Ultran kirja-esittely

 

Kryon Kirja 9 – Uusi alku
Lee Carroll

Rosedale Books
 

 

Ajattoman ajankohtainen kirja.

Tätä teosta lukiessaan ihminen kerta kaikkiaan joutuu miettimään ajan olemusta suhteessa omaan ymmärrykseensä. Kryon käsittelee asioita perspektiivistä josta lineaarisen ajan eri aikaan koetut tapahtumat ovat koettavissa samanaikaisina ja toisiinsa liittyvinä.

Kryonin yhdeksäs kirja tuli luettua poikkeuksellisessa järjestyksessä. Se suorastaan houkutteli aloittamaan lukemisen kirjan puolesta välistä, jonka jälkeiset kanavoinnit on kirjattu New Yorkin terrori-iskun jälkeen. Tuokin tapahtuma oli Kryonin mukaan osa ihmiskunnan itse valitsemaa prosessia, nimeltään; aidalla istumisen aika on ohi. Tuota termiä Kryon käyttää ihmisille niin tyypillisestä tavasta olla ottamatta vastuuta omasta henkisen kehittymisen prosessista. Tapahtumat tällä ainutlaatuisella vapaan valinnan planeetalla pakottavat joka ainoan ihmisen tiedostamaan aiempaa enemmän osuuttaan, vastuutaan ja mahdollisuuksiaan suhteessaan itseensä ja suhteessa koko planeetan kollektiiviseen ihmistajuntaan.

Elämme aivan erityistä aikakautta tällä hetkellä. Kryonin mukaan ihmisiksi pukeutuneiden enkeleiden (eli meidän ihmisten) valinnat ovat muuttaneet tämän planeetan kohtaloa valoisammaksi ja menneet tuhoprofetiat voidaan unohtaa, tosin mitään ei ole päätetty, vaan ihmiskunta luo nyt omaa tulevaisuuttaan hetki hetkeltä. ”Verkkoon saapuivat kaikki mestarit, jotka ikinä ovat Maassa kulkeneet ja jotka sanoivat tulevansa takaisin, samaten kaikki ne joita odotettiin ensimmäistä kertaa. Eivät lihallisina - vaan parempaa - toisiinsa liittyneinä ja asettelemassa mahdollisuutta, joka reagoi teidän toimintaanne.”

Kryon kirjat ovat aina olleet laaja-alaisia ja moniulotteisia, tämä yhdeksäs osa ylittää näissäkin suhteissa odotukset. Niissä on myös aina paljon toistoa ja kertausta johtuen kirjojen sisällöllisestä rakenteesta, joka perustuu eri paikoissa maailmaa toteutuneisiin kanavointitilanteisiin.  Kertausten luonne ei kuitenkaan ole puuduttavaa lukijalle, sillä sisällöllinen sanoma syvenee ja monipuolistuu kirja kirjalta. Kaikessa kosmisessa henkisyydessään, laajoja kokonaisuuksia yhteen punovina globaaleina viesteinä, Kryon tekstit tuntuvat myös henkilökohtaisilta. Kirja kirjalta henkilökohtaisuus vain korostuu näissä teksteissä yhä selkeämmin. Kryon sanoo, kirjan lukemisen ja kanavointitilaisuudessa olemisen, olevan hänen näkökulmastaan samanaikainen tapahtuma.

Tämän kirjasarjan teosten aihepiiri käsittelee lähestulkoon kaikkea ihmiselämään ja planetaariseen tilanteeseen liittyvää. Se ylittää kaikki perinteiset uskonnolliset tai tieteelliset rajoitukset. Kirjan loppupuolella puhutaan alkuosaa enemmän planeetan tilanteesta kokonaisuutena ja alkupuolella painotus on hieman yksilökeskeisempi. Jokaiselta aukeamalta löytyy valaisevia ja haastavia virikkeitä. Kryonin sanomassa rakkaus sanoissa ja sanojen energioissa on kuvainnollisesti käsinkosketeltavaa. Vakavatkin asiat on usein esitetty rakastavalla huumorilla, Kryon puhuu ilosta henkisen kasvun katalyyttinä: ”Henkiset ihmiset ovat usein tosi vakavia, ja he haluavat keskittyä Jumalaan. Jos olet tuollainen, niin reputit juuri kyseisen ilotestin! Voi, se tulee kyllä uudestaan, kuten aina, sillä näin haasteet toimivat... Miten monella teistä on luonnostaan hymy kasvoilla? Hymyilettekö ollessanne yksin? Onko ilo luonnollinen olotilanne? Jos ei, niin miksi ei? Tämä on merkittävä henkisen kasvun testi.” (sivulta 147).

Koska kirja on täynnä toinen toistaan mielenkiintoisempia asiakokonaisuuksia, on vaikea valita esimerkkejä, joten vilkaistaanpa kappaleiden otsikoita jotka kertovat monipuolisuudesta. Ihmisen moniulotteisuus.  Laajempi perheenne. Ylösnousseiden mestarien paluu. Moniulotteinen ihminen. Uutta tietoa ihmisbiologiasta. Uskonnollinen kahtiajako. Omaan todellisuuteen vaikuttaminen ja sen muuttaminen.

Ihmisgeeneistä ja solukuorosta kertova kanavointi oli erityisen mieleenpainuva. Moniko on ajatellut korvien soimisen olevan ihmiskehon solujen laulua? Kun muistamme NASA:n julkaisseen satelliittien välittämää ääntä (saatavana cd-levynä), planeettojen laulua, on kyseinen ihmisbiologiaa käsittelevä luku ikään kuin saman asian mikrokosminen versio.

Kaikkeus on täynnä elämää, sanoo Kryon ja kertoo myös avaruusolentojen ja ufohavaintojen suhteesta ihmiskunnan henkiseen heräämiseen.

Lopussa on aiempien kirjojen tapaan kysymyksiä ja vastauksia osio. Kysymyksiä esitetään laidasta laitaan ja Kryon vastaa niihin selkeällä varmuudella, huumorilla ja moniulotteisuudella.

Kauniisti suunniteltu ja luettavuudeltaan selkeä kirja, joka haastaa lukijan oivaltamaan, rakkaudella!
 

Timo Teide

timo.teide@olen.to

 

 

Aloitussivulle