Ultran kirja-esittely

Kryon Kirja 8 – Merkkipaalun ohitus
Lee Carroll

Rosedale Books 2006
368 s.
 

 

Kaikki ennustukset ja visiot, jotka on ilmoitettu ennen vuotta 2000, ovat käyneet merkityksettömiksi, ilmoittaa Kryon. Olemme siirtyneet uudelle vuosituhannelle, jota ei välttämättä olisi tapahtunut, mikäli ihmiskunnan energia ja tietoisuudessa tapahtuva evoluutio ei olisi tapahtumaa mahdollistanut. Kryon kertoo että tuhoutumisen potentiaali oli olemassa. Siitä syntyivät tuhoisat visiot ja ennustukset, jotka sijoittuivat vuosituhannen vaihteeseen.

Nyt olemme luomassa uutta todellisuutta. Olemme siirtyneet kollektiivisesti energiaan, jossa mahdollistuu aivan toisenlainen todellisuus, kuin vanha kolmiulotteinen maailmamme. Kryon painottaa, että vaikka olemme kaikki mahdollistaneet tapahtuman, vain osa ihmisistä on ylittänyt ”miekkojen sillan”. Tätä termiä Kryon käyttää kuvaamaan todellista valaistumista, joka johtaa yksilölliseen kanssa luomiseen ja koko elämää koskeviin muutoksiin. Kaikki ihmiset eivät edes 2000 luvulla tule ylittämään ”miekkojen siltaa” vaan poistuvat elämistään, valittuaan syntymän uuteen ja korkeataajuisemmin värähtelevään ihmiskehoon.

Vuosi 2012 on ollut Kryon kirjoissa mukana alusta asti. ”Se on Maan vanhan ajatusmallin viimeinen mittaus, ja ajan loppu hyvin vanhalle suunnitelmalle.” Tämä aikamääre ja siihen liittyvät piirteet tulevat Kryon tekstissä esiin monessa eri yhteydessä. Kryon ei anna ehdottomia tulevaisuus visioita vaan korostaa jokaisen ihmisyksilön valintojen ja ominaisuuksien vaikutusta siihen millaista maailmaa rakennamme. Hän kuitenkin nostaa esiin ihmisen muutokset aina biologista rakennetta myöten. ”Uudenlainen ihminen tulee kansoittamaan planeetan (Indigot) – uudet asenteet voittavat kaikkein odottamattomimmissa paikoissa – pidentynyt elämä tullaan sallimaan tieteen ja henkisen väliintulon kautta.”

Uutuus kirjassa käsitellään entistäkin enemmän ja perusteellisemmin mekanismeja, joiden kautta ihminen luo itseään ja ympäristöään. Kryonin selkeä tapa käsitellä DNA:mme magneettista olemusta ja sitä kautta automaattisesti tapahtuvaa luomistyötä on omaa luokkaansa. DNA:n magnetismin myötä ihminen vaikuttaa yksilönä omaan fyysiseen olemukseensa ja toisaalta on vuorovaikutuksessa kokonaisuuden kanssa. Tämä kaikki on Kryon kirjojen suurimpia anteja ja ajatusten selkiyttäjiä.  DNA:n magnetismi yhdistää ihmisyksilön kollektiiviseen kehitykseen ja vaikkapa viljapeltokuvioiden geometriaan.

Ajankohtaiseen väittelyyn evoluutiobiologian ja älyllisen suunnittelun välillä, Kryon kertoo selkeää informaatiota. Kryonin viesti tukee molempia väittelyn osapuolia sillä hänen mukaansa evoluutio muokkasi kehitystä mutta siihen myös puututtiin planeetan ulkopuolelta, jotta muodostui se ihminen, jota Homo sapiens edustaa. Kehitys oli siis yhdistelmä kiistan molemmista näkemyksistä.

Elävä vesi nostetaan kirjassa esille tärkeänä parantavana tekijänä. Vedessä on moniulotteista elämää, johon tietynlaiset veden käsittelyt vaikuttavat, kertoo Kryon. Aiemmissa kirjoissa mainittu ”elävä lääke” onkin Kryonin uuden paljastuksen mukaan itse asiassa vettä, joka sisältää moniulotteista parantavaa elämää, joka ihmiskehossa siirtää elävän lääkkeen hoitovaikutuksen biologian solutasolle.

Edelliset esimerkit valottavatkin Kryon kirjan laajuutta. Sen sanoma liikkuu taas koko ihmiselämän spektrillä, kuten olemme tottuneet jo aiemmin ilmestyneissä sarjan teoksissa. Kirjassa on paljon toistoa ja vanhankin kertausta mutta sen sekaan tulee koko ajan uutta tietoa. Koska Kryon kirjat ovat koosteita kanavointitapahtumista, kirjan kertauksen omainen luonne korostuu. Jokainen kanavointitilaisuus alkaa Kryonin rakastavilla terveisillä. 

Nykyhetki on uutuuskirjassa erityisesti esillä. Kryonin näkökulmasta kanavointitapahtuma ja kirjan lukeminen tapahtuvat samanaikaisesti. Eikö tämä olekin mielenkiintoista ja haastavaa? Sinä joka luet tätä kirjaesittelyä, pystytkö sisäistämään ajatuksen siitä, että samanaikaisesti on menossa kanavointitapahtuma, joka lineaarisessa ajassa vasta myöhemmin painetaan kirjaksi, sitten suomennetaan kirjaksi, joka johtaa muun muassa tämän tekstin kirjoittamiseen? Siinäpä haastetta ja omalla tavallaan rajatiedon konkretisointia Kryonin tapaan!

 

Timo Teide

timo.teide@olen.to

 

 

Aloitussivulle