvaa elämän ja kierron rytmejä, jotka on helppo erottaa toisistaan. Yin ja Yang -dynamiikka sekä hormonaaliset vaihtelut säväyttävät omalla tavallaan naisen kuukautiskiertoa ja tuovat syklisyyttä naisen elämään.

Kuukautiskierto voi toimia naiselle itsetuntemuksen lisääjänä ja myös porttina rakkauteen ja hyväksyntään itseään kohtaan. Suurin osa naisista pitää kuukautisia vielä välttämättömänä pahana, ja niihin liitetään paljon negatiivisia tunteita kuten häpeää. Kirjassa kerrotaan äärimmäisen hyvin, miksi kuukautiset ovat naisen elämän kannalta tärkeä elementti ja miksi kuukautiskiertoa kannattaisi juhlistaa, parjaamisen ja voivottelun sijaan.

”Kuunkierto on naisen luontainen työväline ja ohjausjärjestelmä. Se on mitä mainioin kompassi elämänpyörteissä - ensin vain täytyy oppia navigoimaan sen kanssa.”

Kuukautiskierto ja kuunkierto voivat toimia sopusointuisessa rytmissä. Kuun perusolemus on Yin eli se ilmentää feminiinistä energiaa, kun puolestaan aurinko edustaa Yang energiaa ja maskuliinisuutta. Koska naisen itsetuntemukseen vaikuttaa kuukautiskierto hyvin oleellisesti, on sen takia tärkeä tunnistaa kierron eri vaiheita ja millainen vaikutus niillä on naisen elämään.

Nykyaikana naisilla on paljon erilaisia haasteita liittyen omaan kiertoonsa. Kipuiluun ja huonoon olotilaan pystytään vaikuttamaan mm. ravinnon ja itsetutkiskelun avulla. Kirjassa ohjeistetaan ruoka-aineista, joilla pystytään vaikuttamaan hormonijärjestelmäämme. Luvassa on myös ohjeita, reseptejä ja yrttejä, mitä kannattaa syödä kierron- ja naisen elämän eri vaiheissa. Perinteinen kiinalainen lääketiede uskoo, että 70% syntymänjälkeisestä energiasta saadaan juuri ravinnosta. Ravinto luo perustan hyvinvoivalle keholle, jota ajatukset ja tunteet täydentävät.

Miesten kannattaa ehdottomasti myös lukea kirja, sillä se syventää tuntemusta ja ymmärrystä omaa kumppania kohtaan. Kirjassa esitetään kuinka naisen seksuaalisuus ei ole niin suoraviivaista kuin miehillä ja tämän takia mm. seksin ilmentäminen saattaa aiheuttaa parisuhteeseen turhaa vääntöä. Naisen seksuaalisuus menee kuunrytmissä ja tunteiden mukaan. Ovulaation jälkeen nainen voi olla himokas rakastajatar kun taas vuodon aikaan nainen saattaa olla erittäin tunteikas ja kaipaa vain syliä ja ymmärrystä. Kirjassa on joka luvun päätteeksi miehelle ohjeet, kuinka naista kannattaa huomioida kierron eri vaiheissa. Uskon, että kirjan luettuaan parisuhde voi nousta uudelle tasolle niin henkisesti kuin seksuaalisestikin.

”Anna naisellesi niin fyysistä kuin henkistä tilaa. Jos hän on itkuinen, ole tukena ja halaa häntä. Suukota naistasi poskelle ilman seksuaalisia taka-ajatuksia.”

Kirjassa annetaan kuukello työkaluksi tarkasteltaessa naisen luonnollista rytmiä. Aika harva nainen nykyaikana on tietoinen oman rytminsä vaikutuksesta esimerkiksi tunnemaailmaan ja omiin seksuaalisiin haluihinsa. Kuukellon avulla pystytään havainnoimaan sitä, että naisen elämä on luontaisesti rytmitettyä. Kuunkierrossa on selkeästi vaiheita, jolloin nainen kääntyy luontaisesti sisäänpäin ja tarvitsee enemmän lepoa ja puolestaan selkeästi sellaisia vaiheita, jolloin Yang energia hallitsee enemmän ja näin ollen tuo dynaamisuutta ja tekemisen meininkiä arkeen. Eri rytmien havainnoiminen voidaan oppia tuntemaan itsessään, jolloin armollisuus ja hyväksyminen itseään kohtaan voi nousta uudelle tasolle.

Kirja on kirjoitettu tosi selkeästi ja sitä on miellyttävä lukea. Asioihin ei ole liitetty liikaa mystisyyttä vaan kuka tahansa voi lukea kirjan ja lisätä sen avulla itsetuntemustaan, rakkautta ja hyväksyntää itseään kohtaan.
Kirjassa ihanassa osassa ovat myös kuulta saatavat viestit:
”Joskus pysähdyn kuuntelemaan hiljaisuutta - kuulen kuinka kaikkien äänet ja teot resonoivat yhdessä muodostaen lauluista hienoimman, elämänlaulun.”
 

Elina Ojaniemi, Kehon ja Mielen vapaus -blogisti Naiseuden Voima -sivustolla

 


KUSTANTAJAN ESITTELY:

Terhi Hirvikallio on opiskellut Saksassa ja Kiinassa, ja hoitaa asiakkaitaan Suomessa kiinalaisen lääketieteen, akupunktion ja luontaishoitojen avulla. Kirjassa hän kertoo mitä missäkin kuunkierron vaiheessa kannattaa tehdä: ruuat, reseptit, tunteiden ymmärtäminen, kehon tarpeet, ja jopa neuvoja miehille miten tukea ja ymmärtää naista kierron eri vaiheissa.

 

 

Aloitussivulle